UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Technika pomiarów przepływu wody i ścieków PROMOCJA!


Technika pomiarów przepływu wody i ścieków
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł
15,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor: Erb G. Heinz
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
296
Okładka
miękka
Format
145 x 205 [mm]
Rok wydania
1999
Język
polski
ISBN
83-910801-0-2
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł
15,00 zł

W książce tej złożoność zagadnień związanych z technikami pomiaru przepływu wody i ścieków została opisana w prosty i przystępny sposób. Autor wskazuje na źródła błędów popełnianych już w trakcie projektowania pomiarów przepływu, unika długich teoretycznych opisów oraz omawia wady i zalety wszystkich nowoczesnych metod pomiarowych. "O tym jak ważne są informacje o rzeczywistej ilości spływających i oczyszczanych ścieków wiedzą ci wszyscy, którzy na skutek braku rzetelnych danych przynajmniej raz w życiu zaprojektowali złe przekroje kanałów, dobrali pompy o niewłaściwej wydajności lub przewymiarowali obiekty oczyszczalni ścieków" (Prof. dr inż. K. Miksch)

 


Spis treści:


Słowo wprowadzające

Przedmowa do wydania polskiego


W największym skrócie


Pojęcia, hasła, fachowa chińszczyzna


Kilka koniecznych wyjaśnień


Normy, wytyczne, przepisy dotyczące zarządzania, zbiory reguł

Prawo ochrony wód

Wytyczne ATV (Abwassertechnische Vereinigung) dotyczące przepływów

Normy DIN


Ustalenie pojęć

Ważne pojęcia dotyczące przepływu

Budowle z przepływem ścieków ważne ze względu na rodzaj przepływu strumienia i technikę pomiaru przepływu


Podstawowe pojęcia oraz równania techniki pomiaru przepływu i mechaniki płynów

Przepływ, (natężenie przepływu)

Objętość lub ilość

Lokalna prędkość przepływu

Średnia prędkość przepływu

Równanie ciągłości ruchu cieczy

Równanie energii i przepływ


Cechy sprawności i jakości przyrządów do pomiaru przepływu

Wielkość pomiarowa (mierzona)

Wartość zmierzona

Wynik pomiaru

Wydanie wyniku pomiaru

Zasada pomiaru

Metoda pomiarowa

Zakres wskazań

Zakres pomiarowy

Zakres przepływów

Próg czułości przyrządu (wartość progowa)

Czułość przyrządu pomiarowego

Dokładność, dokładność pomiarowa, błąd pomiaru, odchyłka pomiaru

Niepewność pomiaru

Błąd pomiaru

Powtarzalność / reprodukcyjność

Histereza

Dryf

Linearność

Linearyzacja charakterystyk

Justowanie = kompensacja (wyrównanie)

Kalibrowanie (wzorcowanie)

Legalizacja


Ruch ścieków. Podstawy hydrauliki

Opis sytuacji

Stan i dynamika przepływu


Profile przepływowe i straty przepływu

Przepływ laminarny

Przepływ turbulentny

Przepływ w strefie przejściowej

Przepływy jedno i wielofazowe

Straty miejscowe (straty na kształtkach)

Rozkład prędkości

Przepływ ustalony, jednostajny i ciągły lub przepływ jednoznacznie określony, zwany także przepływem normalnym

Przepływ w przybliżeniu ustalony (jednostajny)

Przepływ nieustalony i niejednostajny

Zakłócenia przepływu


Ścieki, drogi ich transportu i budowle kanalizacyjne

Opis sytuacji

Metody odwodnienia

System rozdzielczy

System ogólnospławny


Sieć kanałów

Systemy kolektorów zbiorczych

Systemy kolektorów bocznych

Odciążenie, zrzut

Przeciążenie

Spadek i powstawanie złogów są czynnikami wpływającymi na określenie strumienia przepływu


Prawa rządzące spływem oraz wzory matematyczne określające przepływ

Spływ ścieków

Rodzaje spływu ścieków


Przekroje kanałów

Przekroje znormalizowane (podstawowe)

Przekroje prostokątne

Syfony

Napełnienie całkowite i częściowe


Budowle kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne

Wloty do kanalizacji

Budowle wylotowe

Budowle odciążające (zrzutowe) i retencyjne w kanalizacji


Sterowanie spływem ścieków

Opis sytuacji

Przedstawienie problematyki

Cel eksploatacji

Sterowanie siecią kanalizacyjną

Zagospodarowanie sieci kanalizacyjnych


Pomiar natężenia przepływu i projektowanie stanowiska pomiarowego

Opis sytuacji

Technika pomiarów przepływów on-line i stanów napełnienia w obrębie sieci kanalizacyjnej


Zarządzanie projektem

Dziesięć etapów projektu


Technika pomiarów przepływu


Metody i przyrządy pomiarowe: stan aktualny i klasyfikacja

Pomiar ilości (objętości) przepływającej wody pitnej i użytkowej

Pomiar przepływu ścieków

Pomiar przepływu w przewodach ciśnieniowych

Mierniki przepływu ze stałym przekrojem poprzecznym

Dławiące przyrządy pomiarowe

Przepływomierze elektromagnetyczne. Pomiar prędkości

Ultradźwiękowe przyrządy do pomiaru natężenia przepływu: pomiar prędkości

Rurki piętrzące

Pomiar przepływu przy częściowym napełnieniu przewodu

Pomiary ze zmianą stanu przepływu: metody oparte na pomiarze wysokości lustra wody

Koryta pomiarowe

Koryto pomiarowe Venturiego

Koryto PARSHALLA

Koryto KHAFAGI

Koryto BADGERA

Koryta pomiarowe YENTURIEGO dla studzienek kanalizacyjnych

Koryto pomiarowe BADGERA

Koryto PALMERA - BOWLUSA

Pomiar przepływu oparty na pomiarze prędkości w korytach pomiarowych

Przelewy

Przelew prostokątny o krawędzią zaostrzonej

Przelew trójkątny THOMSONA o zaostrzonej krawędzi

Przelew o koronie szerokiej i zaokrąglonej

Trapezowy przelew mierniczy (przelew CIPOLETTIEGO)

Przelewy odciążające (zrzutowe)

Pomiar strumienia przepływu przy częściowym napełnieniu bez zmiany stanu przepływu:

Metody zależne od prędkości przepływu

Pomiar prędkości

Metoda pomiaru czasu przebiegu ultradźwięku

Prędkość przepływu w przekroju przepływowym

Pomiar strumienia przepływu metodą indukcji elektromagnetycznej (MID) dla przekrojów napełnionych częściowo

Pomiar przepływu metodą indukcji elektromagnetycznej stosowany w kanałach o przekroju prostokątnym

Wielościeżkowa metoda ultradźwiękowa

Pomiar lokalnej prędkości przepływu

Punktowy pomiar prędkości przepływu zainstalowanym na stałe ultradźwiękowym czujnikiem Dopplera

Punktowy pomiar prędkości przepływu czujnikami pomiarowymi wykorzystującymi zjawisko indukcji elektromagnetycznej

Punktowy pomiar prędkości przepływu elektromagnetyczną sondą zanurzeniową

Punktowy pomiar prędkości przepływu młynkiem hydrometrycznym

Punktowy pomiar prędkości przepływu za pomocą rurki piętrzącej

Pomiar położenia zwierciadła wody w jednym lub w dwóch przekrojach pomiarowych

Pomiar natężenia przepływu metodami kombinowanymi przy wykorzystaniu pomiaru wysokości napełnienia h i prędkości przepływu v


Pomiar wysokości napełnienia "h" lub położenia zwierciadła wody

Metoda pływakowa - metoda bezpośrednia

Metoda echosondy - metoda pośrednia

Metody ciśnieniowe - metody pośrednie

Metoda pojemnościowa - metoda pośrednia

Metoda z zastosowaniem radaru lub metoda odbicia mikrofal - metoda pośrednia

Koszty pomiaru natężenia przepływu


Pomiary przepływu w systemach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków

Przegląd sytuacji

Wymagania pomiarowe

Pomiary w sieci kanalizacyjnej


Praktyka pomiaru przepływów w kanałach otwartych i zamkniętych o częściowym napełnieniu

Opis sytuacji

Ciągły pomiar przepływu

Pomiar natężenia przepływu przenośnymi urządzeniami pomiarowymi


Pomiar przepływu przy budowlach odciążeniowych

Przedstawienie zagadnienia

Jakie wartości należy zmierzyć?

W jaki sposób dokonuje się pomiarów?


Pomiar wód infiltracyjnych w kanale

Eksfiltracja i infiltracja

Gdzie mierzyć?

Kiedy mierzyć?

Jak mierzyć?


Pomiary i renowacja kanałów

Zastosowanie techniki pomiaru przepływu

Pomiary przepływu w oczyszczalni ścieków

Części składowe oczyszczalni ścieków

Przebieg procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków


Automatyka - Pomiar - Sterowanie (APS) - Systemy APS w oczyszczalni ścieków

Procesy cząstkowe sterowane i regulowane natężeniem przepływu i poziomem zwierciadła wody


Ocena poszczególnych metod pomiaru przepływu

Metody oparte na pomiarze prędkości przepływu w rurach ciśnieniowych

Urządzenia do pomiaru przepływu w kanałach otwartych i zamkniętych przy częściowym napełnieniu: metody zależne od prędkości przepływu, nie powodujące zmiany stanu przepływu cieczy.

Metody oparte na pomiarze wysokości napełnienia

Pomiar położenia zwierciadła wody


Wymagania ochronne w urządzeniach kanalizacyjnych

Omówienie sytuacji

 

Ochrona przeciwwybuchowa

Obszary zagrożone

 

Rodzaje zabezpieczeń IP - (IP = International Protection)

 

Zgodność elektromagnetyczna (homologacja)

 

Wytyczne dotyczące urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci niskiego napięcia

 

Hydrauliczne i numeryczne kalibrowanie w systemach otwartych

 

Przyczyny błędów pomiaru

 

Kalibrowanie w warunkach polowych

Kalibrowanie numeryczne

 

Zarządzanie jakością - rozporządzenie o kontroli własnej - odpowiedzialność za wyrób

 

Rozporządzenie o kontroli własnej

 

Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej, nadzór i cykle kalibrowania

 

Pomiary przepływu w powierzchniowych wodach płynących

 

Tendencje rozwojowe i trendy w dziedzinie urządzeń do pomiaru natężenia przepływu

 

Wykaz literatury

Zarządzanie (kierowanie) projektem pomiarów

Zeszyt obowiązków do przetargu na dostawę przyrządów pomiarowych

Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

21,00 zł
15,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Heidrich Zbigniew, Witkowski Andrzej
90,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Pisarczyk Stanisław
37,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Buijsen van H. J. J., Eikelboom D. H.
23,00 zł
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
przechowalnia
Nowakowski Tomasz
50,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
przechowalnia
Biernacka Beata, Krawczyk Dorota Anna
49,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska