Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PRAWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
187
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7481-009-2

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Podręcznik jest tylko materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego procesu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani, w żadnym przypadku, podstawy prawnej, do interpretacji, do rozstrzygania spornych kwestii czy tez uzasadnień ich rozstrzygnięć. Przedstawione regulacje prawne, często nawet dość dokładne, najczęściej nie są podane w brzmieniu ustawy, chodzi bowiem o większą czytelność przepisów, o proste i zrozumiałe przedstawienie procedur prawnych procesu budowlanego. Treść podręcznika ograniczono do informacji ważnych i podstawowych.
Uwagę skoncentrowano niemal wyłącznie na procesie budowlanym, na jego przygotowaniu i przeprowadzeniu. Jednak dla właściwego i pełnego zrozumienia regulacji prawnych czy procedur przedstawiono także niektóre definicje ustawowe pojęć (słowniczek), organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zakres ich kompetencji a także znaczenia otoczenia prawa budowlanego i jego funkcje. Pominięto natomiast proste zagadnienia dotyczące utrzymania obiektów budowlanych, katastrof budowlanych, odpowiedzialności zawodowej i przepisów karnych.
W zasadzie, w podręczniku nie przedstawiono komentarzy do poszczególnych regulacji prawnych. Zamieszczone liczne wyjaśnienia lub interpretacje, niekiedy nazywane komentarzami, mają wyłącznie charakter dydaktyczny.
Informacje ograniczono do podstawowych regulacji prawnych ustawy. Pominięto prawie całkowicie przywołania odpowiednich artykułów, ustępów, wprowadzając odpowiednią ich treść. W ten sposób tekst jest bardziej zrozumiały i łatwo przyswajalny. Dla wyróżnienia ważniejszych lub wyodrębnienia mniej ważnych, uzupełniających treści zastosowano odpowiednie czcionki i obramowania tekstu.

Spis treści:

WSTĘP

1. UWARUNKOWANIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ
1.1. Pojęcie i funkcja prawa budowlanego
1.2. Otoczenie instytucjonalne procesu inwestycyjno-budowlanego
1.3. Otoczenie prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

2. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.-PRAWO BUDOWLANE
2.1. Ogólne omówienie ustawy
2.2. Skrócona treść ustawy Prawo budowlane
2.3. Niektóre uregulowania prawne procesu budowlanego
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Regulacje zagadnień podstawowych
1. Pojęcia stosowane w ustawie
2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi
3. Przepisy techniczno-budowlane
4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (wg rozdziału 2 ustawy)
5. Uprawnienia budowlane
6. Prawa i obowiązki uczestników
2.3.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1. Rozpoczęcie robót budowlanych
2. Budowa obiektów niewymagających pozwolenia na budowę
3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
4. Zgłoszenie
5. Rozbiórka
6. Pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórkę
7. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
2.3.4. Budowa obiektów budowlanych
1 Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
2. Prace przygotowawcze
3. Obowiązki inwestora
4. Obowiązki kierownika budowy
5. Czynności geodezyjne
6. Wejście do sąsiedniego budynku
7. Postępowanie administracyjne w przypadku budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
8. Postępowanie administracyjne w przypadku budowy obiektu bez wymaganego zgłoszenia
9. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych
10. Nakaz rozbiórki
11. Decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
12.Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy
2.3.5. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
1. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy
2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
3. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy
4. Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
5. Przekazanie dokumentacii budowy i dokumentacji powykonawczej
2.3.6. Kontrole obowiązkowe
1. Kontrola budowy
2. Przeprowadzenie kontroli po zawiadomieniu o zakończeniu budowy
3. Kontrola obowiązkowa
4. Sporządzenie protokółu
5. Podmiot przeprowadzający kontrolę
6. Wymiar kary
7. Uiszczenie kary
2.3.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
1. Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlane' i nadzoru budowlanego
2. Czynniki kontrolne
3. Właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej v 111
4. Właściwości organów nadzoru budowlanego
5. Zadania organów nadzoru budowlanego
6. Współdziałanie poszczególnych organów
7. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego zadania
2.3.8. Obowiązki i uprawnienia organów publicznych

3. PRZEPISY WYKONAWCZE
3.1. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane
A. Przepisy wykonawcze w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz ich usytuowanie
B. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym
C. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
D. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
E. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
F. Utrzymanie obiektów budowlanych
G. Organy państwowego nadzoru budowlanego
3.2. Przepisy wykonawcze do innych ustaw związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym
A. Projektowanie obiektów budowlanych i pomieszczeń
B. Zagospodarowanie przestrzenne
C. Ochrona środowiska
D. Gospodarka nieruchomościami
E. Przygotowanie i finansowanie inwestycji
F. Renowacja i konserwacja zabytków
G. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne
H. Kontrola
I. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
J. Kosztorysowanie

LITERATURA

INDEKS TERMINÓW   

ZAŁĄCZNIK 1 - Wzory formularzy wniosków, decyzji i postanowień oraz wzory dokumentów
ZAŁĄCZNIK 2 - Przykłady podkładek decyzji administracyjnych

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Pisarczyk Stanisław
Książka przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.
Puła Olgierd
Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.
Puła Olgierd
Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według Eurocodu 7.
Biliński Tadeusz , Kucharczyk Emilia
Zasadnicza część książki ma strukturę ustawy. W poszczególnych rozdziałach omówiono zakres tematyczny, przedstawiono oryginalne brzmienie przepisów prawnych na dzień 1 października 2013 r., zamieszczono komentarz do niektórych ważniejszych lub kontrowersyjnych rozwiązań prawnych. Przy opracowaniu komentarzy często wykorzystano glosy Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i orzeczenia instytucji orzekających.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 15:07
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.