UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium.


Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
162
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i założeń teoretycznych mechaniki ciała stałego.
Zostały przygotowane dwa skrypty zatytułowane ?Mechanika" i noszące podtytuły: ?I. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium" oraz ?IL Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych".
Skrypty przeznaczone są dla studentów kierunków mechanicznych mających zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: ?Mechanika techniczna", ?Mechanika ogólna".
Skrypt zatytułowany: ?Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium" zawiera omówienie poszczególnych ćwiczeń, a także wprowadzenie do metodyki pomiarów i sposobu opracowania ich wyników. W każdym ćwiczeniu zostały podane: cel ćwiczenia, podstawowe pojęcia (słowa kluczowe), wprowadzenie teoretyczne, zastosowanie praw mechaniki do wyznaczania szukanej wielkości, opis i schemat stanowiska pomiarowego, sposób wykonania ćwiczenia, tabele wyników pomiarów i obliczeń oraz sposób opracowania wyników. Podczas opracowywania wyników należy korzystać ze wzorów zawartych w tym właśnie skrypcie.
Przy opracowaniu niniejszego skryptu korzystano z literatury zamieszczonej na jego końcu. W podanych pozycjach książkowych znajduje się szerszy opis zarówno zagadnień mechaniki jak i metodyki wykonywania pomiarów oraz opracowywania ich wyników.

Spis treści:

WSTĘP

UWAGI WSTĘPNE

WYKAZ OZNACZEŃ STOSOWANYCH W SKRYPCIE

PODSTAWOWE PRAWA MECHANIKI STOSOWANE W SKRYPCIE
Zasady dynamiki Newtona
Prawa tarcia Coulomba
Zasada d'Alemberta
Równowartość pracy i energii
Zasada pracy przygotowanej (wirtualnej)

JEDNOSTKI I WIELKOŚCI FIZYCZNE
TABLICE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH
POMIARY
Podział pomiarów
Środki pomiarowe
Błędy pomiaru
Rodzaje błędów pomiarowych
Sposoby obliczania poszczególnych rodzajów błędów
Błędy przypadkowe dla pomiarów bezpośrednich
Błędy przypadkowe dla pomiarów pośrednich
Różniczkowe metody obliczania błędów w pomiarach pośrednich
Eliminowanie błędów grubych

DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY WIELKOŚCIAMI FIZYCZNYMI
SPOSÓB ZAPISYWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

SPIS ĆWICZEŃ

1. WYZNACZENIE WARTOŚCI STATYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŚLIZGOWEGO
1.1. CEL ĆWICZENIA
1.2. SŁOWA KLUCZOWE
1.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
1.4. SPOSOBY WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA STATYCZNEGO TARCIA ŚLIZGOWEGO
1.4.1. Za pomocą równi poziomej
1.4.2. Za pomocą równi pochyłej
1.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
1.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
1.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

2. ZASADA RÓWNOWARTOŚCI PRACY I ENERGII KINETYCZNEJ ZASTOSOWANA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA KINETYCZNEGO TARCIA ŚLIZGOWEGO
2.1. CEL ĆWICZENIA
2.2. SŁOWA KLUCZOWE
2.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
2.3.1. Zasada równowartości pracy i energii kinetycznej
2.4. ZASADA RÓWNOWARTOŚCI ENERGII KINETYCZNEJ I PRACY ZASTOSOWANA DO WYZNACZANIA WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KINETYCZNEGO TARCIA ŚLIZGOWEGO
2.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
2.6. SPOSÓB WYKONYWANIA ĆWICZENIA
2.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

3. WYZNACZANIE KINETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŚLIZGOWEGO ZA POMOCĄ DRGAŃ SAMOWZBUDNYCH
3.1. CEL ĆWICZENIA
3.2. SŁOWA KLUCZOWE
3.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
3.4. WYKORZYSTANIE DRGAŃ SAMOWZBUDNYCH DO OKREŚLANIA WARTOŚCI KINETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŚLIZGOWEGO
3.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
3.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
3.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

4. POMIAR MOMENTU TARCIA W ŁOŻYSKACH WIRNIKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
4.1.1 CEL ĆWICZENIA
4.2. SŁOWA KLUCZOWE
4.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
4.3.1. Zastosowanie równowartości energii kinetycznej i pracy do wyznaczania wartości momentu tarcia
4.4. WYZNACZANIE WARTOŚCI MOMENTU TARCIA DLA ŁOŻYSK WIRNIKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
4.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
4.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
4.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

5. WYWAŻANIE DYNAMICZNE ELEMENTÓW MASZYN ZA POMOCĄ WYWAŻARKI RĘCZNEJ
5.1. CEL ĆWICZENIA
5.2. SŁOWA KLUCZOWE
5.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
5.4. WYWAŻANIE DYNAMICZNE ZA POMOCĄ WYWAŻARKI RĘCZNEJ
5.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
5.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
5.7. TABELA POMIARÓW I WYNIKÓW

6. WYWAŻANIE DYNAMICZNE ELEMENTÓW MASZYN ZA POMOCĄ WYWAŻARKI AM 100W
6.1. CEL ĆWICZENIA
6.2. SŁOWA KLUCZOWE
6.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
6.4. WYWAŻANIE DYNAMICZNE ELEMENTÓW MASZYN ZA POMOCĄ WYWAŻARKI AM 100W
6.4.1. Metoda wykreślna
6.4.2. Metoda analityczna
6.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
6.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
6.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

7. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI I SZTYWNOŚCI SPRĘŻYNY
7.1. CEL ĆWICZENIA
7.2. SŁOWA KLUCZOWE
7.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
7.4. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI I SZTYWNOŚCI SPR4ŻYNY
7.4.1. Doświadczalne wyznaczanie sztywności sprężyny
7.4.2. Analityczne wyznaczanie sztywności sprężyny
7.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
7.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
7.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

8. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI I SZTYWNOŚCI UKŁADU SPRĘŻYN
8.1. CEL ĆWICZENIA
8.2. SŁOWA KLUCZOWE
8.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
8.3.1. Połączenia szeregowe
8.3.2. Połączenie równoległe
8.3.3. Połączenie mieszane
8.4. PRAKTYCZNE WYZNACZANIE SZTYWNOŚCI ZASTĘPCZEJ UKŁADU SPRĘŻYN
8.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
8.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
8.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

9. STROBOSKOPOWE METODY POMIARU CZĘSTOTLIWOŚCI RUCHÓW OKRESOWYCH
9.1. CEL ĆWICZENIA
9.2. SLOWA KLUCZOWE
9.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
9.4. WYZNACZANIE CZĘSTOTLIWOŚCI RUCHU OKRESOWEGO ZA POMOCĄ STROBOSKOPU
9.4.1. Algorytm wyznaczania wartości liczbowej powtarzalności obrazów pozornych
9.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
9.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
9.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

10. BADANIE REGULATORA ODŚRODKOWEGO
10.1. CEL ĆWICZENIA
10.2. SŁOWA KLUCZOWE
10.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
10.4. WYKORZYSTANIE ZASADY PRAC WIRTUALNYCH DO OPISU DZIAŁANIA REGULATORA ODŚRODKOWEGO
10.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
10.6. SPOSÓB WYKONYWANIA ĆWICZENIA
10.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

11. WYZNACZANIE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚCI CIAŁA SZTYWNEGO
11.1. CEL ĆWICZENIA
11.2. SŁOWA KLUCZOWE
11.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
11.4. METODY WYZNACZANIA WARTOŚCI MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚCI CIAŁA
11.4.1. Metoda analityczna
11.4.2. Metoda doświadczalna
11.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
11.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
11.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

12. WYZNACZANIE WARTOŚCI MOMENTU BEZWŁADNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WZORU STEINERA
12.1. CEL ĆWICZENIA
12.2. SŁOWA KLUCZOWE
12.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
12.4. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WZORU STEINERA DO WYZNACZANIA WARTOŚCI MOMENTU BEZWŁADNOŚCI CIAŁA
12.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
12.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
12.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

13. DRGANIA WYMUSZONE BELKI Z MASA SKUPIONA I O JEDNYM STOPNIU SWOBODY
13.1. CEL ĆWICZENIA
13.2. SŁOWA KLUCZOWE
13.3. WPROWADZENIE TEORETYCZNE
13.4. ZASTOSOWANIE METODY RAYLEIGHA DO WYZNACZANIA CZĘSTOŚCI DRGAŃ UKŁADU Z MASĄ SKUPIONA
13.5. SCHEMAT I OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
13.6. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA
13.7. TABELE POMIARÓW I WYNIKÓW

LITERATURA
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska