UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ariergarda realnego socjalizmu


Ariergarda realnego socjalizmu
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
300
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Zbiorowym bohaterem rozprawy jest generacja osób urodzonych w latach 1950-1960. Przedmiotem badań są społeczne biografie przedstawicieli pokolenia stanu wojennego' w perspektywie przeobrażeń społeczno-ustrojowych zachodzących w Polsce w latach 1980-2000.
?Ariergarda" to metafora; pojęcie, które w moim przekonaniu najlepiej oddaje społeczno-historyczny charakter zbiorowości poddanej badaniu socjologicznemu. Jest to ostatnie pokolenie, którego pełna socjalizacja - pierwotna i wtórna - przebiegła w socjalistycznej Polsce. Duża część przedstawicieli badanego pokolenia należała do takich organizacji młodzieżowych, jak: ZMS, ZSMW, HSPS, SZSPz. Prawdopodobnie należące do tej generacji jednostki realizują jako ostatnie dominujący w okresie PRL-u wzór biografii społecznej: szkoła-praca-emerytura. Oznacza to, iż system edukacyjny i otoczenie społeczno-kulturowe przekazały określone treści ideologiczne, społecznie pożądane wzory zachowań w życiu rodzinnym, zawodowym i towarzyskim, wykształciły określone postawy wobec polityki, gospodarki, moralności, religii itp.

Spis treści:

WPROWADZENIE
Zarys problematyki, cel i struktura pracy

ROZDZIAŁ I. Pokolenie a biografia społeczna: pojęcia podstawowe
1. Pokolenie stanu wojennego czy pokolenie rewolucji sierpniowej '80?
1.1. Pokolenie stanu wojennego a inne pokolenia w Polsce
1.2. Wydarzenia lat 1980-1981 i 1989 a młodość i wczesna dorosłość pokolenia stanu wojennego
1.3. Biogram pokolenia stanu wojennego
2. Różnorodność ujęć i definicji pokolenia
3. Biograficzno-pokoleniowy wymiar struktury społecznej jako perspektywa badawcza
3.1. Przebieg życia a biografia społeczna - zbieżności i różnice stanowisk teoretycznych
3.2. Otoczenie społeczno-kulturowe, struktura społeczna a położenie społeczne jednostki - propozycja modelu analizy

ROZDZIAŁ II. Koncepcja teoretyczna i metodologia badań
1. Założenia i hipotezy badawcze
2. Stosowane metody i techniki badawcze
3. Dobór próby badawczej. Przebieg badań
3.1. Populacja ogólnopolska a próba badawcza
3.2. Charakterystyka badanych
3.3. Przebieg badań
3.4. Charakterystyka materiału empirycznego
4. Jak badano biografie społeczne pokolenia stanu wojennego?

ROZDZIAŁ III. Szanse życiowe w wymiarze społecznym, osobowościowym i pokoleniowym
1. Społeczne uwarunkowania szans iyciowych
1.1. Rodzinno-środowiskowe czynniki jako ?przypisane" szanse życiowe
1.2. Kręgi wpływów i obszary aktywności społecznej jako ?nabywane" szanse życiowe
2. Cechy osobowościowe i kondycja psychiczna jako determinanty szans życiowych
2.1 Podmiotowość
2.2. Neurotyczność
2.3. Kondycja psychiczna
2.4. Postawa wobec przyszłości
3. Cechy pokoleniowe - aktywa czy pasywa szans życiowych?
3.1. Opinie o roli polityki w codziennym życiu jednostek
3.2. Opinie o roli państwa
3.3. Orientacje społeczne
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Ciągłość biografii społecznych a przebieg biografii zawodowych
1. Położenie klasowo-rynkowe jako sekwencja pozycji klasowych i rynkowych w latach 1980-2000/2001
2. Osiągnięty status społeczno-ekonomiczny w 2000/2001 roku
3. Położenie społeczne jako nośnik informacji o przebiegu biografii zawodowych

ROZDZIAŁ V. Szanse życiowe i położenie społeczne jako podstawowe wyznaczniki biografii społecznych
1. Znaczenie środowiska pochodzenia w procesie osiągania pozycji społecznej
2. Cechy rodziny własnej i zawodowe kręgi społeczne a położenie społeczne
3. Wymiary osobowości i cechy pokoleniowe jako korelaty położenia społecznego
4. Biografie ?ciągłe" i ?przerwane" jako konsekwencja cech indywidualnych,
uwarunkowali społecznych i zmian położenia społecznego

ROZDZIAŁ VI. Sukcesy i niepowodzenia życiowe w sytuacji przejścia systemowego
1. Plany życiowe u progu dorosłości
1.1. Plany edukacyjne
1.2. Plany zawodowe
1.3. Rodzina
1.4. Własne zainteresowania
2. Percepcja uwarunkowań realizacji planów życiowych a położenie społeczne
3. Sukces życiowy i jego wyznaczniki
3.1. Cele życiowe: dawniej i dziś
3.2. Osiągnięcia i porażki
4. Osiągnięcia i porażki życiowe w perspektywie położenia społecznego
5. Sukcesy i niepowodzenia życiowe jako istotne cechy biografii "ciągłych"  i "przerwanych"
6. Projekty życia formułowane na nowo, czyli rzeczywistość III RP

ROZDZIAŁ VII. Pamięć historyczna pokolenia stanu wojennego
1. Postawy wobec wydarzeń historycznych
1.1. Opinie o wydarzeniach lat 1980-1981 - dawniej i dziś
1.2. PRL w opiniach pokolenia stanu wojennego
1.3. Postawy wobec porządku społecznego po 1989 roku
2. Uwarunkowania postaw wobec wydarzeń historycznych i zmian społecznych
3. Lokalizacja jednostki w strukturze społecznej a opinie o życiu w PRL-u i III RP
4. Pamięć historyczna a biografie społeczne

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
ANEKS
SPIS TABEL
SPIS SCHEMATÓW I WYKRESÓW
KWESTIONARIUSZ WYWIADU
SUMMARY
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska