UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Podstawy zarządzania dla inżynierów


Podstawy zarządzania dla inżynierów
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
284
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dynamiczne zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich piętnastu lat i kształtujący się powoli nowy ład gospodarczy w Polsce są nie tylko następstwem procesu liberalizacji, prywatyzacji oraz deregulacji, ale przede wszystkim zachowań menedżerów kierujących procesami zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Proces ten wzmacnia interakcja polskiej gospodarki ze ?wspólnotą europejską" w efekcie dokonanej formalnie integracji z dniem 1 maja 2004 roku, co stawia dodatkowe wymogi przed menedżerami i restrukturyzującymi się nieustannie przedsiębiorstwami w kierunku wykształcenia wysokich standardów, obowiązujących w gospodarkach wysokorozwiniętych. Na sukces, który jest wykreowaniem nowoczesnego menedżera oraz konkurencyjnego i ciągle dopasowującego się do zmiennego otoczenia, elastycznego organizmu biznesowego, mogą zapracować tylko ci, którzy gotowi są do akceptacji innych wzorców zachowań i ich nieustannej transformacji na proces zarządzania.
Prezentowany podręcznik akademicki -?Podstawy zarządzania dla inżynierów" - wyznaczono w postaci triady: kategoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu - istota i podstawowe funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) - współczesne wyzwania zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości (zarządzanie zintegrowane, komunikowanie oraz zarządzanie zmianami).
Poruszona problematyka pracy jest adresowana przede wszystkim do młodego pokolenia studentów, którzy chcą pogłębiać wiadomości o nauce zarządzania oraz przyszłych menedżerów, zmuszonych do działania w burzliwych warunkach otoczenia lokalnego i globalnego. W odczuciu autorów przejrzystą prezentację podstaw teoretycznych, jaką zawiera podręcznik, mogą wykorzystywać pracownicy dydaktyczni, zarówno przy prowadzeniu wykładów, jak również, relatywnie w mniejszym stopniu przy omawianiu przykładów podczas realizowanych zajęć seminaryjnych. Opanowany materiał podręcznika pozwala zapoznać czytelnika z elementarnym instrumentarium wiedzy z zakresu nauki o zarządzaniu co stanowi swoisty wstęp do pogłębiania dalszych dyscyplin, ujętych w programie studiów politechniczno-ekonomicznych, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produkcją i usługami, marketing, controlling zarządzanie strategiczne czy organizacja i zarządzanie w przemyśle.

Spis treści:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WSTĘP DO TEORII ZARZĄDZANIA
1.1. POJĘCIE KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA
1.2. ISTOTA ZARZĄDZANIA
1.3. FUNKCJE ZARZĄDZANIA
1.4. ZASADY ZARZĄDZANIA
1.5. RODZAJE MENEDŻERÓW

ROZDZIAŁ 2. GENEZA I EWOLUCJA KONCEPCJI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
2.1. POCZĄTKI NAUK! ORGANIZACJI I ZARZĄDZMANIA
2.2. SZKOŁA KLASYCZNA
2.3. TEORIE PRZEJŚCIOWE
2.4. SZKOŁA BEHAWIORALNA
2.5. SZKOŁA ILOŚCIOWA
2.6. DWA PODEJŚCIA DO PROBLEMATYKI KIEROWANIA
2.7. ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

ROZDZIAŁ 3. OTOCZENIE ORGANIZACJL
3.1.. ISTOTA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
3.2. RODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJI
3.3. STRUKTURA MAKROOTOCZENIA
3.4. STRUKTURA MIKROOTOCZENIA
3.5. RELACJE PRZEDSIĘBIORSTWO-OTOCZENIE

ROZDZIAŁ 4. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW I FORMY ICH INTEGRACJI
4.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
4.2. RODZAJE PRZEDSIĘBlORSTW
4.3. FORMY INTEGRACJLXAPITALOWO-ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBlORSTW

ROZDZIAŁ 5. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. ISTOTA I POJĘCIE PLANOWANIA
5.2. PROBLEMATYKA FORMUŁOWANIA CELÓW I RODZAJE PLANÓW W PRZEDSIĘBIORSTW/E
5.3. PLANOWANIE STRATEGICZNE I JECO ETAPY

ROZDZIAŁ 6. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM
6.1. ASPEKT ROZWOJU I WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTWA
6.2. POJĘCIE I ISTOTA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
6.3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 7. ORGANIZOWANIE
7.1. PROJEKTOWANIE ORCANIZACJI
7.2. ORGANIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO
7.3. TECHNIK/ ORGANIZATORSKIE
7.4. NOWOCZESNE SYSTEMY PRODUKCYJNE

ROZDZIAŁ 8. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
8.1. ELEMENTY I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
8.2. WIĘZI ORCANIZACYJNE
8.3. KLASYFlKACJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

ROZDZIAŁ 9. MOTYWOWANIE (PRZEWODZENIE)
9.1. ISTOTA MOTYWACJI W ZARZĄDZANIU
9.2. PRZEGLĄD MODELI MOTYWACJI
9.3. PRZEGLĄD TEORII MOTYWACJI
9.4. CZYNNIKl MOTYWUJĄCE

ROZDZIAŁ 10. KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
10.1. POJĘCIE I ISTOTA KONTROLI
10.2. PROJEKTOWANIE I ETAPY PROCESU KONTROLI
10.3. RODZAJE I TYPY KONTROLl
10.4. WARUNKl SKUTECZNEGO SYSTEMU KONTROLI

ROZDZIAŁ 11. KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE
11.1. INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
11.2. KOMUNIKACJA
11.3. NEGOCJACJE

ROZDZIAŁ 12. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
12.1. ISTOTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
12.2. CEL TWORZENIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
12.3. CHARAKTERYSTYKA NORM ISO
12.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
12.5. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
12.6. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
12.7. INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM

ROZDZIAŁ 13. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
13.1. ISTOTA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
13.2. FAZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ROZDZIAŁ 14. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
14.1. PRESJA I ISTOTA ZMIAN
14.2. ZMIANA ORGANIZACYJNA
14.3. POTRZEBA WPROWADZANIA ZMlAN PLANOWYCH
14.4. MODELE PROCESU PLANOWYCH ZMIAN
14.5. PRZYCZYNY OPORU I SPOSÓB JEGO PRZEZWYCIĘŻANIA
14.6. PROBLEM DOSKONALENIA ORCANIZACJI (OD)

BIBLIOGRAFIA


  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska