Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy prawne i organizacja oświaty, cz. I
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
244
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. II roz. i popr.
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7299-362-9

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Przeobrażenia, które nastąpiły w Polsce po roku 1989 pociągnęły za sobą m.in. konieczność zasadniczych przekształceń oświatowych. W edukacji nauczycielskiej niezwykle ważne jest opanowanie tego zasobu wiedzy. Obok innych wymagań, postulat ten realizuje przedmiot - stanowiący jednocześnie, tzw. ?minimum programowe" kształcenia - pod nazwą ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty".
Szybkie zmiany, jakie dokonują się w systemie edukacji, tj. ukazywanie się nowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także nowelizowanie wielu aktów prawnych, m.in. Ustawy z dnia 7 września ?O systemie oświaty" i Ustawy z dnia 26 stycznia ?Karta Nauczyciela", uzasadniają zainteresowanie społeczne tą problematyką. Szkoła i nauczyciel, jak również szeroko rozumiane środowisko wychowawcze musi być do tych zmian odpowiednio przygotowane, stając się wspólnotą realizowanych celów i zadań wychowawczych.
Zamiar przygotowania niniejszego zbioru materiałów i dokumentów do przedmiotu ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty" został powzięty w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku pedagogika. Również zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej w oświacie, uzasadniły konieczność opracowania takiego zbioru. Bezpośrednią inspiracją stały się te wypowiedzi uczestników zajęć, które szeroko uzasadniały ogrom trudności z powodu braku odpowiedniej literatury źródłowej. Wiedza na ten temat jest rozproszona, a dotarcie do niezbędnych dokumentów i materiałów staje się dla wielu zainteresowanych trudne czy wręcz niemożliwe. Opracowanie to jest zatem próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tych osób.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. WOLNOŚCI I PRAWA OŚWIATOWE ZAWARTEW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 1997 ROKU
Wprowadzenie
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (fragmenty)

Rozdział II. USTAWOWE REGULACJE SYSTEMU OŚWIATY I WYCHOWANIA W POLSCE
Wprowadzenie
L Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. ?O samorządzie terytorialnym" (tekst jednolity - fragmenty)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ?O systemie oświaty" (tekst pierwotny -fragmenty)
3. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ?O systemie oświaty" (tekst jednolity - nowelizacja z 2004 r.)

Rozdział III. MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SYSTEMU OŚWIATY I WYCHOWANIA
Wprowadzenie
l. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku
2. Deklaracja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1959 roku
3. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 16 grudnia 1966 roku
4. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku
5. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców z 1992 roku
6. Konwencja Przeciwko Dyskryminacji w Edukacji z dnia 14 grudnia 1960 roku

Rozdział IV. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE
Wprowadzenie
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (fragmenty)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych
4. Deklaracja Wiedeńska z dnia 8-9 października 1993 roku (fragmenty)
5. Deklaracja w Sprawie Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych z dnia 18 grudnia 1992 roku

Rozdział V. DOKUMENTY POLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCE USZKODZEŃ WZROKU I SŁUCHU
Wprowadzenie
1. Statut Polskiego Związku Niewidomych z dnia 4 grudnia 1998 roku (fragmenty)
2. Statut Polskiego Związku Głuchych z dnia 4 marca 1992 roku (fragmenty)
Bibliografia
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Grabarczyk Iwona
Przeobrażenia, które nastąpiły w Polsce po roku 1989 pociągnęły za sobą m.in. konieczność zasadniczych przekształceń oświatowych. W edukacji nauczycielskiej niezwykle ważne jest opanowanie tego zasobu wiedzy. Obok innych wymagań, postulat ten realizuje przedmiot - stanowiący jednocześnie, tzw. ?minimum programowe" kształcenia - pod nazwą ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty". Zamiar przygotowania niniejszego zbioru materiałów i dokumentów do przedmiotu ?podstawy prawne i organizacyjne oświat
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:11
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.