Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ariergarda realnego socjalizmu
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
300
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Zbiorowym bohaterem rozprawy jest generacja osób urodzonych w latach 1950-1960. Przedmiotem badań są społeczne biografie przedstawicieli pokolenia stanu wojennego' w perspektywie przeobrażeń społeczno-ustrojowych zachodzących w Polsce w latach 1980-2000.
?Ariergarda" to metafora; pojęcie, które w moim przekonaniu najlepiej oddaje społeczno-historyczny charakter zbiorowości poddanej badaniu socjologicznemu. Jest to ostatnie pokolenie, którego pełna socjalizacja - pierwotna i wtórna - przebiegła w socjalistycznej Polsce. Duża część przedstawicieli badanego pokolenia należała do takich organizacji młodzieżowych, jak: ZMS, ZSMW, HSPS, SZSPz. Prawdopodobnie należące do tej generacji jednostki realizują jako ostatnie dominujący w okresie PRL-u wzór biografii społecznej: szkoła-praca-emerytura. Oznacza to, iż system edukacyjny i otoczenie społeczno-kulturowe przekazały określone treści ideologiczne, społecznie pożądane wzory zachowań w życiu rodzinnym, zawodowym i towarzyskim, wykształciły określone postawy wobec polityki, gospodarki, moralności, religii itp.

Spis treści:

WPROWADZENIE
Zarys problematyki, cel i struktura pracy

ROZDZIAŁ I. Pokolenie a biografia społeczna: pojęcia podstawowe
1. Pokolenie stanu wojennego czy pokolenie rewolucji sierpniowej '80?
1.1. Pokolenie stanu wojennego a inne pokolenia w Polsce
1.2. Wydarzenia lat 1980-1981 i 1989 a młodość i wczesna dorosłość pokolenia stanu wojennego
1.3. Biogram pokolenia stanu wojennego
2. Różnorodność ujęć i definicji pokolenia
3. Biograficzno-pokoleniowy wymiar struktury społecznej jako perspektywa badawcza
3.1. Przebieg życia a biografia społeczna - zbieżności i różnice stanowisk teoretycznych
3.2. Otoczenie społeczno-kulturowe, struktura społeczna a położenie społeczne jednostki - propozycja modelu analizy

ROZDZIAŁ II. Koncepcja teoretyczna i metodologia badań
1. Założenia i hipotezy badawcze
2. Stosowane metody i techniki badawcze
3. Dobór próby badawczej. Przebieg badań
3.1. Populacja ogólnopolska a próba badawcza
3.2. Charakterystyka badanych
3.3. Przebieg badań
3.4. Charakterystyka materiału empirycznego
4. Jak badano biografie społeczne pokolenia stanu wojennego?

ROZDZIAŁ III. Szanse życiowe w wymiarze społecznym, osobowościowym i pokoleniowym
1. Społeczne uwarunkowania szans iyciowych
1.1. Rodzinno-środowiskowe czynniki jako ?przypisane" szanse życiowe
1.2. Kręgi wpływów i obszary aktywności społecznej jako ?nabywane" szanse życiowe
2. Cechy osobowościowe i kondycja psychiczna jako determinanty szans życiowych
2.1 Podmiotowość
2.2. Neurotyczność
2.3. Kondycja psychiczna
2.4. Postawa wobec przyszłości
3. Cechy pokoleniowe - aktywa czy pasywa szans życiowych?
3.1. Opinie o roli polityki w codziennym życiu jednostek
3.2. Opinie o roli państwa
3.3. Orientacje społeczne
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Ciągłość biografii społecznych a przebieg biografii zawodowych
1. Położenie klasowo-rynkowe jako sekwencja pozycji klasowych i rynkowych w latach 1980-2000/2001
2. Osiągnięty status społeczno-ekonomiczny w 2000/2001 roku
3. Położenie społeczne jako nośnik informacji o przebiegu biografii zawodowych

ROZDZIAŁ V. Szanse życiowe i położenie społeczne jako podstawowe wyznaczniki biografii społecznych
1. Znaczenie środowiska pochodzenia w procesie osiągania pozycji społecznej
2. Cechy rodziny własnej i zawodowe kręgi społeczne a położenie społeczne
3. Wymiary osobowości i cechy pokoleniowe jako korelaty położenia społecznego
4. Biografie ?ciągłe" i ?przerwane" jako konsekwencja cech indywidualnych,
uwarunkowali społecznych i zmian położenia społecznego

ROZDZIAŁ VI. Sukcesy i niepowodzenia życiowe w sytuacji przejścia systemowego
1. Plany życiowe u progu dorosłości
1.1. Plany edukacyjne
1.2. Plany zawodowe
1.3. Rodzina
1.4. Własne zainteresowania
2. Percepcja uwarunkowań realizacji planów życiowych a położenie społeczne
3. Sukces życiowy i jego wyznaczniki
3.1. Cele życiowe: dawniej i dziś
3.2. Osiągnięcia i porażki
4. Osiągnięcia i porażki życiowe w perspektywie położenia społecznego
5. Sukcesy i niepowodzenia życiowe jako istotne cechy biografii "ciągłych"  i "przerwanych"
6. Projekty życia formułowane na nowo, czyli rzeczywistość III RP

ROZDZIAŁ VII. Pamięć historyczna pokolenia stanu wojennego
1. Postawy wobec wydarzeń historycznych
1.1. Opinie o wydarzeniach lat 1980-1981 - dawniej i dziś
1.2. PRL w opiniach pokolenia stanu wojennego
1.3. Postawy wobec porządku społecznego po 1989 roku
2. Uwarunkowania postaw wobec wydarzeń historycznych i zmian społecznych
3. Lokalizacja jednostki w strukturze społecznej a opinie o życiu w PRL-u i III RP
4. Pamięć historyczna a biografie społeczne

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
ANEKS
SPIS TABEL
SPIS SCHEMATÓW I WYKRESÓW
KWESTIONARIUSZ WYWIADU
SUMMARY
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Surmaczyński Marian
Oddawana do rąk Czytelnika książka jest drugą moją większą publikacją dotycząca kryzysu lat 80. Pierwsza, pt. Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów (Wrocław 1997), była oparta na badaniach empirycznych własnych i zespołu, którym kierowałem. Oprócz inteligentów (542 osoby), przebadano 315 rolników oraz 160 robotników, ale w pierwszej publikacji wykorzystano dane dotyczące jedynie inteligentów. Postawiony w tytule problem omówiono w 5 rozdziałach: ``Krajowe uwarunkowania``, ``Przyczyny polityc
Wiśniewska Miriam
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "planowanie przestrzenne obszarów wiejskich". Uwzględniono w nim problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompozycję elementów osiedli. Podano również przegląd cech regionalnej zabudowy wiejskiej.
Dembowska Zofia
W rozważaniach nad zagadnieniami przestrzennymi trzeba na wstępie wyjaśnić co się rozumie przez takie pojęcia jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne; zagospodarowanie terenu użytkowanie terenu. Przestrzeń w ujęciu subiektywnym powstaje w umyśle człowieka na podstawie określonych spostrzeżóń i wyobrażeń. W powszechnym rozumieniu jest to przestrzeń fizyczna, zwana geodezyjną, odniesioną do kuli ziemskiej, trójwymiarowa. Jej wymiary to: długość, szerokość geograficzna ora
Wrzesińska Katarzyna
Opinie na temat narodów czy grup etnicznych, których losy splatały się z polskimi, kształtowały się i nawarstwiały od pokoleń. Nie zawsze były one zgodne z rzeczywistością - częstokroć ulegały zniekształceniu, by służyć interesom grup rządzących. Im bardziej komplikowały się losy narodu polskiego, im więcej było w nich klęsk politycznych czy trudności gospodarczych, a nieraz i nędzy, tym częściej w stereotypowym myśleniu o innych narodach występowały wątki irracjonalne oraz odczucia wrogości i n
Dolański Dariusz, Nitschke Bernardetta
Podstawową kategorią rzymskiej "teologii państwowej" był pax deorum, czyli scan równowagi pomiędzy światem nadprzyrodzonym a realnym, ludem a bogami, pod których opieką się znajdowali. W starożytnym Rzymie działalność polityczna i religijna były ze sobą nierozerwalnie związane, więc utrzymanie tej równowagi było niezwykle istotne. Każda oficjalna czynność powinna być poprzedzona odpowiednim obrzędem religijnym przeprowadzonym skrupulatnie i z wielką uwagą, żeby uniknąć jakiegokolwiek błędu rytua
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-18 11:05
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.