UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika płynów I. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium


Mechanika płynów I. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
266
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN/ISSN
83-89044-75-7
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów stanowią uzupełnienie i ilustrację wykładu poprzez zapoznanie studenta z typowymi metodami pomiaru wielkości hydrodynamicznych za pomocą odpowiednich przyrządów i urządzeń.
Student w trakcie wykonywania ćwiczeń ma także możliwość porównania własnych wyników pomiarów z wynikami obliczeń uzyskanymi na drodze teoretycznej.
Przy odrabianiu ćwiczeń laboratoryjnych student traci zazwyczaj dużo czasu na prace pomocnicze, związane z przygotowaniem sprawozdania. Aby ograniczyć do minimum te straty, zachowując jednak zasadnicze cele dydaktyczne - sprecyzowane uprzednio - przygotowano dwa skrypty zatytułowane ?MECHANIKA PŁYNÓW" i noszące podtytuły: ?I Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium" oraz ,It. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych".
Skrypt pierwszy zatytułowany: ?Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium", zawiera omówienie poszczególnych ćwiczeń, których treść odpowiada treści prowadzonych wykładów z Mechaniki Płynów.
W każdym ćwiczeniu - stanowiącym odrębną całość - podano: immer, tytuł i cel ćwiczenia, podstawy teoretyczne, podsumowanie rozważań, opis stanowiska pomiarowego, sposób wykonania ćwiczenia, protokół pomiarów i sposób wykonania sprawozdania. W związku z powyższym części materiału konieczne do zapoznania się z treścią ćwiczenia zostały powtórzone w wymaganych miejscach.
Skrypt drugi, zatytułowany: ?Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych" zawiera specjalną tabelkę, do której wpisuje się skład zespołu wykonującego dane ćwiczenie oraz uzyskane oceny. Ponadto zawiera on: numer ćwiczenia, temat ćwiczenia, opis stanowiska pomiarowego, wykonanie ćwiczenia, protokół pomiarów oraz niezbędne pomocnicze wzory i wykresy.
W obu wymienionych skryptach wprowadzono różnorodne oznaczenie znormalizowanych wielkości jakimi są strumień masy i strumień objętości w celu zapoznania studentów ze zmiennością nazewnictwa tych wielkości stosowanych w innych publikacjach.

Spis treści:

1. UWAGI WSTĘPNE
1.1. Regulamin ćwiczeń

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

2. PODSTAWOWE WŁASNOŚCI FIZYCZNE PŁYNU
2.1. Gęstość płynu
2.2. Ciężar właściwy płynu
2.3. Lepkość płynu
2.4. Ściśliwość płynu
2.5. Rozszerzalność cieplna płynu
2.6. Ciśnienie
2.6.1. Rodzaje ciśnień
2.6.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia

ĆWICZENIE NR 1. BADANIE WYPŁYWU CIECZY ZE ZBIORNIKA
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Ustalony wypływ cieczy przez mały otwór w dnie zbiornika...
2.3. Nieustalony wypływ cieczy ze zbiomika
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 2. POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POWIETRZA ZA POMOCĄ KRYZY ISA WG PN-93/M-53950/01
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Przebieg zjawisk hydromechanicznych w kryzie
2.3. Rozważania matematyczne
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 3. WYZNACZANIE PROFILU PRĘDKOŚCI W RUROCIĄGU O PRZEKROJU KOŁOWYM I OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA CORIOLISA
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Pomiar prędkości lokalnej płynu
2.3. Pomiar prędkości średniej i obliczanie współczynnika Coriolisa
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 4. POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LINIOWYCH
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoreryczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Metodyka obliczeń
2.2.1. Wyznaczenie prędkości średniej
2.2.2. Obliczanie wysokości strat lambdaH
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
S. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 5. BADANIE STRUMIENICY
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.1.1. Zasada działania strumienicy
2.1.2. Klasyfikacja strumienic
2.2. Zasada działania strumienicy jednocieczowej
2.2.1. Założenia
2.2.2. Zależności dynamiczne
2.2.3. Wykres energetyczny strumienicy jednocieczowej
2.3. Sprawność strumienicy
2.3.1. Określenia wstępne
2.3.2. Współczynniki sprawności strumienicy
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 6. NIEUSTALONY WYPŁYW GAZU ZE ZBIORNIKA
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Równanie Bernoulliego dla gazu. Prędkości charakterystyczne
2.2. Przepływ gazu przez dyszę
2.3. Ustalony wypływ gazu ze zbiornika przez dyszę zbieżną
2.4. Nieustalony wypływ gazu ze zbiomika przez dyszę zbieżną
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 7. WZORCOWANIE DANAIDY
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.1.1. Ustalony wypływ, cieczy ze zbiornika przez mały otwór swobodny
2.1.2. Nieustalony wypływ cieczy ze zbiomika o zmiennym przekroju poprzecznym przez mały otwór
2.1.3. Nieustalony wypływ cieczy z zasilanego zbiornika o zmiennym przekroju poprzecznym przez mały otwór
2.2. Podsumowanie rozważań
3. Opis stanowiska badawczego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 8. BADANIE CHARAKTERYSTYKI POMPY
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zasada działania pomp wirowych
2.3. Podstawowe równania dla pomp wirnikowych
2.4. Sprawność pompy
2.5. Charakterystyka pompy
2.6. Badanie pompy wirowej
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 9. BADANIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Typy wentylatorów
2.3. Podstawowe równania maszyn wirnikowych
2.4. Sprawność wentylatora
2.5. Charakterystyka wentylatora
2.6. Współpraca wentylatora z przewodem
2.7. Współpraca wentylatorów
2.8. Charakterystyka rurociągu
2.9. Badania wentylatorów
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 10. PRZEBIEG LINII ENERGII I LINII CIŚNIEŃ WZDŁUŻ RUROCIĄGU
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
3. Opis instalacji pomiarowej
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 11. BADANIE POL PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE ZAKRZYWIONYM
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Pole przepływu w przekroju przewodu zakrzywionego
2.3. Rozkład ciśnienia
2.4. Rozkład prędkości
2.5. Parametry charakteryzujące profil prędkości
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 12. WIZUALIZACJA OPŁYWU CIAŁ W TUNELIKU WODNYM
1. CeI ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.1.1. Wizualizacja opływu w kanaliku wodnym
2.1.2. Modelowanie opływu ciała stałego
2.1.3. Opory przepływu
2.1.4. Wiry Karmana
2.2. Opływ walca kołowego cieczą lepką
2.3. Opływ profilu lotniczego cieczą lepką
2.3.1. Charakterystyka geometryczna profilu lotniczego
2.3.2. Cyrkulacja wektora pola
2.3.3. Twierdzenie Kelvina o pochodnej cyrkulacji prędkości
2.3.4. Wirpoczątkowy
2.3.5. Opływ profilu lotniczego bez oderwania i z oderwaniem warstwy przyściennej
3. Opis stanowiska badawczego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół obserwacji
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 13. POWIERZCHNIA SWOBODNA CIECZY W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ PIONOWEJ OSI
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Wyznaczanie powierzchni ekwipotencjalnej
2.3. Określenie parametru powierzchni swobodnej
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania

ĆWICZENIE NR 14. WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ LICZBY REYNOLDSA
1. Cel ćwiczenia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Doświadczenie Reynoldsa
2.3. Ruch laminarny i turbulentny
2.4. Krytyczna liczba Reynoldsa
3. Opis stanowiska pomiarowego
4. Wykonanie ćwiczenia
5. Protokół pomiarów
6. Wykonanie sprawozdania
Literatura
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Pisarczyk Stanisław
37,00 zł
przechowalnia
Falicki Jarosław, Smak Tomasz, Walicki Edward
23,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Gawdzik Jarosław, Żygadło Maria
21,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska