UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Środowiskowo zorientowana analiza maszyn pakujących i opakowań w procesie paskowania napojów


Środowiskowo zorientowana analiza maszyn pakujących i opakowań w procesie paskowania napojów
  Cena:

Ilość

przechowalnia

9,90 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
184
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

9,90 zł

Jeszcze do niedawna najbardziej pożądanym efektem rozwoju społeczno-gospodarczego było zwiększanie liczby dóbr mających zaspokoić potrzeby życiowe ludności. Mniej istotne były konsekwencje środowiskowe tego rozwoju. Stopniowo zaczęto jednak rozumieć, że zwiększanie dopływu czynników niezbędnych do produkcji ma swoje nieprzekraczalne granice, określone rozmiarami zasobów naturalnych, które kurczą się w tempie proporcjonalnym do tempa wzrostu gospodarczego. Innym niekorzystnym skutkiem wzrostu produkcji okazał się rosnący strumień szeroko rozumianych odpadów w postaci emisji ciekłych, gazowych oraz stałych, a także emisji ciepła odpadowego i hałasu, które grożą wielorakimi negatywnymi następstwami w całej sferze życia biologicznego. Ponadto wytworzone już wyroby podczas użytkowania zanieczyszczają otoczenie, stając się po zużyciu odpadem zalegającym na składowiskach. Taki scenariusz rozwoju prowadzi więc do rychłego wyczerpania zasobów, które w postaci przetworzonej mogą być bezpowrotnie tracone.

Spis treści:

1. WSTĘP
 
2. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTÓW I PROCESÓW NA ŚRODOWISKO
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Oceny wpływu obiektów i procesów na środowisko
2.3. Sprecyzowanie obszaru badań w pracy
2.4. Pakowanie w badaniach ekobilansowych

3. CEL I ZAKRES ANALIZY

4. PROCESY PAKOWANIA W ASPEKCIE ANALIZY EKOBILANSOWEJ
4.1. Procesy pakowania realizowane w przemyśle spożywczym
4.2. Wybór i prezentacja procesu pakowania do oceny ekobilansowej
4.3. Identyfikacja zasadniczych oddziaływań środowiskowych w analizowanym procesie pakowania

5. METODA OCENY PROCESU PAKOWANIA W ASPEKCIE OBCIĄŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH
5.1. Przegląd parametrycznych metod ekobilansowych
5.2. Wybór metody pozwalającej na ekobilansową ocenę procesów pakowania
5.3. Metodyka oceny cyklu istnienia
5.4. Procedura oceny oddziaływań na środowisko
5.4.1. Ogólna charakterystyka
5.4.2. Oddziaływanie na zdrowie ludzkie
5.4.3. Oddziaływanie na stan ekosystemów
5.4.4. Oddziaływanie na środowisko wynikające z wyczerpywania zasobów

6. WYNIKI OBLICZEŃ ODDZIAŁYWANIA PROCESÓW PAKOWANIA NA ŚRODOWISKO I ICH ANALIZA
6.1. Obiekt analizy i charakterystyka procesu obliczeniowego
6.2. Analiza ekobilansowa wybranych maszyn pakujących
6.2. 1. Cel i zakres oceny maszyn pakujących
6.2.2. Inwentaryzacja danych
6.2.3. Ocena oddziaływań
6.2.4. Analiza otrzymanych wyników
6.3. Analiza ekobilansowa wybranych opakowań
6.3.1. Celizakres oceny opakowań
6.3.2. Inwentaryzacja danych
6.3.3. Ocena oddziaływań
6.3.4. Analiza otrzymanych wyników
6.4. Analiza ekobilansowa wybranego procesu pakowania
6.4.1. Cel i zakres oceny procesów pakowania
6.4.2. Inwentaryzacja danych
6.4.3. Ocena oddziaływań
6.4.4. Analiza otrzymanych wyników

7. OCENA EKOBILANSOWA PROCESÓW PAKOWANIA. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W EKOBILANSOWANIU ZŁOŻONYCH OBIEKTÓW
7.1. Ogólna ocena procesów pakowania
7.2. Realizacja bilansu ekologicznego:
7.3. Oszacowanie niepewności uzyskanych wyników
7.4. Wykorzystanie wyników ekobilansu w poprawie obiektu oceny

8. ANALIZA I WYKORZYSTANIE METODY GRAFÓW W OKREŚLANIU ZAKRESU DANYCH
8.1. Zagadnienie oddziaływania na środowisko z punktu widzenia teorii grafów
8.2. Zastosowanie metody grafów w wartościowaniu oddziaływania na środowisko
8.2.1. Podstawowe pojęcia w metodzie grafów
8.2.2. Przykład obliczenia oddziaływań na środowisko metodą grafów
8.3. Metoda ograniczania zakresu danych ekobilansowych
8.4. Weryfikacja opracowanej metody na przykładzie z zakresu procesu pakowania

9.PODSUMOWANIE
ANEKS
BIBLIOGRAFIA
  Cena:

Ilość

przechowalnia

9,90 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska