UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego


Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
474
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Oryginalne opracowanie ponad 20 autorów różnych specjalności z zakresu hydrobiologii dotyczy jezior "wysp" i cieków wodnych "korytarzy" na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kryteria takiego podziału uwzględniają izolowane zbiorniki wodne z roślinnością "szczególnej troski" oraz drogi wymiany niektórych gatunków wzdłuż cieków wodnych. Monografia wszystkich jezior i stawów na obszarze WPN oraz cieków wodnych, przepływających przez teren Parku trzema różnymi drogami, zawiera ocenę najbardziej zagrożonych ekosystemów wodnych i najcenniejszych przyrodniczo dla całego Parku. Zawarto w niej również wskazania i zalecenia dotyczące ochrony niektórych z nich.

Water ecosystems of the Wielkopolski National Park

An original work of over 20 authors, specialists in various fields of lake hydrobiology concerns lakes "islands" and water flows of "corridors" in the area of the WielkopolskiPark Narodowy. The criteria of such a division take into consideration isolated water reservoirs with plants which require particularly "great care" and roads of exchange of some species along the water flows. The monograph of all the lakes and ponds in the area of the Wielkopolski Park Narodowy and of water flows which go through the park through three different routes contains an evaluation of the most endangered water ecosystems coming from roads and of the ones that are most valuable from the point of view of nature. Advice and recommendations are also included in it as to the protection of some of them.

Spis treści:

Wstęp

Lokalizacja badanych ekosystemów wodnych - mapa

CZĘŚĆ PIERWSZA: "Wyspy wodne" Wielkopolskiego Parku Narodowego: jeziora, stawy, drobne oczka śródleśne i śródpolne, źródła

JERZY SIEPAK
Badania hydrochemiczne jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego

BARBARA NAGENGAST, MARIUSZ PEŁECHATY
Hydrobotaniczna charakterystyka zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny

LUBOMIRA BURCHARDT, ANNA TADEUSZAK, MARCIN WOŹNICKI
Zbiorowiska roślinności podwodnej jezior: Góreckiego, Jarosławieckiego, Budzyńskiego, Tomickiego, Wielkowiejskiego

BEATA MESSYASZ
Charakterystyka struktury fykoflory jezior i stawów Wielkopolskiego Parku Narodowego

LUBOMIRA BURCHARDT, HAROLD MARSCHALL
Niektóre gatunki "podstawowe"
i "specjalne" w fitoplanktonie Jeziora Góreckiego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

JAN SUSZKA, KATARZYNA WAJER, LUBOMIRA BURCHARDT
Flora glonów planktonowych eutroficznego Jeziora Góreckiego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

DANUTA MACHOWIAK, LUBOMIRA BURCHARDT
Flora glonów planktonowych mezotroficznego jeziora Kociołek na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

KHALIL MOHAMED ABULGASIM, MOHAMED MUFTAH ALI ALSAMBANI, LUBOMIRA BURCHARDT
Flora glonów w epi- i hipolimnionie w czterech przeżyźnionych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego

HALINA BONDYRA, LUBOMIRA BURCHARDT
Jezioro Wielkowiejskie na tle jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego

BOGNA SKALECKA, LUBOMIRA BURCHARDT
Okrzemki źródła Wielkopolskiego Parku Narodowego

ALEKSANDRA SIEPAK, LUBOMIRA BURCHARDT
Relacje między biogenami uwalniającymi się z osadów dennych a strukturą i biomasą fitoplanktonu w Jeziorze Jarosławieckim

DANUTA MACHOWIAK-BENNETT
Analiza składu bentosu osadów dennych zbiorników Wielkopolskiego Parku Narodowego

NATALIA KUCZYŃSKA-KIPPEN, SŁAWOMIR CERBIN
Zespoły zooplanktonu Zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

MICHAŁ MICHAŁKIEWICZ
Makrozoobentos jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego

JERZY MASTYŃSKI, WOJCIECH ANDRZEJEWSKI, MACIEJ CZARNECKI
Ichtiofauna jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego


CZĘŚĆ DRUGA: "Korytarze wodne" Wielkopolskiego Parku Narodowego: rzeki Samica, Trzebawka, Wirynka

RENATA GRAF, ALFRED KANIECKI, MARIUSZ KOSTECKI, DARIUSZ WRZESIŃSKI
Funkcjonowanie głównych osi drenażowych w aspekcie ochrony ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

JERZY SIEPAK
Badania fizyczno-chemiczne cieków wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

BARBARA NAGENGAST, MARIUSZ PEŁECHATY
Hydrobotaniczna charakterystyka głównych cieków wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

BEATA MESSYASZ
Fitoplankton cieków wodnych położonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

DANUTA MACHOWIAK-BENNETT
Zbiorowiska glonów bentosowych ważniejszych cieków Wielkopolskiego Parku Narodowego

NATALIA KUCZYŃSKA-KIPPEN, SŁAWOMIR CERBIN
Zooplankton cieków wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

MICHAŁ MICHAŁKIEWICZ
Makrozoobentos cieków wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego

HALINA SZYPER, WANDA ROMANOWICZ, RYSZARD GOŁDYN
Zagrożenie jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego przez czynniki zewnętrzne

  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska