UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko


Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
242
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN
83-89044-15-3
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Azot stanowi składnik cząsteczek białek i kwasów nukleinowych, a w efekcie wszystkich żywych organizmów. Jego obieg jest jednym z podstawowych, zachodzących na Ziemi cykli biogeochemicznych. Występujące w przyrodzie
formy azotu są na ogół bardzo stabilne i praktycznie nie wchodzą w reakcje z innymi pierwiastkami, czy związkami chemicznymi. Tylko nieznaczna jego część, w wyniku dostarczenia energii zewnętrznej, przechodzi w formy bardziej aktywne, tworząc w połączeniu z węglem, tlenem lub wodorem, odpowiednio organiczne, utlenione lub zredukowane formy azotu. Związki te mają na ogół krótki okres trwania i w czasie cyklu biogeochemicznego, często w reakcjach odwracalnych, tworzą wiele nietrwałych związków. To właśnie ten krótki okres ich aktywności, procesy które wtedy zachodzą i związki które powstają, kształtują formy życia na Ziemi.
Zaburzenia, które człowiek w wyniku swojej działalności w tych procesach wywołuje, wydają się często niepozorne, zwłaszcza gdy odniesie się je do całkowitej ilości azotu w przyrodzie, mogą jednak mieć niewyobrażalny wprost wpływ na nasze życie.
Przez wiele lat zagrożenie azotem dla środowiska utożsamiano z tlenkami
azotu, tworzącymi się głównie przy spalaniu paliw oraz z azotem w formie azotanowej, powstającym przy produkcji rolniczej.
Stosunkowo niedawno, bo na początku lat osiemdziesiątych, pojawiły się pierwsze ostrzeżenie, że szkodliwy dla środowiska może być także azot w formie zredukowanej. Punkt przełomowy stanowiło tu opublikowanie w 1982 r. na łamach czasopisma Nature artykułu sugerującego, że w glebach o słabych zdolnościach buforujących azot amonowy może utleniać się do NO2, a następnie N03 i powodować ich zakwaszenie.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Wpływ amoniaku na środowisko
2.1. Transport atmosferyczny i depozycja amoniaku
2.2. Formy i zasięg oddziaływania amoniaku na środowisko
2.3. Powietrze
2.3,1. Powietrze w budynkach produkcyjnych
2.3.2. Powietrze atmosferyczne
2.4. Ekosystemy Iądowe
2.5. Ekosystemy wodne
2.6. Działania formalno- prawne w kierunku ograniczenia niekorzystne go wpływu amoniaku na środowisko i ich skuteczność

3. Struktura emisji amoniaku w produkcji zwierzęcej
3.1. Emisja amoniaku z produkcji zwierzęcej na tle całkowitej emisji amoniaku
3.2. Struktura emisji amoniaku w produkcji zwierzęcej
3.2.1. Emisja amoniaku przez poszczególne zwierzęta gospodarskie
3.2.2. Emisja amoniaku na poszczególnych etapach produkcji zwierzęcej
3.2.3. Emisja amoniaku z budynków
3.2.4. Emisja amoniaku z odchodów przechowywanych poza budynkiem
3.2.4.1. Odchody płynne
3.2.4.2. Odchody stałe
3.2.5. Emisja amoniaku przy nawożeniu odchodami

4. Podstawy teoretyczne uwalniania się amoniaku w budynkach inwentarskich
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Teoretyczne podstawy modelu
4.3. Struktura modelu
4.3.1. Współczynnik konwekcyjne transferu masy
4.3.2. Stężenie N113 na powierzchni odchodów
4.4, Model emisji amoniaku w budynku dla krów mlecznych
4.4.5. Ogólny opis modelu
4.4.1.1.. Podstawowe założenia
4.4.1.2. Bilans równowagi azotu amoniakalnego
4.4.1.3. Ilość l częstość oddawania odchodów
4.4.2. Części składowe modelu
4.4.2.1. Konwersja mocznika w amoniak
4.4.2.2. Dysocjacja
4.4.2.3. Konwekcyjny transfer masy
4.4.2.4. Ostateczna postać modelu
4.4.2.5. Dane wejściowe do modelu
4.4.3. Analiza wrażliwości modelu
4.5. Model emisji amoniaku w budynku z utrzymaniem ściołowym
4.5.1. Opis modelu
4.5.2. Parametry wejściowe modelu
4.5.3. Analiza wyników
4.6. Model emisji amoniaku dla niosek na ściółce utrzymywanych w systemic przestrzennym
4.6.1. Opis modelu
4.6.2. Parametry wejściowe modelu
4.6.3. Analiza wyników

5. Techniczne uwarunkowania emisji i stężeń amoniaku w budynkach inwentarskich
5.1. Utrzymanie bezciołowe
5.1.1. Rozwiązanie systemu utrzymania zwierząt
5.1.2.. Rozwiązanie systemu usuwania odchodów
5.2. Utrzymanie ściołowe
5.2.1. Podstawy biochemiczne emisji amoniaku z głębokiej ściółki
5.2.2. Dobór materiału ściółki i sterowanie jej wilgotnością
5.2.3. Wpływ systemu utrzymania zwierząt
5.3. System wentylacji
5.3.1. Wpływ systemu wentylacji na stężenia amoniaku w budynkach
5.3.2. Wpływ systemu wentylacji na emisję amoniaku z budynków
5.4. Podsumowanie

6. Chemiczne i biologiczne oddziaływanie na emisję amoniaku z budynków inwentarskich
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Unieruchomienie jonów amonowych
6.3. Adsorpcja amoniaku i jonów amonowych
6.4. Obniżanie wartości pH odchodów
6.5. Blokowanie aktywności ureazy
6.6. Podsumowanie

7. Wpływ diety żywieniowej na uwalnianie się amoniaku z budynków inwentarskich
7.1. Wstęp
7.2. Żywienie wielofazowe
7.3. Optymalizacja wykorzystania białku z paszy
7.4. Zwiększanie zawartości włókien w paszy
7.5. Zakwaszanie paszy
7.6. Dieta a rozwiązania techniczne systemu utrzymania zwierząt

8. Podsumowanie

9. Literatura
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska