UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej


Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
265
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Wśród wielu problemów związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym ważne miejsce zajmują sprawy wsi i rolnictwa. Najważniejszym problemem jest utrzymanie równowagi przestrzennej, a głównie zachowanie odpowiednich proporcji w przestrzennym rozmieszczeniu ludności oraz w procesie produkcji i podziału, które zapewnią optymalny rozwój całej gospodarki.
Powszechnie znane trudności strukturalne polskiego rolnictwa są głównie związane z niekorzystną strukturą agrarną i społeczno-zawodową (np. z nadmiernym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, wadliwym rozłogiem, niskim poziomem kwalifikacji siły roboczej, małą skłonnością do zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych oraz dostosowywania się do wymagań rynku). Jest to dostatecznie ważna przesłanka, by w procesie modernizacji rolnictwa i jego dostosowań do struktur i standardów UE wspierać i wspomagać
? sposób szczególny ludzi młodych, którzy, pozostając na gospodarstwie, mogą
? stosunkowo krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające im skutecznie zarządzać produkcją.
Problemy adaptacji gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników do wyzwań i standardów Unii Europejskiej są rozważane w tej monografii w sposób wieloaspektowy, uwzględniający problematykę ekonomiczną, społeczną, kulturową i przestrzenną. Tematyka ta odnosi się do różnych płaszczyzn: teoretycznej, metodologicznej i empiryczno-analitycznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów postulują potrzebę nowych ujęć i koncepcji rozwoju rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia rozwoju gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników.
To właśnie stosunkowo duża liczba młodych rolników jest jedną z korzyści komparatywnych polskiego rolnictwa w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Ow optymistyczny prognostyk jest jednak pozorny. Obszary wiejskie
? okresie transformacji zaczęły bowiem spełniać funkcje ?przechowalni zasobów pracy" i mało prawdopodobna, w bliskiej perspektywie,= jest intensyfikacja migracji ze wsi do miast.
W tym miejscu trzeba się zgodzić z opinią wielu specjalistów, że w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej koniecznością staje się przyspieszenie przemian strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu w szerokim tego słowa znaczeniu. Tempo przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich hamują jednak wyraźne symptomy recesji gospodarczej. Z podobnymi problemami boryka się obecnie wiele krajów europejskich. Stąd istotną kwestią jest wskazanie kierunków procesów dostosowawczych i możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez młodych rolników, mimo złej koniunktury w całym sektorze rolnym.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Założenia metodyczne i charakterystyka obszaru badań
Z. Brodziński - Założenia metodyczne prowadzonych badań
Z. Brodziński, D. Śledź - Problemy nierównomiernego rozwoju rolnictwa i obszarówwiejskich w północnej Polsce
Z. Brodziński, D. Śledź - Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w woj. Warmińsko-mazurskim
P Raźniewski - Młode pokolenie mieszkańców wsi - charakterystyka kategorii społecznej

Rozdział II. Młodzi rolnicy i ich gospodarstwa
Z. Brodziński - Młodzi rolnicy jako grupa społeczno-zawodowa
K. Brodzińska, A. Lewczuk - Charakterystyka gospodarstw młodych rolników
A. Pawlewicz - Młodzi rolnicy w grupach producenckich
S. Mańko, R. Sass - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw korzystających z linii kredytowej MR w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2000

Rozdział III. Procesy dostosowawcze gospodarstw młodych rolników do wyzwań rynku i zmian społeczno-gospodarczych
P. Mickiewicz, W. Gotkiewicz - Uwarunkowania procesu modernizacji gospodarstw rozwojowych prowadzonych przez młodych rolników na Pomorzu Zachodnim
K. Brodzińska, A. Lewczuk - Procesy innowacyjne w gospodarstwach młodych rolników na tle uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych
R. Stopa, R. Marks - Zachowania młodych rolników na rynkach zaopatrzenia i zbytu
Z. Brodziński, P. Raźniewski - Dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwach młodych rolników

Rozdział IV. Edukacja i doradztwo w procesie przemian na obszarach wiejskich
K. Mościcki, M. Majewska - Potrzeby edukacyjne młodzieży wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych rolników
B. Gaziński, A. Pączek, G. Podlewski - Młodzież wiejska o integracji europejskiej na
przykładzie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu
D. Anzel, W. Biniewicz, A. Kowalski - Problemy i oczekiwania doradcze młodych rolników Z. Brodziński, K. Mościcki - Problemy kształcenia kadr na potrzeby agrobiznesu

Rozdział V. Implikacje z badań nad funkcjonowaniem gospodarstw młodych rolników
Z. Brodziński - Strategie adaptacji gospodarstw młodych rolników do gospodarki rynkowej
R. Lusawa, W. Biniewicz - Kierunki i zakres wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich na przykładzie Austrii
E.K. Chyłek - Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle dokumentów i programów rządowych
Z. Brodziński - Uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych młodych rolników
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska