UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Na pograniczu chemii i biologii, tom IX


Na pograniczu chemii i biologii, tom IX
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
328
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Kolejny tom podręcznika przynosi 34 artykuły młodych pracowników naukowych. Ich tematyka obejmuje sześć działów: chemia produktów naturalnych, fizykochemia, kataliza chemiczna, chemia analityczna, ekologia i biochemia w hodowli zwierząt.

Spis treści:

Przedmowa

Część pierwsza: SYNTEZA WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

MARZENA WOJCIECHOWSKA
Aminotlenki pochodnych anabazyny

WALERIA WYSOCKA, JACEK WŁODARCZAK
Pochodne 13?-hydroksylupaniny jako agonisty do modelowania matrycy molekularnej receptora smaku gorzkiego

ANNA MASTERNAK, BOHDAN SKALSKI, GRAŻYNA WENSKA, JAN MILECKI
Synteza, fotochemia i właściwości fotoflzyczne soli N-purynylo-pirydyniowych

MAGDALENA RAPP, KRZYSZTOF GOLANKIEWICZ
Nowe reakcje fotochemiczne pochodnych 5-bromouracylu

KAMILLA MAŁEK, MARTW VALA, HENRYK KOZŁOWSKI, LEONARD M. PRONIEWICZ
Badania spektroskopowe kompleksu Cu(II) z oksymową pochodną L-alaniny

ŁUKASZ BERLICKI
Projektowanie związków biologicznie czynnych przy użyciu struktury krystalicznej enzymu

JOANNA KUREK
Kolchicyna - zależność pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną

JUSTYNA WALKOWIAK, HENRYK KORONIAK
Synteza i zastosowanie, 1,1,3,3,3-pentafluoropropylo-N,N-dietyloaminy (PFPDEA) - nowego czynnika fluorującego

TOMASZ CYTLAK, PIOTR KARWATKA, HENRYK KORONIAK
Synteza i transformacje fluorowych pochodnych 5-alkenouracyli

Część druga: FIZYKOCHEMIA

JOANNA NACKIEWICZ, WITOLD WACŁAWEK, ARTUR SUCHAN
Wpływ asocjacji ftalocyjanin na ich właściwości spektralne

GABRIELA DYRDA, RUDOLF SŁOTA, WITOLD WACŁAWEK
Fotochemiczna aktywność i stabilność metaloftalocyjanin w fazie ciekłej

BARTOSZ ZARYCHTA, JACEK ZALESKI
Badania strukturalne oraz analiza gęstości elektronowej N-(3,5-dinitrofenylo)-N-metylonitraminy

ŁUKASZ HETMAŃCZYK, ANNA MIGDAŁ-MIKULI
(Zn(NH3)4l(BF4)2 i [Cu(NH3)5](CIO4)2 - kryształy z dynamicznym nieporządkiem orientacyjnym

EDYTA NALEWAJKO
Wykorzystanie zjawiska chemiluminescencji luminolu w analizie chemicznej

BARTŁOMIEJ GRAD, EDWARD MIKULI
Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w (Mg(H20)6l(BF4)2

KATARZYNA CHRUSZCZ, MAŁGORZATA BARAŃSKA BOGDAN BODUSZEK, LEONARD M. PRONIEWICZ
Analiza kwantowochemiczna doświadczalnych widm 1H, 13C oraz 31P NMR kwasów pirydynofosfonowych w roztworach D20

AGNIESZKA KACZOR, JAN SZCZEPAŃSKI, MARTIN VALA, LEONARD M. PRONIEWICZ
Badania strukturalne kwasu salicylohydroksamowego metodami DFT oraz spektroskopii FT-IR i NMR

Część trzecia: KATALIZA CHEMICZNA

ŁUKASZ KORACH
Metaloorganiczne katalizatory do polimeryzacji etylenu zakotwiczone na nośniku otrzymanym techniką zol-żelową

MAREK MARCINEK, MARCIN CIOSEK, JUSTYNA WOŁOSZYN, KATARZYNA CIECIORA
Wpływ modyfikowanych powierzchniowo tlenków glinu na własności fizykochemiczne kompozytowych elektrolitów z układu PEGME i PEODME - LiCIO4

MONIKA WYSOCKA
Jednowymiarowe kryształy przewodzące

Część czwarta: CHEMIA ANALITYCZNA

ANNA DRAPAŁA
Ekstrakcja i zatężanie peptydów za pomocą unieruchomionych membran ciekłych

EWA RUDZIŃSKA
Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do analizy związków optycznie czynnych

ARKADIUSZ BIAŁAS
Gingipainy jako atrakcyjny cel w racjonalnym projektowaniu antybiotyków nowej generacji

ANNA JASIŃSKA
Ekstrakcyjne metody przygotowania próbek biologicznych w analizie leków psychotropowych

MAGDALENA SOBIESIAK, BARBARA GAWDZIK
Sorbenty węglowe w ekstrakcji związków aromatycznych z wody metodą SPE

Część piąta: EKOLOGIA

ZOFIA SPIAK, JOANNA RADOŁA
Stan środowiska glebowego w gospodarstwach ekologicznych - zawartość metali ciężkich i azotanów

ZOFIA SPIAK, MAGDALENA ROMANOWSKA
Jakość zdrowotna roślin uprawianych w gospodarstwach ekologicznych

JÓZEF HOFFMANN, JOANNA GLUZIŃSKA
Chemiczne i biologiczne metody usuwania fosforu z odpadów i ścieków

MAGDALENA SENZE
Metale ciężkie w dopływach rzeki Nysy Szalonej

IZABELA JASICKA-MISIAK
Izolacja i oczyszczanie roślinnych substancji allelopatycznych rozpuszczalnych w wodzie

ZOFIA SPIAK, SYLWIA ŚMIATACZ
Czynniki wpływające na kumulację azotanów w roślinach

Część szósta: BIOCHEMIA W HODOWLI ZWIERZĄT

MAJA SŁUPCZYŃSKA, STEFANIA KINAL
Formy chemiczne mikroelementów i ich znaczenie dla organizmów zwierzęcych

MARIUSZ KORCZYŃSKI
Selen w żywieniu bydła

ARTUR KOWALCZYK, ANNA JERYSZ, BRONISŁAWA CHEŁMOŃSKA
Przydatność metody sztucznego unasieniania w rozrodzie ptaków

ANNA ZIELAK
Przemiany energetyczne u cieląt w pierwszych tygodniach życia

Informacja o autorach

  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska