UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole


Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
544
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Doświadczanie różnych stylów życia, ideologii, znaczeń, wzorców, a także konieczność dokonywania nieustannych wyborów w sferze kulturowej, społecznej i politycznej staje się udziałem większości Polaków. Jak zmienia się sama szkoła wobec zmieniającej się rzeczywistości? Czy dorównuje kroku przemianom technologicznym i społecznym? W jakim stopniu przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych młodego pokolenia?
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zakłada się, że ?istotnym elementem misji szkoły jest przygotowanie swoich wychowanków do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, pełnienia ról społecznych, w tym roli obywatela"'. Edukacja w szkole podstawowej powinna m.in. ?rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans, wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Relacje wewnątrzszkolne i związki szkoły z otoczeniem
Andrzej Olubiński - Edukacyjne źródła wykluczania społecznego
Marzena Rusaczyk - Szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych.
Implikacje dla wielokulturowości
Mariusz Garbiec - Opinie uczniów szkoły licealnej na temat dzieci upośledzonych umysłowo
Wanda Hajnicz - Partnerzy, sprytni, ofiary. O działaniach zespołowych u dzieci Jadwiga Lubowiecka - Więzi i role społeczne ucznia w klasie szkolnej
Anna Gajdzica - Relacje w klasie szkolnej w systemie kształcenia zintegrowanego - styl komunikowania się nauczycieli z uczniami i implikacje dydaktyczne
Anna Pawiak - Klasa szkolna miejscem oddziaływań niewerbalnych komunikatów nauczyciela w pracy z uczniami - komunikat z badań Bożena Pawlak - Współpraca - umiejętność kształtowana czy jedynie wymagana przez nauczycieli?
Beata Adrjan - Kultura organizacyjna szkoły. Komunikat z badań
Krystyna Kutiak - Makrostrukturalne uwarunkowania funkcjonowania szkoły Bukowsku
Hannele Karikoski -?It is a big change" - children's transition from pre-school to school from the parents'perspective
Halina Kłyś -Adaptacja ucznia do nowych warunków po przekroczeniu drugiego progu szkoły podstawowej

Część II. Realizacja edukacji szkolnej: twórczość - reprodukcja; bezpieczeństwo - zagrożenia
Krzysztof Konarzewski - Program kształcenia w okowach ideologii
Anna Wiłkomirska - Jakich umiejętności brakuje polskim uczniom?
Małgorzata Suświłło - Wybrane obszary zaniedbań w edukacji wczesnoszkolnej na wsi i w mieście
Bronisław Rocławski - O zaniedbaniach i zaniechaniach w edukacji językowej matematycznej dzieci
Ewa Baruk-Kilka słów o niektórych korzyściach nauki języków obcych we wczesnęj edukacji
Anna Wasilewska - Czytanki w elementarzach - zaniedbany obszar refleksji krytycznej
Alicja Tupieka-Buszmak - Oddziaływania edukacyjne a poziom wypowiadania się dziecka. Problematyka zagadnienia w świetle analizy badań własnych
Zenona Rondomańska - Od śpiewu do sztuki. Rozwój czy upadek?
Ewa Szatan - Ekspresja muzyczno-ruchowa jako zaniedbany obszar edukacji muzycznej dziecka
Agnieszka Weiner - Wczesna edukacja muzyczna - obszar zaniedbany czy zaniechany?
Jerzy Dyląg - Jak przeciwdziałać stereotypom w edukacji muzycznej Mieczysław Grusiewicz - Podręczniki szkolne do przedmiotu muzyka w szkolnictwie ogölnokształcgcym - spełnione i niespełnione oczekiwania
Bogumiła Tarasiewicz - Lekcje muzyki - czy warto?
Maciej Kołodziejski - Niezwykła edukacja w zwykłej szkole
Anna Grajpel - Kształtowanie tożsamości narodowej w edukacji muzycznej
Marcin Michalak - Socjokulturowe wymiary rocka jako obszar refleksji edukacyjnej Paweł Trzos - Komunikacja artystyczna w pozalekcyjnej praktyce wychowawczej na przykładzie dzieci wiejskich
Elżbieta Kościńska - Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej
Dorota Wieczorek - Znajomość tradycji regionu śląskiego przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej mieszkajgcych na Opolszczyźnie
Anna Zielińska - Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży? - wykorzystane czy zaniechane szanse
Bernadeta Szczupał - Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełno prawnej do wyboru zawodu w dobie zmian społecznych i gospodarczych na rynku pracy
Zenobia Bogdanowska - Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci
Sebastian Taboł - Niebezpieczny komputer i Internet

Część III. Koncepcje teoretyczne w pedagogice i ich implikacje dla praktyki edukacyjnej
Małgorzata Kowalik-Olubińska - Pedagogiczne implikacje założeń konstruktywizmu dla edukacji małych dzieci
Małgorzata Sławińska - Pedagogiczne idee konstruktywizmu i ich realizacja w praktyce przedszkolnej
Alina Kalinowska - Między przekazem a konstrukcją - zadania typu ?zbadaj i odkryj" jako przeciwdziałanie schematyzacji myślenia matematycznego uczniów
Hicela Non, Jadranka Nemeth-Jajić - Interaktywny model uczenia się studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Renata Michalak - Kompetencje poznawcze uczniów z perspektywy teorii i praktyki Ewa Filipiak - Organizacja procesu nauczania-uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rozwoju
Snjezana Dobrota - Cognitive-developmental theories and their implications for music education
Ewa Lemańska-Lewandowska - Wpływ czynników społeczno-kulturowych na doświadczenia edukacyjne nauczycieli i uczniów jako źródło sukcesów i porażek Elżbieta Misiorna - Między założeniami a rzeczywistościg szkolng
Joanna Garbula-Orzechowska - Konsekwencje postmodernizmu dla historii i edukacji historycznej
Jacek Zbigniew Górnikiewicz - Wymiar ludzkiego czasu w realiach współczesnej edukacji

Część IV. Nauczyciel - rozwój czy stagnacja?
Lucyna Hurło - Nauczyciel ż jego doskonalenie zawodowe na początku XXI wieku Łucja Kabzińska - Tradycje nauczycielskich poszukiwań innowacyjno-badawczych Elżbieta Okońska - Dialog akademicki - zaniedbany obszar w edukacji przyszłych nauczycieli
Beata Bonna - Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej
Katarzyna Szorc - Rozwijanie kompetencji interpersonalnych w kształceniu nauczycieli w szkole wyższej ważnym zagadnieniem współczesnej edukacji Marzenna Nowicka - Kopiuj, a nie wymyślaj - rzecz o praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego
Bożena Grzeszkiewicz - Gromadzenie informacji o dziecku - zaniedbany obszar pracy nauczyciela
Alicja Korzeniecka-Bondar - Poczucie sensu życia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako warunek rozwoju uczniów
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska