UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wprowadzenie do chemii analitycznej


Wprowadzenie do chemii analitycznej
  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
101
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1994 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów I i II roku uniwersyteckich studiów chemicznych, różnych specjalności i został opracowany w oparciu o wykładany przez autora materiał z zakresu chemii analitycznej. Zawiera omówienie najważniejszych zagadnień chemii analitycznej, stanowiących teoretyczną podstawę niezbędną przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych z analizy jakościowej i ilościowej. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione przy założeniu znajomości przez studentów podstaw chemii, fizyki i matematyki w zakresie programu I roku studiów (np. uwzględniono zastosowanie związków kompleksowych w analizie, nie podając podstawowych wiadomości z zakresu powstawania, struktury i właściwości kompleksów).
Ponadto skrypt zawiera krótki przegląd metod analitycznych, metod rozdzielania substancji oraz pojęć i wzorów służących do przeprowadzania matematycznej oceny wyników analizy. Nie obejmuje natomiast zagadnień dotyczących metod instrumentalnych stosowanych w analizie, jak również przykładów obliczeń chemicznych, gdyż stanowią one odrębne przedmioty studiów chemicznych.
Ponieważ w niniejszym opracowaniu przedstawiono tylko najważniejsze zagadnienia dotyczące tak obszernego działu chemii, jakim jest chemia analityczna, dlatego dla pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie wskazane jest korzystanie z literatury dodatkowej, traktującej poszczególne problemy w szerszym zakresie. Zestawienie zalecanych pozycji literatury jest podane w końcowej części skryptu. Przy jego opracowywaniu autor korzystał z szeregu tych cennych pozycji chcąc znaleźć najwłaściwszy sposób przedstawienia zawartych w skrypcie zagadnień.

Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz stosowanych symboli

1. Wstęp
1.1. Zadania chemii analitycznej
1.2. Zarys historyczny rozwoju chemii analitycznej
1.3. System jednostek miar
1.4. Uwagi ogólne o wyposażeniu laboratorium analitycznego
1.5. Podstawowe problemy bezpieczeństwa i higieny pracy występujące w Iaboratorium analitycznym

2. Równowagi w roztworach wodnych
2.1. Stężenie roztworów
2.2. Rola rozpuszczalnika w roztworze
2.3. Prawo działania mas. Stała równowagi chemicznej
2.4. Stała i stopień dysocjacji
2.5. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
2.6. Termodynamiczna stała równowagi. Pojęcie aktywności i współczynnika aktywności
2.7. Zastosowanie wzoru Debye'a i Hückla do obliczania współczynników aktywności
2.8. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody
2.9. Pojęcie kwasów i zasad
2.10. Właściwości kwasów i zasad w roztworze w świetle teorii Bronsteda i Lowry'ego
2.10.1. Stałe dysocjacji sprzężonego kwasu i zasady
2.10.2. Stała protonowania
2.10.3. Stałe dysocjacji kwasów i zasad wieloprotonowych
2.11. Aktywność protonowa
2.12. Wykładnik stężenia jonów wodorowych
2.13. Reakcje kwasów z zasadami
2.13.1. Reakcja mocnego kwasu z mocną zasadą
2.13.2. Reakcja mocnego kwasu ze słabą zasadą
2.13.3. Reakcja słabego kwasu z mocną zasadą
2.13.4. Reakcja słabego kwasu ze słabą zasadą
2.14. Roztwory buforowe
2.15. Reakcje utleniania i redukcji

3. Rozdzielanie substancji chemicznych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Rozdzielanie układów heterogenicznych (niejednorodnych)
3.3. Rozdzielanie układów homogenicznych (jednorodnych)
3.3.1. Metody rozdzielania wykorzystujące różnicę Iotności substancji
3.3.2. Elektrochemiczne metody rozdzielania
3.3.3. Strąceniowe metody rozdzielania. Iloczyn rozpuszczalności
3.3.4. Ekstrakcyjne metody rozdzielania. Prawo podziału Nernsta
3.3.5. Metody rozdzielania wykorzystujące wymianę jonową

4. Krótki przegląd metod analitycznych
4.1. Analiza wagowa
4.2. Analiza miareczkowa (objętościowa)
4.3. Analiza gazowa i gazomiernicza
4.4. Analiza śladowa
4.5. Analiza kroplowa

5. Ocena wyników analizy
5.1. Podstawowe pojęcia
5.2. Klasyfikacja błędów
5.3. Statystyczne kryteria oceny wyników analizy

Piśmiennictwo
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska