UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Teoretyczne podstawy terapii w ujęciu psychosomatycznym


Teoretyczne podstawy terapii w ujęciu psychosomatycznym
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
280
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Współczesna nauka, z mnogością kierunków podejmowanych badań nad zdrowiem i chorobą człowieka, prowadzi do swoistego rodzaju defragmentacji jednostki do poziomu drobnych molekuł i genów. Na tym podstawowym poziomie poszukuje się leków i sposobów zmiany niekorzystnych czynników warunkujących zdrowie i chorobę człowieka. Podobnie w obszarze terapeutycznym, równolegle z rozwojem cywilizacyjnym, pojawiają się coraz to nowe metody i techniki terapeutyczne, które stosownie do swojej nowości i atrakcyjności zyskują uznanie poszczególnych nurtów terapeutycznych. W tym ciągłym dopływie nowych informacji, transformacji cywilizacyjnej i specjalizacji dziedzin naukowych człowiek jako całość zaczyna znikać. Pojawiają się metody postępowania terapeutycznego, które próbują sięgnąć swoim oddziaływaniem do poziomu pojedynczych jednostek chorobowych, dolegliwości czy problemów życiowych, mając przede wszystkim na celu skrócenie okresu leczenia do minimum, ponieważ niekiedy sami pacjenci postrzegają swoje problemy i chorobę jako zło konieczne, a czas poświęcony na własną terapię, za czas zmarnowany. Próbując sprostać wymaganiom pacjenta i własnym ambicjom, terapeuta stara się uczynić co możliwe, aby pacjent był z niego zadowolony, nie bacząc na konsekwencje takiego zachowania.
W tym pędzie zapomina się najczęściej o człowieku jako o całości. Zapomina się, że dzieląc dyscypliny naukowe i specjalizacje, nie można w ślad za tym podzielić człowieka. Pogoń za nowymi metodami przypomina wyścig w jednokierunkowej ulicy zakończonej murem. Można zaobserwować pewien paradoks, w którym człowiek zaczyna służyć pojawiającym się metodom, które miały pierwotnie służyć jako narzędzie wspierające wysiłki pacjenta w powrocie do zdrowia i wewnętrznej integracji. Zaczyna się szukać osób, które będą pasowały do opracowanej metody, nowej teorii lub potrzeby przeprowadzania nowych badań naukowych.

Spis treści:

Wstęp

1. Psychofizyczny model struktury człowieka
1.1. Od aspektu fizycznego do aspektu psychicznego
1.1.1. Komunikacja między komórkami
1.1.2. Metabolizm komórkowy
1.2. Związek sfery psychicznej z fizyczną
1.2.1. Koncepcje biologicznych podstaw emocji
1.2.2. Neurofizjologiczne podłoże emocji
1.2.3. Przepływ inforrnacji w kontekście ciała i środowiska

2. Współczesne koncepcje zdrowia i choroby
2.1. Współczesne koncepcje zdrowia
2.1.1. Biomedyczny model zdrowia
2.1.2. Psychologiczny model zdrowia
2.1.3. Holistyczny model zdrowia
2.2. Pojęcie choroby
2.2.1. Choroba psychosomatyczna w ujęciu klasycznym
2.2.2. Choroba psychosomatyczna w koncepcjach współczesnych
2.3. Obszary terapii, korekty i kompensacji
2.3.1. Terapia oparta na biomedycznym modelu zdrowia
2.3.2. Terapia oparta na holistycznym modelu zdrowia

3. Terapia zorientowana na somatyczny wymiar człowieka
3.1. Mechanizmy terapeutycznych działań na organizm w fizjoterapii
3.2. Czynnik fizykalny w procesie terapii
3.2.1. Źródła energii
3.2.2. Znaczenie terapeutyczne energii cieplnej (termicznej)
3.2.3. Znaczenie terapeutyczne energii elektrycznej
3.2.4. Znaczenie terapeutyczne promieniowania
elektromagnetycznego (PEM)
3.2.5. Znaczenie terapeutyczne energii mechanicznej
3.2.6. Wykorzystanie energii w procesie psychoterapii

4. Ruch jako czynnik terapeutyczny
4.1. Neuro-mięśniowe mechanizmy regulacyjne ruchu
4.2. Korelacja napięcia mięśniowego i ruchu
4.3. Mechanizmy współdziałania informacji dotykowych i układu ruchu
4.4. Wpływ ruchu na aspekt psychiczny organizmu

5. Terapeutyczne znaczenie kontaktu
5.1. Kontakt fizyczny
5.1.1. Kontakt słuchowy
5.1.2. Kontakt węchowy
5.1.3. Kontakt wzrokowy
5.1.4. Kontakt przez dotyk
5.2. Kontakt psychiczny
5.2.1. Kontakt poznawczy
5.2.2. Kontakt emocjonalny
5.3. Kontakt społeczny

6. Terapia zorientowana na wymiar psychiczny człowieka
6.1. Koncepcje oddziaływań terapeutycznych zorientowanych na obszar psychiki człowieka
6.2. Znaczenie osobowości dla procesu zdrowia i choroby
6.2.1. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na kształtowanie cech osobowości i ich znaczenie dla sprawności psychosomatycznej jednostki
6.2.2. Wpływ kształtowania się mechanizmów osobowości, w kontekście adaptacji, na procesy zdrowia i choroby
6.2.3. Osobowość na poziomie tożsamości i jej wpływ na aktywność własną jednostki
6.3. Zadania i cele oddziaływań terapeutycznych z uwzględnieniem czynników osobowościowych
6.3.1. Koncepcje analityczne
6.3.2. Koncepcje poznawcze
6.3.3. Koncepcje humanistyczne
6.4. Czynniki działające leczniczo w terapii zorientowanej na obszar psychiczny
6.5. Obszary dokonywania zmian u pacjentów w procesie terapeutycznym

7. Znaczenie terapeutyczne grupy
7.1. Proces socjalizacji według R.L. Morelanda i J.M. Levina
7.2. Modele rozwoju grupy - procesu grupowego i etapy zmian
7.2.1. Model dynamiki grupy według W.G. Bennis, H.A. Shepard
7.2.2. Model rozwoju grupy według A. Cohena
7.2.3. Model faz procesu grupy terapeutycznej według S. Ladera i B. Karwasarskiego
7.2.4. Model rozwoju grupy psychoterapeutycznej według L.Grzesiuk
7.3. Czynniki działające leczniczo w pracy terapeutycznej z grupą

8. Podstawowe zjawiska w relacji pacjent-terapeuta i ich znaczenie dla procesu leczenia
8.1. Proces przeniesienia
8.2. Zjawisko przeciwprzeniesienia
8.3. Zjawisko projekcji
8.4. Opór w terapii
8.5. Osoba terapeuty w procesie terapeutycznym

Bibliografia
Summary
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska