Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
185
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
1996
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające wiekiem najstarszych kart historii Ziemi.
O każdorazowym stanie przyrody ziemskiej, a więc i stanie współczesnym, decydują przede wszystkim procesy z niedalekiej przeszłości oraz zjawiska trwające aktualnie. Niemniej jednak nie wolno pominąć pośredniej roli dawnych i prastarych procesów oraz zdarzeń geologicznych.
Uogólniając wypada podkreślić, że podczas trzeciorzędu ukształtowane zostały dzisiejsze podstawowe jednostki tektoniki i budowy geologicznej Ziemi. Odnosi się to do podstawowych struktur planetarnych i regionalnych. W czwartorzędzie doszło natomiast do uformowania dzisiejszej rzeźby powierzchni Ziemi, a także do zaistnienia współczesnego strefowego i piętrowego układu dominacji procesów zewnętrznych.
Znajomość rozmiarów, intensywności, tempa, a także skutków współczesnych procesów wewnętrznych i zewnętrznych, czy wreszcie poprawne odczytanie zjawisk właściwych dla całego kenozoiku spełnia istotną rolę w prawidłowym rozumieniu ?głębokiej geologii". Tym bardziej trzeba ubolewać, że kenozoik, a szczególnie jego młodsza część - czwartorzęd, długo pozostawał na marginesie poważnych porównawczych badań geologicznych. Do kenozoiku bowiem odnieść trzeba genezę współczesnego stanu przyrody Ziemi, zrozumienie minionych zjawisk geologicznych, a w konsekwencji odwoływać się do prognozy przemian.

Spis treści:

WPROWADZENIE 
 
TRZECIORZĘD
 
Granica mezozoik-kenozoik 
Stratygrafia trzeciorzędu 
Kenozoiczne przemiany środowiska przyrodniczego Ziemi 
Terytorium Polski w trzeciorzędzie
 
SCHYŁEK KREDY GÓRNEJ (SENON) 
PALEOCEN 
EOCEN 
OLIGOCEN 
MIOCEN 
PLIOCEN 
 
CZWARTORZĘD
 
Granica trzeciorzęd-czwartorzęd 
Czwartorzęd - pochodzenie terminu, generalna periodyzacja 
Rozwój myśli glacjalnej
 
TRUDNE NARODZINY 
RUCH LODÓW LODOWCOWYCH 
NARODZIN MYŚLI GLACJALNEJ CIĄG DALSZY 
PLEJSTOCEŃSKIE ZMIANY POZIOMU MORZA 
PRZYCZYNY ZLODOWACEŃ 
TEORIA GLACJALNA W NATARCIU 
GLACJOIZOSTAZJA 
GLACITEKTONIKA 
MONO- czy POLIGLACJALIZM 
PERYGLACJAŁ 
MORSKIE DOWODY ZMIENNOŚCI KLIMATYCZNEJ PLEJSTOCENU 
WYBRANE METODY DATOWAŃ LICZBOWYCH PLEJSTOCENU 
Glacigeniczny system energetyczny 
Glina morenowa - diagnostyczny osad lodowcowy 
Glacjały, interglacjały i zlodowacenia
 
SCHYŁEK OSTATNIEGO GLACJAŁU ORAZ TRWAJĄCY INTERGLACJAŁ (HOLOCEN) 
Terytorium Polski w czwartorzędzie 
PLEJSTOCEN PRZEDLODOWCOWY 
PLEJSTOCEN LODOWCOWY 
Glacjał najstarszy (w tym najstarsze zlodowacenie) 
Najstarszy interglacjał - interglacjał podlaski (kijewicki?; przasnyski/małopolski?) 
Glacjał południowopolski (w tym zlodowacenia południowopolskie) 
Interglacjał wielki 
Glacjał środkowopolski (zlodowacenia środkowopolskie) 
Interglacjał eemski 
Glacjał północnopolski 
Zlodowacenie toruńskie, ?interglacjał krastudzki 
Zlodowacenie bałtyckie - plenivistulian 
Stadiał przedgrudziądzki, ocieplenie Grudziądza 
Stadiał leszczyńsko-pomorski 
Późny vistulian 
Holocen

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Houben Georg, Treskatis Christoph
Nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacja potrzeb związanych z uzdatnianiem wody oraz rosnącą tendencją do racjonalnego i nowoczesnego odnawiania, a także eksploatacji studni głębinowych, przyczyniły się do pierwszego polskiego wydania niniejszej pozycji. Po ukazaniu się niemieckiego wydania w maju 2003 roku, uznaliśmy, że wskazany jest polski jej przekład i udostępnienie specjalistom zajmujących się problematyką związanej z budową oraz eksploatacją studni.
Kozłowski Tomasz, Kurpias Katarzyna, Sendkowska Grażyna, Trąmpczyński Wiesław
Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gruntów budowlanych, które są niezbędne do ustalenia ich przydatności jako podłoża budowli lub jako materiału budowlanego. Prezentowana publikacja powstała w oparciu o aktualnie obowiązujące normy: PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podział
Siemiński Marek
W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:12
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.