UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

NMR w biologii i medycynie. Badania struktury, tomografia, spektroskopia in vivo


NMR w biologii i medycynie. Badania struktury, tomografia, spektroskopia in vivo
  Cena:

przechowalnia

12,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
246
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1993
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

12,00 zł

Książka K.H. Haussera i H.R. Kalbitzera na temat zastosowań spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w biologii i medycynie jest pierwszą pozycją w języku polskim, poświęconą tej tematyce. Dwa pierwsze rozdziały, oprócz literatury uzupełniającej, zawierają wykazy książek w języku polskim, które jednak ograniczają się do przedstawienia podstaw fizycznych spektroskopii NMR i do omówienia jej zastosowań w badaniach chemicznych.Niniejsza publikacja po raz pierwszy ukazała się w roku 1989 w języku niemieckim, następnie autorzy dokonali jej przekładu na język angielski. Nowe wydanie książki ukazało się w roku 1991. Polskie tłumaczenie opiera się głównie na wydaniu pierwszym. Uwzględnione zostały jednak wszelkie poprawki i zmiany, jakich autorzy dokonali w drugim, angielskim przekładzie. Natomiast w obecnym, polskim wydaniu, za zgodą autorów, wprowadzono również drobne zmiany. Pragnę wyrazić podziękowanie prof. KH.Hausserowi i doc. dr H.R.Kalbitzerowi za powierzenie mi tłumaczenia tej książki oraz za wszechstronną pomoc w trakcie pracy. Dziękuję także wszystkim osobom w Polsce, które pomogły mi w doprowadzeniu tego przedsięwzięcia do końca.

Spis treści:

Komentarze do wydania angielskiego

Przedmowa

Wykaz skrótów i symboli

1. Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego
1.1. Zasada rezonansu jądrowego
1.1.1. Moment magnetyczny i spin jądrowy
1.1.2. Warunek rezonansu
1.1.3. Równania Blocha
1.1.4. Relaksacja spin-sieć
1.1.5. Zanik magnetyzacji poprzecznej i relaksacja spin-spin
1.2. Widmo magnetycznego rezonansu jądrowego
1.2.1. Przesunięcie chemiczne
1.2.2. Sprzężenie dipol-dipol
1.2.3. Sprzężenie spin-spin
1.2.4. Oddziaływanie jądro-elektron
1.2.5. Oddziaływanie kwadrupolowe
1.3. Mechanizmy relaksacji
1.3.1. Relaksacja poprzeczna i szerokość linii
1.3.2. Modulacja czasowa oddziaływań
1.3.3. Relaksacja dipolowa
1.3.4. Relaksacja wywołana anizotropią przesunięcia chemicznego
1.3.5. Relaksacja wywołana oddziaływaniem skalarnym
1,3.6. Relaksacja kwadrupolowa
1.3.7. Relaksacja paramagnetyczna
1.4. Metody eksperymentalne
1.4.1. Rejestracja magnetycznego rezonansu jądrowego metodą fali ciągłej
1.4.2. Impulsowy rezonans jądrowy
1.4.3. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego
Liteura

2. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w biochemii
2.1. Magnetyczny rezonans jądrowy jako metoda analityczna
2.1.1. Identyfikacja substancji znanych i nieznanych
2.1.2. Wzorzec wewnętrzny i zewnętrzny
2.1.3. Struktura multipletowa
2.1.4. Zależność strukturalna sprzężenia skalarnego
2.1.5. Wyznaczanie układów sprzężonych
2.1.6. Pomiar stężenia metodą jądrowego rezonansu magnetycznego
2.1.7. Niwelowanie silnych sygnałów rozpuszczalnika
2.2. Zmienne w czasie procesy obserwowane w magnetycznym rezonansie jądrowym
2.2.1. Czas korelacji i gęstość spektralna
2.2.2. Wymiana chemiczna
2.2.3. Zmiany przesunięcia chemicznego w funkcji pH
2.2.4. Tworzenie kompleksów z ligandami diamagnetycznymi
2.2.5. Przeniesienie nasycenia
2.2.6. Jądrowy efekt Overhausera
2.2.7. Znakowanie izotopami trwałymi
2.3. Dwuwymiarowa spektroskopia NMR
2.3.1. Doświadczenie
2.3.2. Homojądrowe sprzężenie J- interpretacja widma
2.3.3. Jądrowy efekt Overhausera i wymiana chemiczna
2.3.4. Korelacje heterojądrowe
Literatura

3. Magnetyczny rezonans jądrowy makrocząsteczek biologicznych
3.1. Spektroskopia białek
3.1.1. Skład i struktura białek
3.1.2. Procesy dynamiczne w białkach
3.1.3. Oznaczanie odległości międzyatomowych
3.1.4. Oznaczanie linii rezonansowych
3.1.5. Analiza rozkładu linii na widmie dwuwymiarowym
3.1.6. Określanie struktury białka na podstawie danych NMR
3.1.7. Magnetyczny rezonans jądrowy ciał stałych w zastosowaniu do białek
3.2. Spektroskopia kwasów nukleinowych, polisacharydów i lipidów
3.2.1. Skład i struktura kwasów nukleinowych
3.2.2. Badanie kwasów nukleinowych i ich kompleksów z białkami metodą jądrowego rezonansu magnetycznego
3.2.3. Skład i struktura polisacharydów
3.2.4. Określanie struktury polisacharydów
3.2.5. Badanie błon komórkowych
Literatura

4. Tomografia NMR
4.1. Podstawy obrazowania
4.1.1. Dwuwymiarowa metoda projekcji-rekonstrukcji
4.1.2. Dwuwymiarowa metoda obrazowania fourierowskiego
4.1.3. Parametry tomogramu
4.1.4. Metody skracania czasu obrazowania
4.1.5. Obrazowanie trójwymiarowe
4.2. Zastosowanie tomografii-przykłady podstawowych doświadczeń
4.2.1. Obrazowanie głowy
4.2.2. Obrazowanie innych części ciała
4.3. Zastosowanie tomografii - przypadki szczególne
4.3.1. Przesunięcie chemiczne w obrazowaniu
4.3.2. Efekty przepływu w tomografii NMR
4.3.3. Środki kontrastujące w tomografii NMR
4.3.4. Mikroobrazowanie
4.4. Skutki biomedyczne i niebezpieczeństwa związane z rezonansem jądrowym
4.4.1. Działanie stałego pola magnetycznego
4.4.2. Działanie pól gradientowych
4.4.3. Działanie pól o wysokiej częstości
Literatura

5. Spektroskopia przestrzennie selektywna i spektroskopia in vivo
5.1. Metody selekcji przestrzennej
5.1.1. Rozdzielczość przestrzenna w izolowanych komórkach i organellach
5.1.2. Selekcja przestrzenna za pomocą pól o wysokiej częstości
5.1.3. Selekcja przestrzenna za pomocą stałego pola magnetycznego
5.2. Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniu organizmów żywych
5.2.1. Zachowanie naturalnych funkcji organizmu
5.2.2. Spektroskopia in vivo jąder wodoru 'H
5.2.3. Spektroskopia in vivo jąder fosforu 31P
5.2.4. Spektroskopia in vivo jąder węgla 13C
5.2.5. Spektroskopia in vivo jąder azotu 15N
5.2.6. Spektroskopia in vivo jąder fluoru 19F
5.2.7. Spektroskopia in vivo innych jąder
Literatura

Skorowidz
  Cena:

przechowalnia

12,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska