UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty


Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Górska Ewa
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
470
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7814-477-9
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje dotyczące procesu kształtowania, badania i oceny stanowisk pracy oraz otoczenia, przykłady rozwiązań opartych na badaniach autorki, schematy działań projektowych i diagnostycznych oraz propozycje eksperymentów do przeprowadzania w warunkach laboratoryjnych. Zawarte w nim informacje pozwalają na doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w aspekcie ergonomicznym.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WPROWADZENIE
1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej
1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa
1.3. Organizacja badań ergonomicznych, instytucje naukowe oraz piśmiennictwo periodyczne z zakresu ergonomii w Polsce i na świecie
1.4. Podstawowe pojęcia stosowane w ergonomii, diagnostyce i organizacji pracy

2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA ERGONOMICZNEGO
2.1. Działania ergonomiczne w sferze techniki
2.2. Procesy projektowania w technice
2.2.1. Pojęcie procesu projektowania
2.2.2. Sekwencja działań podstawowych i strategie projektowe
2.2.3. Typowe struktury procesów projektowania technicznego
2.3. Elementy metodyki projektowania ergonomicznego
2.3.1. Decyzje projektowe
2.3.2. Przedmiot projektowania ergonomicznego
2.3.3. Podział zadań w systemie człowiek-obiekt techniczny
2.3.4. Fazy istnienia systemu
2.3.5. Ergonomiczne kryteria projektowe
2.3.6. Ergonomiczna klasyfikacja projektowanych systemów
2.4. Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego
2.5. Rocedura wykonania zadania projektowego
2.5.1. Sformułowanie zadania projektowego
2.5.2. Założenia ergonomiczno-techniczno-ekonomiczne (ZETE) do projektu
2.5.3. Poszukiwanie koncepcji rozwiązania zadania projektowego
2.5.4. Projektowanie wstępne
2.5.5. Projektowanie szczegółowe i dokumentowanie konstrukcyjne
2.5.6. Budowa i badanie prototypu
2.5.7. Weryfikacja dokumentacji projektowej
2.6. Zadania projektowe
Zadanie 1. Podział czynności i zadań między człowieka i maszynę
Zadanie 2. Prognoza obciążeń fizycznych pracownika
Zadanie 3. Prognoza obciążenia psychicznego przyszłych użytkowników
Zadanie 4. Metody pracy
Zadanie 5. Ustalenie wysokości manipulacyjnej i przestrzeni czynności ruchowych
Zadanie 6. Projektowanie stanowiska pracy w pozycji siedzącej
Zadanie 7. Projektowanie struktury przestrzeni pracy na podstawie danych antropometrycznych
Zadanie 8. Projektowanie koniecznej przestrzeni obserwacji
Zadanie 9. Architektura obiektu technicznego
Zadanie 10. Projektowanie rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i wskaźnikowych
Zadanie 11. Konstrukcja i dobór urządzeń sygnalizacyjnych i informacyjnych
Zadanie 12. Konstrukcja i dobór typowych urządzeń sterowniczych
Zadanie 13. Badanie prototypu
Zadanie 14. Projektowanie modernizacji stanowisk pracy
Zadanie 15. Projektowanie środowiska fizyczno-chemiczno-biologicznego

3. DIAGNOZA W ERGONOMII
3.1. Istota diagnozy
3.2. Diagnoza ergonomiczna
3.3. Diagnoza jako źródło danych do projektowania
3.4. Diagnoza obciążeń człowieka w procesie pracy
3.4.1. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy wykonywania pracy
3.4.2. Ocena obciążenia fizycznego pracą
3.4.3. Ocena ryzyka występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
3.4.4. Psychologiczne podstawy wykonywania pracy
3.4.5. Ocena obciążenia psychicznego pracą
3.4.6. Zmęczenie i odpoczynek
3.5. Diagnoza obiektów technicznych
3.5.1. Ocena antropometryczna obiektów technicznych
3.5.2. Dane dotyczące warunków percepcji informacji
3.5.3. Kształtowanie układów kontrolno-sterowniczych
3.5.4. Kształtowanie obiektów technicznych
3.6. Diagnoza materialnego środowiska pracy
3.6.1. Drgania mechaniczne (wibracje)
3.6.2. Hałas
3.6.3. Oświetlenie
3.6.4. Mikroklimat
3.6.5. Zanieczyszczenia, zapylenia
3.6.6. Emisja energii szkodliwej
3.7. Przegląd metod i technik diagnostycznych
3.7.1. Struktura metod oceny stanowisk pracy
3.7.2. Metoda list kontrolnych
3.7.3. Metody badań testowych
3.7.4. Metody ilościowe
3.7.5. Metody atestacji i certyfikacji
3.7.6. Metoda bilansowa
3.7.7. Metoda analizy czynnikowej

4. ZASADY PROJEKTOWANIA ZHUMANIZOWANYCH FORM ORGANIZACJI PRACY
4.1. Ergonomiczne aspekty nowych form organizacji pracy
4.1.1. Kształtowanie treści pracy
4.1.2. Praca w zespołach roboczych
4.1.3. Metody pracy
4.1.4. Przerwy wypoczynkowe w czasie pracy
4.1.5. Praca zmianowa
4.1.6. Elastyczne formy czasu pracy
4.2. Psychologiczne i społeczne aspekty organizacji pracy
4.2.1. Motywacja do pracy
4.2.2. Satysfakcja z pracy
4.2.3. Teoria systemów socjotechnicznych
4.3. Partycypacyjne metody usprawnienia organizacji pracy
4.4. Metody wartościowania pracy
4.5. Mierniki oceny warunków pracy
4.5.1. Ocena płynności kadr
4.5.2. Ocena bezpieczeństwa pracy
4.5.3. Ocena wypadków przy pracy
4.5.4. Ocena ryzyka zawodowego
4.5.5. Ocena efektów pracy pracownika
4.5.6. Ocena wydajności pracy
4.5.7. Ocena technicznego uzbrojenia pracy
4.5.8. Ocena ekonomiczna rozwiązań ergonomicznych

5. NOWE NURTY W BADANIACH ERGONOMICZNYCH
5.1. Ergonomia mieszkania
5.2. Ergonomia dla ludzi starszych i osób z niepełnosprawnościami
5.3. Ergonomia wyrobu
5.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy
5.5. Stan normalizacji w ergonomii
5.6. Ergonomia przekazu informacji naukowej
5.6.1. Osobowość wykładowcy
5.6.2. Konstrukcja treści przekazu
5.6.3. Zasada poglądowości przekazu
5.7. Certyfikacja kompetencji zawodowych ergonomisty

6. EKSPERYMENTY

Część 1 STRUKTURA PRZESTRZENNA STANOWISKA PRACY
Eksperyment 1. Graficzne wyznaczanie obszarów pracy
Eksperyment 2. Modelowe wyznaczanie obszarów pracy (fantomy)
Eksperyment 3. Komputerowe wyznaczanie obszarów pracy
Eksperyment 4. Ocena rozmieszczenia urządzeń sterowniczych
Eksperyment 5. Ocena ergonomiczności różnych typów krzeseł
Eksperyment 6. Wyznaczanie wysokości pola pracy i rozległości strefy manipulacyjnej
Eksperyment 7. Wyznaczanie położenia strefy manipulacji
Eksperyment 8. Uwarunkowania sprawności komunikacyjnej układu człowiek-maszyna
Eksperyment 9. Wyznaczanie optymalnego położenia kątowego strefy manipulacyjnej
Eksperyment 10. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant A)
Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B)
Eksperyment 12. Badanie szybkości i precyzji pracy
Eksperyment 13. Weryfikacja antropometryczna stanowiska pracy

Część 2 FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WYKONYWANIA PRACY
Eksperyment 14. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi
Eksperyment 15. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc
Eksperyment 16. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru tętna
Eksperyment 17. Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru odnowy tętna,. ciśnienia krwi, wentylacji minutowej płuc
Eksperyment 18. Warunki utrzymania maksymalnej siły mięśni
Eksperyment 19. Statyczne obciążenie mięśni
Eksperyment 20. Indeks sprawności fizycznej

Część 3 PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYKONANIA PRACY
Eksperyment 21. Badanie wydolności psychicznej na podstawie pomiaru czasu reakcji prostej
Eksperyment 22. Badanie wydolności psychicznej na podstawie pomiaru czasu reakcji złożonej (alternatywnej)
Eksperyment 23. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Eksperyment 24. Preferencje w spostrzeganiu
Eksperyment 25. Monotonia

Część 4 HAŁAS
Eksperyment 26. Ocena poziomu hałasu w pomieszczeniu zamkniętym
Eksperyment 27. Sumowanie poziomów hałasu
Eksperyment 28. Wpływ szumu na odbiór informacji werbalnych
Eksperyment 29. Ocena poziomu ekspozycji na hałas
Eksperyment 30. Absolutny próg słuchowy
Eksperyment 31. Wpływ hałasu na słuch
Eksperyment 32. Ocena szkodliwości hałasu
Eksperyment 33. Ocena dokuczliwości hałasu
Eksperyment 34. Indywidualne środki ochrony przed hałasem
Eksperyment 35. Wykreślenie mapy hałasu
Eksperyment 36. Chłonność akustyczna pomieszczenia
Eksperyment 37. Izolacyjność akustyczna przegród z materiałów dźwiękoizolacyjnych
Eksperyment 38. Tłumienie dźwięku przez materiały dźwiękoizolacyjne

Część 5 DRGANIA MECHANICZNE (WIBRACJE)
Eksperyment 39. Ocena parametrów wibracji
Eksperyment 40. Wpływ parametrów wibracji na pracę człowieka

Część 6 OŚWIETLENIE
Eksperyment 41. Ocena parametrów oświetlenia w pomieszczeniu zamkniętym
Eksperyment 42. Oświetlenie płaszczyzny roboczej
Eksperyment 43. Cienistość ogólna i zaciemnienie miejscowe na płaszczyźnie roboczej
Eksperyment 44. Wpływ natężenia oświetlenia na czas reakcji prostej operatora

Część 7 WARUNKI TERMICZNE
Eksperyment 45. Ocena parametrów mikroklimatu
Eksperyment 46. Mikroklimat w środowisku termicznym umiarkowanym

Część 8 ZAGROŻENIA WYPADKOWE
Eksperyment 47. Analityczna ocena częstości zagrożeń wypadkowych

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Houben Georg, Treskatis Christoph
89,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska