UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego


Ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
176
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Ocena stanu biologicznego i ekologicznego oraz stanu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych Słowińskiego Parku Narodowego została przeprowadzona w ramach Operatu ochrony ekosystemów wodnych (2003), który jako jeden z osiemnastu operatów szczegółowych wykonywanych pod kierunkiem inż. Janusza Korzenia był częścią składową Planu ochrony parku (2003). Celem niniejszego opracowania jest: przedstawienie stanu zasobów unikatowej na terenie Europy flory i fauny wodnej Parku, związanej z występującymi na tym obszarze siedliskami słodko-, slonawo- i słonowodnymi, dokonanie ich waloryzacji, określenie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych wywołujących obecnie, i być może w przyszłości, przekształcenia ich struktur biologicznych i fizyczno-chemicznych. Wszystkie te elementy zostały zawarte w programie ochrony ekosystemów wodnych Słowińskiego Parku Narodowego oraz w propozycji zadań zaproponowanych w celu ich ochrony. Prezentacja niniejszych badań została oparta na: charakterystyce materiałów wyjściowych (spis literatury), wybranych wynikach operatów hydrologicznego (Choiński, Kaniecki 2003) i rybackiego (Ciepielewski 2003), wykonywanych w ramach Planu ochrony parku.
Opracowanie jest charakterystyką takich ekosystemów wodnych, jak jeziora: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie, Dołgie Małe oraz małych zbiorników wodnych położonych na terenie Parku. W pracy przedstawiono zakres różnorodności siedliskowej, biologicznej i ekologicznej ekosystemów, który pozwolił: określić podatność ekosystemów wodnych Parku na zmiany globalne i lokalne, wyznaczyć ich skalę wrażliwości na te zmiany, określić przyczyny ewentualnych zakłóceń biologicznych i troficznych w ich funkcjonowaniu oraz zaproponować dla nich program działań stabilizujących procesy biologiczne i ekologiczne. Integralną częścią opracowania jest chąrakterystyka glonów eupsammonowych, żyjących w powierzchniowej warstwie piasku w zagłębieniach śródwydmowych, oraz obszerna ocena stanu czystości wód w wyżej wymienionych jeziorach, a także zestawienie źródeł zanieczyszczeń obejmujących zlewnie rzek Łeby i Lupawy.
Dane dotyczące zasobów wodnych Słowińskiego Parku Narodowego oraz związane z nimi ustalenia ochronne zostały przedstawione zgodnie z zasadą sporządzania Operatu ochrony zasobów wodnych rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku.

Spis treści:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1
METODY PRACY

ROZDZIAŁ 2
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH

ROZDZIAŁ 3
WYKAZ EKOSYSTEMÓW WODNYCH

ROZDZIAŁ 4
CHARAKTERYSTYKA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
4.1. Ekosystemy jeziora Łebsko z rzekami Łebą i Pustynką
4.1.1. Hydromakrofity
4.1.2. Fitoplankton
4.1.3. Zooplankton
4.1.4. Ogólna charakterystyka
4.2. Ekosystemy jeziora Gardno z rzeką Lupawą
4.2.1. Hydromakrofity
4.2.2. Fitoplankton
4.2.3. Zooplankton
4.2.4. Ogólna charakterystyka
4.3. Ekosystemy jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe
4.3.1. Hydromakrofity
4.3.2. Fitoplankton
4.3.3. Zooplankton
4.3.4. Ogólna charakterystyka

ROZDZIAŁ 5
INNE EKOSYSTEMY WODNE
5.1. Jezioro Suchar
5.2. Staw kolo Łąckiej Góry
5.3. Staw Żelazo
5.4. Staw przymorski koło Czołpina
5.5. Zalew śródwydmowy koło jeziora Dołgie Małe
5.6. Zagłębienia śródwydmowe
5.7. Torfianka Czarne Bagno
5.8. Torfianka Wielkie Bagna
5.9. Torfianka Boleniec
5.10. Kanał humusowy
5.11. Kanał przy przepompowni
5.12. Charaktrystyka ogólna

ROZDZIAŁ 6
GLONY EUPSAMMONOWE
6.1. Ogólna charakterystyka
6.2. Stanowiska badawcze
6.3. Wykaz taksonów

ROZDZIAŁ 7
STAN CZYSTOŚCI WÓD W JEZIORACH: ŁEBSKO, GARDNO, DOLGIE WIELKIE I DOLGIE MAŁE ORAZ ŹR6DŁA ICH ZANIECZYSZCZEŃ
7.1. Jezioro Łebsko - dane ogólne
7.1.1. Stan czystości wód jeziora Łebsko
7.2. Jezioro Gardno - dane ogólne
7.2.1. Stan czystości wód jeziora Gardno
7.3. Jezioro Dolgie Wielkie - dane ogólne
7.3.1. Stan czystości wód w jeziorze Dołgie Wielkie
7.4. Jezioro Dolgie Małe - dane ogólne
7.4.1. Stan czystości wód w jeziorze Dołgie Małe
7.5. Zagrożenie jezior Słowińskiego Parku Narodowego przez źródła zewnętrzne
7.6. Ważniejsze uciążliwe źródła zanieczyszczeń
7.7. Zagrożenie jezior przez rzeki do nich dopływające

ROZDZIAŁ 8
AKTUALNY STAN BIOLOGICZNY EKOSYSTEMÓW WODNYCH SLOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO - MATERIAŁY DO DYSKUSJI
8.1. Jezioro Łebsko
8.2. Jezioro Gardno
8.3. Jezioro Dołgie Wielkie
8.4. Jezioro Dołgie Małe
8.5. Inne zbiorniki

ROZDZIAŁ 9
UWAGI KOŃCOWE
LITERATURA
NOTY O AUTORACH
AQUATIC ECOSYSTEMS OF THE SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK (Summary)

  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska