Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INFORMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Sieci komputerowe. Laboratorium symulacyjne
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 4
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Spośród metod oceny wydajności sieci teleinformatycznych na szczególną uwagę zasługują metody symulacyjne. Są one niezwykle ważne, zwłaszcza tam, gdzie zastosowanie rozwiązań analitycznych jest utrudnione (a często wręcz niemożliwe) ze względu na zbyt dużą złożoność systemu.
Ns-2 jest symulatorem zdarzeniowym, przeznaczonym do symulacji sieci teleinformatycznych. Jest on wykorzystywany do modelowania sieci przewodowych i bezprzewodowych. Może on być stosowany do badań naukowych, a także w dydaktyce. Wykorzystanie symulatora ns-2 do celów edukacyjnych jest wspomagane przez program. CONSER Narodowej Fundacji Nauki (National Science Foundation, USA). Korzystanie z ns-2 do celów edukacyjnych jest nieodpłatne.

Skrypt ?SIECI KOMPUTEROWE - laboratorium symulacyjne" przeznaczony jest dla studentów IV roku specjalności "Telekomunikacja", uczęszczających na zajęcia laboratoryjne z przedmiotu ?Sieci komputerowe" (w wymiarze 30 godzin, prowadzonych w blokach czterogodzinnych). Treść skryptu stanowi przypomnienie i uzupełnienie wybranego materiału prezentowanego na wykładzie.
Skrypt składa się z 8 rozdziałów, z których każdy przeznaczony został na omówienie jednego ćwiczenia laboratoryjnego. Pierwsze ćwiczenie zawiera wprowadzenie do symulatora ns-2. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z językiem tcl oraz z możliwością pracy z symulatorem ns-2 (w trybie interaktywnym i wsadowym). Drugie ćwiczenie zostało poświęcone mechanizmowi powolnego startu protokołu TCP. Mechanizm ten jest wykorzystywany zarówno w początkowej fazie transmisji TCP, jak również stanowi jeden z istotnych elementów składowych mechanizmu zapobiegania przeciążeniom: Trzecie ćwiczenie ma na celu zapoznanie Studentów z mechanizmem sterowania przepływem danych użytkownika, przenoszonych przez protokół TCP. Celem czwartego ćwiczenia jest pogłębienie wiedzy Studentów z zakresu zapobiegania przeciążeniom w sieciach opartych o stos protokołowy TCP/IP. Piąte ćwiczenie zapoznaje Studentów z metodami detekcji i korekcji błędów stosowanymi w protokole TCP. Szóste ćwiczenie jest poświęcone jednej z najważniejszych cech protokołu TCP - zdolności do sprawiedliwego podziału zasobów sieciowych pomiędzy konkurujące ze sobą połączenia TCP. Ćwiczenie siódme ma na celu zapoznanie Studentów z kolejką RED jako elementem dokonującym detekcji wstępnych stadiów przeciążenia. Ostatnie, ósme ćwiczenie, jest poświęcone wpływowi czasu RTT na wydajność protokołu TCP.
Pierwszą częścią każdego z rozdziałów jest wprowadzenie, które ma na celu zapoznanie Studenta z tematyką ćwiczenia. Druga część rozdziału zawiera informacje na temat praktycznej realizacji ćwiczenia oraz wskazówki pomocne podczas pisania sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. Znajdują się tutaj, między innymi, polecenia symulatora ns-2, których znajomość jest niezbędna do realizacji ćwiczenia oraz, w razie potrzeby, przykłady skryptów języka awk, które mogą być pomocne przy obróbce raportów tekstowych zawierających wyniki symulacji. W drugiej części każdego rozdziału zawarte są również szczegółowy program ćwiczenie oraz propozycje opracowania wyników symulacji. Każdy z rozdziałów kończy spis literatury (w tym również literatury uzupełniającej).
Na końcu skryptu zamieszczono pięć Dodatków. Dodatek A zawiera wybór przykładowych skryptów symulacyjnych, napisanych w języku tcl, które mogą być wykorzystywane podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatek B zawiera wybór przykładowych skryptów w języku awk, które mogą być wykorzystane do obróbki wyników symulacji otrzymanych podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Wyboru dokonano kierując się stopniem skomplikowania skryptu symulacyjnego (obróbki danych) oraz trudnościami, z jakimi borykali się Studenci w trakcie dotychczas prowadzonych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ?Sieci komputerowe". Dodatek C zawiera opis najważniejszych instrukcji języka tcl oraz metod wykorzystywanych podczas zajęć laboratoryjnych, które są przedmiotem niniejszego skryptu. W Dodatku D zamieszczone zostały diagramy najważniejszych klas języka tcl, wykorzystywanych w niniejszym skrypcie. Dodatek E zawiera przykład raportu wyjściowego, wraz z omówieniem formatu raportu.

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Symulacja zdarzeniowa sieci teleinformatycznych
1.1. Wstęp do symulacji sieci teleinformatycznych
1.1.1. Modelowanie i symulacja systemów dyskretnych
1.1.2. Symulacja sieci teleinformatycznych
1.1.3. Symulator ns-2
1.2. Cel i zakres ćwiczenia
1.2.1. Cel ćwiczenia
1.2.2. Wprowadzenie do języka tcl
1.2.3. Praca z symulatorem ns-2
1.2.4. Skrypt symulacyjny
1.2.5. Wizualizacja wyników symulacji
1.2.6. Format raportu symulacji
1.2.7. Program ćwiczenia
1.2.8. Zawartość sprawozdania
Literatura

2. Powolny start protokołu TCP
2.1. Ogólna charakterystyka protokołu TCP
2.2. Algorytm powolnego startu
2.3. Cel i zakres ćwiczenia
2.3.1. Cel ćwiczenia
2.3.2. Wybrane polecenia języka tcl
2.3.3. Wstępne przetwarzanie wyników symulacji
2.3.4. Program ćwiczenia
2.3.5. Zawartość sprawozdania
Literatura

3. Mechanizm sterowania przepływem zastosowany w protokole TCP
3.1. Sterowanie przepływem danych
3.2. Cel i zakres ćwiczenia
3.2.1. Cel ćwiczenia
3.2.2. Wybrane polecenia języka tcl i opracowanie wyników symulacji
3.2.3. Program ćwiczenia
3.2.4. Zawartość sprawozdania
Literatura

4. Mechanizm przeciwdziałania przeciążeniom zastosowany w protokole TCP
4.1. Przeciwdziałanie przeciążeniam pojawiającym się w trakcie transmisji TCP
4.1.1. Przeciążenia - detekcja i sygnalizacja
4.1.2. Protokół TCP a detekcja i sygnalizacja przeciążeń
4.1.3. Charakterystyka mechanizmu przeciwdziałania przeciążeniom stosowanego w protokole TCP
4.2. Cel i zakres ćwiczenia
4.2.1. Cel ćwiczenia
4.2.2. Wybrane polecenia języka tcl
4.2.3. Program ćwiczenia
4.2.4. Zawartość sprawozdania
Literatura

5. Mechanizm korekcji błędów zastosowany w protokole TCP
5.1. Korekcja błędów transmisji TCP
5.2. Cel i zakres ćwiczenia
5.2.1. Cel ćwiczenia
5.2.2. Wybrane polecenia języka tcl
5.2.3. Program ćwiczenia
5.2.4. Zawartość sprawozdania
Literatura

6. Sprawiedliwy podział zasobów sieciowych pomiędzy konkurujące połączenia TCP
6.1. Sprawiedliwy podział zasobów sieciowych
6.2. Cel i zakres ćwiczenia
6.2.1. Cel ćwiczenia
6.2.2. Wybrane polecenia języka tcl
6.2.3. Program ćwiczenia
6.2.4. Zawartość sprawozdania
Literatura

7. Kolejka RED
7.1. Ogólna charakterystyka kolejki RED
7.2. Cel i zakres ćwiczenia
7.2.1. Cel ćwiczenia
7.2.2. Wybrane polecenia języka tcl
7.2.3. Program ćwiczenia
7.2.4. Zawartość sprawozdania
Literatura

8. Wpływ czasu RTT na wydajność protokołu TCP
8.1. Zjawisko przesunięcia
8.2. Cel i zakres ćwiczenia
8.2. L Cel ćwiczenia
8.2.2. Program ćwiczenia
8.2.3. Zawartość sprawozdania
Literatura

DODATEK A. Skrypty symulacyjne
A.1. Przykładowe skrypty symulacyjne do ćwiczenia 1
A.2. Przykładowe skrypty symulacyjne do ćwiczenia 2
A.3. Przykładowy skrypt symulacyjny do ćwiczenia 3
A.4. Przykładowy skrypt symulacyjny do ćwiczenia 4
A.5. Przykładowe skrypty symulacyjne do ćwiczenia 5
A.6. Przykładowy skrypt symulacyjny do ćwiczenia 6
A.7. Przykładowe skrypty symulacyjne do ćwiczenia 7
A.8. Przykładowe skrypty symulacyjne do ćwiczenia 8

DODATEK B. Skrypty do obróbki raportów
B.1. Przykładowe skrypty awk do ćwiczenia 2
B.2. Przykładowe skrypty awk do ćwiczenia 5
B.3. Przykładowy skrypt awk do ćwiczenia 6
B.4. Przykładowe skrypty awk do ćwiczenia 7
B.5. Przykładowy skrypt awk do ćwiczenia 8

DODATEK C. Wybrane elementy języka tcl
DODATEK D. Hierarchia klas
DODATEK E. Format raportu ns-2
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dobrowolski Janusz A.
Przedmiotem rozważań są najbardziej intensywnie rozwijane w ostatniej dekadzie układy i systemy elektroniczne, szczególnie ważne w aspekcie coraz szerszych aplikacji w wielu dziedzinach (telekomunikacja, medycyna, automatyka). Praca zawiera ponad 180 zadań z rozwiązaniami, które pogrupowano w dwóch częściach.
Jewtuszenko Olena, Trochimczuk Roman
Niniejsza praca powstała na bazie notatek własnych do ćwiczeń laboratoryjnych, przeprowadzonych przez autorów na kierunkach studiów automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, w latach 2003 - 2004. Zawarty w niej materiał można traktować jako podstawowy przy nauczaniu baz danych tworzonych w środowisku Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Opracowanie może również służyć jako dodatkowe źródło informacji, rozszerzające treść wykład
Pirjanowicz Wincenty
Skrypt zawiera wiadomości z podstaw programowania obowiązujące na studiach informatycznych. Układ treści odpowiada programowi wykładów, które autor prowadzi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Bradford Russel
W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 12:33
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.