UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika gruntów


Mechanika gruntów
  Cena:

przechowalnia

37,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
233
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

37,00 zł

Książka przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.

Spis treści:

Przedmowa 
 
1. WSTĘP 
1.1. Określenie mechaniki gruntów 
1.2. Krótki rys historyczny 
1.3. Zadania mechaniki gruntów 
 
2. OGÓLNE WIADOMOŚCI O GRUNTACH 
2.1. Pochodzenie gruntów 
2.2. Podział gruntów 
 
3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GRUNTÓW 
3.1. Skład mineralny gruntów 
3.2. Powierzchnia graniczna i właściwa cząstek gruntów 
3.3. Zjawiska fizykochemiczne gruntów 
3.4. Kapilarność 
 
4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I STANY GRUNTÓW 
4.1. Skład granulometryczny gruntu 
4.2. Krzywe uziarnienia i wskaźniki uziarnienia 
4.3. Podział gruntów wg uziarnienia 
4.4. Podstawowe cechy fizyczne gruntu 
4.5. Cechy fizyczne pochodne od cech podstawowych 
4.6. Stopień wilgotności i stany zawilgocenia gruntów 
4.7. Stopień zagęszczenia i stany gruntów niespoistych 
4.8. Granice konsystencji, wskaźnik i stopień plastyczności, stany gruntów spoistych 
4.9. Zagęszczalność gruntów nasypowych i wskaźnik zagęszczenia 
4.10. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych 
 
5.
RUCH WODY W GRUNCIE 
5.1. Rodzaje wody w gruncie 
5.2. Podział wód podziemnych 
5.3. Wodoprzepuszczalność gruntów 
5.4. Wyznaczanie współczynnika filtracji 
5.5. Podstawowe równania ruchu wody gruntowej 
5.6. Siatka przepływu 
5.7. Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy 
 
6. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GRUNTÓW 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Ściśliwość gruntów 
6.3. Wytrzymałość gruntów na ścinanie 
 
7.
NAPRĘŻENIA W PODŁOŻU GRUNTOWYM 
7.1. Hipotezy o rozkładzie naprężeń w gruncie 
7.2. Naprężenia pierwotne w gruncie 
7.3. Naprężenia w gruncie od siły skupionej 
7.4. Naprężenia w gruncie od działania obciążenia ciągłego na obszarze prostokątnym 
7.5. Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego 
7.6. Metoda pól wpływowych (nomogram Newmarka) 
7.7. Rozkład naprężeń pod fundamentami sztywnymi 
7.8. Wyznaczanie naprężeń pod fundamentam 
7.9. Podłoże budowli 
7.10. Obliczanie naprężeń pod nasypami 
 
8. NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
8.1. Zagadnienie nośności podłoża gruntowego 
8.2. Wyznaczanie naprężeń krytycznych 
8.3. Wyznaczanie naprężeń granicznych podłoża gruntowego 
 
9.
ODKSZTAŁCALNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
9.1. Wiadomości wprowadzające 
9.2. Obliczanie osiadań fundamentów 
9.3. Przebieg osiadań w czasie 
 
10. PARCIE I ODPÓR GRUNTU 
10.1. Pojęcia ogólne 
10.2. Metoda Coulomba 
10.3. Uogólnienie rozwiązania Coulomba 
10.4. Wyznaczanie parcia gruntu na mury i ściany oporowe metodą stanu granicznego naprężenia 
10.5. Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych 
10.6. Obliczanie parcia na obudowę wykopów 
 
11. STATECZNOŚĆ ZBOCZY I SKARP 
11.1. Ruch mas ziemnych 
11.2. Podział osuwisk 
11.3. Metody określania zagrożenia osuwiskami 
11.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy 
11.5. Badania terenów osuwiskowych 
11.6. Zabezpieczanie stateczności zboczy i skarp nasypów 
 
12.
WPŁYW MROZU NA GRUNTY 
12.1. Wiadomości ogólne 
12.2. Tworzenie się wysadzin i przełomów 
12.3. Określenie głębokości przemarzania gruntu 
12.4. Kryteria wysadzinowości gruntów 
12.5. Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami 
 
Literatura

  Cena:

przechowalnia

37,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska