UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja dla systemów multimedialnych


Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja dla systemów multimedialnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
390
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
ISBN
978-83-602001-0-0
  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Multimedia to termin, który w ostatnich latach zyskał niezwykłą popularność. Definiuje on połączenie informacji wizualnej, akustycznej i tekstowej, czyli całokształt środków, na których współczesna cywilizacja opiera wymianę myśli. Jego upowszechnienie jest konsekwencją wszechobecności systemów multimedialnych w życiu większości ludzi. Komputery, telefony komórkowe czy kino domowe przestały być zastrzeżone dla elit i biegle posługują, się nimi już małe dzieci. Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że za tymi urządzeniami kryją się dziesiątki lat pracy naukowców i inżynierów, polegającej na rozważaniach teoretycznych i eksperymentach. Jeszcze mniej osób wie, że na styku kilku dziedzin nauki powstała specjalistyczna jej gałąź - cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wreszcie tylko nieliczni rozumieją, jak ważna dla multimediów jest podpasmowa obróbka sygnałów i związana z nią teoria banków filtrów. 

Spis treści:

Notacja 
Wprowadzenie 
 
1 Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów
 
1.1 Sygnały cyfrowe 
1.1.1 Dziedzina czasu a transformaty 
1.1.2 Sygnały losowe 
1.1.3 Przykłady użytecznych sygnałów 
1.2 Systemy czasu dyskretnego 
1.2.1 Opis systemu w czasie i częstotliwości 
1.2.2 Graficzna reprezentacja systemów LTI 
1.2.3 Filtry cyfrowe 
1.2.4 Filtry wszechprzepustowe 
1.3 Zmiany tempa próbkowania 
1.3.1 Systemy ?multirate" 
1.3.2 Decymacja 
1.3.3 Interpolacja 
1.3.4 Efektywne struktury polifazowe 
 
2 Bank filtrów jako algorytm podpasmowej analizy i syntezy sygnału 
2.1 Ogólny schemat podpasmowego przetwarzania sygnału 
2.2 Kryteria podziału banków filtrów 
2.2.1 Postulat perfekcyjnej rekonstrukcji a zniekształcenia 
2.2.2 Właściwości rozkładu podpasm 
2.2.3 Właściwości filtrów kanałowych 
2.2.4 Banki próbkowane krytycznie a nadpróbkowane 
2.3 Formalny opis banku filtrów 
2.3.1 Podejście bezpośrednie 
2.3.2 Reprezentacja polifazowa 
2.4 Multimedialne zastosowania przetwarzania podpasmowego 
2.4.1 Wprowadzenie 
2.4.2 Kodowanie podpasmowe 
2.4.3 Przetwarzanie perceptualne dźwięku 
2.4.4 Uzdatnianie sygnału mowy 
2.4.5 Ekstrakcja cech do automatycznego rozpoznawania mowy 
2.4.6 Transmisja danych multimedialnych w sieciach pakietowych 
2.4.7 Komunikacja cyfrowa 
 
3 Paraunitarne banki filtrów 
3.1 Paraunitarność polifazowej macierzy transmisji 
3.2 Paraunitarne bloki budulcowe 
3.2.1 Obrót planarny (Givensa) 
3.2.2 Odbicie Householdera 
3.2.3 Ogólna macierz ortogonalna 
3.2.4 Opóźnienie 
3.2.5 Blok stopnia pierwszego 
3.3 Ogólny bank paraunitarny 
3.4 Bank paraunitarny o liniowej fazie 
3.5 Bank o odpowiedziach symetrycznych parami 
3.6 Projektowanie banku paraunitarnego 
 
4 Transformaty jako banki filtrów 
4.1 Transformaty blokowe 
4.1.1 Idea przetwarzania blokowego 
4.1.2 Dyskretna transformata Fouriera - DFT 
4.1.3 Dyskretna transformata kosinusowa - DCT 
4.2 Transformaty z nakładaniem 
4.2.1 Geneza 
4.2.2 Zmodyfikowana dyskretna transformata kosinusowa - MDCT 
 
5 Modulowane banki filtrów 
5.1 Ogólna koncepcja banku modulowanego 
5.2 Bank modulowany DFT 
5.3 Bank modulowany kosinusowo 
5.4 Metody projektowania filtrów prototypowych 
5.4.1 Modulowane kosinusowo banki aproksymujące PR 
5.4.2 Modulowane kosinusowo banki PR 
5.4.3 Banki modulowane DFT 
 
6 Filtry wszechprzepustowe a dekompozycja podpasmowa 
6.1 Podwójnie komplementarna para filtrów 
6.2 Zespolony filtr wszechprzepustowy jako dwukanałowy bank filtrów 
6.3 Złożone banki na bazie filtrów wszechprzepustowych 
6.4 Perfekcyjna rekonstrukcja w bankach filtrów IIR 
 
7 Nierównomierny podział pasma za pomocą banków równomiernych 
7.1 Rozdzielczość czasowa a częstotliwościowa reprezentacji podpasmowej sygnału 
7.2 Struktury drzewiaste z banków filtrów i transformaty falkowe 
7.3 Rekombinacja kanałów 
7.4 Bezpośrednie sumowanie i łączenie kanałów 
7.5 Zestawianie filtrów z kilku banków 
 
8 Systemy spaczone 
8.1 Transformacja wszechprzepustowa 
8.1.1 Deformacja odpowiedzi częstotliwościowych systemu za pomocą filtrów wszechprzepustowych 
8.1.2 Korekta przesunięcia częstotliwości DC 
8.1.3 Korekta wielokrotnego mapowania osi częstotliwości 
8.1.4 Aproksymacja charakterystyki częstotliwościowej układu słuchowego 
8.2 Spaczone modulowane banki filtrów 
8.2.1 Spaczony bank modulowany DFT 
8.2.2 Spaczony bank modulowany kosinusowo 
8.2.3 Podpróbkowanie sygnałów kanałowych minimalizujące aliasing 
8.2.4 Projektowanie filtru prototypowego 
8.2.5 Kompensacja zniekształceń fazowych 
8.2.6 Praktyczne przykłady projektowania spaczonych banków aproksymujących skalę Bark 
8.3 Spaczona dyskretna transformata Fouriera - WDFT 
8.3.1 Geneza nierównomiernej analizy spektralnej 
8.3.2 Definicja 
8.3.3 Odwracalność 
8.3.4 Złożoność obliczeniowa 
8.3.5 Eksperyment - WDFT w roli transformaty blokowej 
 
9 Implementacje banków paraunitarnych odporne na kwantyzację współczynników 
9.1 Problemy związane ze skończoną dokładnością reprezentacji liczb 
9.1.1 Stałoprzecinkowe platformy implementacyjne 
9.1.2 Wpływ kwantyzacji współczynników na obroty i bloki diadyczne 
9.2 Kwaternionowe struktury kratowe 
9.2.1 Kwaterniony 
9.2.2 Kwaternionowe parametryzacje macierzy ortogonalnych 
9.2.3 Kwaternionowe faktoryzacje macierzy polifazowych 
9.3 Struktury drabinkowe (?lifting schemes" ) 
9.3.1 Ogólne właściwości faktoryzacji skoszeniowych 
9.3.2 Przykłady prostych struktur drabinkowych 
9.3.3 Realizacja systemów wielokanałowych za pomocą struktur drabinkowych 
9.4 Wpływ reprezentacji współczynników na różne struktury implementacyjne 
 
10 Praktyczne systemy multimedialne wykorzystujące dekompozycję podpasmową 
10.1 Model psychoakustyczny na bazie WDFT 
10.1.1 Ogólny algorytm estymacji progu maskowania 
10.1.2 WDFT jako podstawa modelu psychoakustycznego 
10.1.3 Empiryczna konfrontacja WDFT z jej alternatywami 
10.2 Uzdatnianie sygnału mowy w dziedzinie spaczonego widma 
10.2.1 Ogólna koncepcja systemu 
10.2.2 Psychoakustyczna reguła widmowego ważenia 
10.2.3 Estymacja szumu 
10.2.4 Ewaluacja algorytmu 
10.3 Kodowanie audio i mowy w dziedzinie spaczonego widma 
10.4 Szerokopasmowy - koder mowy typu CELP o wielopasmowym wzbudzeniu 
10.4.1 Koncepcja systemu 
10.4.2 Algorytm kompresji i dekompresji 
10.4.3 Konstrukcja wielopasmowego słownika wzbudzeń 
10.4.4 Rekonfiguracja słownika wzbudzeń na podstawie analizy psychoakustycznej sygnału 
10.4.5 Eksperymentalna ocena jakości kompresji 
10.5 Uzdatnianie sygnału mowy z użyciem banku spaczonego 
10.5.1 Motywacja 
10.5.2 Konstrukcja systemu 
10.5.3 Ewaluacja rozwiązania 
10.5.4 Podsumowanie 
10.6 Czteropasmowa pakietowa transformata falkowa wykorzystująca kwaternionowe banki filtrów 
10.6.1 Motywacja 
10.6.2 Aproksymacja rozkładu pasm krytycznych drzewem DWPT 
10.6.3 Estymacja progu maskowania w dziedzine falek 
10.6.4 Zastosowania modelu 
10.7 Kwaternionowe banki filtrów w transformatowej kompresji obrazu 
10.7.1 Cele badań 
10.7.2 Projektowanie banku filtrów 
10.7.3 Eksperymenty 
10.7.4 Podsumowanie 
 
Bibliografia
Indeks

  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska