UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy


Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy
  Cena:

przechowalnia

63,90 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
762
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-509-4
  Cena:

przechowalnia

63,90 zł

W pierwszym tomie poświęconym fizjologii rozrodu u samicy przedstawiono mechanizmy regulacyjne, oparte na regulacji nerwowej, hormonalnej, immunologicznej i genetycznej, na przykładzie samic głównych gatunków zwierząt domowych (krowa, świnia, owca), a następnie omówiono różnice w tym zakresie występujące u innych gatunków (klacz, koza, owca, suka, kotka, szczurzyca, mysz). Zmiany w regulacjach fizjologicznych w ujęciu ewolucyjnym ukazano również przy omawianiu regulacji rozrodu ptaków, gadów, płazów i ryb. Dwa ostatnie rozdziały mają charakter szczególny. Jeden z nich dotyczy klonowania i transgenezy - ważnych, o dużym potencjale praktycznego wykorzystania, kierunków badań nad rozrodem, drugi zaś przedstawia metodykę i ocenę szeroko stosowanych w endokrynologii badań nad izolowanymi komórkami narządów rozrodczych oraz technikę hodowli izolowanych komórek i tkanek.
Opisy mechanizmów regulacyjnych uwzględniają miejsce generowania czynnika regulującego, drogę jego dotarcia do komórki efektorowej, ekspresję receptora w komórce docelowej oraz uzyskany efekt fizjologiczny. Przy omawianiu roli w rozrodzie ośrodkowej regulacji nerwowej szczególną uwagę zwrócono na równoczesne pokazanie tradycyjnie omawianej w podręcznikach ośrodkowej regulacji neuralnej, czyli roli określonych struktur nerwowych mózgu, oraz mniej poznanej, ale równie ważnej, ośrodkowej regulacji humoralnej. Jest ona realizowana przez adaptację do specjalnych zadań krążenia krwi w mózgu, w przysadce i okołoprzysadkowym kompleksie naczyniowym oraz przez lokalnie wytwarzany w mózgu i krążący tam płyn mózgowo-rdzeniowy.
W miarę potrzeby mechanizmy regulacyjne rozpatrywano na poziomie molekularnym, komórkowym i narządu oraz całego organizmu, zintegrowanego głównymi, wyspecjalizowanymi systemami regulującymi. Podkreślono również znaczenie takich systemów regulacyjnych, jak układ krążenia krwi i przepływ limfy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdolności adaptacyjne tych układów do potrzeb narządów i komórek w różnych stanach czynności rozrodczej. W dużym skrócie przedstawiono również wpływ środowiska na regulacje związane z rozrodem, a w tym wpływ odżywiania i pokarmu oraz stresu, zanieczyszczeń środowiska i niektórych patogenów.
Wyrażam nadzieję, że obszerne wykazy piśmiennictwa pozwolą czytelnikowi dotrzeć do oryginalnych publikacji naukowych i pogłębić wiedzę z dziedziny fizjologii rozrodu.

Spis treści:

Przedmowa (Tadeusz Krzymowski, Jerzy Strzeżek)
Wstęp (Tadeusz Krzymowski)

1. OŚRODKOWA REGULACJA NEURALNA PROCESÓW ROZRODCZYCH
prof. dr hab. Kazimierz Kochman, prof. dr hab. Franciszek Przekop, prof. dr hab. Stanisław Okrasa
1.1. Mechanizmy biosyntezy i uwalniania GnRH
1.2. Struktura okolicy przedwzrokowej i podwzgórza, lokalizacja GnRH i szlaki aferentne
1.2.1. Aferentne potączenia neuronów GnRH w okolicy przedwzrokowej z układami neuralnymi regulującymi uwalnianie GnRH
1.2.2. Wpływ niektórych układów neuralnych w podwzgórzu na uwalnianie GnRH/LH
1.2.2.1. Mad noradrenergiczny
1.2.2.2. Układ serotoninergiczny
1.2.2.3. Mad dopaminergiczny
1.2.2.4. Mad GABA-ergiczny
1.2.2.5. Mad ß-endorfinergiczny
1.2.2.6. Mad NPY-ergiczny
1.2.2.7. Mad kortykolibergiczny
1.3. Charakterystyka regulacji uwalniania GnRH u owcy w różnych okresach aktywności rozrodczej
1.4. Charakterystyka układu GnRH/LH u świń w różnych okresach aktywności płciowej
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. Okres poprzedzający osiągnięcie dojrzałości płciowej
1.4.3. Cykl rujowy
1.4.4. Ciąża
1.4.5. Laktacja
1.5. Podsumowanie
Piśmiennictwo

2. OŚRODKOWA REGULACJA HUMORALNA I JEJ POWIĄZANIA Z REGULACJĄ ROZRODU
prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, prof. dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, doc. dr hab. Janina Skipor
2.1. Regulacja nerwowa a humoralna
2.2. Rola krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego w humoralnej regulacji czynności mózgu
2.3. Układ podwzgórzowo-przysadkowy- unaczynienie i neurohumoralna droga przekazu informacji
2.4. Zylne zatoki opony twardej i ich fizjologiczne znaczenie ,
2.5. Okotoprzysadkowy kompleks naczyniowy - żylne zatoki jamiste i sieci dziwne tętnic szyjnych
2.5.1. Morfologia
2.5.2. Fzjologiczne procesy regulacyjne w okołoprzysadkowym kompleksie naczyniowym
2.5.2.1. Chłodzenie krwi zaopatrującej mózg
2.5.2.2. Zwrotny transfer neuropeptydów i hormonów oraz znaczenie tego procesu w humoralnej regulacji rozrodu u samicy
2.5.2.3. Docelowy transfer feromonów drogą humoralną z jamy nosowej do mózgu oraz przysadki i znaczenie tego procesu w regulacji rozrodu u samicy
2.5.2.4. Docelowy transfer tlenku węgla i tlenku azotu z krwi odpływającej z oka do mózgu i znaczenie tego procesu w regulacji rytmu dobowego
2.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo

3. REGULACJA SEKRECJI GONADOTROPIN I PROLAKTYNY ORAZ
ICH ODDZIAŁYWANIE NA TKANKI DOCELOWE
prof. dr hab. Luiza Dusza, dr hab. Renata Ciereszko
3.1. Wstęp
3.2. Hormony produkowane w przedniej części przysadki
3.3. Komórki pęcherzykowo-gwiaździste
3.4. Budowa hormonu luteinizującego i hormonu pobudzającego pęcherzyki jajnikowe oraz ich genów
3.5. Regulacja sekrecji hormonów gonadotropowych
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Budowa receptora GnRH (GnRHR)
3.5.3. Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania GnRH
3.5.4. Regulacja sekrecji FSH
3.5.5. Czynniki modulujące sekrecję hormonów gonadotropowych
3.6. Znaczenie FSH i LH w regulacji procesów rozrodczych u samicy
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Wpływ gonadotropin na rozwój pęcherzyków jajnikowych i steroidogenezę
3.6.3. Wpływ gonadotropin na rozwój oocytów i owulację
3.6.4. Wpływ gonadotropin na powstawanie i rozwój ciałka żółtego
3.6.5. Pozagonadalne działanie LH
3.7. Receptory gonadotropin
3.8. Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania gonadotropin
3.9. Budowa prolaktyny oraz jej genu
3.10. Regulacja sekrecji prolaktyny
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Czynniki pobudzające sekrecję PRL
3.10.3. Czynniki hamujące sekrecję PRL
3.10.4. Czynniki pobudzające lub hamujące sekrecję PRL
3.11. Wielofunkcyjność prolaktyny i jej znaczenie w regulacji procesów rozrodczych u samicy
3.11.1. Wprowadzenie
3.11.2. Wpływ PRL na gruczoł mlekowy
3.11.3. Działanie PRL na jajnik
3.11.4. Działanie PRL na macicę
3.12. Receptory prolaktynowe
3.13. Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania PRL
Piśmiennictwo

4. REGULACJA SEKRECJI OKSYTOCYNY I WAZOPRESYNY ORAZ MECHANIZM ICH DZIAŁANIA W TKANKACH DOCELOWYCH
dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM, dr Anita Franczak, dr Beata Kurowicka
4.1. Wstęp
4.2. Pochodzenie oksytocyny i wazopresyny, struktura genów oraz biosynteza hormonów
4.3. Miejsca syntezy oraz sekrecji oksytocyny i wazopresyny
4.4. Regulacja sekrecji oksytocyny i wazopresyny w neuronach podwzgórza oraz narządach obwodowych
4.5. Struktura genu i budowa białka receptora oksytocyny (OTR) oraz molekularne zależności OT OTR-biatko G.11
4.6. Wewnątrzkomórkowe przekaźniki informacji od OTR w dół
4.7. Lokalizacja i koncentracja receptorów oksytocyny4.8. Struktura i regulacja transkrypcji genów receptorów wazopresyny
4.9. Wewnątrzkomórkowe przekaźniki informacji receptorów wazopresyny, lokalizacja oraz znaczenie tych receptorów
4.10. Wpływ wazopresyny na kontrolę ciśnienia krwi i homeostazę wodno-mineralnąPiśmiennictwo

5. SEKRECYJNA CZYNNOŚĆ JAJNIKA W CYKLU RUJOWYM
prof. dr hab. Jadwiga Przała, dr hab. Tadeusz Kamiński
5.1. Powstawanie i rozwój pęcherzyków jajnikowych
5.2. Wytwarzanie hormonów steroidowych w pęcherzyku jajnikowym
5.3. Związki niesteroidowe wytwarzane w pęcherzyku jajnikowym
5.4. Zmiany morfologiczne towarzyszące luteinizacji
5.5. Czynniki angiogeniczne i unaczynienie ciałka żółtego
5.6. Funkcjonalne markery luteinizacji
5.7. Struktura ciałka żółtego
5.8. Regulacja funkcji lutealnej
5.9. Interakcja między steroidogenicznymi komórkami lutealnymi i komórkami niesteroidogenicznymi
5.10. Rola czynników wzrostu
Piśmiennictwo

6. MECHANIZMY LOKALNYCH REGULACJI PODCZAS INICJACJI I PRZEBIEGU REGRESJI LUTEALNEJ
prof. dr hab. Jan Kotwica, dr Robert Rękawiecki
6.1. Ogólne zasady luteolizy
6.2. Rola macicy w regresji cia a żółtego
6.3. Synteza prostaglandyny F2a w macicy oraz regulacja jej uwalniania
6.4. Budowa i rozmieszczenie receptorów PGF2a w ciałku żółtym
6.5. Wpływ PGF2a na szlaki metaboliczne w komórce lutealnej
6.6. Udział tlenku azotu w luteolizie
6.7. Udział krążenia krwi w procesie luteolizy
6.8. Udział układu immunologicznego w komórkowym mechanizmie regresji lutealnej
6.9. Morfologiczne zmiany w CL, udział apoptozy w regresji lutealnej
6.10. Rola stresu oksydacyjnego i reaktywnych form tlenu w luteolizie Piśmiennictwo

7. UKŁAD CHŁONNY (LIMFATYCZNY) W NARZĄDACH ROZRODCZYCH prof. dr hab. Teresa Doboszyńska

7.1. Rozwój badań układu limfatycznego w samiczych narządach rozrodczych
7.2. Właściwości morfologiczne i znaczenie naczyń limfatycznych w narządach
rozrodczych (porównawczo u świni, krowy i owcy)
7.2.1. Naczynia limfatyczne w jajniku
7.2.2. Naczynia limfatyczne w ścianach macicy i jajowodu
7.3. Lokalizacja limfatyków w więzadle szerokim macicy (porównawczo u świni i krowy)
7.4. Obraz limfatyków więzadła szerokiego macicy u świni oglądany w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM)
7.5. Właściwości strukturalne i rola limfatyków w poszczególnych układach naczyniowych więzadła szerokiego macicy
7.5.1. Naczyniowy splot podjajnikowy (VSP) u świni - ultrastrukturalne właściwości sieci naczyń tętniczych na limfatykach odjajnikowych
7.5.2. Ultrastrukturalne właściwości sieci naczyń tętniczych na limfatykach odjajnikowych
7.5.3. Naczynia limfatyczne w naczyniowym splocie podjajnikowym u owcy
7.5.4. Lokalizacja, właściwości strukturalne i udział odjajnikowych limfatyków w tworzeniu przyjajnikowego splotu limfatycznego (PLP)
7.5.5. Udział odmacicznych limfatyków w tworzeniu przyjajnikowego splotu limfatycznego (PLP) i ich właściwości strukturalne
7.5.6. Odmaciczne limfatyki podczas cyklu rujowego u świni
7.6. Lokalizacja i rola endoteliny-1 (ET-1) i syntazy tlenku azotu (eNOS) w układzie limfatycznym więzadła szerokiego macicy
7.6.1. ET -1 i eNOS w limfatycznych stomata
7.6.2. Syntaza tlenku azotu (eNOS-1) i receptory endoteliny (ETB-R) w limfatykach
7.7. Połączenia narządów rozrodczych z węzłami chłonnymi u świni
7.8. Kontakty limfatyków z jamą otrzewnową w różnych obszarach więzadła szerokiego macicy
7.8.1. Lokalizacja lakun i limfangionów
7.8.2. Właściwości nabłonka więzadła szerokiego macicy i śródbłonka naczyń różnego typu
7.8.3. Właściwości limfatycznych komunikacji z jamą otrzewnową
7.9. Udział naczyń limfatycznych w transporcie mikrosfer doświadczalnie wprowadzonych do jamy rogu macicy świni
Piśmiennictwo

8. SYSTEM LOKALNEGO, ZWROTNEGO I DOCELOWEGO TRANSFERU HORMONÓW JAJNIKOWYCH I JEGO ROLA W REGULACJI CZYNNOŚCI JAJNIKA, JAJOWODU I MACICY
prof. dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski
8.1. Wstęp
8.2. Morfologiczne przystosowania unaczynienia narządów rozrodczych do lokalnego transferu hormonów
8.3. Okotojajnikowy kompleks naczyniowy :...
8.3.1. Żylno-tętniczy splot - tętnica jajnikowa i żyta jajnikowa
8.3.2. Sieć żylno-żylna na tętnicy jajnikowej
8.3.3. Przyjajnikowy splot limfatyczny
8.3.4. Połączenia unaczynienia jajnika, macicy i jajowodu
8.4. Mechanizm lokalnego transferu hormonów jajnikowych
8.4.1. Przenikanie hormonów w okotojajnikowym kompleksie naczyniowym
8.4.2. Bezpośrednie przenikanie hormonów (ang. counter-current transfer)
8.4.3. Złożony proces pośredniego przenikania hormonów steroidowych
8.4.4. Zwrotny transfer jajnikowych hormonów peptydowych
8.5. Lokalny wzrost stężenia hormonów steroidowych jajnika we krwi zaopatrującej narządy rozrodcze
8.5.1. Zwrotny transfer hormonów do jajnika
8.5.2. Docelowy transfer hormonów jajnikowych do macicy i jajowodu
8.6. Rola lokalnego transferu hormonów steroidowych jajnika w regulacji czynności narządów rozrodczych samicy
8.6.1. Udział hormonów steroidowych w regulacji przepływu krwi w narządach rozrodczych
8.6.2. Rola zwrotnego transferu hormonów jajnikowych w regulacji ich wydzielania
8.6.3. Rola zwrotnego transferu hormonów jajnikowych w regulacji czynności jajowodu i macicy
8.7. Podsumowanie
Piśmiennictwo

9. REGULACJA WYDZIELNICZEJ I SKURCZOWEJ CZYNOŚCI MACICY W CYKLU RUJOWYM
prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, prof. dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska
9.1. Wstęp
9.2. Błona śluzowa (endometrium) i jej sekrecyjne czynności
9.2.1. Morfologia błony śluzowej
9.2.2. Sekrecyjna czynność błony śluzowej
9.2.3. Wpływ ukrwienia i okresowej lokalnej hipoksji na sekrecyjne czynności endometrium
9.2.4. Uwalnianie, transport i akumulacja PGF2a
9.2.5. System zwrotnego transferu prostaglandyn i jego fizjologiczne znaczenie
9.2.6. Zmiany czynności sekrecyjnych komórek endometrium w cyklu jajnikowym i inicjacja luteolizy
9.2.7. Rola oksytocyny w czynności endometrium
9.2.8. Przebudowa endometrium - degradacja i odnowa
9.3. Błona mięśniowa - miometrium
9.4. Krezka macicy i jej fizjologiczne znaczenie
9.5. Podsumowanie
Piśmiennictwo

10. OOGENEZA, ZAPŁODNIENIE, IMPLANTACJA ZARODKA I OKRES WCZESNEJ CIĄŻY
prof. dr hab, Adam Zięcik, dr Monika Kaczmarek, dr Marek Bogacki
10.1. Oogeneza
10.1.1. Wstęp
10.1.2. Pierwotne komórki płciowe
10.1.3. Oogonie
10.1.4. Mejoza
10.1.4.1. Przebieg mejozy
10.1.4.2. Zatrzymanie rozwoju oocytów (areszt mejozy)
10.1.4.3. Dojrzewanie oocytu
10.1.4.4. Mechanizmy aresztu mejozy
10.2. Zapłodnienie
10.2.1. Transport gamet
10.2.2. Potączenie gamet
10.2.2.1. Wstęp
10.2.2.2. Etap I- wiązanie plemnika z jajem
10.2.2.3. Etap II - reakcja akrosomalna
10.2.2.4. Etap III - penetracja osłonki przejrzystej jaja
10.2.2.5. Etap IV i V- połączenie plemnika z oolemmą i fuzja gamet
10.3. Implantacja
10.3.1. Wstęp
10.3.2. Modele implantacji
10.3.3. Przedimplantacynyjny rozwój zarodka i aktywacja genomu
10.3.4. Świnie
10.3.4.1. Matczyne rozpoznanie ciąży
10.3.4.2. Implantacja
10.3.5. Przeżuwacze
10.3.5.1. Rozpoznanie ciąży
10.3.5.2. Implantacja
10.3.6. Konie
10.3.6.1. Matczyne rozpoznanie ciąży
10.3.6.2. Implantacja
10.3.7. Kaskada implantacyjna
Piśmiennictwo

11. CIĄŻA, PORÓD I OKRES POPORODOWY
prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
11.1. Wstęp
11.2. Hormonalna regulacja ciąży u różnych gatunków zwierząt
11.2.1. Progesteron i jego źródła
11.2.2. Łożysko jako przejściowy organ endokrynny
11.2.2.1. Estrogeny
11.2.2.2. Androgeny
11.2.2.3. Gestageny
11.2.2.4. Hormony peptydowe
11.3. Model hormonalnej regulacji porodu u zwierząt
11.4. Zmiany w stężeniu hormonów we krwi płodowej i macicznej oraz ich biologiczne znaczenie w okresie okołoporodowym z uwzględnieniem różnic gatunkowych
11.5. Okres poporodowy
11.5.1. Inwolucja macicy u poszczególnych gatunków zwierząt
11.5.2. Poporodowa aktywność jajników - różnice gatunkowe
11.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo

12. WPŁYW ŻYWIENIA NA MECHANIZMY REGULUJĄCE PROCESY ROZRODCZE
prof. dr hab. Jolanta Polkowska
12.1. Wstęp
12.2. Aktywność układu podwzgórzowo-gonadotropowego w warunkach niedożywienia
12.2.1. Wpływ niedożywienia na hormony gonadotropowe
12.2.2. Wpływ niedożywienia na gonadoliberynę (GnRH)
12.3. Wpływ żywienia na aktywność gonad
12.4. Wpływ żywienia na poszczególne etapy ontogenezy
12.4.1. Okres prenatalny
12.4.2. Dojrzewanie płciowe
12.4.3. Cykle płciowe
12.4.4. Laktacja
12.5. Rola wybranych składników pokarmowych w rozrodzie
12.5.1. Glukoza
12.5.2. Białko
12.6. Czynniki pośredniczące między żywieniem a rozrodem
12.6.1. Uwagi wstępne
12.6.2. Neuropeptyd Y
12.6.3. Leptyna
12.7. Podsumowanie
Piśmiennictwo

13. STRES I JEGO WPŁYW NA PROCESY ROZRODCZE ZWIERZĄT
prof. dr hab. Franciszek Przekop
13.1. Wpływ niekorzystnych warunków środowiskowych na procesy rozrodcze zwierząt
13.2. Ośrodkowe układy neuralne regulujące uwalnianie GnRH/LH i proces owulacji
13.3. Regulacja uwalniania GnRH z podwzgórza podczas stresu - wspótzależność aktywności układów odwzgórzowo-przysadkowo-gonadowego i podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego
13.4. Podsumowanie
Piśmiennictwo

14. MECHANIZMY DZIAŁANIA PATOGENÓW W NARZĄDACH RODNYCH I W GRUCZOLE MLEKOWYM
doc. dr hab. Jan Kucharski, doc. dr hab. Barbara Jana
14.1. Zmiany wywołane przez patogeny
14.1.1. Zmiany w ognisku zapalnym
14.1.2. Zmiany w narządach rodnych
14.1.3. Zmiany w gruczole mlekowym
14.1.4. Zmiany w czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
(HPA) i jajnikowej (HPO)
14.2. Mechanizmy działania patogenów zakłócające centralne mechanizmy regulujące czynności układu rozrodczego i gruczołu mlekowego
14.2.1. Przechodzenie cytokin do mózgu
14.2.2. Interakcje między układem neuroendokrynnym a immunologicznym
14.2.3. Wpływ cytokin na syntezę i uwalnianie neuropeptydów podwzgórza
14.2.4. Wpływ cytokin na syntezę i uwalnianie hormonów przysadki
14.3. Mechanizmy działania patogenów zakłócające lokalne mechanizmy regulujące czynności układu rozrodczego i gruczołu mlekowego
14.3.1. Wpływ cytokin na nadnercza i rola glikokortykoidów
14.3.2. Wpływ cytokin na syntezę i uwalnianie hormonów jajnikowych
14.3.3. Działanie patogenów w macicy
14.3.4. Mechanizmy działania patogenów w gruczole mlekowym
14.4. Skutki działania patogenów
14.4.1. Patogeny w obszarze narządów rodnych
14.4.2. Patogeny w gruczole mlekowymPiśmiennictwo

15. WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NA MECHANIZMY REGULUJĄCE ROZRÓD I ROZWÓJ ZARODKÓW
prof. dr hab. Ewa L. Gregoraszczuk
15.1. Wstęp
15.2. Charakterystyka czynników środowiskowych
15.3. Narażenie
15.4. Mechanizm działania
15.5. Metabolizm ksenoestrogenów
15.6. Czynniki środowiskowe a rozwój zarodków
15.6.1. Działanie zanieczyszczeń chemicznych na oocyt
15.6.2. Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na procesy organogenezy
15.6.3. Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na różnicowanie płci
15.7. Środowiskowe trwale zanieczyszczenia organiczne a funkcja jajnika
15.7.1. Wstęp
15.7.2. Wpływ na funkcję pęcherzyka jajnikowego
15.7.3. Zaburzenia owulacji
15.7.4. Wpływ na steroidogenzę pęcherzyka jajnikowego
15.7.5. Wpływ na funkcję ciałka żółtego
15.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo

16. SPECYFIKA REGULACJI ROZRODU OWIEC I KÓZ
prof. dr hab. Edward Wierzchoś, dr Tomasz Schwarz
16.1. Wstęp
16.2. Folikulogeneza w okresie aktywności płciowej
16.3. Przebieg folikulogenezy w cyklu rocznym
16.4. Folikulogeneza w okresie ciąży Piśmiennictwo

17. SPECYFIKA REGULACJI ROZRODU KLACZY
prof. dr hab. Marian Tischner
17.1. Narządy rozrodcze przed dojrzałością płciową
17.2. Narządy rozrodcze u dojrzałej płciowo klaczy
17.2.1. Jajniki i ich struktura morfologiczna
17.2.2. Ukrwienie jajnika
17.2.3. Pozyskiwanie pęcherzyków przedjamistych
17.3. Cykl rujowy
17.3.1. Hormonalna regulacja cyklu
17.3.1.1. Uwagi wstępne
17.3.1.2. Hormon uwalniający hormony gonadotropowe z przysadki- GnRH
17.3.1.3. Hormony przysadki - LH, FSH i prolaktyna
17.3.1.4. Hormony jajnikowe
17.3.1.5. Prostaglandyna (PGF2a)
17.4. Sezonowość aktywności rozrodczej klaczy
17.5. Jesienne nieowulacyjne, krwotoczne pęcherzyki jajnikowe
Piśmiennictwo

18. SPECYFIKACJA REGULACJI ROZRODU SUK i KOTEK
prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
18.1. Dojrzałość płciowa suki
18.2. Specyfika cyklu u suki
18.3. Specyfika ciąży i porodu suki
18.4. Ciąża rzekoma u suki
18.5. Dojrzałość płciowa kotki
18.6. Specyfika cyklu kotki
18.7. Specyfika ciąży i porodu kotki
Piśmiennictwo

19. SPECYFIKA REGULACJI ROZRODU MAŁYCH ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH - MYSZY I SZCZURA
prof. dr hab. Maria Szołtys, dr hab. Maria Słomczyńska
19.1. Wstęp
19.2. Rozwój jajników w okresie życia embrionalnego
19.3. Rozwój jajników do czasu osiągnięcia przez samicę dojrzałości płciowej
19.4. Okres dojrzałości płciowej
19.4.1. Cykl rujowy
19.4.1.1. Ogólna charakterystyka
19.4.1.2. Rozwój pęcherzyków w cyklu rujowym
19.4.1.3. Cyklowe ciałka żółte
19.4.2. Ciąża i poród
19.4.2.1. Zapłodnienie i implantacja
19.4.2.2. Generacje ciałek żółtych
19.4.2.3. Regulacja czynności ciążowych ciałek żółtych
19.4.2.4. Poród
19.5. Laktacja
19.6. Rozród w okresie starzenia się samicy
Piśmiennictwo

20. REGULACJA ROZRODU PTAKÓW
prof. dr hab. Janusz Rząsa
20.1. Układ rozrodczy
20.1.1. Wstęp
20.1.2. Jajnik
20.1.3. Jajowód
20.2. Budowa jaja
20.2.1. Informacje ogólne
20.2.2. Żółtko jaja
20.2.3. Białko jaja (albumina)
20.2.4. Skorupa jaja
20.3. Hormonalna i fizjologiczna regulacja czynności układu rozrodczego
20.3.1. Oś podwzgórze-przysadka
20.3.2. Hormony i czynniki jajnika
20.3.2.1. Steroidogeneza
20.3.2.2. Hormony i niesteroidowe czynniki regulacyjne
20.3.3. Wzrost i różnicowanie pęcherzyków jajnikowych
20.3.4. Regulacja cyklu owulacyjnego
20.3.5. Regulacja znoszenia jaja
20.3.6, Regulacja gospodarki wapniowej w okresie nieśności
20.3.7. Wysiadywanie jaj i opieka nad potomstwem
20.3.8. Pierzenie
Piśmiennictwo

21. REGULACJA PROCESÓW ROZRODCZYCH PŁAZÓW I GADÓW - SPOJRZENIE EWOLUCYJNE
dr hab. Jolanta Sotowska-Brochocka, prof. UW
21.1. Płazy i gady - ogólna charakterystyka gromad
21.1.1. Wstęp
21.1.2. Płazy
21.1.3. Gady
21.2. Charakterystyka rozrodu płazów i gadów
21.2.1. Jajo- i żyworodność
21.2.2. Witellogerieza
21.2.3. Dymorfizm płciowy i zachowania godowe
21.3. Budowa układu rozrodczego samic
21.3.1. Płazy
21.3.2. Gady
21.4. Oś regulacyjna podwzgórze-przysadka-gonady
21.4.1. Podwzgórze - GnRH
21.4.2. Lokalizacja neuronów GnRH w mózgu płazów i gadów
21.4.3. Przysadka - gonadotropiny
21.4.4. Jajniki - hormony steroidowe
21.5. Ogólna charakterystyka cykli reprodukcyjnych
21.5.1. Wstęp
21.5.2. Regulacja cykli rozrodczych
Piśmiennictwo
 
22. REGULACJA ROZRODU RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH
prof. dr hab. Piotr Epler, prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
22.1. Pleć i formy rozrodu ryb
22.2. Procesy dojrzewania płciowego ryb na poziomie mózgu - podwzgórze i przysadka mózgowa
22.3. Procesy dojrzewania płciowego ryb na poziomie gonad - witellogeneza i steroidogeneza
22.4. Hormonalna kontrola uwalniania gonadotropin
22.5. Jajniki ryb - budowa i funkcja
22.6. Oogeneza i owulacja
22.7. Wpływ czynników środowiska wodnego na rozród ryb - temperatura, zanieczyszczenia, światło
22.8. Feromony u ryb
Piśmiennictwo

23. KLONOWANIE I TRANSGENEZA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, dr Maria Skrzyszowska, dr Jacek Jura, mgr Marcin Samiec, mgr Joanna Jurkiewicz, dr Daniel Lipiński, dr Marlena Szalata, prof. dr hab. Ryszard Słomski
23.1. Wstęp
23.2. Klonowanie zarodkowe
23.2.1. Standardowa bisekcja (dzielenie) zarodków
23.2.2. Zmodyfikowana bisekcja zarodków
23.2.3. Transplantacja jąder komórek zarodkowych do enukleowanych oocytów
23.3. Klonowanie somatyczne ssaków metodą transplantacji jąder komórek somatycznych do enukleowanych oocytów
23.3.1. Biotechnologiczne, molekularne oraz epigenetyczne aspekty klonowania somatycznego
23.3.2. Źródło komórek-biorców egzogennych jąder komórkowych
23.3.3. Fenotyp tkankowy komórek somatycznych-dawców jąder
23.3.4. Synchronizacja faz cyklu mitotycznego komórek-dawćów jąder
23.3.5. Rekonstrukcja enukleowanych oocytów - transplantacja jąder komórkowych
23.3.6. Sztuczna aktywacja zrekonstruowanych oocytów
23.3.7. Hodowla in vitro zarodków klonalnych
23.3.8. Aktywacja transkrypcyjna genomu komórek somatycznych w zarodkach klonalnych
23.3.9. Strukturalne przemodelowanie chromatyny jądrowej oraz epigenetyczne przeprogramowanie transkrypcyjne genomu komórek somatycznych w zarodkach klonalnych ssaków
23.3.10. Epigenetyczne przeprogramowanie telomerów chromatyny jądrowej w rozwoju ontogenetycznym osobników klonalnych
23.3.11. Możliwości wykorzystania klonawania somatycznego w biomedycynie, farmacji i rolnictwie
23.3.12. Klonowanie somatyczne zwierząt gospodarskich - badania własne
23.3.13. Chimerowe klonowanie somatyczne
23.4. Konstrukcje genowe do transgenezy zwierząt
23.4.1. Region ulegający transkrypcji
23.4.1.1. Wprowadzenie
23.4.1.2. Region 5' nieulegający translacji (5'UTR)
23.4.1.3. Region kodujący
23.4.1.4. Introny
23.4.1.5. Region 3' nieulegajacy translacji (3'UTR)
23.4.1.6. Terminatory transkrypcji
23.4.2. Region promotora
23.4.3. Efekt pozycji
23.5. Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt
23.5.1. Mikroiniekcja DNA
23.5.2. Plemniki jako nośniki egzogennego DNA
23.5.3. Klonowanie somatyczne
23.5.3.1. Metody wprowadzania konstrukcji genowych do komórek somatycznych przeznaczonych do klonowania
23.5.3.2. Komórki macierzyste i rekombinacja homologiczna
23.6. Kierunki i cele transgenezy
23.6.1. Wykorzystanie zwierząt gospodarskich na potrzeby ksenotransplantacji
23.6.2. Zwierzęta transgeniczne jako modele chorób człowieka
23.6.3. Wykorzystanie zwierząt hodowlanych jako bioreaktorów
23.6.4. Poprawa cech użytkowych zwierząt
Piśmiennictwo

24. EKSPERYMENTY IN VITRO W BADANIACH NAD REGULACJĄ ROZRODU prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
24.1. Wstęp:
24.2. Wprowadzenie hodowli tkanek do badań rozrodu
24.3. Specyfika komórek układu rozrodczego
24.4. Hodowle i modele tkankowe i komórkowe in vitro w badaniach rozrodu
24.5. Hodowle przestrzenne
24.6. Linie komórek układu rozrodczego samicy
24.7. Modele hodowli komórek i tkanek w badaniach fizjologicznej regulacji rozrodu samic
Piśmiennictwo
  Cena:

przechowalnia

63,90 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska