Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Szanse na sukces w szkole - Nauczyciel wobec nowych wymagań
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
283
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski - niemiecki

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Szkołę początku XXI wieku charakteryzuje wysoka dynamika przemian. Prowadzą one do uczynienia ze szkoły instytucji edukacyjnej w całym tego słowa znaczeniu, w której priorytetowe znaczenie przypisuje się wychowaniu, a praca dydaktyczno-wychowawcza polega na organizowaniu warunków do najlepszego rozwoju indywidualnego ucznia, zamiast kierowanego zewnętrznie kształcenia i kształtowania u młodych ludzi wyłącznie postaw adaptacyjnych. Głównym zadaniem współczesnej edukacji stało się więc wzmocnienie roli wychowania szkolnego, jego realizacja zaś ma umożliwić konkretyzacja i realizacja szczegółowych zadań wychowawczych oraz systemowe uchwycenie - w logicznie zaprogramowany i nieprzypadkowy sposób - wszelkich oddziaływań szkoły jako instytucji edukacyjnej, w której dominującym elementem są świadomie organizowane działania wychowawcze, czyli praca wychowawcza.
Preferuje się obecnie model szkoły zaspokajającej indywidualne potrzeby uczniów, która wspiera kształtowanie się ich zróżnicowanych osobowości, spełniając tym samym oczekiwania rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych. Instytucja ta ma ewoluować w takim kierunku, aby stać się miejscem oferującym szansę na osiągnięcie sukcesu, gdzie nie ma przegranych i wygranych, gdzie wszyscy czują się bezpieczni, gdzie panuje demokratyczne partnerstwo między poszczególnymi podmiotami, gdzie każdy z tych podmiotów z satysfakcją uczestniczy w codziennym twórczym działaniu i przez to działanie rozwija się i uzyskuje możliwość samorealizacji.
Współczesna szkoła-jako podstawowe ogniwo edukacji młodych pokoleń-ma być również miejscem edukacyjnej szansy. To szkoła i poszczególni nauczyciele mają stworzyć takie warunki, w których poddający się ich oddziaływaniu młody człowiek ma potencjalną możliwość stać się osobą przedsiębiorczą i aktywną, gotową i zdolną do współdziałania, a w swoich działaniach - autonomiczną i odpowiedzialną. Nie może on jednak stracić przy tym humanistycznej wrażliwości, szacunku dla wartości wyższych oraz motywacji do bezinteresowości wobec innych ludzi. Dopiero tak ukształtowany człowiek sprosta wymaganiom cywilizacyjnym XXI wieku.

Spis treści:

Wstęp - Lech Sałaciński

CZĘŚĆ I/L KAPITEL
Aksjologiczne i ideowe podstawy działań nauczyciela/Axiologische und ideologische Grundlagen der Tätigkeit des Lehrers

Krystyna Ferenz - Globalizacja i europejskość jako idee fundamentalnej edukacji/Globalisierung und ein europäisches Wesen als Ideen fundamentaler Erziehung und Bildung

Michał Głażewski - Strategie heurystyczne w ponowoczesnej edukacji pragmatycznej/Heuristische Strategien in der postmodernen pragmatischen Bildung

Lech Sałaciński - Obowiązek, odpowiedzialność oraz powinność aksjologiczna nauczyciela/Pflichten und Verantwortung des Lehrers und sein axiologischer Anspruch

Rosemarie Naumann - Neue Lehrer braucht das Land - Der Lehrerberuf und die Lehrerbildung in der Krise/Nowi nauczyciele potrzebują przestrzeni działania - kryzys zawodu nauczyciela i kształcenia nauczycieli

Uta Lehmann -Anforderungen der gymnasialen Oberstufe an den Lehrer/ Wymagania wobec nauczyciela na wyższym stopniu kształcenia gimnazjalnego

Wolfgang Thiem - Weiterentwickelte Zielbestimmung schulischer Bildung - neue Anforderungen an pädagogische und didaktische Kompetenzen der Lehrer/Stanowienie rozwojowych celów edukacji szkolnej
- nowe wymagania wobec kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczyciela

Edyta Bartkowiak- O przedmiotowości i indywidualizacji kształcenia jako czynnikach twórczości pedagogicznej - dawnej i obecnie/tur Subjektivität und Individualisierung der Bildung als Determinanten der pädagogischen Schöpferkraft

CZĘŚĆ II/II KAPITEL
Programy jako podstawa planowania i autonomicznego współdziałania/Program
als Vorhaben und selbstbestimmte Mitwirkung

Hans Leutert - Staatliche Lehrpläne und Lehrerhandeln. - was ist das Neue?/ Państwowe podstawy programowe a działania nauczyciela - co nowego?

Marzenna Magda -Autorski program nauczania-założenia, podstawy, znaczenie/Autorencurricula - Grundlagen, Voraussetzungen, Bedeutung 

Ewa Pasterniak-Kobyłecka - Tworzenie sytuacji aksjologicznych w przestrzeni edukacyjnej/diw Schaffung axiologischer Situationen in einem Erziehungsrauna

Maria Teślulc-Nauczyciel w roli inspektora wychowania delnokratycznego/Der Lehrer als Initiator und Schöpfer demokratischer Erziehung

Marianne Horstkemper, Dagmar Killus, Heidemarie Miclder - Lehrerarbeit und Schulenentwicklung: Evaluation von Modellvrsuchen als Unterstützung von Unterrichtsforna/Praca nauczyciela a rozwój szkoły. Ewaluacja doświadczeń modelowych jako forma wspierania procesu lekcyjnego

Inetta Nowosad -Nauczyciel wychowawca między czasem przeszłyn i przyszłym - trudności i zagrożenia transformacji oświatowej/Der Lehrer zwischen Vergangenheit und Zukuft - Schwierigkeiten und Bedrohungen
der Bildungstransformation

CZĘŚĆ III/III. KAPITEL
Praktyka działań nauczyciela - nowe wyzwania/Praxis der Lehrertätigkeit - ne
Herausforderung

Krystyna Stech - Nauczyciel jako twórca relacji wychowawczych/Der Lehrer als Gestalter der pädagogischen Verhältnissen

Arleta Poręba-Konopezyńslca - Ocenianie jako podstawa dialogu nauczyciela z uczniem/Die Bewertung als Grundlage des Lehrer-Schüler-Dialogs

Andreas Seidel - Problemfelder der Leistungsbewertung/Wybrane problemy oceny osiagnięć szkolnych
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Poznanie wczesnoszkolnej adaptacji pierwszoklasisty jest bardzo istotne. Proces ten ma bowiem znaczący wpływ na całe życie dziecka, a przebiega w wyjątkowo niekorzystnych warunkach osobniczych i środowiskowych. Strona adaptująca się, czyli w omawianym przypadku dziecko siedmioletnie, dysponuje jeszcze niewielkim zasobem umiejętności i strategii przystosowawczych. Jego układ nerwowy cechuje niska odporność, za to wysoka wrażliwość i męczliwość. Środowisko, do którego dziecko próbuje się przystoso
Słomczyński Kazimierz M.
Pomysł przygotowania tomu studiów na temat kariery i sukcesu zrodził się w związku z realizacja ogólniejszego projektu, dotyczącego struktury społecznej w okresie transformacji postkomunistycznej w Polsce. Celem tego projektu - pt. ?Struktura społeczna w Polsce, 1988-2003: Analiza dynamiczna w kontekście międzynarodowym" - było przedstawienie zasadniczych zmian, jakie dokonują się po 1989 roku w naszym kraju pod względem szeroko rozumianych nierówności społecznych. Tom Kariera i sukces: Analizy
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 15:40
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.