UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Szanse na sukces w szkole - Nauczyciel wobec nowych wymagań


Szanse na sukces w szkole - Nauczyciel wobec nowych wymagań
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
283
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski - niemiecki
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Szkołę początku XXI wieku charakteryzuje wysoka dynamika przemian. Prowadzą one do uczynienia ze szkoły instytucji edukacyjnej w całym tego słowa znaczeniu, w której priorytetowe znaczenie przypisuje się wychowaniu, a praca dydaktyczno-wychowawcza polega na organizowaniu warunków do najlepszego rozwoju indywidualnego ucznia, zamiast kierowanego zewnętrznie kształcenia i kształtowania u młodych ludzi wyłącznie postaw adaptacyjnych. Głównym zadaniem współczesnej edukacji stało się więc wzmocnienie roli wychowania szkolnego, jego realizacja zaś ma umożliwić konkretyzacja i realizacja szczegółowych zadań wychowawczych oraz systemowe uchwycenie - w logicznie zaprogramowany i nieprzypadkowy sposób - wszelkich oddziaływań szkoły jako instytucji edukacyjnej, w której dominującym elementem są świadomie organizowane działania wychowawcze, czyli praca wychowawcza.
Preferuje się obecnie model szkoły zaspokajającej indywidualne potrzeby uczniów, która wspiera kształtowanie się ich zróżnicowanych osobowości, spełniając tym samym oczekiwania rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych. Instytucja ta ma ewoluować w takim kierunku, aby stać się miejscem oferującym szansę na osiągnięcie sukcesu, gdzie nie ma przegranych i wygranych, gdzie wszyscy czują się bezpieczni, gdzie panuje demokratyczne partnerstwo między poszczególnymi podmiotami, gdzie każdy z tych podmiotów z satysfakcją uczestniczy w codziennym twórczym działaniu i przez to działanie rozwija się i uzyskuje możliwość samorealizacji.
Współczesna szkoła-jako podstawowe ogniwo edukacji młodych pokoleń-ma być również miejscem edukacyjnej szansy. To szkoła i poszczególni nauczyciele mają stworzyć takie warunki, w których poddający się ich oddziaływaniu młody człowiek ma potencjalną możliwość stać się osobą przedsiębiorczą i aktywną, gotową i zdolną do współdziałania, a w swoich działaniach - autonomiczną i odpowiedzialną. Nie może on jednak stracić przy tym humanistycznej wrażliwości, szacunku dla wartości wyższych oraz motywacji do bezinteresowości wobec innych ludzi. Dopiero tak ukształtowany człowiek sprosta wymaganiom cywilizacyjnym XXI wieku.

Spis treści:

Wstęp - Lech Sałaciński

CZĘŚĆ I/L KAPITEL
Aksjologiczne i ideowe podstawy działań nauczyciela/Axiologische und ideologische Grundlagen der Tätigkeit des Lehrers

Krystyna Ferenz - Globalizacja i europejskość jako idee fundamentalnej edukacji/Globalisierung und ein europäisches Wesen als Ideen fundamentaler Erziehung und Bildung

Michał Głażewski - Strategie heurystyczne w ponowoczesnej edukacji pragmatycznej/Heuristische Strategien in der postmodernen pragmatischen Bildung

Lech Sałaciński - Obowiązek, odpowiedzialność oraz powinność aksjologiczna nauczyciela/Pflichten und Verantwortung des Lehrers und sein axiologischer Anspruch

Rosemarie Naumann - Neue Lehrer braucht das Land - Der Lehrerberuf und die Lehrerbildung in der Krise/Nowi nauczyciele potrzebują przestrzeni działania - kryzys zawodu nauczyciela i kształcenia nauczycieli

Uta Lehmann -Anforderungen der gymnasialen Oberstufe an den Lehrer/ Wymagania wobec nauczyciela na wyższym stopniu kształcenia gimnazjalnego

Wolfgang Thiem - Weiterentwickelte Zielbestimmung schulischer Bildung - neue Anforderungen an pädagogische und didaktische Kompetenzen der Lehrer/Stanowienie rozwojowych celów edukacji szkolnej
- nowe wymagania wobec kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczyciela

Edyta Bartkowiak- O przedmiotowości i indywidualizacji kształcenia jako czynnikach twórczości pedagogicznej - dawnej i obecnie/tur Subjektivität und Individualisierung der Bildung als Determinanten der pädagogischen Schöpferkraft

CZĘŚĆ II/II KAPITEL
Programy jako podstawa planowania i autonomicznego współdziałania/Program
als Vorhaben und selbstbestimmte Mitwirkung

Hans Leutert - Staatliche Lehrpläne und Lehrerhandeln. - was ist das Neue?/ Państwowe podstawy programowe a działania nauczyciela - co nowego?

Marzenna Magda -Autorski program nauczania-założenia, podstawy, znaczenie/Autorencurricula - Grundlagen, Voraussetzungen, Bedeutung 

Ewa Pasterniak-Kobyłecka - Tworzenie sytuacji aksjologicznych w przestrzeni edukacyjnej/diw Schaffung axiologischer Situationen in einem Erziehungsrauna

Maria Teślulc-Nauczyciel w roli inspektora wychowania delnokratycznego/Der Lehrer als Initiator und Schöpfer demokratischer Erziehung

Marianne Horstkemper, Dagmar Killus, Heidemarie Miclder - Lehrerarbeit und Schulenentwicklung: Evaluation von Modellvrsuchen als Unterstützung von Unterrichtsforna/Praca nauczyciela a rozwój szkoły. Ewaluacja doświadczeń modelowych jako forma wspierania procesu lekcyjnego

Inetta Nowosad -Nauczyciel wychowawca między czasem przeszłyn i przyszłym - trudności i zagrożenia transformacji oświatowej/Der Lehrer zwischen Vergangenheit und Zukuft - Schwierigkeiten und Bedrohungen
der Bildungstransformation

CZĘŚĆ III/III. KAPITEL
Praktyka działań nauczyciela - nowe wyzwania/Praxis der Lehrertätigkeit - ne
Herausforderung

Krystyna Stech - Nauczyciel jako twórca relacji wychowawczych/Der Lehrer als Gestalter der pädagogischen Verhältnissen

Arleta Poręba-Konopezyńslca - Ocenianie jako podstawa dialogu nauczyciela z uczniem/Die Bewertung als Grundlage des Lehrer-Schüler-Dialogs

Andreas Seidel - Problemfelder der Leistungsbewertung/Wybrane problemy oceny osiagnięć szkolnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Hendzel Władysław, Piasecki Zdzisław
8,00 zł
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska