Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
595
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7395-139-6

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

50,00 zł

Na decyzję opracowania książki podejmującej kwestie różnych form opieki i wsparcia wpłynęło kilka okoliczności. Niewątpliwie jedną z ważniejszych jest sytuacja społeczno-ekonomiczna w naszym transformującym się kraju. Ostatnie lata bowiem oprócz sukcesów w reformowaniu różnych struktur życia obywateli przyniosły również wiele zagrożeń dla ich funkcjonowania. Dokonujące się przemiany ustrojowe i związane z nimi trudności w wielu dziedzinach życia wywołują oraz zaczynają ujawniać nowe potrzeby i wyzwania, a w konsekwencji powodują konieczność podejmowania działań pomocowych wobec najsłabszych grup społecznych. Takie czynniki towarzyszące transformacji, jak bezrobocie i ubóstwo dużej części rodzin sprzyjają różnego rodzaju dysfunkcjom rodzin i patologiom społecznym. Trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji społecznej, zwłaszcza starszego pokolenia, bezradność i nieumiejętność zorganizowania sobie życia sprawiają, że coraz większą grupę stanowią podopieczni pomocy społecznej. Konsekwencją wspomnianego stanu rzeczy, a także likwidacji w pierwszych latach transformacji wielu instytucji kulturalno-opiekuńczych stało się też narastanie zjawiska nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, przestępczości i uzależnień. Mamy też w kraju do czynienia z wzrastającą ciągle liczbą dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w domu rodzinnym, czyli tzw. sierot społecznych. Ten szeroki kontekst społeczny staje się wyznacznikiem organizowania różnych form opieki, wychowania i społecznego wsparcia.
Zaproponowane Czytelnikom opracowanie jest unowocześnioną wersją książki wydanej w 1997 r. pt. Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, która przez kilka lat z powodzeniem służyła studentom pedagogiki jako jeden z podręczników akademickich do metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej i resocjalizacyjnej. Bezpośrednim bodźcem do podjęcia na nowo tego zagadnienia stały się wprowadzone w naszym kraju reformy systemu opiekuńczego oraz leżące u jego podstaw idee i paradygmaty.

Spis treści:

Wstęp    

Część I - Formy opieki i pomocy rodzinie

Rozdział I- Instytucje uzupełniające funkcje rodziny
1. Żłobek (Alicja Kurcz)
2. Przedszkole (Alicja Kurcz)
3. Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze(Anna Weissbrot-Koziarska)
4. Internat i bursa (Beata Zięba-Kołodziej)
5. Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza(Jan Zebrowski)
5. Centrum informacji zawodowej (Beata Świątek)

Rozdział II - Instytucje wsparcia
1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Alicja Kurcz)
2. Ośrodek pomocy społecznej (Piotr Sikora)
3. Poradnie rodzinne (Danuta Kowalczyk)
4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (Danuta Kowalczyk)

Rozdział III - Instytucje interwencji kryzysowej
1. Ośrodek interwencji kryzysowej (Barbara Juszczak)
2. Dom dla matki i dziecka (Ewa Bogdańska)
3. System wsparcia osób bezdomnych(Adrian Matuszczyk)

Część II - Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą

Rozdział I - Placówki wsparcia dziennego
1. Świetlica środowiskowa (Iwona Dąbrowska-Jabłońska)
2. Świetlica socjoterapeutyczna (Anna Róg)
3. Ognisko wychowawcze (Renata Stojecka-Zuber)
4. Warsztaty terapii zajęciowej (Wiesław Sikorski)

Rozdział II - Rodzinne formy opieki
1. Rodzina adopcyjna (Alicja Kalus)
2. Rodzina zastępcza (Sylwia Badora)

Rozdział III - Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego
1. Pogotowie opiekuńcze (Józefa Brągiel)
2. Policyjna izba dziecka (Anna Wawrzczak-Gazda)

Rozdział IV - Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
1. Rodzinny dom dziecka (Sylwia Badora)
2. Wioska dziecięca (Anna Róg)

Rozdział V - Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego
1. Dom dziecka (Sylwia Badora)
2. Placówka wielofunkcyjna (Barbara Czeredrecka, Anna Róg)
3. Ochotnicze hufce pracy (Anna Glińska-Lachowicz)

Rozdział VI - Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym
1. Ośrodki szkolno-wychowawcze (Beata Górnicka)
2. Ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy dla dzieci uzależnionych(Elena Karpuszenko)
3. Szkoła przyszpitalna (Jolanta Zarczyńska-Hyla)

Rozdział VII - Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego
1. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Irena 1bludrecka)
2. Schronisko dla nieletnich (Irena Mudrecka)
3. Zakład poprawczy (Irena Mudrecka)
4. Rodzinny kurator sądowy (Irena Mudrecka)
5. Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny dla uzależnionych (Piotr Sasin)

Część III - Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi

Rozdział I - Formy kreacyjne
1. Uniwersytet trzeciego wieku (Elżbieta Trafiałek)
2. Biblioteka terapeutyczna (Nionika Noszczyk)

Rozdział II - Formy wsparcia i opieki
1. Ośrodki wsparcia dziennego (Piotr Sikora)
2. Dom pomocy społecznej (Piotr Sikora)
3. Hospicjum (Przemysław Kaniok)

Wykaz autorów
Bibliografia wybranych opracowań wydanych po 2000 roku
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Czapka Elżbieta
Przełom wieków wydaje się czasem zmierzchu ustalonego porządku monoideologicznego. Nie istnieje już całościowy, skategoryzowany, jednoznaczny, budzący zaufanie, obraz świata1. Jesteśmy świadkami przejścia od świata ?poszatkowanego", uporządkowanego, do rzeczywistości wieloznacznej, niepewnej, różnorodnej, w której fundamentalną zasadą staje się przeżywanie ambiwalencji, albowiem współczesność to heterogeniczność, nieokreśloność, przypadkowość i chaos. Przeżywamy - jak ujmuje to J. Baudrillard -
Szczygiel Jerzy
Większość procesów chemicznych zachodzi z udziałem katalizatorów, wśród których dominują katalizatory heterogeniczne stanowiące jedno- lub wielofazowe układy ciał stałych o zróżnicowanym składzie chemicznym. Projektowanie katalizatorów jest bardzo istotne z punktu widzenia ekonomii procesów katalitycznych [1, 2, 3, 4, 5], a dobór optymalnej struktury porowatej katalizatora jest częścią procesu jego projektowania i doboru do konkretnego procesu technologicznego. Dla oceny przemysłowych katalizato
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-06-20 05:34
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.