UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wykłady z elektrotechniki teoretycznej, cz. II. Prądy sinusoidalnie zmienne


Wykłady z elektrotechniki teoretycznej, cz. II. Prądy sinusoidalnie zmienne
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
542
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7335-153-1
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów II roku studiów dziennych magisterskich i studiów dla pracujących Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Materiał zawarty w podręczniku pokrywa tematycznie zakres wykładany w ramach Elektrotechniki teoretycznej II na III semestrze studiów. Podręcznik stanowi kontynuację rozważań zawartych w części I "Wykladów z elektrotechniki teoretycznej - działy podstawowe".
Autorzy pragną serdecznie podziękować za trud opracowania wnikliwych recenzji Panom: prof. dr. hab. inż. Adamowi Macurze i dr. hab. inż. Maciejowi Siwczyńskiemu, profesorowi Politechniki Krakowskiej, dzięki którym usunięto wiele nieścisłości i ulepszono tekst.
Dziękujemy również Panu mgr. inż. Bogusławowi Szewcowi za profesjonalne przygotowanie tekstu do druku i zwrócenie uwagi na szereg niezręcznych sformułowań i usterek tekstu.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
 
2. KLASYCZNA ANALIZA OBWODÓW O WYMUSZENIACH SINUSOIDALNYCH W STANIE USTALONYM
2.1. Założenia wstępne
2.2. Prawa Kirchhoffa przy wymuszeniach sinusoidalnych
2.3. Liniowe obwody elementarne przy wymuszeniu sinusoidalnym
2.3.1. Idealny rezystor
2.3.2. Idealna cewka
2.3.3. Idealny kondensator
2.4. Miejsca geometryczne i wykresy wskazowe (wektorowe) elementów R, L, C
2.5. Metoda klasyczna
2.5.1. Obwód szeregowy RLC o wymuszeniu napięciowym
2.5.2. Obwód równoległy RLC o wymuszeniu prądowym
2.6. Moce w obwodach o wymuszeniach sinusoidalnych

3. PODSTAWY METODY SYMBOLICZNEJ
3.1. Postacie liczby zespolonej
3.2. Podstawowe działania na liczbach zespolonych
3.3. Funkcja symboliczna
3.4. Odwzorowanie przebiegów prądu i napięcia funkcjami symbolicznymi

4. ANALIZA OBWODU METODĄ SYMBOLICZNĄ
4.1. Obwód szeregowy RLC
4.2. Symboliczna postać praw Kirchhoffa
4.3. Obwód równoległy RLC
4.4. Dwójnik pasywny
4.5. Prawa, zasady, metody i twierdzenia stosowane w analizie obwodów SLS
4.6. Wykresy topograficzne
4.7. Zespolona moc pozorna (moc symboliczna)
4.8. Znaczenie współczynnika mocy, kompensacja mocy biernej
4.9. Warunki przekazywania do odbiornika maksymalnej mocy czynnej
4.10. Charakterystyka zewnętrzna źródła
4.11. Charakterystyka obciążenia źródła

5. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH
5.1. Rezonans fazowy i amplitudowy
5.2. Rezonans w obwodzie szeregowym RLC
5.3. Rezonans w obwodzie równoległym RLC
5.4. Rezonans z wykorzystaniem układów aktywnych symulujących indukcyjność
5.5. Rezonans w złożonych obwodach reaktancyjnych

6. OBWODY SPRZĘŻONE MAGNETYCZNIE
6.1. Zaciski jednoimienne
6.2, Pomiarowe wyznaczanie zacisków jednoimiennych
6.3. Połączenie szeregowe cewek sprzężonych
6.4. Połączenie równolegle cewek sprzężonych
6.5. Poiączenie transformatorowe cewek sprzężonych
6.6. Modele ze źródłami sterowanymi układu cewek sprzężonych
6.7. Odwracalność i pasywność układu dwóch cewek sprzężonych
6.8. Schematy zastępcze bez sprzężeń
6.9. Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym
6.10. Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym
6.11. Schemat zastępczy transformatora o przekładni n=1 (1:1)
6.12. Schemat zastępczy transformatora o przektadni n = 1(n:1)
6.13. Transformator idealny

7. ANALIZA OBWODÓW SLS W UJĘCIU NIETOPOLOGICZNYM
7.1. Zalożenia wstępne
7.2. Metoda oczkowa
7.3. Metoda węzłowa

8. TOPOLOGICZNA ANALIZA OBWODÓW SLS
8.1. Założenia wstępne i wprowadzenie
8.2. Macierzowe równania wyjściowe
8.3. Metoda prądów strun
8.4. Metoda napięć konarowych
8.5. Przykłady ułożenia równań obwodu metodami prądów strun i napięć konarowych

9. CZWÓRNIKI
9.1. Definicje i klasyfikacja
9.2. Równania czwórnika
9.2.1. Równania admitancyjne
9.2.2. Równania impedancyjne
9.2.3. Równania hybrydowe
9.2.4. Równania hybrydowe odwrotne
9.2.5. Równania łańcuchowe
9.2.6. Równania łańcuchowe odwrotne
9.3. Wyznaczanie wszystkich stałych czwórnika
9.4. Związki miedzy stałymi czwórnika
9.5. Czwórniki elementarne
9.6. Połączenia czwórników
9.6.1. Połączenie łańcuchowe
9.6.2. Połączenie równoległe
9.6.3. Połączenie szeregowe
9.6.4. Połączenia mieszane (hybrydowe)
9.7. Schematy zastępcze i schematy bezpośrednie czwórnika
9.8. Czwórnik pasywny odwracalny
9.8.1. Czwórnik przy zasilaniu odwrotnym
9.8.2 Wyznaczanie parametrów lańcuchowych na podstawie stanu zwarcia i stanu jałowego
9.8.3. Impedancja wejściowa obciążonego czwórnika
9.8.4. Impedancje charakterystyczne i słała przenoszenia czwórnika
9.8.5. Równania hiperboliczne czwórnika niesymetrycznego
9.8.6. Połączenie ańcuchowe czwórników przy dopasowaniu impedancji charakterystycznych
9.8.7. Impedancje iterowane czwórnika
9.8.8. Równania hiperboliczne czwórnika symetrycznego
9.9. Czwórniki aktywne
9.9.1. Konwertery impedancji
9.9.2. Inwertery impedancji
9.9.3. Rotator
9.9.4. Opis czwórników aktywnych za pomocą nulatorów i noratorów
9.9.5. Warunki Raisbecka
9.10. Czwórnik uogólniony

10. FILTRY
10.1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacja filtrów
10.2. Filtry reaktancyjne
10.3. Filtr dolnoprzepustowy typu k
10.4. Filtr górnoprzepustowy typu k
10.5. Filtr środkowoprzepustowy
10.6. Filtr środkowozaporowy
10.7. Filtry typu m
10.8. Filtry pasywne RC
10.9 Filtry pasywne wszechprzepustowe
10.10. Filtry aktywne RC
10.10.1. Realizacja filtru aktywnego RC z wykorzystaniem konwertera impedancji ujemnej
10.10.2. Realizacja filtrów RC z wykorzystaniem wielostopniowego sprzężenia zwrotnego
10.10.3. Uniwersalny filtr drugiego rzędu zbudowany z integratorów i sumatorów
10.10.4. Filtry aktywne z symulowanymi indukcyjnościami
10.10.5. Wszechprzepustowe filtry aktywne

11. OBWODY TRÓJFAZOWE
11.1. Wprowadzenie
11.2. Układ gwiazda-gwiazda z przewodem zerowym
11.3. Układ gwiazda-gwiazda bez przewodu zerowego
11.4. Układ gwiazda-gwiazda przy obciążeniu symetrycznym
11.5. Układ trójfazowy połączony w trójkąt
11.6. Układ trójkąt - trójkąt przy obciążeniu symetrycznym
11.7. Równoważność układów idealnych sit elektromotorycznych połączonych w gwiazdę i trójkąt
11.8. Pomiary mocy w układach trójfazowych

12. METODA MIEJSC GEOMETRYCZNYCH
12.1. Metoda analityczna
12.2. Metoda graficzna

13. POLE WIRUJĄCE

14. SKŁADOWE SYMETRYCZNE
14.1. Wprowadzenie
14.2. Prawa Kirchhoffa i prawo Ohma dla składowych symetrycznych
14.3. Analiza układów trójfazowych z fragmentem niesymetrycznym
14.4. Analiza rozgałęzionych obwodów trójfazowych symetrycznych z jednym fragmentem niesymetrycznym
14.5. Filtry składowych symetrycznych

15. LINIA DŁUGA
15.1. Równania linii długiej
15.2. Składowe wartości chwilowych napięcia i prądu
15.3. Impedancja wejściowa linii
15.3.1. Równania hiperboliczne linii dla stanu zwarcia, rozwarcia i obciążenia impedancją falowa
15.3.2. Moce w linii długiej stratnej obciążonej impedancją falowa
15.4. Linia bezstratna i jej właściwości
15.4.1. Równania i właściwości linii bezstratnej zwartej
15.4.2. Równania i właściwości linii bezstratnej otwartej
15.4.3. Równania linii bezstratnej pracującej przy dopasowaniu falowym
15.4.4. Linia bezstratna jako transformator dopasowujący
15.5. Linia długa nieodkształcająca

16. OBWODY O PRZEBIEGACH OKRESOWYCH NIESINUSOIDALNYCH
16.1. Szereg Fouriera i jego zasadnicze postacie
16.2 Wartość skuteczna przebiegów odkształconych
16.3. Moce dla układów z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi
16.3.1. Koncepcja C. I. Budding
16.3.2. Koncepcja S. Fryzego
16.4. Liniowy obwód szeregowy RLC przy wymuszeniu napięciem okresowym odkształconym
16.5. Analiza obwodów trójfazowych
16.5.1. Symetryczny układ trójfazowy gwiazda-gwiazda bez przewodu zerowego
16.5.2. Symetryczny układ trójfazowy gwiazda-gwiazda z przewodem zerowym
16.5.3. Symetryczny układ trójfazowy połączony w trójkąt
16.5.4. Symetryzacja układów trójfazowych

LITERATURA
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska