UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii


Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
288
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dla wielu problemy metodologii i teorii w archeologii stanowią niezrozumiały kierunek zainteresowań, zasadniczo niepotrzebny w studiach nad przeszłością. Sam przez pewien czas też tak sądziłem. Uważam za swoje szczęście, że spotkałem na swej drodze ludzi, którzy pozwolili mi zmienić stosunek do metodologii. Dziś metodologię archeologii postrzegam jako fascynującą dziedzinę rozważań. Nie ma w tym nic zaskakującego. Metodologia, tak jak ją rozumiem, dotyczy ludzi, a nie wyłącznie abstrakcyjnych rozważań o wyimaginowanych problemach. Przedmiotem rozważań stają się ludzie i ich poglądy na przeszłość oraz sposób badania tej przeszłości. Dzięki temu można zanurzyć się w świat ludzkich myśli, idei, które ukazują, jak złożony, zmienny, dynamiczny jest świat - świat indywidualnych sposobów rozwiązywania codziennych problemów i formułowania uniwersalnych poglądów.
Świat metodologii archeologii otworzył przede mną wiele lat temu Profesor Jan Żak i to jemu zawdzięczam, że dziś mogę ze zrozumieniem dostrzegać niezwykłą różnorodność postaw wobec przeszłości i sposobów jej badania. Również Profesorowi zawdzięczam, że stworzył w Zakładzie Historii i Metodologii Prahistorii Instytutu Prahistorii atmosferę sprzyjającą otwartej wymianie poglądów. To właśnie w Zakładzie, w gronie Przyjaciół, Danuty Minty-Tworzowskiej i Arkadiusza Marciniaka, a wcześniej również Andrzeja Webera, mogliśmy spierać się, dyskutować istotne dla nas problemy z zakresu metodologii prahistorii. Bardzo wiele zyskałem, uczestnicząc od 1990 roku w znakomitym seminarium prowadzonym przez Profesora Jerzego Topolskiego. Uczestnictwo w dyskusji nad problematyką metodologii historii, a nawet szerzej - nauk humanistycznych, otworzyło kolejne, nowe przestrzenie dla refleksji metodologicznej. Profesor Topolski był inicjatorem wielu fantastycznych dyskusji, lecz były one możliwe również dzięki oryginalnym pomysłom uczestników seminarium, w tym w szczególności Ewy Domańskiej, Henryka Mamzera, Wojciecha Wrzoska i wielu innych.
Podobnie jak metodologia archeologii, tak i problematyka zdjęć lotniczych w archeologii spychana jest na margines zasadniczego nurtu archeologii akademickiej (w szczególności w Polsce). A jest to z pewnością dziedzina dysponująca niebywałym wręcz potencjałem, słabo jak dotąd wykorzystywanym w polskiej archeologii.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WSTĘP
1.1. W stronę ?nowoczesnej" archeologii?
1.2. Metoda wobec teorii
1.3. Archeologia lotnicza jako przykład metody
1.3.1. Zdjęcia lotnicze w archeologii brytyjskiej i amerykańskiej
1.3.2. Zdjęcia lotnicze w archeologii niemieckiej
1.3.3. Archeologia lotnicza we Francji
1.3.4. Archeologia lotnicza w Polsce
1.3.5. Zdjęcia lotnicze w archeologii czeskiej i słowackiej (czechosłowackiej)
1.4. Cel i zakres pracy

2. PIONIERZY
2.1. Wprowadzenie
2.2. Bliskowschodnie i północnoafrykańskie doświadczenia
2.2.1. Theodor Wiegand (1864-1936)
2.2.2. George A. Beazeley
2.2.3. Antoine Poidebard (1878-1953)
2.3. Amerykańskie początki
2.3.1. Charles Augustus Lindbergh (1902-1974)
2.3.2. Percy Chester Madeira Jr. (1889-1967)
2.3.3. Neil Merton Judd (1887-1976)
2.3.4. George Robbins Johnson (1900-?)
2.3.5. Rezultaty doświadczeń amerykańskich - podsumowanie
2.4. Osbert Guy Stanhope Crawford (1886-1957) - ojciec archeologii lotniczej
2.4.1 Początki
2.4.2. Antycypacje
2.4.3. Narodziny metody
2.4.4. Zdjęcia lotnicze w koncepcji archeologii O.G.S. Crawforda
2.4.5. Kierunki oddziaływania Crawforda
2.5. Rozwój archeologii lotniczej - główne nurty
2.5.1. Gilbert Stuart Martin Insall (1894-1972)
2.5.2. George W.G. Allen (1891-1940)
2.5.3. Derrick N. Riley (1915-1993)
2.5.4. Zdjęcia lotnicze i archeologia akademicka
2.6. Dokonania archeologii lotniczej w pierwszym ćwierćwieczu - podsumowanie

3. W KRĘGU NOWYCH TENDENCJI TEORETYCZNYCH - UTRWALANIE STANDARDÓW
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kontynuacja tradycji
3.3. W kręgu archeologii kulturowo-historycznej, marksistowskiej, funkcjonalnej i neoewolucjonistycznej
3.3.1. Archeologia kulturowo-historyczna
3.3.2. Inspiracje marksistowskie Vere Gordona Childe'a
3.3.3. Funkcjonalizm - Grahame Clark i Walter Taylor
3.3.4. Neoewolucjonizm amerykański
3.3.5. Krajobraz refleksji teoretycznej - podsumowanie
3.3.6. Crawford wobec dyskusji teoretycznej w archeologii brytyjskiej
3.4. Praktyka archeologii lotniczej
3.4.1. Metodyka wykonywania i wykorzystywania zdjęć lotniczych
3.4.2. Źródłowy walor zdjęć lotniczych
3.4.3. Zdjęcia lotnicze i klasyfikacje
3.4.4. Studia nad krajobrazem - zdjęcia lotnicze i mapy
3.4.5. Popularyzacja
3.4.6. Podsumowanie
3.5. A Matter of Time - nowe zadania i perspektywy

4. ARCHEOLOGIA PROCESUALNA - W STRONĘ ?REWOLUCJI" TECHNOLOGICZNEJ
4.1. Wprowadzenie
4.2. Archeologia procesualna
4.2.1. Ogólne założenia Nowej Archeologii
4.2.2. Brytyjska reakcja na Nową Archeologię
4.3. ?Rewolucja" technologiczna w archeologii lotniczej
4.3.1. Teledetekcja
4.3.2. Od latawca do satelity
4.3.3. Skanery, kamery i emulsje
4.3.4. Obraz analogowy i cyfrowy
4.3.5. Zdjęcia i mapy
4.3.6. GIS - nowe możliwości technologiczne i badawcze
4.3.7. Podsumowanie
4.4. Procesualne ujęcie źródła archeologicznego
4.4.1. Źródło archeologiczne jako skamielina
4.4.2. Źródło jako efekt procesów formowania
4.4.3. Procesualne ujęcie źródła archeologicznego a zdjęcia lotnicze
4.5. Klasyfikacja i zdjęcia lotnicze
4.5.1. Klasyfikacja w ujęciu archeologii procesualnej
4.5.2. Procesualne podejście do klasyfikacji w praktyce archeologii lotniczej
4.6. Modelowanie
4.6.1. Strategie doboru próby statystycznej
4.6.2. Zdjęcia lotnicze w procedurze doboru próby
4.6.3. Modelowanie prognostyczne i rola zdjęć lotniczych oraz obrazów satelitarnych
4.7. Badania nad przestrzenią - od stanowiska do regionu
4.7.1. ?Terytorium eksploatowane przez osadę" (site catchment)
4.7.2. Studia regionalne i archeologia krajobrazu
4.8. Inspiracje procesualne w konserwatorstwie archeologicznym
4.9. Podsumowanie - od kolekcjonerstwa po archeologię procesualną

5. POSTPROCESUALNA ZMIANA - NOWE PERSPEKTYWY
5.1. Wprowadzenie
5.2. Tekstualne ujęcie źródła archeologicznego
5.2.1. Źródło archeologiczne jako tekst w rozumieniu archeologii postprocesualnej
5.2.2. Roland Barthes - kulturowy kontekst fotografii a zdjęcia lotnicze w archeologii
5.2.3. Zdjęcia lotnicze a tekst według Rolanda Barthes'a
5.2.4. Zdjęcie lotnicze jako tekstualne źródło archeologiczne
5.3. Wobec problemu ?obiektywnej rzeczywistości
5.3.1. Kwestia ?rzeczywistości obiektywnej' w ujęciu archeologii postprocesualnej
5.3.2. Zdjęcia lotnicze i ?alternatywne° obrazy przeszłości
5.4. Problem relacji władzy (wiedzy)
5.4.1. Problem ?władzy" w archeologii postprocesualnej
5.4.2. Archeologia lotnicza a problem relacji ?władzy wiedzy"
5.5. Przestrzeń w archeologii postprocesualnej
5.5.1. Podstawowe założenia postprocesualnego podejścia do przestrzeni
5.5.2. Postprocesualny krajobraz kulturowy - archeologii lotniczej świat utracony?
5.6. Podsumowanie

6. ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY
AERIAL ARCHAEOLOGY - METHOD IN THE FACE OF THEORY (Summary)
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska