UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych


Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
156
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN
83-89044-55-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

W drugiej połowie dwudziestego wieku, antropogenne zmiany w środowisku zachodzą we wszystkich możliwych skalach - od globalnej po genetyczną. li trzymanie na dotychczasowym poziomie przyrostu żywności, wymusiło i nadal wymusza stosowanie, m. in. chemicznej ochrony upraw. Wśród szerokiej gamy związków zaliczanych do pestycydów, ogromne znaczenie tak gospodarcze jak i higieniczno-sanitarne mają insektycydy czyli środki do zwalczania owadów, wirusów roślinnych i pasożytów. Powszechność stosowania oraz wysoka toksyczność i trwałość tych związków powoduje ich migrację w środowisku. Występują one w wodzie, glebie, powietrzu i jako związki persystentne; wykazują podatność do akumulacji w poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego. Insektycydy są obecnie uważane za środki chemiczne o dużym stopniu zagrożenia toksykologicznego.  ich stosunkowo niskie stężenia powodują w wodzie zmiany właściwości fizyczno-chemicznych, a zatem nawet najmniejsze ilości tych związków w środowisku wodnym, należy traktować jako niepożądane substancje obce czyli zanieczyszczenia; a nawet skażenia.
Insektycydy są też obecne w ściekach bytowo- gospodarczych. W procesach ich oczyszczania -- podobnie jak w środowisku - są przenoszone do osadów ściekowych. Wobec mikroorganizmów osadu czynnego mogą wykazywać dużą toksyczność. Oznacza to, że obecność tych związków nie pozostaje bez wpływu na procesy oczyszczania ścieków i stabilizację osadów ściekowych.
W pracy przedstawiono wyniki badali nad wpływem wybranych insektycydów na proces fermentacji metanowej. W badaniach przetestowano najbardziej aktywne, a więc wyjątkowo niebezpieczne trzy grupy insektycydów: chloroorganiczne, fosforoorganiczne i pyretroidy.
Ustalono wartości stężeń toksycznych, powodujących zakłócenia procesów fermentacji metanowej.
Z technicznych i inżynierskich zastosowań wiadomo, że najbardziej charakterystycznym wskaźnikiem przebiega beztlenowego rozkładu osadów ściekowych są ilości i skład gazu fermentacyjnego, odniesione do temperatury i czasu fermentacji. Tak też ocenia się inhibicyjny wpływ różnych związków chemicznych w tyra insektycydów - na ten proces, co zostało wyeksponowane w niniejszej rozprawie.

Spis treści:

Streszczenie
Wykaz podstawowych skrótów

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Pestycydy a środowisko
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Podaż i zużycie pestycydów w kraju i na świecie
2.3. Toksyczność i persystencja pestycydów w środowisku
2.4. Obecność pestycydów w elementach środowiska

Rozdział 3. Przemiany insektycydów w środowisku
3.1. Ogólne wiadomości o przemianach pestycydów
3.2. Przemiany metoksychloru
3.3. Przemiany chlorfenwinfosu
3.4. Przemiany fenitrotionu
3.5. Przemiany malationu
3.6. Przemiany cypermetryny

Rozdział 4. Teoretyczne podstawy procesu fermentacji metanowej
4.1. Mechanizm procesu fermentacji
4.2. Podstawowe parametry techniczne procesu fermentacji
4.3. Inhibicja w procesie fermentacji metanowej
4.3.1. Toksyczne działanie kwasów organicznych
4.3.2. Toksyczne działanie amoniaku
4.3.3. Toksyczne działanie siarkowodoru
4.3.4. Toksyczny wpływ innych związków

Rozdział 5. Tezy pracy

Rozdział 6. Badania własne i dowodzenie tez
6.1. Cel i zakres badań
6.2. Charakterystyka substratu
6.2.1. Charakterystyka osadu
6.2.2. Charakterystyka insektycydów stosowanych w badaniach
6.3. Opis stosowanej aparatury, metodyka oznaczeń
6.4. Kontrola analityczna procesu fermentacji

Rozdział 7. Wyniki badań
7.1. Wpływ insektycydów chloroorganicznych na proces fermentacji metanowej
7.1.1. Wpływ metoksychloru (DMDT) na proces fermentacji metanowej
7.1.2. Wpływ Metoxu 30 na proces fermentacji metanowej
7.2. Wpływ insektycydów fosforoorganicznych na proces fermentacji metanowej
7.2.1. Wpływ chlorfenwinfosu na proces fermentacji metanowej
7.2.2. Wpływ Enolofosu 50 na proces fermentacji metanowej
7.2.3. Wpływ fenitrotionu na proces fermentacji metanowej
7.2.4. Wpływ Owadofosu 50 na proces fermentacji metanowej
7.2.5. Wpływ malationu na proces fermentacji metanowej
7.2.6. Wpływ Sadofosu na proces fermentacji metanowej
7.3. Wpływ pyretroidów na proces fermentacji metanowej
7.3.1. Wpływ zeta-cypermetryny na proces fermentacji metanowej (Fury LOOEC)
7.3.2. Wpływ a-cypermetryny na proces fermentacji metanowej (Fastac OlOEC)
7.3.3. Wpływ deltametryny na proces fermentacji metanowej (Decis 2,5EC)

Rozdział 8. Dyskusja
8.1. Toksyczny wpływ insektycydów na proces fermentacji metanowej
8.2. Biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej

Rozdział 9. Podsumowanie

Rozdział 10. Wnioski

Summary
Bibliografla
Załącznik 1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska