UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych


Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor: Trzop Beata
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
211
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
ISBN
83-89712-98-9
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Pisząc te słowa pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, Cz. Miłosz zapewne nie przypuszczał, że czterdzieści lat później bariera ta zostanie usunięta. Dziś wielu badaczy opisuje to, co dzieje się z kulturą masową po 1989 roku, kiedy runął stary system i powstawał nowy ład społeczny, polityczny i gospodarczy. Zgodnie zatem z przewidywaniami poety, ale także wnikliwego obserwatora, Polacy zaczęli intensywniej konsumować kulturę, zwłaszcza tę odwołującą się do zagranicznych wzorców. Wśród wytworów tej kultury znalazły się również czasopisma kobiece- zarówno nowe tytuły, jak i rodzime, borykające się z nową sytuacją na rynku medialnym. Niektóre z nich stanowiły materiał badawczy tej pracy.
Użyty w tytule pracy termin ?kultura popularna" w istocie odnosi się do tych zjawisk, które mniej więcej od połowy XX wieku opisywane były jako kultura masowa. Pierwotny termin ?kultura masowa", obarczony bagażem krytyki i niepożądanych skojarzeń ze słowem masa, zaczęto postrzegać jako pododmianę kultury popularnej, jej umasowioną postać. Dylematy i propozycje teoretyczne związane z używaniem i definiowaniem obu terminów znalazły się w I rozdziale niniejszej książki.
Odnosząc się do materiału badawczego, którym były wybrane tytuły prasy kobiecej wydawanej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, nakreślono również w tym rozdziale krótką charakterystykę rozwoju prasy kobiecej w Polsce w drugiej połowie minionego stulecia.

Spis treści:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. Zarys problematyki badawczej
1. Kultura masowa - kultura popularna
1.1. Kultura masowa
a. Próby definicyjne
b. Koncepcje uwarunkowań powstania kultury masowej
1.2. Kultura popularna
a. Próby definicyjne
b. Narodziny kultury popularnej
c. Od kultury popularnej do kultury masowej
d. Zarys współczesnych koncepcji kultury popularnej
2. Prasa kobieca w Polsce
2.1. Definicja prasy kobiecej
2.2. Etapy rozwoju prasy kobiecej w Polsce
a. Etap pierwszy: 1818-1945
b. Etap drugi: 1945-1989
c. Etap trzeci: 1989-1998

ROZDZIAŁ II. Cele i metoda badań
1. Metoda analizy zawartości
1.1. Zarys historyczny metody analizy zawartości prasy
1.2. Klasyczna koncepcja analizy zawartości B. Berelsona
1.3. Metoda analizy zawartości w interpretacji innych badaczy
1.4. Charakterystyka zastosowanej metody analizy zawartości według koncepcji W. Pisarka
2. Procedura badawcza wybranych pism kobiecych
2.1. Cel badań i hipotezy badawcze
2.2. Klucz kategoryzacyjny
2.3. Charakterystyka badanych pism kobiecych
a. Kryteria doboru badanych tytułów
b. Prezentacja wybranych tytułów

ROZDZIAŁ III. Wybrane problemy badawcze w analizie prasy kobiecej
1. Modele małżeństwa i rodziny
1.1. Wybrane propozycje modeli małżeństwa i rodziny w literaturze przedmiotu
1.2. Analiza problematyki małżeństwa i rodziny na przykładzie wybranych pism kobiecych
2. Reklama w prasie kobiecej
2.1. Reklama w refleksji naukowej
a. Krótka historia reklamy
b. Reklama w polskich opracowaniach naukowych
c. kategorie reklamy, wady, zalety i cele reklamy
2.2. Reklama w badanych pismach - analiza
3. Propozycje kulturalne w prasie kobiecej jako jeden z elementów lansowanego stylu życia
3.1. Wybrane koncepcje teoretyczne stylów życia
a. Pojęcie stylu życia w literaturze przedmiotu
b. Rodzaje typologii stylów życia
c. Kategorie kryteriów określających styl życia
3.2. Analiza rubryk typu ?Styl życia" w badanych pismach
3.3. Propozycje kulturalne i uczestnictwo w kulturze jako jeden z elementów stylu rycia
a. Uczestnictwo w kulturze - analiza pojęcia
b. Analiza propozycji kulturalnych w badanych pismach

ROZDZIAŁ IV. Typy kultury popularnej upowszechniane w badanych pismach kobiecych
1. Teoria kiczu w procesie modelowania typu kultury
1.1. Propozycja A. Molesa, C. Greenberga -geneza i cechy kiczu
1.2. Kicz we współczesnej refleksji
1.3. Wyodrębniony typ kultury - kultura emocji
2. Teoria konsumpcji w procesie modelowania typu kultury
2.1. Przegląd koncepcji konsumpcji w refleksji humanistycznej
2.2. Wybrane propozycje teoretyczne dotyczące konsumpcji
a. Propozycja J. Szczepańskiego
b. Propozycja G. Ritzera
2.3. Cechy konsumpcji
2.4. Kultura konsumpcyjna - cywilizacja konsumpcyjna
2.5. Wyodrębnione typy kultury
a. kultura marzeń i złudzeń
b. kultura jednorodnej konsumpcji
3. Teoria stereotypów w procesie modelowania typu kultury
3.1. Przegląd wybranych koncepcji stereotypów
3.2. Stereotypowe role męskie i żeńskie
3.3. Role kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu
3.4. Wyodrębniony typ kultury- kultura schematów

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska