Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Teoria sygnałów
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
242
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

24,00 zł

Teoria przetwarzania sygnałów stanowi rozwijającą się intensywnie od wielu lat dziedzinę wiedzy, która stosowana jest praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki. Dwa główne nurty tej teorii poświęcone są analogowemu (czasowo ciągłemu) i cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów. Ich rozwój wynika zarówno z możliwości współczesnej elektroniki, związanych z dostępnością układów scalonych dużej skali
integracji i procesorów, jak również z presji nauk stosowanych na efektywne rozwiązywanie problemów technicznych występujących w przemyśle.
Głównymi adresatami książki mogą być słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich w zakresie teorii przetwarzania sygnałów, a także inżynierowie projektanci, stosujący w praktyce metody przetwarzania sygnałów.
Mamy nadzieję, że przedstawiony przez nas zakres zagadnień dotyczących teorii sygnałów stanowić może inspirację dla czytelników do studiowania bardziej zaawansowanych prac z tej dziedziny.
Uważamy za nasz miły obowiązek wyrazić podziękowania panu prof. dr. Stanisławowi Bolkowskiemu za słowa zachęty i inspiracje do napisana tej książki.
Również recenzentom książki panom prof, dr. hab. Kazimierzowi Mikołajukowi i prof, dr. hab. Stanisławowi Osowskiemu składamy podziękowania za wnikliwe i krytyczne uwagi dotyczące treści książki.
Pragniemy także podziękować pani doc. dr Zofii Cichowskiej za pomoc w ostatecznej redakcji książki. Dziękujemy również pani dr Renacie Frączek i panu Andrzejowi Wierzbickiemu za prace edytorskie.

Spis treści:

PRZEDMOWA
WSTĘP

1. SYSTEMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW

2. SYGNAŁY I ICH KLASYFIKACJA

3. PRZESTRZENIE FUNKCYJNE SYGNAŁÓW

4. ANALIZA KORELACYJNA SYGNAŁÓW
4.1. Porównywanie wektorów w przestrzeni Rn
4.2. Współczynniki korelacyjne sygnałów
4.3. Funkcje korelacyjne sygnałów
4.4. Zastosowania analizy korelacyjnej

5. METODY OPISU SYGNAŁÓW CZASOWO CIĄGŁYCH
5.1. Aproksymacje dyskretne
5. 1. 1. Zagadnienie najlepszej aproksymacji w przestrzeniach Hilberta
5.1.2. Wybrane dyskretne reprezentacje sygnałów
5.2. Ciągłe reprezentacje sygnałów
5.2.1. Przekształcenia całkowe sygnałów
5.2.2. Przekształcenie Fouriera
5.2.3. Przekształcenie Hilberta
5.2.4. Inne przekształcenia całkowe

6. ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA SYGNAŁÓW
6.1. Wstęp
6.2. Szereg Fouriera sygnału okresowego
6.2.1. Szereg Fouriera sygnału i jego widmo
6.2.2. Właściwości szeregu Fouriera
6.2.3. Zbieżność szeregu Fouriera
6.2.4. Przejście od szeregu Fouriera do całki Fouriera
6.3. Przekształcenia Fouriera
6.3.1. Istnienie i jednoznaczność przekształcenia Fouriera
6.3.2. Przekształcenie Fouriera w sensie granicznym
6.3.3. Właściwości przekształcenia Fouriera
6.3.4. Przegląd transformat Fouriera wybranych sygnałów
6.3.5. Widmo gęstości energii i gęstości mocy
6.4. Transmisja sygnałów w układach liniowych
6.5. Pojęcie sygnału analitycznego i jego zastosowanie
6.6. Próbkowanie sygnałów
6.6.1. Twierdzenie o próbkowaniu
6.6.2. Próbkowanie nieidealne
6.7. Dyskretna transformacja Fouriera
6.7.1. Wstęp
6.7.2. Dyskretny szereg Fouriera
6.7.3. Dyskretna transformata Fouriera
6.7.4. Szybka transfonnata Fouriera

7. FILTRACJA SYGNAŁÓW
7.1. Wstęp
7.2. Filtr idealny i jego właściwości
7.3. Algorytm projektowania filtrów
7.4. Aproksymacje charakterystyk częstotliwościowych filtrów dolnoprzepustowych
7.4.1. Aproksymacja Buttenvortha
7.4.2. Bieguny aproksymacji Butterwortha
7.4.3. Aproksymacja Czebyszewa
7.4.4. Bieguny aproksymacji Czebyszewa
7.4.5. Odwrotna charakterystyka Czebyszewa
7.4.6. Zera i bieguny odwrotnej charakterystyki Czebyszewa
7.5. Aproksymacja Bessela-Thomsona
7.5.1. Opis aproksymacji Bessela-Thomsona
7.5.2. Bieguny transmitancji aproksymacji Bessela-Thomsona
7.6. Transformacje częstotliwości i ich zastosowania w projektowaniu filtrów
7.6.L Transformacja częstotliwości filtru dolnoprzepustowego w filtr górnoprzepustowy
7.6.2. Transformacja częstotliwości filtru dolnoprzepustowego w filtr środkowoprzepustowy
7.6.3. Transformacja częstotliwości filtru dolnoprzepustowego w filtr środkowozaporowy
7.7. Normalizacja i denormalizacja parametrów i wartości elementów filtrów

Aneks A. Sygnały zespolone
Aneks B.  Sygnały dystrybucyjne
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Glabisz Wojciech
W monografii przedstawiono możliwości wykorzystania pakietowej analizy falkowej w rozwiązywaniu szeregu problemów wybranych działów mechaniki teoretycznej i stosowanej. Pokazano w jaki sposób pakietową analizę falkową zastosować w skutecznym badaniu sygnału, w identyfikacji stanów chaotycznych układów nieliniowych i przy wyznaczaniu pochodnych sygnałów niezbędnych w procedurach identyfikacji parametrycznej i nieparametrycznej. Pakietowe bazy falkowe Walsha wykorzystano w analizie liniowych zagad
Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek
Podręcznik "Obwody elektryczne" przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna do wykładów, ćwiczeń i projektów z przedmiotu: Obwody elektryczne, prowadzonych w semestrach trzecim i czwartym kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Przeznaczenie określiło sposób redakcji podręcznika, tzn. podrozdziały związane z zagadnieniami dokładniej przedstawianymi na wykładach zawierają jedynie materiał ilustrujący te zagadnienia.
Gierczak Ewa, Włodarczyk Maciej
Niniejsza praca jest kontynuacją skryptu pt. „Podstawy elektrotechniki teoretycznej" cz. I. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów I i II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studiów dziennych i zaocznych.
Gierczak Ewa, Tokarzewski Jerzy, Włodarczyk Maciej
W skrypcie przedstawiono podstawy teoretyczne analizy i syntezy obwodów elektrycznych liniowych i nieliniowych w stanach ustalonych i nieustalonych. Rozważono obwody jednofazowe i trójfazowe zasilane ze źródeł sinusoidalnych i niesinusoidalnych, teorię czwórników pasywnych i aktywnych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-20 23:26
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.