Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
294
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1995
Język
polski
ISBN/ISSN
83-85693-92-0

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

10,00 zł

Charakterystyczną cechą rozwoju koncepcji pedagogicznych jest dojrzewanie określonych idei w zbiorowej świadomości, stąd na posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Wczesnoszkolnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN uznaliśmy, że zaistniała potrzeba kontaktu specjalistów kształcenia wczesnoszkolnego. Dokonują się bowiem obecnie w zakresie edukacji szybkie, głębokie i wielopłaszczyznowe zmiany. Aktualna sytuacja wymaga, by od czasu do czasu jakby "zatrzymać się", dokonać "oceniającego spojrzenia", wyraźniej uświadomić sobie istotę dokonujących się zmian na określonym etapie tworzonych koncepcji kształcenia. Realizacji tej idei podjęła się Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, organizując krajową konferencję w dniach 30.XI i 1.XII 1993 roku.
Jako podstawę wymiany myśli na tejże konferencji uczyniliśmy zasadę przedstawiania przez uczestników poglądów z różnych punktów widzenia, z myślą o postępie na drodze ku głębszemu formułowaniu istoty współczesnego kształcenia. Przyjęliśmy więc postawę otwierania problemów, nie doprowadzając do ustalania i ujednolicania. Myśl poszukiwawcza musi mieć bowiem swobodę i prawo do oryginalności także i wtedy, gdy nie mieści się w formalnych strukturach.
Dokonujące się obecnie zmiany edukacyjne odnoszą się do całokształtu systemu kształcenia. Niezbędnym było więc uwzględnienie głównych zakresów treści, w których owe zmiany są najbardziej ewidentne, wyraźne, głębokie, zasadnicze. Punkt wyjścia stanowiły pytania: Kim jest człowiek w najgłębszej swej istocie? Kim jest dziecko? Jakim się staje? Jakim może być?
Współczesne kształcenie określa się jako tworzenie takich warunków, by dziecko - uczeń nie tylko coraz lepiej rozumiał świat, lecz również rozwijał umiejętności komunikowania się z tymże światem, innymi ludźmi, a także coraz lepiej rozumiał siebie, rozwijał umiejętność poznawania i ?budowania siebie", organizowania swej aktywności, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji. Istotę tak pojętego kształcenia wyraża teza, iż wychowanie nie tworzy człowieka, lecz umożliwia mu tworzenie siebie. Rozwijanie orientacji uczniów nie tylko ku światu lecz i ku sobie wymaga głębokiej zmiany strategii postępowania pedagogicznego. I tu powstają kolejne pytania: Jakie tworzyć warunki? Jakie organizować sytuacje w odniesieniu do dziecka w wieku
wczesnoszkolnym?

Spis treści:

Wstęp - Maria Jakowicka   

I. OGÓLNE PROBLEMY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
1. Tadeusz Lewowicki - Przemiany edukacji a pedagogika wczesnoszkolna
2. Ryszard Więckowski - Podstawowe warunki dalszego rozwoju
systemu edukacji wczesnoszkolnej
3. Janusz Gnitecki - Interpretacja zmian w uczniu w różnych koncepcjach pedagogiki
4. Kazimiera Pacławska - Relacje między uczestnikami procesu edukacyjnego, Wybrane konsekwencje przemian paradygmatu pedagogiki
5. Lech Sałaciński -Nieprawidłowości wychowania w szkole jako przedmiot
badań pedagogicznych

II. CELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
1. Janina Parafiniuk-Soińska - Przemiany w celach edukacji wczesnoszkolnej
2. Władysław Puślecki - Cele w systemie kształcenia wyzwalającego
3. Irena Adamek - Wychowanie dziecka w tolerancji wobec drugiego człowieka
4. Grażyna Miłkowska-Olejniczak - O potrzebie tolerancji w kształceniu wczesnoszkolnym
5. Bogusława Płaskowska - Umiejętność organizacji pracy własnej uczniów klas początkowych warunkiem "budowania siebie"

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Maria Cackowska - Koncepcja integralnego systemu nauczania początkowego
2. Lucyna Preuss-Kuchta -Treści kształcenia w perspektywie indywidualizacji
3. Kazimierz Uździcki - Dylematy realizacji treści techniki w nauczaniu początkowym
4. Gabriela Kapica - Edukacja zdrowotna młodszych uczniów jako współtwórców swego zdrowia

IV. INTERAKCJE W PROCESIE KSZTAŁCENIA. STRATEGIE DZIAŁANIA PEDAGOGICZNEGO
1. Jerzy Kujawiński - Aktywizacja i aktywność uczniów klas początkowych w pracy lekcyjno-domowej
2. Sabina Guz - System pedagogiczny Marii Montessori w teorii i praktyce
3. Maria Jakowicka - Ocena szkolna w przemianach edukacyjnych
4. Mariola Szczepańska - Pryzmat osobistej mentalności dziecka jako fundament budowania obrazu samego siebie w relacji z innymi (szkic problemu)
5. Danuta Waloszek - Rozwiązywanie zadań przez dzieci 6-7-letnie.
Dynamika zmiany
6. Halina Cybulska - Star szkolny dzieci rozpoczynających naukę w wieku sześciu lat
7. Maria Szypisz - Studia nad językiem dziecka jako perspektywa badawcza w edukacji wczesnoszkolnej
8. Barbara Majer-Gemińska - Wartości kształcenia literackiego w realizacji wspólcześnie ujmowanych celów edukacji wczesnoszkolnej
9. Lidia Plenkiewicz - Czytanie krytyczne w klasach początkowych. Próba diagnozy umiejętności czytania uczniów klas trzecich szkól miejskich
10. Ewa Szadzińska - Realizacja ćwiczeń syntaktycznych w praktyce dydaktycznej
11. Małgorzata Kwaśniewska - Zasady procesu edukacyjnego w zakresie pisania w nauczaniu początkowym
12. Joanna Radkiewicz - Problemowe nauczanie-uczenie się w edukacji wczesnoszkolnej
13. Halina Smolińska-Rębas - Znaczenie "techniki doświadczeń poszukujących" w poznawaniu najbliższego środowiska   
14. Ireneusz Nijaki - Możliwości uwzględniania podmiotowości uczniów w realizacji techniki w nauczaniu początkowym   
15. Jarosław Bąbka - Potrzeba ciągłości pracy przedszkola i szkoły w zakresie integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
16. Danuta Mroczyk - W kierunku optymalnego modelu nauczania indywidualnego
17. Florian Bartmiński - Aktywność matematyczna uczniów klas początkowych
18. Włodzimierz Trochanowski - Ciągi zadaniowe w optymalizacji procesu nauczania matematyki klas początkowych

V. NAUCZYCIELE I RODZICE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
1. Eugenia Laska- Współdziałanie nauczyciela z rodzicami w sytuacji dwupodmiotowej w edukacji wczesnoszkolnej    
2. Mirosława Nyczaj-Drąg - Nauczyciel a samopoczucie uczniów klas początkowych
3. Elżbieta Gaweł-Luty - Pedagogiczne konsekwencje werbalnego porozumie wania się nauczyciela - wychowawcy klasy z rodzicami uczniów
4. Bożena Pawlak - Możliwości współdziałania rodziców i nauczycieli
w procesie kształcenia uczniów klas początkowych
5. Ewa Skorek - Spostrzeganie przez nauczycieli klas I- III dzieci z zaburzeniami mowy
6. Ewa Żmijewska - Komunikowanie się rodziców i nauczycieli

IV. Maria Jakowicka - Aktualne problemy edukacji wczesnoszkolnej (Podsumowanie i dyskusja)
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Grabińska Teresa
The investigation of the relation between philosophy and science focuses on the following issues: - Confronting scientific theories with the philosophical and methodological postulates of knowledge; - Confronting fragments of science history with the scenarios of science development worked out in the philosophy of science; - Idealization in modelling processes and determination of ontology of idealization results; - The structure and development of scientific theories aimed at reconstruction of
Schrade Ulrich
Filozofia jest elitarna. Dociera tylko do wąskiego kręgu odbiorców. Jej znajomość po studiach technicznych jest fragmentaryczna i przypadkowa. Skrypt niniejszy stara się przedstawić pełną panoramę filozofii współczesnej. Wiadomości w nim zawarte są przydatne dla każdego studiującego filozofię, a w szczególności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla doktorantów Politechniki Warszawskiej przygotowujących się do egzaminu z filozofii.
Suświłło Małgorzata
Doświadczanie różnych stylów życia, ideologii, znaczeń, wzorców, a także konieczność dokonywania nieustannych wyborów w sferze kulturowej, społecznej i politycznej staje się udziałem większości Polaków. Jak zmienia się sama szkoła wobec zmieniającej się rzeczywistości? Czy dorównuje kroku przemianom technologicznym i społecznym? W jakim stopniu przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych młodego pokolenia? W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w spr
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 14:25
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.