Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » JĘZYKI OBCE » Niemiecki
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Niemiecki jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
438
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski/niemiecki

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

KORESPONDENCJA HANDLOWA
Wzory zdań

Kontakty handlowe
A. Nawiązanie kontaktów handlowych ? Zerwanie kontaktów handlowych.
B. Ponowne nawiązanie kontaktów handlowych
C. Miejsce spotkania ? Termin

Targi ? Wystawa - Giełda Towarowa
A. Informacja ? Zaproszenie
B. Stoisko
C. Wystawca
D. Giełda towarowa
E. Różne

Oferta - Cena - Jakość
A. Prośba o przesłanie oferty
B. Odpowiedź na prośbę o ofertę
C. Wzory
D. Cena ? Koszty ? Zapłata
E. Gwarancja ? Jakość
F. Wycofanie oferty
G. Ograniczenia
H. Składanie oferty
I. Odpowiedź na ofertę

Zamówienie
A. Zamawianie
B. Zmiany
C. Pisma do zamawiającego
D. Odmowa
E. Skarga
F. Potwierdzenie realizacji zamówienia
G. Odwołanie zamówienia
H. Zamówienie telefoniczne

Zlecenie
A. Zlecanie
B. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia ? Odrzucenie zlecenia
C. Odwołanie zlecenia
D. Realizacja zlecenia
E. Różne

Dostawa towaru
A. Zapytanie
B. Warunki dostawy
C. Termin dostawy
D. Zmiany
E. Mylna dostawa
F. Potwierdzenie
G. Rachunki ? Koszty
H. Skargi ? Przeprosiny
I. Odmowa

Transport towarów - Opakowanie - Składowanie
A. Środki transportu
B. Spedytor
C. Koszty transportu
D. Zgubiona przesyłka
E. Wadliwe opakowanie
F. Rodzaj opakowania
G. Szkody przewozowe
H. Składowanie
I. Różne

Płatność - Banki
A. Rachunek
B. Akredytywa bankowa ? Inkaso
C. Płatność gotówką
D. Kredyt
E. Konto ? Przelew bankowy
F. Ponaglenie ? Odpowiedzi na ponaglenia
G. Warunki płatności
H. Czeki ? Weksel
I. Ulga ? Rabat
J. Hipoteka
K. Różne

Reklamacja
A. Nieprawidłowość
B. Odmowa przyjęcia przesyłki
C. Dostawa zastępcza
D. Skarga ? Upomnienie
E. Ochrona konsumenta

Handel zagraniczny
A. Eksport
B. Import
C. Współpraca
D. Cło

Przedstawiciel
A. Oferta objęcia przedstawicielstwa
B. Prowizje ? Koszty ? Wynagrodzenie
C. Teren działania
D. Zapytanie ? Odrzucenie kandydata
E. Obowiązki przedstawiciela
F. Umowa
G. Ostrzeżenie ? Skarga ? Wypowiedzenie
H. Różne

Zwroty stosowane w kontaktach handlowych
Kontakty handlowe
Targi
Oferta
Zamówienie
Zlecenie
Dostawa
Transport towarów
Płatność
Reklamacja
Handel zagraniczny
Przedstawiciel
Wzory listów

KONTAKTY HANDLOWE
TARGI
OFERTA
ZAMÓWIENIE
ZLECENIE
DOSTAWA TOWARU
TRANSPORT TOWARÓW
PŁATNOŚĆ ? BANKI
HANDEL ZAGRANICZNY
PRZEDSTAWICIEL

JĘZYK NIEMIECKI W GOSPODARCE
Wzory zdań

Rynek - Marketing
A. Instrumenty marketingu
B. Badanie rynku
C. ZbytD. Gospodarka
E. Konkurencja
F. Koniunktura
G. Oferent ? Nabywca

Reklama
A. Rodzaj reklamy
B. Materiały reklamowe
C. Przedstawiciel
D. Przykłady
E. Różne

Giełda - Akcje
A. Akcje
B. Lokata ? Inwestor
C. Papiery wartościowe ? Rynek pieniężny
D. Obligacja ? Pożyczka
E. Oprocentowanie ? Kurs
F. Różne

Podatki
A. Deklaracja podatkowa
B. Podatek dochodowy
C. Odpis
D. Podatek obrotowy
E. Darowizny
F. Podatek od osób prawnych
G. Koszty uzyskania
H. Różne

Ubezpieczenia
A. Umowa ? Polisa
B. Rodzaje ubezpieczenia
C. Ubezpieczenie obowiązkowe
D. Składka
E. Przedstawiciel ? Agent
F. Odszkodowanie
G. Różne

Ubezpieczenie komunikacyjne
A. Wypadek
B. Szkoda ? Zawiadomienie o szkodzie
C. Kradzież ? Włamanie
D. Sprawca szkody ? Poszkodowani
E. Rzeczoznawca ? Opinia
F. Oględziny ? Wycena
G. Likwidacja szkody
H. Roszczenia ? Odszkodowanie
I. Różne

Prawo pracy
A. Umowa o pracę
B. Pracodawca
C. Pracobiorca
D. Płaca ? Prowizja ? Płaca akordowa
E. Urlop
F. Urlop wychowawczy
G. Niezdolność do pracy
H. Układ zbiorowy ? Umowa zakładowa
I. Rada Zakładowa ? Rada Nadzorcza
J. Wypowiedzenie
K. Strajk
L. Różne

Umowa
A. Umowa o dzieło
B. Praca
C. Umowa kupna
D. Sprzedający ? Nabywca
E. Umowa najmu ? Umowa dzierżawy
F. Kara umowna
G. Różne

Spółki
A. Forma prawna ? Umowa
B. Zakładanie ? Wpis ? Upadłość
C. Rada Nadzorcza
D. Kapitał
E. Akcje ? Akcjonariusz ? Udziałowiec
F. Udziały
G. Obrót ? Zysk
H. Koszty
I. Różne

Ekologia
A. Urządzenia techniczne dla ochrony środowiska.
B. Odpady ? Usuwanie odpadów
C. Obróbka odpadów
D. Przetwarzanie odpadów
E. Surowce wtórne
F. Woda
G. Spaliny
H. Różne

Zwroty
A. Marketing
B. Reklama
C. Giełda
D. Podatki
E. Ubezpieczenia
F. Ubezpieczenia komunikacyjne
G. Prawo pracy
H. Umowa
I. Spółka
J. Ekologia
K. Zwroty ogólne

Wzory listów
RYNEK ? MARKETING
REKLAMA
PODATKI
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
UMOWA

Aneks

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Ogólne warunki dostawy i płatności

UMOWA KUPNA
UMOWA

Teksty sponsorowane

Indeks
Indeks terminów polskich
Indeks terminów niemieckich

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-20 23:24
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.