UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Adsorpcja i adsorbenty. Teoria i zastosowanie


Adsorpcja i adsorbenty. Teoria i zastosowanie
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Sarbak Zenon
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
168
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Monografia poświęcona podstawom teoretycznym zjawiska adsorpcji oraz budowie i działaniu adsorbentów. Materiał teoretyczny uzupełniają przykłady praktycznego zastosowania wybranych grup adsorbentów w ochronie środowiska. Publikacja będzie przydatna dla badaczy tych zagadnień, studentów oraz doktorantów chemii i ochrony środowiska uniwersytetów i politechnik.

Adsorption and adsorbents. Theory and applications

In this work the fundamental definitions related to the phenomenon of adsorption and characterization of the adsorbent - adsorbate interactions are presented and contemporary theories and models of adsorption at the solid-gas and solid-liquid interface are discussed. Types of adsorption isotherms and types of hysteresis of adsorption and desorption processes and shapes of the pores corresponding to hysteresis loops are described. Emphasis has been put on the methods used for the determination of the texture of adsorbents. Procedures for the determination of parameters, based on a commonly available method of gas chromatography is given. Methods of obtaining different adsorbents such as silica gel, alumina, silicates, amorphous aluminino silicates, synthetic zeolites, active coat and ion-exchange resins are discussed, characterization of their surface and of the active centres is given as well as examples of application of these adsorbents for removal of heavy metal ions and environmentally harmful organic compounds are described. Mechanisms of adsorption processes are discussed and mention is made of industrial processes of adsorption and regeneration of adsorbents.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Podstawowe definicje i klasyfikacja adsorbentów i adsorbatów
1.1. Podstwowe definicje
1.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe
1.3. Podział cząsteczek adsorbatu w zależności od charakteru oddziaływań międzycząsteczkowych
1.4. Klasyfikacja adsorbentów w zależności od charakteru oddziaływań międzycząsteczkowych
1.5. Charakterystyka sił chemisorpcyjnych
Noty bibliograficzne

Rozdział 2. Teorie i modele adsorpcji na granicy ciało stałe - gaz
2.1. Równowaga adsorpcyjna
2.2. Równanie izotermy Freundlicha
2.3. Równanie Henry'ego
2.4. Równanie izotermy Langmuira
2.5. Potencjalna teoria adsorpcji Euckena-Polanyi'ego
2.6. Teoria adsorpcji Brunauera, Emmetta, Tellera (BET)
2.7. Równanie izotermy Harkinsa - de Jury (HJ)
2.8. Klasyfikacja porów
2.9. Kondensacja kapilarna
2.10. Typy izoterm adsorpcji
2.11. Histerezy procesu adsorpcji i desorpcji
Noty bibliograficzne

Rozdział 3. Metody określania tekstury adsorbentów
3.1. Wyznaczenie powierzchni właściwej i struktury porowatej
3.2. Inne metody określania objętości i rozmiaru porów
3.2.1. Metoda Barreta, Joynera, Halenda (BJH)
3.2.2. Metoda Cranstona i Inkleya
3.2.3. Metoda Harvatha-Kavazoe
3.3. Doświadczalne wyznaczanie powierzchni właściwej oraz izoterm adsorpcji i desorpcji
3.4. Statyczne metody wyznaczania izoterm
3.5. Wyznaczanie izoterm adsorpcji metodą chromatografii gazowej
3.5.1. Metoda maksimum piku
3.5.2. Metoda profilu piku
3.5.3. Metoda czołowa Glueckaufa
3.5.4. Metoda niewielkiego odchylenia
3.5.5. Metoda Schaya
3.6. Wyznaczanie objętości i rozmiaru porów metodą chromatografii gazowej
3.7. Wyznaczanie funkcji termodynamicznych adsorpcji metodą chromatografii gazowej
3.8. Wyznaczanie powierzchni właściwej metodą chromatografii gazowej
3.8.1. Wyznaczanie powierzchni właściwej z izotermy adsorpcji
3.8.2. Wyznaczanie powierzchni właściwej metodą porównawczą
3.8.3. Metoda oparta na teorii kinetycznej
3.9. Ocena tekstury adsorbentów na podstawie badań adsorpcyjnych
Noty bibliograficzne

Rozdział 4. Adsorpcja na granicy ciało stałe - roztwór
4.1. Ogólna charakterystyka
4.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe w adsorpcji z roztworu
Noty bibliograficzne

Rozdział 5. Adsorbenty - otrzymywanie, tekstura i struktura
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Dobór adsorbentów
Noty bibliograficzne

Rozdział 6. Żel krzemionkowy
6.1. Otrzymywanie i struktura powierzchni
6.2. Przemysłowe rodzaje żelu krzemionkowego
6.3. Adsorpcja jonów chromu (III) na krzemionce
6.4. Adsorpcja dioksanu na krzemionce
Noty bibliograficzne

Rozdział 7. Tlenek glinu
7.1. Odmiany tlenków glinu
7.2. Właściwości powierzchniowe tlenków glinu
7.3. Modele powierzchni tlenku glinu
7.4. Modyfikacja powierzchni tlenku glinu
7.5. Adsorpcja na tlenku glinu
7.5.1. Adsorpcja jonów arsenu (III) i(V) na uwodnionym tlenku glinu
7.5.2. Adsorpcja chlorofenoli na A1203
7.5.3. Adsorpcja kwasu salicylowego na A1203
Noty bibliograficzne

Rozdział 8. Krzemiany - Glinokrzemiany
8.1. Ortokrzemiany
8.2. Pirokrzemiany
8.3. Krzemiany pierścieniowe
8.4. Krzemiany łańcuchowe
8.5. Krzemiany warstwowe
8.6. Krzemiany o strukturze przestrzennej
8.7. Skalenie
8.8. Ultramaryny
8.9. Modele struktury ugrupowań powierzchniowych
8.10. Adsorpcja kationów metali ciężkich
8.11. Adsorpcja chromianów
8.12. Adsorpcja związków organicznych
8.13. Adsorpcja pestycydów
Noty bibliograficzne

Rozdział 9. Zeolity
9.1. Budowa i właściwości zeolitów
9.2. Typy struktur zeolitów
9.2.1. Grupa sodalitu
9.2.2. Zeolity typu A
9.2.3. Zeolity typu fojazytu
9.2.4. Inne typy zeolitów
9.2.5. Zeolity wysokokrzemowe
9.3. Centra aktywne w zeolitach
9.4. Właściwości sitowo-molekularne i adsorpcyjne zeolitów
9.5. Zastosowanie zeolitów w procesach adsorpcyjnych
9.5.1. Dezaktywacja ścieków promieniotwórczych
9.5.2. Oczyszczanie wody i ścieków
9.5.3. Usuwanie jonów miedzi z roztworów
9.5.4. Usuwanie rtęci z gazów odlotowych
Noty bibliograficzne

Rozdział 10. Węgle aktywne
10.1. Surowce stosowane do produkcji węgli aktywnych
10.2. Chemiczna budowa powierzchni węgli
10.3. Oddziaływania adsorpcyjne węgli aktywnych z kationami
10.4. Adsorpcja anionów na węglu aktywnym
10.5. Adsorpcja substancji organicznych na węglu aktywnym
10.6. Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych
10.7. Regeneracja węgla aktywnego
10.8. Produkcja węgli aktywnych
Noty bibliograficzne

Rozdział 11. Żywice jonowymienne (jonity)
11.1. Ogólna charakterystyka jonitów
11.2. Synteza jonitów
11.3. Wymiana jonowa na kolumnie jonitowej
11.4. Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej
11.5. Zastosowanie wymiany jonowej w oczyszczania ścieków
11.5.1. Usuwanie jonów chromowych ze ścieków
11.5.2. Usuwanie jonów rtęci ze ścieków
Noty bibliograficzne

Rozdział 12. Przemysłowe procesy adsorpcji
12.1. Dynamika adsorpcji
12.2. Technika adsorpcji
Noty bibliograficzne
Adsorption and adsorbents. Theory and applications - summary
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska