UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura


Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
187
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7481-009-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Podręcznik jest tylko materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego procesu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani, w żadnym przypadku, podstawy prawnej, do interpretacji, do rozstrzygania spornych kwestii czy tez uzasadnień ich rozstrzygnięć. Przedstawione regulacje prawne, często nawet dość dokładne, najczęściej nie są podane w brzmieniu ustawy, chodzi bowiem o większą czytelność przepisów, o proste i zrozumiałe przedstawienie procedur prawnych procesu budowlanego. Treść podręcznika ograniczono do informacji ważnych i podstawowych.
Uwagę skoncentrowano niemal wyłącznie na procesie budowlanym, na jego przygotowaniu i przeprowadzeniu. Jednak dla właściwego i pełnego zrozumienia regulacji prawnych czy procedur przedstawiono także niektóre definicje ustawowe pojęć (słowniczek), organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zakres ich kompetencji a także znaczenia otoczenia prawa budowlanego i jego funkcje. Pominięto natomiast proste zagadnienia dotyczące utrzymania obiektów budowlanych, katastrof budowlanych, odpowiedzialności zawodowej i przepisów karnych.
W zasadzie, w podręczniku nie przedstawiono komentarzy do poszczególnych regulacji prawnych. Zamieszczone liczne wyjaśnienia lub interpretacje, niekiedy nazywane komentarzami, mają wyłącznie charakter dydaktyczny.
Informacje ograniczono do podstawowych regulacji prawnych ustawy. Pominięto prawie całkowicie przywołania odpowiednich artykułów, ustępów, wprowadzając odpowiednią ich treść. W ten sposób tekst jest bardziej zrozumiały i łatwo przyswajalny. Dla wyróżnienia ważniejszych lub wyodrębnienia mniej ważnych, uzupełniających treści zastosowano odpowiednie czcionki i obramowania tekstu.

Spis treści:

WSTĘP

1. UWARUNKOWANIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ
1.1. Pojęcie i funkcja prawa budowlanego
1.2. Otoczenie instytucjonalne procesu inwestycyjno-budowlanego
1.3. Otoczenie prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

2. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.-PRAWO BUDOWLANE
2.1. Ogólne omówienie ustawy
2.2. Skrócona treść ustawy Prawo budowlane
2.3. Niektóre uregulowania prawne procesu budowlanego
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Regulacje zagadnień podstawowych
1. Pojęcia stosowane w ustawie
2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi
3. Przepisy techniczno-budowlane
4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (wg rozdziału 2 ustawy)
5. Uprawnienia budowlane
6. Prawa i obowiązki uczestników
2.3.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1. Rozpoczęcie robót budowlanych
2. Budowa obiektów niewymagających pozwolenia na budowę
3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
4. Zgłoszenie
5. Rozbiórka
6. Pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórkę
7. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
2.3.4. Budowa obiektów budowlanych
1 Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
2. Prace przygotowawcze
3. Obowiązki inwestora
4. Obowiązki kierownika budowy
5. Czynności geodezyjne
6. Wejście do sąsiedniego budynku
7. Postępowanie administracyjne w przypadku budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
8. Postępowanie administracyjne w przypadku budowy obiektu bez wymaganego zgłoszenia
9. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych
10. Nakaz rozbiórki
11. Decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
12.Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy
2.3.5. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
1. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy
2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
3. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy
4. Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
5. Przekazanie dokumentacii budowy i dokumentacji powykonawczej
2.3.6. Kontrole obowiązkowe
1. Kontrola budowy
2. Przeprowadzenie kontroli po zawiadomieniu o zakończeniu budowy
3. Kontrola obowiązkowa
4. Sporządzenie protokółu
5. Podmiot przeprowadzający kontrolę
6. Wymiar kary
7. Uiszczenie kary
2.3.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
1. Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlane' i nadzoru budowlanego
2. Czynniki kontrolne
3. Właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej v 111
4. Właściwości organów nadzoru budowlanego
5. Zadania organów nadzoru budowlanego
6. Współdziałanie poszczególnych organów
7. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego zadania
2.3.8. Obowiązki i uprawnienia organów publicznych

3. PRZEPISY WYKONAWCZE
3.1. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane
A. Przepisy wykonawcze w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz ich usytuowanie
B. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym
C. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
D. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
E. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
F. Utrzymanie obiektów budowlanych
G. Organy państwowego nadzoru budowlanego
3.2. Przepisy wykonawcze do innych ustaw związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym
A. Projektowanie obiektów budowlanych i pomieszczeń
B. Zagospodarowanie przestrzenne
C. Ochrona środowiska
D. Gospodarka nieruchomościami
E. Przygotowanie i finansowanie inwestycji
F. Renowacja i konserwacja zabytków
G. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne
H. Kontrola
I. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
J. Kosztorysowanie

LITERATURA

INDEKS TERMINÓW   

ZAŁĄCZNIK 1 - Wzory formularzy wniosków, decyzji i postanowień oraz wzory dokumentów
ZAŁĄCZNIK 2 - Przykłady podkładek decyzji administracyjnych

  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska