Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
301
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

W świadomości polskiego społeczeństwa narasta przeświadczenie, że szkoła nie pomaga w pełni rozwijać osobowości poszczególnych jednostek. Taki stan jest jedną z podstawowych przyczyn podejmowania prób modernizacji i doskonalenia systemu oświaty. Towarzyszy mu przekonanie, że o sukcesach edukacji uczniów decyduje w pierwszej kolejności nauczyciel i jego kwalifikacje. Aby w działalności nauczyciela mogły zachodzić pożądane zmiany jakościowe, należy zreformować nie tylko pracę szkoły, ale takie system kształcenia i doskonalenia pracujących w niej ludzi. Podejmowane w tym zakresie działania, mając na uwadze ich efektywność, powinny zmierzać w kierunku niwelowania, między innymi, rozbieżności pomiędzy:
-przygotowaniem studentów (nauczycieli) do pełnienia roh nauczyciela-wychowawcy a obiektywnym zapotrzebowaniem szkoły na kompetentnych nauczycieli, zdolnych do tworzenia warunków rozwoju psychofizycznego uczniów i organizowania pracy i życia zespołu uczniowskiego z uwzględnieniem konkretnych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych warunków;
- wymaganiami stawianymi szkole w zakresie kształcenia i wychowania uczniów, ich twórczego, wielostronnego rozwoju a niewystarczającym psychologiczno-pedagogicznym (a także aksjologicznym, antropologicznym, socjologicznym i prakseologicznym) przygotowaniem przyszłych nauczycieli-wychowawców;
- wzrostem twórczego charakteru działalności nauczyciela-wychowawcy a możliwościami nabywania przez studenta (nauczyciela) niezbędnych w rym zakresie doświadczeń zarówno w procesie kształcenia, jak i doskonalenia zawodowego;
- potencjalnymi zdolnościami studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela a racjonalnym wykorzystaniem ich możliwości w procesie kształcenia w szkołach wyższych;

Spis treści:

Wstęp

I. NAUCZYCIEL A ZMIENIAJĄCA SIĘ RZECZYWISTOŚĆ

Tadeusz Frąckowiak, O nauczycielstwie prawdy, prawdziwym człowieku i niepokojach współczesności

Ryszard Stankiewicz, Oczekiwania pedeutologów wobec nauczycieli w różnych okresach dziejów wychowania i ich uwarunkowanie

Bolesław Potyrała, Przełom wieków wyzwaniem dla edukacji i nauczyciela

Krystyna Ferenz, Kulturowe i polityczne konteksty ról nauczyciela

Janusz Gnitecki, Kompetencje ł zwiększanie szans edukacyjnych nauczycieli w cyklu życia w warunkach postępującej globalizacji

Wojciech Pasterniak, Od małego ego do mądrości. O antykompetencjach i kompetencjach edukacyjnych nauczycieli

Małgorzata Kabat, Nauczyciel ?nowej jakości"

II. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W OKRESIE PRZEMAN EDUKACYJNYCH

Maria Jakowicka, Nauczyciel w kształceniu i doskonaleniu w kontekście reformy edukacji

Tadeusz Mróz, Problem kompetencji nauczyciela w reformowanej szkole

Jolanta Lejkowska, Zygmunt Madeja, Mity i złudzenia dotyczace edukacji kompetentnego nauczyciela

Bogusław Pietrulewicz, Przestrzeń społeczna przygotowania zawodowego nauczycieli (Problemy. Uwarunkowania)

Danuta Waloszek, Porozumiewanie się jako kompetencja nauczyciela XXI wieku 

Kazimierz XI, Niektóre problemy dotyczące kształcenia nauczycieli

III. NAUCZYCIEL W REFORMOWANEJ SZKOLE - EMPIRYCZNE WERYFIKACJE

Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Kompetencje informatyczne nauczycieli jako element standardu przygotowania pedagogianego

Edward Kozioł, Przygotowanie nauczycieli szkód podstawowych do doskonalenia się w zawodzie - stan i potrzeby zmian

Bożena Olszak-Krzyżanowska, Poczucie tożsamości i zadowolenia nauczycieli 

Marzenna Magda, Kompetencje moralne nauczyciela

Bożena Clerks, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli -potrzeba ich kształtowania

Mariusz Jabłoński, O możliwościach wykorzystania map umysłowych w projektowaniu dydaktycznym

Agnieszka Nowak-Łojewska, Kompetencje odtwórczo-twórcze nauczycieli klas początkowych

Joanna Kapica-Currytek, Kompetencje nauczycieli języków obcych do pracy z dziećmi

Katarzyna Krasoń, Kompetencje literaturoznawcze a wiedza pedagogiczna nauczycieli poziomu integracyjnego

Elżbieta Szefler, Przygotowanie nauczycieli klas niższych szkoły podstawowej do pełnienia roli pośrednika kontaktu dziecka z książką i lekturą

Ewa Kobyłecka, Kompetencje nauczycieli polonistów szkół podstawowych w zakresie rozpoznawania wartości estetycznych i nadestetycznych

Grażyna Miłkowska-0lejniczak, Na pomoc dziecku i rodzenie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w środowisku lokalnym

Jacek Kurzępa, Kompetencje nauczyciela w diagnozowaniu i profilaktyce zachowań patologicznych - wyniki badań

Jarosław Bąbka, Stereotyp dziecka niepełnosprawnego a kompetencje nauczyciela realizującego edukację integracyjną
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Hendzel Władysław, Piasecki Zdzisław
Dwie zasadnicze okoliczności legły u podstaw zaprezentowanych w tym tomie studiów i szkiców. Pierwszą z nich - setna rocznica ukończenia przez Henryka Sienkiewicza Krzyżaków oraz ich książkowego wydania, a ponadto ta sama rocznica obdarzenia przez naród autora Trylogii majątkiem Oblęgorek na Kielecczyźnie. Drugą - wola autorów wspomnianych studiów i szkiców dedykowania swoich tekstów Profesorowi Lechowi Ludorowskiemu, znakomitemu sienkiewiczologowi, Inicjatorowi powołania do życia Ogólnopolskieg
Brągiel Józefa, Kurcz Alicja
Książka jest interesującą prezentacją wyników badań zespołowych związanych z zawodem pracownika socjalnego. Podejmuje ważne kwestie dotyczące europejskich i polskich wymiarów kształcenia i profesjonalizacji w pracy socjalnej oraz etyki i etycznych aspektów zawodu pracownika socjalnego. Prezentuje standardy umiejętności zawodowych w pracy socjalnej i samoocenę ich opanowania przez czynnych zawodowo pracowników socjalnych a także wybrane aspekty poczucia tożsamości z zawodem.
Nowak Władysław, Tunkiewicz Michał
Prezentowana praca zbiorowa adresowana jest szczególnie do rodziców, pracowników oświaty, poradni rodzinnych, urzędów pracy, wspólnot i stowarzyszeń prorodzinnych, pracowników naukowych i studentów.
Harwas-Napierała Barbara, Trempała Janusz
W pracy ukazano możliwości wykorzystania wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce. Stanowi ona uzupełnienie treści przedstawionych w podręczniku Psychologia rozwoju człowieka opracowanym przez Marię Przetacznik-Gierowską i Marię Tyszkową (tom 1) i Barbarę Harwas-Napierałę i Janusza Trempałę (tom 2), wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN w latach 1996 i 2001. Zaprezentowano w nim niektóre możliwości stosowania wiedzy na temat rozwoju człowieka w ciągu życia, w odniesieniu do najważniejszych obsza
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 11:16
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.