Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » HISTORIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918 - 1939
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
234
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

15,00 zł

Opinie na temat narodów czy grup etnicznych, których losy splatały się z polskimi, kształtowały się i nawarstwiały od pokoleń. Nie zawsze były one zgodne z rzeczywistością - częstokroć ulegały zniekształceniu, by służyć interesom grup rządzących. Im bardziej komplikowały się losy narodu polskiego, im więcej było w nich klęsk politycznych czy trudności gospodarczych, a nieraz i nędzy, tym częściej w stereotypowym myśleniu o innych narodach występowały wątki irracjonalne oraz odczucia wrogości i nienawiści. Wykorzystywane one były niejednokrotnie przez stronnictwa polityczne w walce o wpływy w polskim społeczeństwie, zaś jedną z głównych ról w procesie tym odgrywała propaganda prasowa. Dlatego też problem narodowościowy-jedna z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych kwestii w polityce państwa polskiego od momentu odzyskania niepodległości - stanowił nieprzerwanie aktualny temat do rozważań i manipulacji dla organów prasowych poszczególnych ugrupowań politycznych.
Konserwatyści poznańscy byli w skali kraju stronnictwem słabym. Fakt ten powodował, że ulegali silniejszym wpływom (konserwatystów krakowskich, endecji, sanacji) i wykorzystywali bieżącą koniunkturę polityczną w celu wzmocnienia swej pozycji. Choć więc wywodzący się z Wielkopolski politycy, działacze oraz zwolennicy tego nurtu politycznego nie wywierali zasadniczego wpływu na politykę państwa polskiego, to jednak ich aktywność w skali regionu na rzecz upowszechniania rozmaitych koncepcji - częstokroć cudzych, służących rozwiązaniu kwestii narodowościowych - była znacząca.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA


Rozdział I
Problem mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej
Rozdział II
Zarys dziejów politycznych ruchu konserwatywnego w Wielkopolsce w latach 1978-1939
Rozdział III
Mniejszości narodowe w oficjalnych programach i deklaracjach konserwatystów poznańskich

CZĘŚĆ DRUGA
Mniejszość niemiecka

Rozdział I
Próba normalizacji stosunków w ramach powojennych traktatów. Rola Ligi Narodów
Rozdział II
Walka mniejszości niemieckiej o stan posiadania w Wielkopolsce
Rozdział III
Szkolnictwo niemieckie na Górnym Śląsku
Rozdział IV
Rozwój działalności gospodarczej Niemców na Pomorzu
Rozdział V
Życie organizacyjne mniejszości niemieckiej w Polsce
Rozdział VI
Kwestie wyznaniowe
Rozdział VII
Program działania wobec mniejszości niemieckiej. Rola rządu i społeczności polskiej

CZĘŚĆ TRZECIA
Mniejszość żydowska

Rozdział I
Międzynarodowy spisek żydowski. Rola Żydów w Polsce i w innych państwach chrześcijańskiej Europy
Rozdział II
Miejsce Żydów w życiu społeczno-ekonomicznym Rzeczypospolitej
Rozdział III
Żydzi w Wielkopolsce
Rozdział IV
Konserwatywne koncepcje walki z Żydami
1. W sferze gospodarczej
2. W sferze polityczno-społecznej
Rozdział V
Emigracja Żydów

CZĘŚĆ CZWARTA
Konserwatyści poznańscy a Ziemie Wschodnie

Rozdział I
Krytyka koncepcji federacyjnej i autonontii terytorialnej
Rozdział II
Program polonizacji Ziem Wschodnich
Rozdział III
Kwestie wyznaniowe
Rozdział IV
Mniejszość ukraińska
1.1918-1924
2.1925-1930
3.1931-1935
4.1936-1939
Rozdział V
Mniejszość białoruska

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks nazwisk
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Surmaczyński Marian
Oddawana do rąk Czytelnika książka jest drugą moją większą publikacją dotycząca kryzysu lat 80. Pierwsza, pt. Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów (Wrocław 1997), była oparta na badaniach empirycznych własnych i zespołu, którym kierowałem. Oprócz inteligentów (542 osoby), przebadano 315 rolników oraz 160 robotników, ale w pierwszej publikacji wykorzystano dane dotyczące jedynie inteligentów. Postawiony w tytule problem omówiono w 5 rozdziałach: ``Krajowe uwarunkowania``, ``Przyczyny polityc
Wiśniewska Miriam
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "planowanie przestrzenne obszarów wiejskich". Uwzględniono w nim problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompozycję elementów osiedli. Podano również przegląd cech regionalnej zabudowy wiejskiej.
Dembowska Zofia
W rozważaniach nad zagadnieniami przestrzennymi trzeba na wstępie wyjaśnić co się rozumie przez takie pojęcia jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne; zagospodarowanie terenu użytkowanie terenu. Przestrzeń w ujęciu subiektywnym powstaje w umyśle człowieka na podstawie określonych spostrzeżóń i wyobrażeń. W powszechnym rozumieniu jest to przestrzeń fizyczna, zwana geodezyjną, odniesioną do kuli ziemskiej, trójwymiarowa. Jej wymiary to: długość, szerokość geograficzna ora
Dolański Dariusz, Nitschke Bernardetta
Podstawową kategorią rzymskiej "teologii państwowej" był pax deorum, czyli scan równowagi pomiędzy światem nadprzyrodzonym a realnym, ludem a bogami, pod których opieką się znajdowali. W starożytnym Rzymie działalność polityczna i religijna były ze sobą nierozerwalnie związane, więc utrzymanie tej równowagi było niezwykle istotne. Każda oficjalna czynność powinna być poprzedzona odpowiednim obrzędem religijnym przeprowadzonym skrupulatnie i z wielką uwagą, żeby uniknąć jakiegokolwiek błędu rytua
Zielińska Maria
Zbiorowym bohaterem rozprawy jest generacja osób urodzonych w latach 1950-1960. Przedmiotem badań są społeczne biografie przedstawicieli pokolenia stanu wojennego' w perspektywie przeobrażeń społeczno-ustrojowych zachodzących w Polsce w latach 1980-2000. ?Ariergarda" to metafora; pojęcie, które w moim przekonaniu najlepiej oddaje społeczno-historyczny charakter zbiorowości poddanej badaniu socjologicznemu. Jest to ostatnie pokolenie, którego pełna socjalizacja - pierwotna i wtórna - przebiegła w
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-25 16:18
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.