UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe PB - Nr 5.


Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe PB - Nr 5.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
451
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Podstawowym powodem zainteresowania modelami matematycznymi w procesie planowania jest dążenie do optymalnego odwzorowania badanych procesów w celu uzyskania wiarygodnej informacji o ich dalszym przebiegu. Trafność przygotowanych przez przedsiębiorstwo prognoz w dużym stopniu wpływa na zajmowane przez nie miejsce na rynku produkcji czy usług. Prognozowanie jest także stałym elementem planowania i zarządzania każdego szczebla w hierarchii procesu decyzyjnego. Potrzeba oceny jakościowych lub też ilościowych zmian badanych procesów występuje prawie w każdej dziedzinie ekonomii i nawet życia codziennego. Cechą charakterystyczną wielu zjawisk gospodarczych jest zależność niektórych zmiennych od ich stanów poprzednich oraz występowanie określonej cykliczności takiego zjawiska. Ponadto wiele z nich ma często charakter niestacjonarny. Do modelowania tego typu procesów można wykorzystać klasę modeli określaną jako scałkowane procesy autoregresji i średniej ruchomej (ang. ARIMA - crutore-gressüve-integrnted moving average). Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki, w których istnieje konieczność dokonania prognozy, zarówno niestacjonarnych jak i stacjonarnych zjawisk ekonomicznych czy też procesów technologicznych.
Artykuł ten przedstawia ideę oraz przykład analizy szeregów czasowych metodą Boxa-Jenkinsa i zastosowanie tej analizy do prognozowania przyszłych wartości takiego szeregu. W celu podkreślenia wszechstronności stosowania modeli ARIMA autorzy zdecydowali się na przedstawienie w tym artykule prognozy wielkości ładunku zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków. Jak już wspomniano, konstrukcja takiej prognozy zostanie oparta na metodzie Boxa-Jenkinsa. Chociaż przydatność tych modeli do modelowania pracy oczyszczalni została potwierdzona przez wielu autorów [G. W. Ellis i in. 1990, P. M. Berthouex 1989], nie są one jeszcze w tej dziedzinie stosowane zbyt powszechnie.

Spis treści:

1. Andraka D., Jurczuk A.: Zastosowanie metody Boxa-Jenkinsa do modelowania rzeczywistych szeregów czasowych 
2. Bagieńska A.: Dochód gospodarstw domowych jako kategoria ekonomiczna 
3. Bagieńska A.: Kształtowanie płac w sferze budżetowej w okresie transformacji 
4. Borowska A.: Przywództwo - nowoczesne kierowanie ludźmi 
5. Borowska A.: Zarządzanie sobą 
6. Budzisz B.: Społeczno-organizatorska działalność kółek rolniczych 
7. Czerewacz K.: Zakres i charakter procesów integracyjnych w ramach północnoamerykańskiej strefy wolnego handlu 
8. Daniluk A., Urban W.: Wykorzystanie rachunku kosztów jakości w zarządzaniu jakością 
9. Dobrzyński M.: Poziom obsługi klienta w przedsiębiorstwach i organizacjach województwa podlaskiego 
10. Dobrzyński M.: Problemy integracji systemów logistycznych Polski i Unii Europejskiej 
11. Dziekoński K.: Korzyści płynące z zastosowania informatycznych sys-temów wspomagających zarządzanie projektami 
12. Dziekoński K.: Możliwości wykorzystania systemów informacyjnych 
13. Ejdys J.: Ekologizacja procesów zarządzania 
14. Halicka K.: Wybrane zagadnienia dotyczące lokalizacji: klasyfikacja przykłady zastosowań 
15. Ignatiuk S.: Ekonomia dobrobytu społecznego w świetle teorii i praktyki 
16. Ignatiuk S.: Produkcja towarowa rolnictwa północno-wschodniej Polski na tle kraju 
17. Ignatiuk S., Wojsznis B.: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych przemysłu spożywczego branży mleczarskiej 
18. Jakuszewicz L: Prognozowanie przestrzennego obciążenia, mocą elektryczną 
19. Kozłowska A.: Perspektywy reklamy w procesie globalizacji 
20. Lisowski J. L.: Weryfikacja projektu w świetle uregulowań normy ISO 9001 
21. Mazur B.: Ekologia a reklama 
22. Mazur B.: Segmentacja rynku usług edukacyjnych 
23. Naruszewicz S.: Status brokera ubezpieczeniowego 
24. Naruszewicz S.: Specyfika działałności brokerskiej w Polsce 
25. PąsikM.: Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 
26. PąsikM.: Idea zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
27. Saczyńska S.: Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja i selekcja 
28. Saczyńska S.: Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie selekcji 
29. Snarski S. J.: Wpływ zróżnicowanych warunków przyrodniczych na organizację i ekonomikę gospodarstw rolniczych 
30. Truszkowska M.: Działalność Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 
31. Wasiuk M.: Ewolucja systemów informatycznych jako części składowej systemów informacyjnych 
32. Wojsznis B.: Analiza wyposażenia gospodarstw rolniczych województwa białostockiego w ciągniki i maszyny 
33. Wojsznis B., Ignatiuk S.: Regionalne aspekty rolnictwa pólnocno-wschodniej części kraju

  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska