UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. II


Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. II
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
253
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003 - wyd. I
Język
polski
ISBN
83-7299-249-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Przeobrażenia, które nastąpiły w Polsce po roku 1989 pociągnęły za sobą m.in. konieczność zasadniczych przekształceń oświatowych. W edukacji nauczycielskiej niezwykle ważne jest opanowanie tego zasobu wiedzy. Obok innych wymagań, postulat ten realizuje przedmiot - stanowiący jednocześnie, tzw. ?minimum programowe" kształcenia - pod nazwą ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty".
Zamiar przygotowania niniejszego zbioru materiałów i dokumentów do przedmiotu ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty" został powzięty w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku pedagogika. Również zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej w oświacie uzasadniły konieczność opracowania takiego zbioru. Bezpośrednią inspiracją stały się te wypowiedzi uczestników zajęć, które szeroko uzasadniały ogrom trudności z powodu braku odpowiedniej literatury źródłowej. Wiedza na ten temat jest rozproszona, a dotarcie do niezbędnych dokumentów i materiałów staje się dla wielu z nich trudne, czy wręcz niemożliwe. Opracowanie to jest zatem próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tych osób.
Zaplanowano wydanie trzech części zbioru materiałów i źródeł do przedmiotu ?podstawy prawne i organizacyjne oświaty".
W niniejszej, drugiej części zbioru zamieszczono:
Rozdz. I. PUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE NA
PROGU XXI WIEKU,
Rozdz. II. NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE.
Jak należy sądzić, ten zakres problemowy zbioru może być przydatny nie tylko młodzieży studenckiej, przygotowującej się do zawodu nauczycielskiego, ale także dla czynnych nauczycieli, organizatorów i kierowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, jak też dla rodziców uczniów i lokalnego środowiska edukacyjnego.
Zamieszczając poszczególne źródła i materiały kierowano się w pierwszym rzędzie potrzebą dydaktyczną? jak i ?potrzebą życia" szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego wierząc, iż zamiar spełni te oczekiwania.
Wszystkie uwagi Czytelników, dotyczące publikacji, zostaną przyjęte jako pomoc w dalszej pracy nad jej doskonaleniem.
- Załącznik nr 3: Prawne i finansowe warunki pobierania nauki w placówce oświatowej Szkoła - Laboratorium     
- Załącznik nr 4: Warunki przyjęcia do gimnazjum (rok 2001/2002)     
- Załącznik nr 5: Warunki przyjęcia do liceum (rok 2001/2002)     
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne     
Bibliografia

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział
PUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE NA PROGU XXI WIEKU

Wprowadzenie
1. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu ds. oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i postępu technicznego, Warszawa 24 lutego, 1, 3 i 10 marca 1989 r.(fragmenty)
2. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu do spraw młodzieży, Warszawa 16, 28 lutego, 6, 14 i 18 marca 1989 r. (fragmenty)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. ?O samorządzie gminnym" (tekst jednolity
- fragmenty)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ?O systemie oświaty" (tekst jednolity - fragmenty)
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (fragmenty)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- Załącznik nr 1: Ramowy statut publicznego przedszkola
- Załącznik nr 2: Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
- Załącznik nr 3: Ramowy statut publicznego gimnazjum
- Załącznik nr 4: Ramowy statut publicznego liceum profilowanego
- Załącznik nr 5: Ramowy statut publicznej szkoły zawodowej
- Załącznik nr 6: Ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej
7. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:
- Załącznik nr 1: Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej
- Załącznik nr 2: Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
- Załącznik nr 3: Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego
1) Dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej
2) Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
3) Dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem
- Załącznik nr 4: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 5: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi
- Załącznik nr 6: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 7: Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 8: Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Rozdział II. NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE

Wprowadzenie
1. Porozumienia Okrągłego Stołu - Stanowisko podzespołu ds. oświaty, nauki i postępu technicznego, Warszawa 24 lutego, 1, 3 i 10 marca 1989 r. (fragmenty)
2. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu do spraw młodzieży, Warszawa 16, 28 lutego, 6, 14 i 18 marca 1989 r. (fragmenty)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ?O systemie oświaty" (tekst jednolity - fragmenty)
4. Statut Niepublicznego Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Szczytnie
5. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dercu
6. Statut niepublicznej placówki oświatowej Szkoła Laboratorium - Gimnazjum w Toruniu
7. Statut niepublicznej placówki oświatowej Szkoła Laboratorium Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
- Załącznik nr 1: Program wychowawczy w Gimnazjum - Liceum Ogólno kształcącym Szkoły Laboratorium w Toruniu
- Załącznik nr 2: Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów w Szkole Laboratorium
- Załącznik nr 3: Prawne i finansowe warunki pobierania nauki w placówce oświatowej Szkoła - Laboratorium
- Załącznik nr 4: Warunki przyjęcia do gimnazjum (rok 2001/2002)
- Załącznik nr 5: Warunki przyjęcia do liceum (rok 2001/2002)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
Bibliografia
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska