Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
107
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Współczesne otoczenie charakteryzuje się zmiennością i złożonością. W takich warunkach przedsiębiorstwo - aby sprawnie funkcjonować i rozwijać się - musi planować swoją przyszłość. Zarządzanie i planowanie marketingowe jest techniką, która pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, dostosowanie się do potrzeb rynku oraz podejmowanie właściwych decyzji w zakresie sprzedaży.
Niniejsza książka obejmuje podstawy wiedzy pozwalającej na opracowanie projektu z zakresu zarządzania i planowania marketingowego. Książka ta odgrywa podwójną rolę, gdyż po pierwsze zostały w niej wymienione i omówione kolejne etapy pracy, pozwalające na sporządzenie całego dokumentu, a po drugie wszystkie istotne zagadnienia opracowano od strony teoretycznej i wzbogacono o przykłady praktyczne. Podręcznik przeznaczony jest więc zarówno dla studentów, jak i pracowników różnego rodzaju przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zainteresowanych orientacją marketingową działalności, przy czym największą korzyść z podręcznika można osiągnąć po opanowaniu wiedzy z podstaw marketingu.
Praca składa się z dziewięciu rozdziałów.
W rozdziale pierwszym zostały wyjaśnione ogólne zagadnienia w zakresie zarządzania i planowania marketingowego.
Rozdział drugi poświęcony jest działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Rozpoczyna go omówienie istotnych informacji umożliwiających charakterystykę firmy. W następnej kolejności podjęto przedstawienie zagadnień dotyczących wytwarzanych produktów oraz cyklu życia produktu. Został tu też przedstawiony aspekt dotyczący marketingu mix, celów marketingowych, a także strategii marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwo.
Trzeci rozdział odnosi się do otoczenia przedsiębiorstwa, zarówno bliższego, jak i dalszego. Scharakteryzowano w nim wybrane zagadnienia, takie jak: segmentacja rynku, potencjalny rynek i jego rozmiary, konkurencja oraz uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, prawne i polityczne, techniczne i technologiczne i inne.
W kolejnej części pracy omówiono temat dotyczący analizy SWOT. Scharakteryzowano metodę przeprowadzania tej analizy na przykładzie. Podano też potencjalne czynniki składające się na atuty i słabości firmy oraz uwarunkowania zewnętrzne, a także możliwości rozwoju, wynikające z oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
Następny rozdział przedstawia problematykę w zakresie planowanych kierunków rozwoju, a więc przede wszystkim celów marketingowych i prognozowania sprzedaży.
W rozdziale szóstym zajęto się tematyką obejmującą wprowadzenie nowego produktu na rynek. Rozdział ten rozpoczyna analiza koncepcji nowego produktu. Drugie zagadnienie, które zostało omówione w tej części, to różnicowanie i pozycjonowanie produktu, a ostatnie - wybór rynku docelowego.Rozdział siódmy z kolei poświęcony został strategii marketingowej. Omówiono w nim zróżnicowane rodzaje strategii marketingowych, poszczególne elementy marketingu mix, a także problemy związane z taktyką marketingu.
W rozdziale ósmym ujęto analizę finansową przedsięwzięcia. W części tej scharakteryzowano metody pozwalające na obliczenie przychodów ze sprzedaży, kosztów i nakładów inwestycyjnych, a także zysków. Wyjaśniono ponadto, w jaki sposób można ustalić wysokość i źródła finansowania inwestycji. Opisano także metody przeprowadzenia analizy efektywności przedsięwzięcia, przepływu gotówki oraz wyznaczania terminu zwrotu poniesionych nakładów.
Ostatni rozdział odnosi się do sterowania i kontroli. Zaprezentowano w nim zakres oraz instrumenty wykorzystywane do kontroli realizacji przedsięwzięcia.
Ostatnią część pracy stanowią uwagi końcowe, w których umieszczono niezbędne wskazówki dotyczące pisania planów marketingowych, zarówno w obrębie sposobu prezentacji planu marketingowego i opracowania streszczenia, jak i innych istotnych wymagań formalnych.

Spis treści:

Wstęp

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego

2. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa
2.1. Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
2.2. Wytwarzane produkty oraz cykl życia produktu

3. Badanie otoczenia przedsiębiorstwa
3.1. Badanie otoczenia bliższego
3.2. Badanie makrootoczenia

4. Analiza SWOT    

5. Planowane kierunki rozwoju
5.1. Cele marketingowe
5.2. Prognozowanie sprzedaży

6. Wprowadzenie nowego produktu
6.1. Koncepcja nowego produktu i rozeznanie zapotrzebowania
6.2. Różnicowanie i pozycjonowanie produktu
6.3. Wybór segmentów rynku

7. Formułowanie strategii marketingowej
7.1. Strategie marketingowe - podstawowe definicje, rodzaje i charakterystyka
7.2. Projektowanie programów marketingowych
7.3. Harmonogram działań (taktyka marketingu)

8. Analiza finansowa
8.1. Projektowane przychody ze sprzedaży oraz zyski
8.2. Źródła i wysokość finansowania nakładów inwestycyjnych
8.3. Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia
8.4. Projekt przepływu gotówki
8.5. Spodziewany termin zwrotu poniesionych nakładów

9. Sterowanie i kontrola

Uwagi końcowe
Literatura
Spis tablic, rysunków, wykresów
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Stankiewicz Jan, Wilczek Katarzyna
W przedstawionej czytelnikom książce są omawiane podstawowe własności prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym oraz schemat Bernoulliego. Następnie są wprowadzone pojęcia zmiennej losowej i jej rozkładu. Zaprezentowane są przykłady rozkładów zmiennej oraz podstawowe parametry rozkładu: wartość przeciętna, wariancja oraz momenty wyższych rzędów. Omawia się zagadnienia zależności i korelacji zmiennych losowych, prawa wielkich l
Adamczak Jan
Współczesne podmioty rynkowe rywalizujące w turbulentnym otoczeniu, chcąc utrzymać swoją pozycję konkurencyjną, muszą stosować nowoczesne formy aktywności marketingowej. Doświadczenia przedsiębiorstw oraz innych organizacji dotyczących wielu z tych form oraz związanych z nimi współczesnych trendów są prezentowane w polskiej literaturze w naukach o zarządzaniu jeszcze w dość ograniczonym zakresie.
Daszkowska Marianna
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, powstała jako rezultat zainteresowań naukowych i doświadczeń dydaktycznych zespołu pracowników Katedry Marketingu', działającej od 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Regel Wiesława
Książka 101 zadań ze statystyki matematycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych jest skierowana głównie do studentów studiów dziennych i zaocznych kierunków technicznych i ekonomicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 08:48
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.