Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy zarządzania dla inżynierów
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
284
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dynamiczne zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich piętnastu lat i kształtujący się powoli nowy ład gospodarczy w Polsce są nie tylko następstwem procesu liberalizacji, prywatyzacji oraz deregulacji, ale przede wszystkim zachowań menedżerów kierujących procesami zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Proces ten wzmacnia interakcja polskiej gospodarki ze ?wspólnotą europejską" w efekcie dokonanej formalnie integracji z dniem 1 maja 2004 roku, co stawia dodatkowe wymogi przed menedżerami i restrukturyzującymi się nieustannie przedsiębiorstwami w kierunku wykształcenia wysokich standardów, obowiązujących w gospodarkach wysokorozwiniętych. Na sukces, który jest wykreowaniem nowoczesnego menedżera oraz konkurencyjnego i ciągle dopasowującego się do zmiennego otoczenia, elastycznego organizmu biznesowego, mogą zapracować tylko ci, którzy gotowi są do akceptacji innych wzorców zachowań i ich nieustannej transformacji na proces zarządzania.
Prezentowany podręcznik akademicki -?Podstawy zarządzania dla inżynierów" - wyznaczono w postaci triady: kategoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu - istota i podstawowe funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) - współczesne wyzwania zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości (zarządzanie zintegrowane, komunikowanie oraz zarządzanie zmianami).
Poruszona problematyka pracy jest adresowana przede wszystkim do młodego pokolenia studentów, którzy chcą pogłębiać wiadomości o nauce zarządzania oraz przyszłych menedżerów, zmuszonych do działania w burzliwych warunkach otoczenia lokalnego i globalnego. W odczuciu autorów przejrzystą prezentację podstaw teoretycznych, jaką zawiera podręcznik, mogą wykorzystywać pracownicy dydaktyczni, zarówno przy prowadzeniu wykładów, jak również, relatywnie w mniejszym stopniu przy omawianiu przykładów podczas realizowanych zajęć seminaryjnych. Opanowany materiał podręcznika pozwala zapoznać czytelnika z elementarnym instrumentarium wiedzy z zakresu nauki o zarządzaniu co stanowi swoisty wstęp do pogłębiania dalszych dyscyplin, ujętych w programie studiów politechniczno-ekonomicznych, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produkcją i usługami, marketing, controlling zarządzanie strategiczne czy organizacja i zarządzanie w przemyśle.

Spis treści:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WSTĘP DO TEORII ZARZĄDZANIA
1.1. POJĘCIE KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA
1.2. ISTOTA ZARZĄDZANIA
1.3. FUNKCJE ZARZĄDZANIA
1.4. ZASADY ZARZĄDZANIA
1.5. RODZAJE MENEDŻERÓW

ROZDZIAŁ 2. GENEZA I EWOLUCJA KONCEPCJI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
2.1. POCZĄTKI NAUK! ORGANIZACJI I ZARZĄDZMANIA
2.2. SZKOŁA KLASYCZNA
2.3. TEORIE PRZEJŚCIOWE
2.4. SZKOŁA BEHAWIORALNA
2.5. SZKOŁA ILOŚCIOWA
2.6. DWA PODEJŚCIA DO PROBLEMATYKI KIEROWANIA
2.7. ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

ROZDZIAŁ 3. OTOCZENIE ORGANIZACJL
3.1.. ISTOTA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
3.2. RODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJI
3.3. STRUKTURA MAKROOTOCZENIA
3.4. STRUKTURA MIKROOTOCZENIA
3.5. RELACJE PRZEDSIĘBIORSTWO-OTOCZENIE

ROZDZIAŁ 4. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW I FORMY ICH INTEGRACJI
4.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
4.2. RODZAJE PRZEDSIĘBlORSTW
4.3. FORMY INTEGRACJLXAPITALOWO-ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBlORSTW

ROZDZIAŁ 5. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. ISTOTA I POJĘCIE PLANOWANIA
5.2. PROBLEMATYKA FORMUŁOWANIA CELÓW I RODZAJE PLANÓW W PRZEDSIĘBIORSTW/E
5.3. PLANOWANIE STRATEGICZNE I JECO ETAPY

ROZDZIAŁ 6. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM
6.1. ASPEKT ROZWOJU I WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTWA
6.2. POJĘCIE I ISTOTA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
6.3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 7. ORGANIZOWANIE
7.1. PROJEKTOWANIE ORCANIZACJI
7.2. ORGANIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO
7.3. TECHNIK/ ORGANIZATORSKIE
7.4. NOWOCZESNE SYSTEMY PRODUKCYJNE

ROZDZIAŁ 8. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
8.1. ELEMENTY I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
8.2. WIĘZI ORCANIZACYJNE
8.3. KLASYFlKACJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

ROZDZIAŁ 9. MOTYWOWANIE (PRZEWODZENIE)
9.1. ISTOTA MOTYWACJI W ZARZĄDZANIU
9.2. PRZEGLĄD MODELI MOTYWACJI
9.3. PRZEGLĄD TEORII MOTYWACJI
9.4. CZYNNIKl MOTYWUJĄCE

ROZDZIAŁ 10. KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
10.1. POJĘCIE I ISTOTA KONTROLI
10.2. PROJEKTOWANIE I ETAPY PROCESU KONTROLI
10.3. RODZAJE I TYPY KONTROLl
10.4. WARUNKl SKUTECZNEGO SYSTEMU KONTROLI

ROZDZIAŁ 11. KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE
11.1. INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
11.2. KOMUNIKACJA
11.3. NEGOCJACJE

ROZDZIAŁ 12. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
12.1. ISTOTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
12.2. CEL TWORZENIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
12.3. CHARAKTERYSTYKA NORM ISO
12.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
12.5. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
12.6. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
12.7. INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM

ROZDZIAŁ 13. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
13.1. ISTOTA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
13.2. FAZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ROZDZIAŁ 14. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
14.1. PRESJA I ISTOTA ZMIAN
14.2. ZMIANA ORGANIZACYJNA
14.3. POTRZEBA WPROWADZANIA ZMlAN PLANOWYCH
14.4. MODELE PROCESU PLANOWYCH ZMIAN
14.5. PRZYCZYNY OPORU I SPOSÓB JEGO PRZEZWYCIĘŻANIA
14.6. PROBLEM DOSKONALENIA ORCANIZACJI (OD)

BIBLIOGRAFIA


Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Nazarko Joanicjusz
Dostęp do właściwego zasobu danych o prognozowanym zjawisku i umiejętność wykorzystania tego zasobu do sformułowania prognozy to istotne elementy procesu wnioskowania o przyszłości. W rozdziale tym przedstawione zostaną rodzaje i źródła danych wykorzystywanych w procesie prognozowania. W procesie prognozowania wykorzystuje się dane o przedsiębiorstwie, dla którego buduje się prognozę oraz dane o obiektach stanowią cycki jego mikro- i makrootoczenie. Pierwsze z nich noszą nazwę danych wewnętrznyc
Sałaciński Tadeusz
W podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę wraz z przykładami zastosowania, niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO 9001 oraz elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej wykorzystywanych w ramach SPC, a także techniki kart kontrolnych oraz wskaźników zdolności MSA, Six Sigma i CAQ.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:11
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.