Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
145
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Praca jest studium teoretyczno - doświadczalnym z zakresu badania i opisu deformacji niesprężystej oraz uszkodzeń materiałów w warunkach złożonych historii obciążeń. Podstawą opracowania monografii są wyniki badań własnych autora, obejmujące zarówno prace teoretyczne jak i eksperymentalne, oraz rezultaty analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem badań innych autorów. Powyższe wyniki są materiałem uzupełniającym się. Zasadniczym elementem pracy jest poszerzony model fizyczny poślizgów,wzbogacony o koncepcję tzw. oddziaływań wewnątrzsystemowych (wewnątrzmateriałowych), co przybli'za prezentowaną teorię, w zasadzie fenomenologiczną, do nawiązania kontaktu z teorią procesów elementarnych. Poprawność modelu jest weryfikowana doświadczalnie. Przedstawiono dzisiejsze poglądy oraz osiągnięcia naukowe dotyczące problemów deformacji niesprężystej i zapoczątkowania pękania materiałów.
Praca składa się z 11 rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą podstaw opisu deformacji niesprężystej. Scharakteryzowano deformację tzw. ?natychmiastową" oraz deformację przebiegającą w czasie (pełzanie). Wskazano na istotną rolę naprężeń wewnętrznych w przebiegu deformacji, zarówno ?natychmiastowej", jak też pełzania. Opisano osobliwości w zachowaniu się materiałów podczas skokowych zmian obciążenia, takie jak: efekt opóźnionego płynięcia, chwilowego osłabienia i umocnienia oraz pojęcie tzw. naprężenia progowego. Przedstawiono teorię poślizgów Batdorfa - Budiansky'ego. Opisano pojęcie systemu poślizgu.
Rozdział 4 zawiera opis deformacji niesprężystej w ujęciu teorii poślizgów. Przedstawiono koncepcje opisu deformacji ?natychmiastowej" jak też deformacji pełzania nieustalonego i ustalonego. Scharakteryzowano funkcje niejednorodności naprężeń wewnętrznych, gęstości uszkodzeń oraz oporu plastycznego, uwzględniające efekty czasowe.
W rozdziale 5 zawarta jest dyskusja dotycząca modułu dociążenia Gd. Podane są wyniki własne oraz wyniki uzyskane przez innych autorów. Wskazana jest zależność modułu od prędkości przykładanego obciążenia.
Rozdział 6 dotyczy analizy zachowania się materiału po skokowym odciążeniu. Jednym z ważniejszych elementów rozdziału są rozważania dotyczące tzw. opóźnionego płynięcia.
Treścią rozdziału 7 są badania eksperymentalne i teoretyczne nad przebiegiem deformacji w złożonym stanie obciążenia. Stawia się hipotezę o istnieniu wspólnych obszarów poślizgów w warunkach złożonych stanów naprężeń. W rozdziale 8 przedstawiono zastosowanie zmodyfikowanej teorii poślizgów do opisu relaksacji naprężeń podczas jednoosiowego rozciągania oraz przy jednoczesnym działaniu siły osiowej i momentu skręcającego.
Rozdział 9 zawiera rozważania dotyczące odkształceń niesprężystych w wyniku obciążeń zmieniających się w czasie (o zmiennym znaku oraz cyklicznych). Przedstawiono pogląd dotyczący tzw. granicy akomodacji materiału oraz stabilizacji odkształceń.
Rozdział 10 dotyczy badań eksperymentalnych nad efektem pseudosprężystości materiału z pamięcią kształtu (stopu Cu-Zn-AI-Ni). Przedstawiono jakościowy opis tego zjawiska z wykorzystaniem zależności rozwijanej teorii poślizgów.
W rozdziale 11 zawarta jest koncepcja opisu inicjacji pękania materiałów polikrystalicznych. Wykorzystana jest zmodyfikowana teoria poślizgów, do której wprowadzono tzw. uśrednioną funkcję uszkodzeń.

Spis treści:

Streszczenie 
Wstęp 
Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Podstawy fizyczne deformacji niesprężystej metali 
1.1. Deformacja niesprężysta ``natychmiastowa`` oraz deformacja zależna od czasu 
1.2. Naprężenia wewnętrzne i mikrouszkodzenia struktury jako wynik procesu deformacji

2. Osobliwości deformacji niesprężystej 
2.1. Efekt ``opóźnionego płynięcia`` 
2.2. Efekt chwilowego osłabienia oraz chwilowego umocnienia materiału 
2.3. Naprężenie progowe

3. Teorie deformacji nieodwracalnej oparte na koncepcji poślizgów 
3.1. Pojęcie poślizgu, system poślizgu 
3.2. Teoria poślizgów Batdorfa - Budiansky`ego 
3.3. Inne teorie poślizgów

4. Zależności teorii poślizgów uwzględniające wewnątrzsystemowe efekty czasowe 
4.1. Koncepcja funkcji niejednorodności naprężeń wewnętrznych 
4.2. Funkcja gęstości uszkodzeń 
4.3. Koncepcja funkcji oporu plastycznego uwzględniająca efekty czasowe 
4.4. Sposób wykorzystania zależności rozwijanej teorii poślizgów 
4.5. Uwagi o wyznaczaniu niektórych stałych materiałowych

5. Moduł dociążenia Gd jako funkcja zorientowanych naprężeń wewnętrznych 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Badania doświadczalne 
5.3. Opis teoretyczny wyników eksperymentu 
5.3.1. Obliczenia z uwzględnieniem pełzania nieustalonego i ustalonego 
5.3.2. Obliczenia z uwzględnieniem pełzania nieustalonego 
5.4. Analiza wyników doświadczalnych i teoretycznych. Wnioski

6. Zachowanie się materiału po natychmiastowym obniżeniu naprężenia 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Badania doświadczalne 
6.3. Opis teoretyczny 
6.3.1. Opis uwzględniający pełzanie nieustalone i ustalone 
6.3.2. Opis uwzględniający pełzanie nieustalone 
6.4. Analiza wyników doświadczalnych i teoretycznych. Wnioski

7. Wpływ historii obciążenia rozciągającego na odkształcenia postaciowe pełzania w złożonym stanie naprężenia 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Badania doświadczalne 
7.3. Opis teoretyczny. Obliczenia numeryczne 
7.4. Podsumowanie wyników. Wnioski

8. Relaksacja naprężenia w ujęciu teorii poślizgów 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Analiza teoretyczna 
8.3. Przykład obliczenia relaksacji złącza śrubowego pracującego w jednoosiowym stanie naprężenia 
8.4. Obliczenia relaksacji w warunkach złożonego stanu naprężeń

9. Obciążenia o zmiennym znaku i obciążenia cykliczne 
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Proporcjonalne obciążenie siłą osiową i momentem skręcającym 
9.3. Cykliczne obciążenie dwustronnie zmienne, rozciąganie - ściskanie 
9.4. Tętniący cykl obciążenia 
9.5. Cykliczne obciążenie dwustronnie zmienne z okresowym przetrzymaniem przy rozciąganiu

10. Zastosowanie teorii poślizgów do opisu pseudosprezystosci materiału z pamięcią kształtu 
10.1. Wprowadzenie 
10.2. Badania doświadczalne i opis teoretyczny

11. Koncepcja opisu inicjacji pękania materiałów polikrystalicznych

12. Uwagi końcowe

Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Cichoń Czesław
Podręcznik powstał na potrzeby przedmiotu Metody Obliczeniowe, wykładanego na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Jednakże, poprzez rozszerzenie jego treści i interpretacji rozwiązywanych zadań na zadania z mechaniki konstrukcji inżynierskich, powinien on być również przydatny studentom innych wydziałów politechnicznych.
Kapkowski Jacek
W skrypcie przedstawiono podstawy analizy naprężeń, płaski stan naprężenia, metody eksperymentalne w jego badaniach, naprężenia i odkształcenia w prętach poddanych skręcaniu, badanie kształtu powierzchni. Skrypt jest przeznaczony dla studentów specjalności optycznej Wydziału Mechatroniki.
Jakowluk Anatoliusz
Koniec XX wieku charakteryzuje się burzliwym rozwojem robototechniki, a w szczególności robotów trzeciej generacji. Do ich projektowania i wyposażania w programy sterowania potrzebny jest cały arsenał wiedzy i metod z zakresu: matematyki, mechaniki ogólnej i analitycznej, teorii mechanizmów, teorii automatycznego sterowania i optymalizacji, teorii sprężystości, drgań i propagacji fal, teorii napędów i innych.
Cyunczyk Aleksander, Sieniawski Jan
Zakres wiedzy przedstawiony w podręczniku poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-16 18:05
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.