UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Komputerowe systemy informatyczne w inżynierii materiałów konstrukcyjnych


Komputerowe systemy informatyczne w inżynierii materiałów konstrukcyjnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
212
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN
83-7351-005-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

W ciągu ostatnich dwudziestu lat jesteśmy świadkami szybkiego, niespotykanego wcześniej postępu w dziedzinie rozwoju nauki i technologii produkcji tworzyw konstrukcyjnych. Dowodem tego jest między innymi fakt, że w krajach rozwiniętych gospodarczo za jedno z kryteriów oceny zaawansowania technicznego i technologicznego uważa się postęp w dziedzinie rozwoju produkcji materiałów.
Rozwój produkcji materiałów, możliwości technologiczne ich wytwarzania, przetwarzania oraz zastosowania stymulują powstawanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów maszyn, części, podzespołów, czy wreszcie całych, coraz bardziej skomplikowanych, maszyn i urządzeń.
Inżynier konstruktor musi dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, być świadomy roli i znaczenia technicznego, technologicznego i wreszcie ekonomicznego nowych materiałów z uwzględnieniem wiedzy o ich potencjalnych możliwościach zastosowań. Zastosowanie nowych materiałów jest często związane z koniecznością zmiany konstrukcji i technologii wytwarzania elementów maszyn w porównaniu z dotychczas wytwarzanymi częściami maszyn. Zamianie materiałów musi najczęściej towarzyszyć przekonstruowanie całego wyrobu tak, aby potencjalne możliwości, jakie oferuje nowy materiał, zostały maksymalnie wykorzystane. Konstruktor musi więc starannie porównywać i oceniać właściwości materiałów branych pod uwagę w procesie doboru, a osiągnięty efekt maże zależeć od subtelnych szczegółów tej analizy.

Spis treści:

WSTĘP

1. OZNACZANIE GATUNKU MATERIAŁU Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ?LEKSYKON MATERIAŁOZNAWSTWA"
1.1. Wiadomości podstawowe
1.2. Stopy żelaza
1.2.1. Stale
1.2.2. Staliwo
1.2.3. Żeliwo
1.3. Metale nieżelazne i ich stopy
1.4. Materiały niemetalowe
L4.1. Ceramika i szkło techniczne
1.4.2. Polimery
1.5. Kompozyty
1.6. Program komputerowy ?Leksykon materiałoznawstwa"
L7. Cel i zakres ćwiczenia
1.8. Przebieg ćwiczenia
1.9. Opracowanie sprawozdania
1.10. Pytania kontrolne
Literatura

2. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA DO ANALIZY WPŁYWU SKŁADNIKÓW STOPOWYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI STALI
2.1. Wiadomości podstawowe
2.2. Wpływ składu chemicznego i mikrostruktury stali na jej właściwości użytkowe i technologiczne
2.3. Cel i zakres ćwiczenia
2.4. Przebieg ćwiczenia
2.5. Opracowanie sprawozdania
2.6. Pytania kontrolne
Literatura

3. WYKORZYSTANIE ETO DO PROGNOZOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH 
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Ogólny opis systemu komputerowego wspomagania doboru materiałów
3.3. Cel i zakres ćwiczenia
3.4. Przebieg ćwiczenia
3.5. Opracowanie sprawozdania
3.6. Pytania kontrolne Literatura

4. KOMPUTEROWE METODY PROJEKTOWANIA, STEROWANIA I KONTROLI DYFUZYJNYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki cieplno - chemicznej
4.3. Komputerowe systemy do analizy kinetyki procesów dyfuzyjnych obróbki cieplno - chemicznej
4.4. Komputerowa symulacja procesów dyfuzyjnych, współczesne modele transportu masy
4.4.1. Model kontrolowanej dyfuzji reaktywnej
4.4.2. Chemiczna dyfuzja wzajemna w układach cienkowarstwowych
4.5. Cel i zakres ćwiczenia
4.6. Przebieg ćwiczenia
4.7. Opracowanie sprawozdania
4.8. Pytania kontrolne
Literatura

5. WYKORZYSTANIE OBLICZENIOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO PROGNOZOWANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW WARSTW AZOTOWANYCH
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Stan zagadnienia dotyczący kształtowania parametrów użytkowych warstw azotowanych
5.3. Skład chemiczny stali a parametry właściwości użytkowych i eksploatacyjnych warstw azotowanych5.4. Cel i zakres ćwiczenia
5.5. Przebieg ćwiczenia
5.5.1. Charakterystyka składu chemicznego stali
5.5.2. Wyniki zrealizowanych obliczeń
5.6. Opracowanie sprawozdania
5.7. Pytania kontrolne Literatura
6. OZNACZANIE SKŁADU CHEMICZNEGO STOPÓW METALI METODĄ SPEKTRALNĄ
6.1. Wiadomości podstawowe
6.2. Podstawy teoretyczne spektralnej analizy emisyjnej
6.3. Mechanizm powstawania widma liniowego
6.3.1. Parametry pasma spektralnego
6.4. Spektralna analiza ilościowa
6.5. Aparatura spektralna
6.5.1. Spektrometr Assure firmy Hilger Analytical
6.6. Cel i zakres ćwiczenia
6.7. Przebieg ćwiczenia
6.8. Opracowanie sprawozdania
6.9. Pytania kontrolne
Literatura

7. STEREOLOGIA STRUKTURY Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ?APHELION" DO ANALIZY OBRAZU
7.1. Wiadomości podstawowe
7.2. Podstawowe parametry stereologiczne
7.2.1. Ilościowa ocena objętości względnej faz Vv
7.2.2. Pomiar długości względnej LA i powierzchni względnej Sv
7.2.3. Wskaźniki kształtu i niejednorodności struktury
7.2.4. Wskaźniki niejednorodności struktury
7.3. Wybrane wielkości określane przez program do analizy obrazu ?Aphelion"
7.4. Cel i zakres ćwiczenia
7.5. Przebieg ćwiczenia
7.6. Opracowanie sprawozdania
7.7. Pytania kontrolne Literatura

8. OKREŚLENIE WPŁYWU ZAWARTOŚCI PERLITU NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMÓW ?APHELION" I ?EXCEL"
8.1. Wiadomości podstawowe
8.1.1. Wpływ węgla na właściwości stali
8.1.2. Wpływ węgla na strukturę stopów żelaza
8.1.3. Wpływ struktury na właściwości stali węglowych
8.1.4. Wpływ pierwiastków stopowych na właściwości stali
8.2. Cel i zakres ćwiczenia
8.3. Przebieg ćwiczenia
8.4. Opracowanie sprawozdania
8.5. Pytania kontrolne
Literatura

9. BADANIE ODPORNOŚCI NA PĘKANIE MATERIAŁÓW W PŁASKIM STANIE ODKSZTAŁCENIA (PSO) POPRZEZ WYZNACZENIE Kic
9.1. Wiadomości podstawowe
9.1.1. Próbki pomiarowe
9.1.2. Urządzenie do badań
9.1.3. Przygotowanie próbki do badań
9.2. Cel i zakres ćwiczenia
9.3. Przebieg ćwiczenia
9.3.1. Wyznaczenie wartości krytycznej obciążenia Pq
9.3.2. Pomiar długości szczeliny
9.3.3 Sprawdzenie warunków dotyczących poprawności oceny współczynnika intensywności naprężeń K
9.4. Opracowanie sprawozdania
9.5. Pytania kontrolneLiteratura

10. BADANIE ODPORNOŚCI NA PĘKANIE MATERIAŁÓW POPRZEZ WYZNACZENIE KRYTYCZNEGO ROZWARCIA WIERZCHOŁKA SZCZELINY CTODc Z ZASTOSOWANIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA OBLICZEŃ
10.1. Wiadomości podstawowe
10.1.1. Próbki pomiarowe
10.1.2. Urządzenie do badań
10.1.3. Wykonanie szczeliny zmęczeniowej
10.2. Cel i zakres ćwiczenia
10.3. Przebieg ćwiczenia
10.3. 1. Interpretacja wykresów i wyznaczenie krytycznej wartości rozchylenia wierzchołka szczeliny
10.3.2. Pomiar długości szczeliny
10.3.3 Warunki określające minimalną grubość próbki
10.4. Opracowanie sprawozdania
10.5. Pytania kontrolne
Literatura

11. BADANIE ODPORNOŚCI NA PĘKANIE MATERIAŁÓW W PLASKIM STANIE NAPRĘŻENIA (PSN) POPRZEZ WYZNACZENIE Kc
11.1. Wiadomości podstawowe
11. 1.1. Próbki pomiarowe
11.1.2. Urządzenie do badań
11.1.3. Wykonanie szczeliny zmęczeniowej
11.2. Cel i zakres ćwiczenia
11.3. Przebieg ćwiczenia
11.3.1. Algorytm wyznaczania krzywej R
11.3.2. Pomiar długości szczeliny
11.4. Opracowanie sprawozdania
11.5. Pytania kontrolne
Literatura

12. KOMPUTEROWA ANALIZA PROCESU NAWĘGLANIA
12.1. Wiadomości podstawowe
12.2. Podstawy procesu
12.3. Komputerowy program ?Nawęglanie"
12.3.1. Analiza wpływu temperatury i potencjału węglowego atmosfery na kinetykę nawęglania
12.4. Cel i zakres ćwiczenia
12.5. Przebieg ćwiczenia
12.6. Opracowanie sprawozdania
12.7. Pytania kontrolne
Literatura
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska