Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Organizacja i zarządzanie w przemyśle
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
272
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

35,00 zł

Globalny rozwój gospodarki wymaga od przedsiębiorstw nowoczesnych metod organizacji i zarządzania. Przedsiębiorstwa powinny mieć wizje rozwoju, realizować strategie konkurencyjne i wprowadzać zmiany w dotychczasowych systemach biznesowych. Aby osiągnąć sukces we współczesnej gospodarce rynkowej, należy optymalizować poszczególne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, przyjmując podejście systemowe (przedsiębiorstwo jako zbiór wszystkich zachodzących w nim procesów i zależności pomiędzy nimi). Dzięki takiemu podejściu można przejść od stosowania pojedynczych aspektów zarządzania do całościowego objęcia problematyki zarządzania przedsiębiorstwem.
Uwzględniając    występujące we współczesnym zarządzaniu trendy w niniejszym podręczniku akademickim opisano podstawowe metody organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę przedsiębiorstwa przemysłowego oraz scharakteryzowano jego otoczenie. W ramach podziału otoczenia na makro i mikro omówiono podstawowe metody analizy strategicznej. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano komponenty zarządzania strategicznego, poziomy i rodzaje strategii, zasady formułowania i wdrażania strategii oraz strategiczną karta wyników. Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom struktur organizacyjnych (podejście od struktur wertykalnych do horyzontalnych). W następnym rozdziale omówiono podstawy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Problematyce zarządzania jakością poświęcono rozdział piąty. W rozdziale szóstym scharakteryzowano najważniejsze wymogi zarządzania środowiskowego. W koncepcji ciągłego doskonalenia metod i organizacji zarządzania ważne miejsce zajmuje zarządzanie zmianami. Ten aspekt zarządzania scharakteryzowano w rozdziale ostatnim książki. Omówiono także nowoczesne metody organizacji i zarządzania, takie jak: benchmarking, franchising, outsourcing, reengineering, Just in Time, Kanban, Kaizen, Lean Management, Time Based Management, FMS - elastyczne systemy produkcji oraz podstawowe systemy komputerowe w przedsiębiorstwie przemysłowym (CAD, CAE, CAM, CAQ, CAA, CAO, PPC, MRP, PAC, CIM). W aneksie zamieszczono przykładowe metody zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, opracowane dla różnych podmiotów (SWOT/TOWS, analiza benchmarkingowa, FMEA, wykres Ishikawy,5 sił Portera). Książkę kończy leksykon podstawowych pojęć związanych ze współczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Książka ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE jest przeznaczono dla studentów wydziałów technicznych, ekonomii i zarządzania różnych uczelni. Szczególnie polecana jest studentom na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Opracowanie może także być pomocne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Spis treści:

Wstęp


Rozdział 1. Przedsiębiorstwo przemysłowe i jego otoczenie
1.1. Przedsiębiorstwo przemysłowe
1.2. Otoczenie i czynniki sukcesu przedsiębiorstwa
1.3. Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia
1.3.1. Metody analizy makrootoczenia
1.3.2. Metody analizy sektora konkurencyjnego przedsiębiorstwa
1.3.3. Metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
2.1. Istota zarządzania strategicznego
2.2. Typologia strategii
2.3. Wytyczne do formułowania i wdrażania strategii
2.4. Strategiczna karta wyników

Rozdział 3. Zmiany w strukturze przedsiębiorstwa
3.1. Klasyczne struktury
3.2. Horyzontalne struktury
3.3. Przedsiębiorstwo wirtualne

Rozdział 4. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie
4.1. Przygotowanie produkcji
4.2. Zarządzanie systemem produkcyjnym
4.3. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
4.4. Ergonomia stanowiska roboczego

Rozdział 5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
5.1. Podstawowe zasady idei jakości
5.2. Instrumenty zarządzania jakością
5.3. System zarządzania jakością
5.4. Kompleksowe Zarządzanie Jakością- TQM

Rozdział 6. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
6.1. Istota zarządzania środowiskowego
6.2. Wymagania Dyrektywy IPPC
6.3. Strategia Czystszej Produkcji
6.4. System zarządzania środowiskowego
6.5. Zintegrowane systemy zarządzania

Rozdział 7. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
7.1. Zarządzanie zmianą
7.2. Benchmarking
7.3. Franchising
7.4. Outsourcing
7.5. Reengineering
7.6. Just in time
7.7. Kankan
7.8. Kazein
7.9. Lean Management
7.10. Time Based Management
7.11. Elastyczne systemy produkcji
7.12. Systemy komputerowe w przedsiębiorstwie
7.13. Doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa

Aneks
Załącznik 1. Analiza SWOT/TOWS
Załącznik 2. Analiza benchmarkingowa
Załącznik 3. Wykres Ishikawy
Załącznik 4. Analiza 5 sił Portera
Załącznik 5. Analiza FMEA
Załącznik 6. Leksykon pojęć nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Bibliografia
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Czarnecki Witold
Skrypt "Projektowanie obiektów przemysłowych" przygotowano dla studentów architektury z intencje} przedstawienie wybranych podstawowych problemów tego działu projektowania. Kształtowanie architektury obiektów przemysłowych, oprócz umiejętności projektowania w ogóle, wymaga od architekta-projektanta przynajmniej ogólnej znajomości zagadnień wpływających na tworzenie przemysłu. Należy tu 'wymienić konieczność poznania: technologii, której specyfika w różnych gałęziach przemysłu często pełni wiod
Markusik Sylwester
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni technicznych kierunków transport, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Podręcznik zawiera aktualna wiedzę z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania sieci logistycznych transportu ładunków, związanych z przemieszczaniem, magazynowaniem oraz ich obsługą, bliskich pod względem osobistego doświadczenia dydaktycznego i projektowego autora.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:14
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.