UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów


Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
145
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Praca jest studium teoretyczno - doświadczalnym z zakresu badania i opisu deformacji niesprężystej oraz uszkodzeń materiałów w warunkach złożonych historii obciążeń. Podstawą opracowania monografii są wyniki badań własnych autora, obejmujące zarówno prace teoretyczne jak i eksperymentalne, oraz rezultaty analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem badań innych autorów. Powyższe wyniki są materiałem uzupełniającym się. Zasadniczym elementem pracy jest poszerzony model fizyczny poślizgów,wzbogacony o koncepcję tzw. oddziaływań wewnątrzsystemowych (wewnątrzmateriałowych), co przybli'za prezentowaną teorię, w zasadzie fenomenologiczną, do nawiązania kontaktu z teorią procesów elementarnych. Poprawność modelu jest weryfikowana doświadczalnie. Przedstawiono dzisiejsze poglądy oraz osiągnięcia naukowe dotyczące problemów deformacji niesprężystej i zapoczątkowania pękania materiałów.
Praca składa się z 11 rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą podstaw opisu deformacji niesprężystej. Scharakteryzowano deformację tzw. ?natychmiastową" oraz deformację przebiegającą w czasie (pełzanie). Wskazano na istotną rolę naprężeń wewnętrznych w przebiegu deformacji, zarówno ?natychmiastowej", jak też pełzania. Opisano osobliwości w zachowaniu się materiałów podczas skokowych zmian obciążenia, takie jak: efekt opóźnionego płynięcia, chwilowego osłabienia i umocnienia oraz pojęcie tzw. naprężenia progowego. Przedstawiono teorię poślizgów Batdorfa - Budiansky'ego. Opisano pojęcie systemu poślizgu.
Rozdział 4 zawiera opis deformacji niesprężystej w ujęciu teorii poślizgów. Przedstawiono koncepcje opisu deformacji ?natychmiastowej" jak też deformacji pełzania nieustalonego i ustalonego. Scharakteryzowano funkcje niejednorodności naprężeń wewnętrznych, gęstości uszkodzeń oraz oporu plastycznego, uwzględniające efekty czasowe.
W rozdziale 5 zawarta jest dyskusja dotycząca modułu dociążenia Gd. Podane są wyniki własne oraz wyniki uzyskane przez innych autorów. Wskazana jest zależność modułu od prędkości przykładanego obciążenia.
Rozdział 6 dotyczy analizy zachowania się materiału po skokowym odciążeniu. Jednym z ważniejszych elementów rozdziału są rozważania dotyczące tzw. opóźnionego płynięcia.
Treścią rozdziału 7 są badania eksperymentalne i teoretyczne nad przebiegiem deformacji w złożonym stanie obciążenia. Stawia się hipotezę o istnieniu wspólnych obszarów poślizgów w warunkach złożonych stanów naprężeń. W rozdziale 8 przedstawiono zastosowanie zmodyfikowanej teorii poślizgów do opisu relaksacji naprężeń podczas jednoosiowego rozciągania oraz przy jednoczesnym działaniu siły osiowej i momentu skręcającego.
Rozdział 9 zawiera rozważania dotyczące odkształceń niesprężystych w wyniku obciążeń zmieniających się w czasie (o zmiennym znaku oraz cyklicznych). Przedstawiono pogląd dotyczący tzw. granicy akomodacji materiału oraz stabilizacji odkształceń.
Rozdział 10 dotyczy badań eksperymentalnych nad efektem pseudosprężystości materiału z pamięcią kształtu (stopu Cu-Zn-AI-Ni). Przedstawiono jakościowy opis tego zjawiska z wykorzystaniem zależności rozwijanej teorii poślizgów.
W rozdziale 11 zawarta jest koncepcja opisu inicjacji pękania materiałów polikrystalicznych. Wykorzystana jest zmodyfikowana teoria poślizgów, do której wprowadzono tzw. uśrednioną funkcję uszkodzeń.

Spis treści:

Streszczenie 
Wstęp 
Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Podstawy fizyczne deformacji niesprężystej metali 
1.1. Deformacja niesprężysta ``natychmiastowa`` oraz deformacja zależna od czasu 
1.2. Naprężenia wewnętrzne i mikrouszkodzenia struktury jako wynik procesu deformacji

2. Osobliwości deformacji niesprężystej 
2.1. Efekt ``opóźnionego płynięcia`` 
2.2. Efekt chwilowego osłabienia oraz chwilowego umocnienia materiału 
2.3. Naprężenie progowe

3. Teorie deformacji nieodwracalnej oparte na koncepcji poślizgów 
3.1. Pojęcie poślizgu, system poślizgu 
3.2. Teoria poślizgów Batdorfa - Budiansky`ego 
3.3. Inne teorie poślizgów

4. Zależności teorii poślizgów uwzględniające wewnątrzsystemowe efekty czasowe 
4.1. Koncepcja funkcji niejednorodności naprężeń wewnętrznych 
4.2. Funkcja gęstości uszkodzeń 
4.3. Koncepcja funkcji oporu plastycznego uwzględniająca efekty czasowe 
4.4. Sposób wykorzystania zależności rozwijanej teorii poślizgów 
4.5. Uwagi o wyznaczaniu niektórych stałych materiałowych

5. Moduł dociążenia Gd jako funkcja zorientowanych naprężeń wewnętrznych 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Badania doświadczalne 
5.3. Opis teoretyczny wyników eksperymentu 
5.3.1. Obliczenia z uwzględnieniem pełzania nieustalonego i ustalonego 
5.3.2. Obliczenia z uwzględnieniem pełzania nieustalonego 
5.4. Analiza wyników doświadczalnych i teoretycznych. Wnioski

6. Zachowanie się materiału po natychmiastowym obniżeniu naprężenia 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Badania doświadczalne 
6.3. Opis teoretyczny 
6.3.1. Opis uwzględniający pełzanie nieustalone i ustalone 
6.3.2. Opis uwzględniający pełzanie nieustalone 
6.4. Analiza wyników doświadczalnych i teoretycznych. Wnioski

7. Wpływ historii obciążenia rozciągającego na odkształcenia postaciowe pełzania w złożonym stanie naprężenia 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Badania doświadczalne 
7.3. Opis teoretyczny. Obliczenia numeryczne 
7.4. Podsumowanie wyników. Wnioski

8. Relaksacja naprężenia w ujęciu teorii poślizgów 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Analiza teoretyczna 
8.3. Przykład obliczenia relaksacji złącza śrubowego pracującego w jednoosiowym stanie naprężenia 
8.4. Obliczenia relaksacji w warunkach złożonego stanu naprężeń

9. Obciążenia o zmiennym znaku i obciążenia cykliczne 
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Proporcjonalne obciążenie siłą osiową i momentem skręcającym 
9.3. Cykliczne obciążenie dwustronnie zmienne, rozciąganie - ściskanie 
9.4. Tętniący cykl obciążenia 
9.5. Cykliczne obciążenie dwustronnie zmienne z okresowym przetrzymaniem przy rozciąganiu

10. Zastosowanie teorii poślizgów do opisu pseudosprezystosci materiału z pamięcią kształtu 
10.1. Wprowadzenie 
10.2. Badania doświadczalne i opis teoretyczny

11. Koncepcja opisu inicjacji pękania materiałów polikrystalicznych

12. Uwagi końcowe

Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska