UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych


Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
422
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7481-023-8
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

W książce opisano czujniki wielkości nieelektrycznych przetwarzające te wielkości na wielkości elektryczne oraz układy pomiarowe służące do pomiaru takich wielkości nieelektrycznych, jak przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, siła i moment, ciśnienie; temperatura, wilgotność oraz wielkości opisujące przepływ płynów. Omawiając czujniki; szerzej przedstawiono zjawiska fizyczne, stosowane przy przetwarzaniu wielkości nieelektrycznej na elektryczną. Takie ujęcie tematyki umożliwia zrozumienie zasad przetwarzania w czujnikach w oderwaniu od konkretnych typów czujników oferowanych przez producentów. Poza wyjątkowymi przypadkami, w których opisywane rozwiązanie było stosowane przez jednego producenta, nie przedstawiono rozwiązań firmnowych czujników i nie przytaczano ich parametrów; wychodząc z założenia; że pełna informacja o asortymencie produkowanych czujników znajduje się na systematycznie aktualizowanych stronach internetowych firm.
Zwrócenie w książce szczególnej uwagi na zjawiska, fizyczne umożliwi czytelnikowi Network swojej wiedzy a zakresu fizyki lub poznanie nieznanych zjawisk. Dlatego przed opisem, np. przetworników piezoelektrycznych; znajduje się wprowadzenie do tematyki dotyczącej ultradźwięków. Podobnie, omówienie czujników światłowodowych jest poprzedzone opisem elementów toru optycznego, a szczególnie źródeł oraz detektorów promieniowania.
Jako kryterium podziału treści przyjęto podział według mierzonych wielkości - przemieszczenia; ciśnienia, temperatury itd. Każdą z wymienionych wielkości można przetworzyć na sygnał elektryczny w czujnikach,
w których zastosowano różne zjawiska fizyczne.
W rozdziale 4 dotyczącym pomiarów parametrów ruchu (przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia); ze względu na pierwsze w kolejności przedstawienie czujników, w których zastosowano różne zjawiska znajduje się najwięcej fragmentów dotyczących opisu zjawisk. W kolejnych rozdziałach, przy omawianiu poszczególnych czujników znajdują się odniesienia do opisów zjawisk, znajdujących się w tym najobszerniejszym rozdziale (4).
Odpowiednie uporządkowanie kolejności rozdziałów umożliwia wykorzystanie informacji zawartych w poprzednich rozdziałach - np. w niektórych czujnikach ciśnienia przetworzone jest ono na przemieszczenie, dalsze przetworzenie przemieszczenia na sygnał elektryczny opisane jest w rozdziale dotyczącym pomiaru przemieszczeń_ W ten sposób książka stanowi całość, w której uniknięto powtórzeń. Książka jest przeznaczona dla studentów i absolwentów kierunków
kształcenia: elektrotechnika, energetyka, automatyka; robotyka oraz może
być pomocna dla innych specjalistów - mechaników, mechatroników itp.
Dziękuję recenzentom prof. dr hab. inż. Jerzemu Barzykowskiemu oraz dr hab. inż. Józefowi Parchańskiemu, prof. PŚL za cenne uwagi oraz Pani Dorocie Steć za przygotowanie pracy do druku.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Przetwornik - czujnik - sensor
1.2. Przemiany energetyczne w czujniku
1.3. Klasyfikacja czujników
1.4. Właściwości statyczne przetworników
1.5. Technologia wytwarzania czujników
1.6. Czujniki inteligentne

2. Wielkości uogólnione
2.1. Uogólnione siły i uogólnione prędkości
2.2. Uogólniona impedancja
2.3. analityczny opis przetwarzania energetycznego
2.4. Przykład uogólnionej analizy przetwornika

3. Właściwości dynamiczne przetworników
3.1. Stan dynamiczny przetwornika pomiarowego
3.2. Sygnały wzorcowe - testowe
3.3. Charakterystyki dynamiczne
3.3.1. Charakterystyki operatorowe przetworników
3.3.2. Charakterystyki czasowe przetworników
3.3.3. Charakterystyki częstotliwościowe przetworników
3.4. Przetworniki bezinercyjne - zerowego rzędu
3.5. Przetworniki inercyjne pierwszego rzędu
3.6. Przetworniki inercyjne drugiego rzędu
3.7. Sygnał błędu dynamicznego

4. Pomiary wielkości opisujących ruch
4.1. Wielkości opisujące ruch i metody ich pomiaru
4.2. Czujniki przemieszczeń liniowych ze zmianą parametrów obwodów elektrycznych 
4.2.1. Czujniki rezystancyjne
4.2.2. Czujniki pojemnościowe
4.2.3. Czujniki indukcyjnościowe
4.2.4. Czujniki zbliżeniowe
4.3. Pomiary przemieszczeń liniowych za pomocą ultradźwięków
4.3.1. Ultradźwięki
4.3.2. Rozchodzenie się fali ultradźwiękowej w ośrodku ciągłym
4.3.3. Impedancja akustyczna
4.3.4. Tłumienie fal ultradźwiękowych
4.3.5. Odbicie i przenikanie fali ultradźwiękowe,j na granicy dwóch ośrodków
4.3.6. Przetworniki ultradźwiękowe
4.3.7. Konstrukcja przetworników ultradźwiękowych
4.3.8. Zastosowanie przetworników ultradźwiękowych do pomiaru przemieszczeń liniowych
4.4. Zastosowanie czujników optoelektronicznych w pomiarach przemieszczeń liniowych
4.4.1. Charakterystyka czujników optoelektronicznych
4.4.2. Źródła promieniowania świetlnego w czujnikach optoelektronicznych
4.4.3. Detektory optyczne w czujnikach optoelektronicznych
4.4.4. Światłowody
4.4.5. Pomiar przemieszczeń czujnikami optoclektronicznymi z torami optycznymi otwartymi
4.4.6. Pomiar przemieszczeń czujnikami optoelektronicznymi z torami optycznymi zamkniętymi
4.5. Pomiary przyspieszeń liniowych
4.5.1. Analiza układu z masa inercyjne
4.5.2. Piezoelektryczne czujniki przyspieszenia
4.5.3. Czujniki przyspieszenia pojemnościowe
4.5.4. Czujniki przyspieszenia piezorezystancyjne
4.5.5. Czujniki przyspieszenia światłowodowe
4.5.6. Czujniki przyspieszenia hallotronowe
4.6. Pomiary prędkości liniowej
4.7. Pomiary przcemieszczeń i prędkości kątowych
4.7.1. Pomiary przemieszczeń kątowych 
4.7.2. Czujniki prędkości kątowej

5. Pomiary poziomu
5.1. Podział metod pomiaru poziomu
5.2. Czujniki pływakowe
5.3. Czujnik hydrostatyczne
5.4. Czujnik optoelektroniczny
5.5. Przetworniki ultradźwiękowe do pomiaru poziomu
5.6. Pomiary poziomu metodą pojemnościową
5.7. Przetworniki mikrofalowe do pomiaru poziomu
5.8. Izotopowy miernik poziomu
5.8.7. Wielkości opisujące promieniowanie jonizujące
5.8.2. Źródła promieniowania
5.8.3. Detektory promieniowanie jonizującego
5.9. Izotopowe mierniki poziomu

6. Pomiary siły i masy
6.1.Metody pomiaru siły i masy oraz ich miary
6.2.Tensometryczne czujniki siły
6.2.1. Efekt tensometryczny w przewodnikach
6.2.2. Efekt tensometryczny w półprzewodnikach -- piczorezystowność
6.2.3. Konstrukcja tensometrów
6.2.4. Układy pomiarowe z tensometrycznyrni czujnikami siły
6.2.5. Zasilanie mostków tensometrycznych
6.2.6. Właściwości dynamiczne tensometrycznych czujników siły
6.2.7. Wagi tensometryczne
6.3. Magnetyczne czujniki siły
6.3.1. Wpływ naprężenia na właściwości magnetyczne
6.3.2. Przykłady konstrukcji magnetosprężystych czujników siły
6.4.Czujniki piezoelektryczne siły
6.5. Czujniki światłowodowe masy i siły
6.6. Izotopowe mierniki masy

7. Pomiar momentu obrotowego
7.1. Moment obrotowy
7.2. Tensozmetryczny pomiar momentu obrotowego
7.3. Optoelektroniczna metoda pomiaru momentu obrotowego

8. Pomiary ciśnienia;
8.1. Definicje miar i jednostki ciśnienia
8.2. Przogląd metod i przyrządów do pomiaru ciśnienia
8.3. Ciśnierniomierze aneroidalne
8.4. Rozkład wydłużeń i naprężeń w membranie kołowej
8.5. Czujniki ciśnienia tensometryczne z metalową membraną płaską
8.6. Czujniki ciśnienia krzemowe - piezorezystancyjne
8.7. Czujniki ciśnienia z membraną ceramiczną
8.8. Czujniki ciśnienia membranowe pojemnościowe 
8.9. Czujniki ciśnienia światłowodowe z membraną płaską

9. Pomiary temperatury
9.1.Skale temperatury
9.2.Podział metod pomiaru temperatury
9.3. Termometry rezystancyjne metalowe
9.3.1. Zależność rezystancji od temperatury
9.3.2. Układy pomiaru rezystanc,ji rezystorów, termometrycznych
9.3.3. Konstrukcja i technologia rezystorów termometrycznych
9.3.4. Właściwości metrologiczne rezystancyjnych czujników temperatury
9.4. Termometry rezystancyjne - półprzewodnikowe 
9.4.1. Termistory
9.4.2. Silistory
9.5. Czujniki temperatury półprzewodnikowe -- złączowe
9.6.Czujniki termoelektryczne
9.6.1. Zjawiska związane z generacją sił termoelektrycznych
9.6.2. Termoelementy
9.7. Termometry szumowe
9.7.1. Szumy termiczne
9.7.2. Układy termometrów szumowych
9.8.Termometr szumowy - termoelement
9.9. Termometry kwarcowe
9.9.1. Cięcia kryształu SiO2
9.9.2. Piezorczonansowe czujniki temperatury
9.10. Światłowodowe czujniki temperatury
9.11. Bezstykowy pomiar temperatury -- pilometria
9.11.1. Promieniowanie temperaturowe
9.11.2. Uwarunkowania pomiaru temperatury za pomocą pirometrów
9.12. Właściwości toru optycznego
9.13. Detektory pirometrów

10. Pomiary natężenia przepływu płynów
10.1. Wielkości charakteryzujące przepływ płynów 
10.2. Podział przepływomierzy
10.3. Przepływomierz zwężkowy
10.4. Przepływomierz pływakowy - rotametr
10.5. Przepływomierz z rurką spiętrzającą
10.6. Przepływomierz turbinowy
10.7. Przepływomierz elektromagnetyczny
10.8. Przepływomierz ultradźwiękowy
10.9. Przepływomierz termoanemometryczny
10.10. Przepływomierz kalorymetryczny
10.11. Przepływomierze Coriolisa
10.12. Przepływomierze wirowe 
10.13. Przepływomierz korelacyjny

11. Pomiary wilgotności
11.1. Definicje i jednostki miar wilgotności
11.2. Metody pomiaru wilgotności
11.3. Pomiary wilgotności powietrza
11.3.1. Higrometry włosowe
11.3.2. Higrometr absorpcyjny, membranowy z piezorezystorami
11.3.3. Czujnik wilgotności impedancyjny
11.3.4. Przetworniki chlorolitowe
11.3.5. Higrometr punktu rosy
11.3.6. Higrometr z przetwornikiem psychrometrycznym
11.3.7. Higrometry spektrometryczne
11.4. Pomiary wilgotności ciał stałych
11.4.1. Miary i metody pomiaru wilgotności ciał stałych
11.4.2. Metody impedacyjne
11.4.3. Higrometr spektrometryczny
11.4.4. Higrometry mikrofalowe
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska