Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
544
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Doświadczanie różnych stylów życia, ideologii, znaczeń, wzorców, a także konieczność dokonywania nieustannych wyborów w sferze kulturowej, społecznej i politycznej staje się udziałem większości Polaków. Jak zmienia się sama szkoła wobec zmieniającej się rzeczywistości? Czy dorównuje kroku przemianom technologicznym i społecznym? W jakim stopniu przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych młodego pokolenia?
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zakłada się, że ?istotnym elementem misji szkoły jest przygotowanie swoich wychowanków do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, pełnienia ról społecznych, w tym roli obywatela"'. Edukacja w szkole podstawowej powinna m.in. ?rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans, wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Relacje wewnątrzszkolne i związki szkoły z otoczeniem
Andrzej Olubiński - Edukacyjne źródła wykluczania społecznego
Marzena Rusaczyk - Szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych.
Implikacje dla wielokulturowości
Mariusz Garbiec - Opinie uczniów szkoły licealnej na temat dzieci upośledzonych umysłowo
Wanda Hajnicz - Partnerzy, sprytni, ofiary. O działaniach zespołowych u dzieci Jadwiga Lubowiecka - Więzi i role społeczne ucznia w klasie szkolnej
Anna Gajdzica - Relacje w klasie szkolnej w systemie kształcenia zintegrowanego - styl komunikowania się nauczycieli z uczniami i implikacje dydaktyczne
Anna Pawiak - Klasa szkolna miejscem oddziaływań niewerbalnych komunikatów nauczyciela w pracy z uczniami - komunikat z badań Bożena Pawlak - Współpraca - umiejętność kształtowana czy jedynie wymagana przez nauczycieli?
Beata Adrjan - Kultura organizacyjna szkoły. Komunikat z badań
Krystyna Kutiak - Makrostrukturalne uwarunkowania funkcjonowania szkoły Bukowsku
Hannele Karikoski -?It is a big change" - children's transition from pre-school to school from the parents'perspective
Halina Kłyś -Adaptacja ucznia do nowych warunków po przekroczeniu drugiego progu szkoły podstawowej

Część II. Realizacja edukacji szkolnej: twórczość - reprodukcja; bezpieczeństwo - zagrożenia
Krzysztof Konarzewski - Program kształcenia w okowach ideologii
Anna Wiłkomirska - Jakich umiejętności brakuje polskim uczniom?
Małgorzata Suświłło - Wybrane obszary zaniedbań w edukacji wczesnoszkolnej na wsi i w mieście
Bronisław Rocławski - O zaniedbaniach i zaniechaniach w edukacji językowej matematycznej dzieci
Ewa Baruk-Kilka słów o niektórych korzyściach nauki języków obcych we wczesnęj edukacji
Anna Wasilewska - Czytanki w elementarzach - zaniedbany obszar refleksji krytycznej
Alicja Tupieka-Buszmak - Oddziaływania edukacyjne a poziom wypowiadania się dziecka. Problematyka zagadnienia w świetle analizy badań własnych
Zenona Rondomańska - Od śpiewu do sztuki. Rozwój czy upadek?
Ewa Szatan - Ekspresja muzyczno-ruchowa jako zaniedbany obszar edukacji muzycznej dziecka
Agnieszka Weiner - Wczesna edukacja muzyczna - obszar zaniedbany czy zaniechany?
Jerzy Dyląg - Jak przeciwdziałać stereotypom w edukacji muzycznej Mieczysław Grusiewicz - Podręczniki szkolne do przedmiotu muzyka w szkolnictwie ogölnokształcgcym - spełnione i niespełnione oczekiwania
Bogumiła Tarasiewicz - Lekcje muzyki - czy warto?
Maciej Kołodziejski - Niezwykła edukacja w zwykłej szkole
Anna Grajpel - Kształtowanie tożsamości narodowej w edukacji muzycznej
Marcin Michalak - Socjokulturowe wymiary rocka jako obszar refleksji edukacyjnej Paweł Trzos - Komunikacja artystyczna w pozalekcyjnej praktyce wychowawczej na przykładzie dzieci wiejskich
Elżbieta Kościńska - Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej
Dorota Wieczorek - Znajomość tradycji regionu śląskiego przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej mieszkajgcych na Opolszczyźnie
Anna Zielińska - Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży? - wykorzystane czy zaniechane szanse
Bernadeta Szczupał - Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełno prawnej do wyboru zawodu w dobie zmian społecznych i gospodarczych na rynku pracy
Zenobia Bogdanowska - Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci
Sebastian Taboł - Niebezpieczny komputer i Internet

Część III. Koncepcje teoretyczne w pedagogice i ich implikacje dla praktyki edukacyjnej
Małgorzata Kowalik-Olubińska - Pedagogiczne implikacje założeń konstruktywizmu dla edukacji małych dzieci
Małgorzata Sławińska - Pedagogiczne idee konstruktywizmu i ich realizacja w praktyce przedszkolnej
Alina Kalinowska - Między przekazem a konstrukcją - zadania typu ?zbadaj i odkryj" jako przeciwdziałanie schematyzacji myślenia matematycznego uczniów
Hicela Non, Jadranka Nemeth-Jajić - Interaktywny model uczenia się studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Renata Michalak - Kompetencje poznawcze uczniów z perspektywy teorii i praktyki Ewa Filipiak - Organizacja procesu nauczania-uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rozwoju
Snjezana Dobrota - Cognitive-developmental theories and their implications for music education
Ewa Lemańska-Lewandowska - Wpływ czynników społeczno-kulturowych na doświadczenia edukacyjne nauczycieli i uczniów jako źródło sukcesów i porażek Elżbieta Misiorna - Między założeniami a rzeczywistościg szkolng
Joanna Garbula-Orzechowska - Konsekwencje postmodernizmu dla historii i edukacji historycznej
Jacek Zbigniew Górnikiewicz - Wymiar ludzkiego czasu w realiach współczesnej edukacji

Część IV. Nauczyciel - rozwój czy stagnacja?
Lucyna Hurło - Nauczyciel ż jego doskonalenie zawodowe na początku XXI wieku Łucja Kabzińska - Tradycje nauczycielskich poszukiwań innowacyjno-badawczych Elżbieta Okońska - Dialog akademicki - zaniedbany obszar w edukacji przyszłych nauczycieli
Beata Bonna - Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej
Katarzyna Szorc - Rozwijanie kompetencji interpersonalnych w kształceniu nauczycieli w szkole wyższej ważnym zagadnieniem współczesnej edukacji Marzenna Nowicka - Kopiuj, a nie wymyślaj - rzecz o praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego
Bożena Grzeszkiewicz - Gromadzenie informacji o dziecku - zaniedbany obszar pracy nauczyciela
Alicja Korzeniecka-Bondar - Poczucie sensu życia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako warunek rozwoju uczniów
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Nowak Władysław, Tunkiewicz Michał
Prezentowana praca zbiorowa adresowana jest szczególnie do rodziców, pracowników oświaty, poradni rodzinnych, urzędów pracy, wspólnot i stowarzyszeń prorodzinnych, pracowników naukowych i studentów.
Waloszek Danuta
Różne bywają inspiracje powstania książki. Prezentowana czytelnikowi powstawała wyjątkowo, zbiera bowiem rezultaty całorocznej dyskusji pasjonatów rozwiązywania problemów pedagogicznych, edukacyjnych, spotykających się dobrowolnie w ramach Forum Edukacyjno-Pedagogicznego zainicjowanego przeze mnie w listopadzie 2001 roku. Nie sądziliśmy wówczas, że zaczynamy pisać książkę. Teksty są różne, różni bowiem są uczestnicy Forum. W tym, sadzę, ich siła. Wszyscy przyjęli zaproszenie do zebrania swoich
Ferenz Krystyna
Nie jest obojętne, za pomocą jakich pojęć dokonuje człowiek oglądu i rozpoznawania rzeczywistości. Poziom ogólności, zakres pojęć i ich wzajemnie powiązanie tworzą narzędzie gromadzenia wiedzy o otoczeniu bliższym i dalszym, dają też określone tym możliwości komunikowania, odbierania i przekazywania informacji o różnym charakterze.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 09:21
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.