UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Statystyka matematyczna z pakietem WinStat na CD


Statystyka matematyczna z pakietem WinStat na CD
  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
219 + CD
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej, jak: 
? zmienne losowe jednowymiarowe, 
? parametry rozkładów zmiennych losowych jednowymiarowych, 
? estymację punktową i przedziałową, 
? weryfikację hipotez statystycznych, 
? zmienne losowe dwuwymiarowe, 
? parametry rozkładów zmiennych losowych dwuwymiarowych, 
? parametry rozkładów brzegowych i warunkowych, 
? korelację liniową, współczynniki korelacji, 
? regresję linową i nieliniową, 
? analizę wariancji parametryczną i nieparametryczną. 
 
Rozdziały 1-7 mają podobną strukturę i składają się z następujących części: 
? krótkie wprowadzenie teoretyczne obejmujące podstawowe pojęcia i wzory, 
które umożliwiają rozwiązywanie zadań; 
? wykaz procedur statystycznych obejmujących zagadnienia danego rozdziału; 
? opis procedur wraz z przykładami i wydrukiem tabulogramów; 
 
Część zadań zaczerpnięto z pozycji statystycznych, których wykaz zamieszczono na końcu skryptu. 
 
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych (dziennych i zaocznych). Mogą z niego korzystać również studenci innych kierunków studiów, w których programie jest statystyka matematyczna. 
 
Do podręcznika dołączono program komputerowy pod nazwą WinStat, realizujący wszystkie obliczenia niezbędne do prowadzenia szczegółowej analizy materiału statystycznego, opracowania prognoz i podejmowania konkretnych decyzji merytorycznych. Szczegółowe informacje o pakiecie i jego obsłudze czytelnik może znaleźć w rozdziale 8. 
 
Nabywca podręcznika staje się licencjonowanym użytkownikiem dołączonego oprogramowania. 
 
Spis treści:

Wstęp 
 
Konwencja zapisu 
 
1. Zmienne losowe
 
1.1. Pojęcie zmiennej losowej 
1.2. Zmienne losowe typu skokowego 
1.2.1. Podstawowe rozkłady skokowe 
1.2.2. Parametry rozkładów skokowych 
1.3. Zmienne losowe typu ciągłego 
1.3.1. Parametry rozkładu zmiennych losowych typu ciągłego 
1.3.2. Podstawowe rozkłady ciągłe 
1.4. Standaryzacja zmiennej losowej 
1.5. Wyznaczanie parametrów rozkładów teoretycznych programem WinStat 
1.5.1. Procedura PRZL_01 - Wyznaczanie parametrów zmiennej losowej o rozkładzie Bernoulliego 
1.5.2. Procedura PRZL_02 - Wyznaczanie parametrów zmiennej losowej o rozkładzie Poissona 
1.5.3. Procedura PRZL_03 - Wyznaczanie parametrów zmiennej losowej o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa 
1.5.4. Procedura PRZL_04 - Wyznaczanie parametrów zmiennej losowej o znanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
1.5.5. Procedura PRZL_05 - Wyznaczanie wartości funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu normalnego 
1.5.6. Procedura PRZL_06 - Obliczanie wartości oczekiwanej i wariancji rozkładu normalnego na podstawie wartości dwóch kwantyli 
Zadania 
 
2. Estymacja parametrów 
2.1. Podstawowe pojęcia i własności estymatorów 
2.2. Rozkłady empiryczne 
2.3. Wyznaczanie parametrów rozkładów empirycznych programem WinStat 
2.3.1. Procedura EMPIR_01 - Wyznaczanie miar statystycznych rozkładu empirycznego dla danych nieuporządkowanych 
2.3.2. Procedura EMPIR_02 - Wyznaczanie parametrów rozkładów empirycznych dla danych uporządkowanych 
2.4. Estymacja przedziałowa w programie WinStat 
2.4.1. Procedura PUFO_1 - Przedział ufności dla średniej 
2.4.2. Procedura PUFO_2 - Przedział ufności dla wariancji 
2.4.3. Procedura PUFO_3 - Przedział ufności dla wskaźnika struktury 
Zadania 
 
3. Weryfikacja hipotez statystycznych 
3.1. Podstawowe pojęcia 
3.2. Testy parametryczne w programie WinStat 
3.2.1. Procedura TEST_1 - Test istotności dla jednej średniej 
3.2.2. Procedura TEST_2 - Test istotności dla dwóch średnich (próby niezależne) 
3.2.3. Procedura TEST_3 - Test istotności dla dwóch średnich (próby zależne) 
3.2.4. Procedura TEST_4 - Test istotności dla wariancji 
3.2.5. Procedura TEST_5 - Test istotności dla dwóch wariancji 
3.2.6. Procedura TEST_6 - Test jednorodności wielu wariancji 
3.2.7. Procedura TEST_7 - Tost istotności wskaźnika struktury 
3.2.8. Procedura TEST_8 - Test istotności dla dwóch wskaźników struktury 
3.3. Testy nieparametryczne w programie WinStat 
3.3.1. Procedura BERN - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem Bernoulliego 
3.3.2. Procedura POISS - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem Poissona 
3.3.3. Procedura NORMAL - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym 
3.3.4. Procedura LNORMAL - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem logarytmiczno-normalnym 
3.3.5. Procedura EXPO - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem wykładniczym 
3.3.6. Procedura PROST - Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem jednostajnym 
Zadania 
 
4. Zmienne losowe dwuwymiarowe 
4.1. Pojęcie zmiennej dwuwymiarowej 
4.2. Zmienne losowe dwuwymiarowe typu skokowego 
4.3. Zmienne losowe dwuwymiarowe typu ciągłego 
4.4. Parametry rozkładu dwuwymiarowej zmiennej losowej 
4.4.1. Procedura PRZL_07 - Wyznaczanie parametrów rozkładów brzegowych i warunkowych 
4.5. Korelacja w programie WinStat 
4.5.1. Procedura KORELP - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona 
4.5.2. Procedura KORELS - Obliczanie współczynnika korelacji Spearmana 
4.5.3. Procedura KORELH1 - Weryfikacja hipotezy o istotności współczynnika korelacji 
4.5.4. Procedura KORELH2 - Weryfikacja hipotezy o równości dwóch współczynników korelacji 
4.5.5. Procedura KORELH3 - Weryfikacja hipotezy o równości wielu współczynników korelacji 
Zadania 
 
5. Regresja liniowa 
5.1. Regresja liniowa 
5.2. Regresja liniowa w programie WinStat 
5.2.1. Procedura REG_PL - Regresja prostoliniowa 
5.2.2. Procedura REG_PR - Regresja prostoliniowa z replikacjami 
5.2.3. Procedura REG_WK - Regresja wielokrotna 
5.2.4. Procedura REG_HP - Test równoległości prostych regresji 
Zadania 
 
6. Regresja nieliniowa 
6.1. Regresja krzywoliniowa 
6.1.1. Procedura REG_K01 - Regresja potęgowa y = axb1xb2 xbk 
6.1.2. Procedura REG_K02 - Regresja wykładnicza y = abx 
6.1.3. Procedura REG_K03 - Regresja wykładnicza y - aebx 
6.1.4. Procedura REG_K04 - Regresja wykładnicza y = abb/x 
6.1.5. Procedura REG_K05 - Regresja wykładnicza y = abxecz 
6.1.6. Procedura REG_K06 - Regresja logarytmiczna y = a + blogx 
6.1.7. Procedura REG_K07 - Regresja logarytmiczna y = a + blnx 
6.1.8. Procedura REG_K08 - Regresja parabola logarytmiczna y = axb+c lnx 
6.1.9. Procedura REG_K09 - Regresja hiperboliczna y = 1/ax+b 
6.1.10. Procedura REG_K10 - Regresja hiperboliczna y = ax/bx + c 
6.1.11. Procedura REG_K11 - Regresja hiperboliczna y=x2/ax2 + bx +c 
6.1.12. Procedura REG_K12 - Regresja hiperboliczna y = a + b/x 
6.1.13. Procedura REG_W51 - Regresja wielomianowa y = ax3 + bx2 + cx + d 
6.1.14. Procedura REG_W52 - Regresja wielomianowa stopnia drugiego wielu zmiennych 
Zadania 
 
7. Analiza wariancji 
7.1. Analiza wariancji 
7.1.1. Procedura ANV1_MS - Analiza wariancji - klasyfikacja pojedyncza - model stały 
7.1.2. Procedura ANV1_ML - Analiza wariancji - klasyfikacja pojedyncza - model losowy 
7.1.3. Procedura ANV2_MS - Analiza wariancji - klasyfikacja podwójna - model stały 
7.1.4. Procedura ANV2_ML - Analiza wariancji - klasyfikacja podwójna - model losowy 
7.1.5. Procedura ANV3_MS - Analiza wariancji - klasyfikacja potrójna - model stały 
7.1.6. Procedura ANV3_ML - Analiza wariancji - klasyfikacja potrójna - model losowy 
7.1.7. Procedura BLOKI - Układ bloków kompletnie zrandomizowanych 
7.1.8. Procedura KWADRAT - Kwadrat łaciński 
7.1.9. Procedura ANV1_N - Nieparametryczna analiza wariancji - klasyfikacja pojedyncza 
7.1.10. Procedura ANV2_N - Nieparametryczna analiza wariancji - klasyfikacja podwójna 
Zadania 
 
8. Opis programu WinStat 
8.1. Uruchomienie programu WinStat 
8.2. Pulpit WinStat 
8.2.1. Menu główne 
8.2.2. Pasek narzędzi 
8.2.3. Elementy sterujące 
8.3. Procedury 
8.4. Zarządzanie danymi 
8.5. Plik konfiguracyjny 
8.6. Zakończenie działania programu 
8.7. Licencja programu 
 
Rozwiązania i odpowiedzi
Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Musiał - Walczak Irena, Muszyński Jerzy, Radzikowski Jerzy, Włodarska - Dymitruk Anna
10,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Berowski Stanisław
47,00 zł
42,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska