UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Chemia polimerów T. II. Podstawowe polimery syntetyczne i ich zastosowanie


Chemia polimerów T. II. Podstawowe polimery syntetyczne i ich zastosowanie
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
376
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN
83-7207-368-6
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Podręcznik stanowi całość z tomem I. Omówiono w nim chemię i technologię polimerów. Podano podstawowy, klasyczny opis procesów, prowadzących do syntezy polimerów oraz główne kierunki zastosowań w nowoczesnej gospodarce. Na rynku polskim jest to nowoczesne i unikatowe opracowanie. Autorzy poszczególnych rozdziałów są autorytetami naukowymi w swoich specjalnościach. 
 
Spis treści:

PODSTAWOWE GRUPY TWORZYW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH 
1. POLIMERY TERMOPLASTYCZNE (Jerzy Fejgin) 
1.1. Charakterystyka ogólna 
1.2. Stany fizyczne 
1.3. Właściwości użytkowe 
Literatura 
 
2. TWORZYWA TERMO- I CHEMOUTWARDZALNE (Wacław Królikowski) 
2.1. Budowa tworzyw termo- i chemoutwardzalnych 
2.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne tworzyw usieciowanych 
2.3. Ważniejsze techniczne tworzywa utwardzalne 
2.4. Zastosowania tworzyw utwardzalnych 
2.5. Metody przetwórstwa tworzyw utwardzalnych 
2.6. Sieciowanie elastomerów i termoplastów 
Literatura 
 
3. ELASTOMERY (Ludomir Ślusarski) 
3.1. Zjawisko wysokiej elastyczności 
3.2. Niektóre problemy technologiczne 
3.3. Sieciowanie kauczuków 
3.4. Wpływ napełniaczy na właściwości i zastosowanie elastomerów 
Literatura 
 
4. POLIMERY WŁÓKNOTWÓRCZE (Stefan Boryniec) 
4.1. Charakterystyka ogólna 
4.2. Formowanie włókien chemicznych 
4.3. Warunki włóknotwórczości polimerów 
Literatura 
 
5. POLIMERY POWŁOKOTWÓRCZE (WRAZ Z KLEJAMI) (Tadeusz Spychaj) 
5.1. Substancje błonotwórcze 
5.2. Kleje 
Literatura 
 
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH 
 
6. POLIOLEFINY (Maria Nowakowska) 
6.1. Charakterystyka rozwoju metod otrzymywania polietylenu i polipropylenu 
6.2. Polietylen 
6.3. Polipropylen 
6.4. Kopolimery olefin 
6.5. Polibuteny 
Literatura 
 
7. POLISTYREN (Witold Kuran) 
7.1. Charakterystyka ogólna polimeryzacji i polimerów styrenu 
7.2. Metody otrzymywania polimerów styrenu 
7.3. Kopolimery styrenu 
Literatura 
 
8. POLIMERY DIENÓW (Zbigniew Florjańczyk) 
8.1. Monomery i mikrostruktura łańcuchów 
8.2. Polimeryzacja rodnikowa dienów sprzężonych 
8.3. Polimeryzacja anionowa 
8.4. Polimeryzacja koordynacyjna 
8.5. Właściwości polimerów dienów 
Literatura 
 
9. POLI(CHLOREK WINYLU) (Maria Obłój-Muzaj) 
9.1. Monomer 
9.2. Metody otrzymywania PVC i jego formy użytkowe 
9.3. Polimery emulsyjne, suspensyjne i otrzymane w masie 
9.4. Ciężar cząsteczkowy a zastosowania PVC 
9.5. Kopolimery chlorku winylu 
9.6. Przetwórstwo PVC i zastosowania 
9.7. Środki pomocnicze do przetwórstwa PVC 
9.8. PVC a środowisko 
Literatura 
 
10. POLIMERY FLUOROWE (Zbigniew Florjańczyk) 
Literatura 
 
11. HOMOPOLIMERY KWASU AKRYLOWEGO I METAKRYLOWEGO ORAZ ICH POCHODNYCH (Joanna Szumilewicz) 
11.1. Uwagi ogólne i nazewnictwo 
11.2. Polimeryzacja kwasu akrylowego, metakrylowego oraz ich pochodnych 
11.3. Właściwości i zastosowania polimerów akrylowych 
11.4. Przemysłowe metody wytwarzania polimerów akrylowych 
11.5. Reakcje polimerów akrylowych 
Literatura 
 
12. POLI(OCTAN WINYLU) I JEGO POCHODNE (Halina Pietkiewicz) 
12.1. Octan winylu 
12.2. Homopolimery i kopolimery octanu winylu 
12.3. Poli(alkohol winylowy) 
12.4. Poliwinyloacetale 
Literatura 
 
13. KOPOLIMERY MONOMERÓW WINYLOWYCH (Stefan Połowiński) 
13.1. Ogólna charakterystyka fizykochemiczna kopolimerów 
13.2. Najważniejsze grupy nie usieciowanych kopolimerów winylowych 
Literatura 
 
14. POLIETERY (Edgar Bortel) 
14.1. Polietery alifatyczne 
14.2. Polietery aromatyczne 
14.3. Poli(hydroksyetery) 
Literatura 
 
15. POLIACETALE (Przemysław Kubisa) 
15.1. Polimeryzacja aldehydów 
15.2. Polimeryzacja cyklicznych acetali 
15.3. Poliformaldehyd 
 
16. POLISULFIDY (Andrzej Duda) 
16.1. Charakterystyka ogólna 
16.2. Poli(monosulfidy) 
16.3. Politioacetale 
16.4. Poli(polisulfidy) 
16.5. Polisiarka 
Literatura 
 
17. POLIESTRY NASYCONE (Tadeusz Skwarski) 
17.1. Charakterystyka ogólna 
17.2. Liniowe poliestry alifatyczne 
17.3. Liniowe poliestry z pierścieniami aromatycznymi w łańcuchu 
17.4. Poliwęglany 
17.5. Poliarylany 
Literatura 
 
18. NIENASYCONE ŻYWICE POLIESTROWE (Piotr Penczek) 
18.1. Rodzaje żywic i ich zastosowania 
18.2. Poliestry nienasycone - synteza 
18.3. Monomery sieciujące 
18.4. Utwardzanie żywic 
18.5. Dodatki do nienasyconych żywic poliestrowych 
18.6. Reakcje zagęszczania chemicznego zachodzące w czasie wytwarzania tłoczyw poliestrowych (Wacław Królikowski) 
18.7. Budowa chemiczna usieciowanych żywic poliestrowych 
Literatura 
 
19. POLIURETANY (Zygmunt Wirpsza) 
19.1. Surowce 
19.2. Reakcje izocyjanianów 
19.3. Kataliza 
19.4. Elastomery poliuretanowe 
19.5. Poliuretanowe tworzywa piankowe 
19.6. Powłoki i kleje poliuretanowe 
Literatura 
 
20. POLIAMIDY (Andrzej Włochowicz) 
20.1. Otrzymywanie poliamidów 
20.2. Budowa cząsteczkowa poliamidów 
20.3. Ciężar cząsteczkowy poliamidów 
20.4. Budowa nadcząsteczkowa poliamidów 
20.5. Wybrane właściwości chemiczne i fizyczne poliamidów 
Literatura 
 
21. ŻYWICE EPOKSYDOWE (Piotr Penczek) 
21.1. Przegląd żywic epoksydowych 
21.2. Synteza i asortyment żywic epoksydowych z bisfenolu A i epichlorohydryny 
21.3. Inne rodzaje żywic epoksydowych 
21.4. Sieciowanie żywic epoksydowych i utwardzacze 
21.5. Rozcieńczalniki żywic epoksydowych 
21.6. Środki uelastyczniające 
21.7. Zastosowania żywic epoksydowych 
Literatura 
 
22. FENOPLASTY I AMINOPLASTY (Jan Brzeziński) 
22.1. Fenoplasty 
22.2. Aminoplasty 
Literatura 
 
23. POLIMERY KRZEMOORGANICZNE (Mieczysław Mazurek) 
23.1. Wprowadzenie 
23.2. Struktura i właściwości 
23.3. Metody syntezy monomerów krzemoorganicznych 
23.4. Metody polimeryzacji 
23.5. Zastosowania 
Literatura 
 
SKOROWIDZ
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska