Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MATEMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Geometria wykreślna
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
284
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7814-448-9

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni technicznych i odpowiada programowi geometrii wykreślnej dla Wydziału Inżynierii Lądowej PW z pewnym niezbędnym rozszerzeniem. Zawiera zestaw podstawowych pojęć z geometrii elementarnej, a następnie ogólny przegląd różnych odwzorowań przestrzeni na płaszczyznę. W dalszej części omówione zostało rzutowanie aksonometryczne ukośne i prostokątne, rzuty prostokątne tzw. rzuty Monge'a, rzut cechowany oraz rzut środkowy-perspektywa.

Spis treści:

Przedmowa

Spis oznaczeń i rodzaje oraz grubość stosowanych linii

WSTĘP

Rozdział 1. POJĘCIA PODSTAWOWE DLA ODWZOROWANIA PRZESTRZENI NA PŁASZCZYZNĘ
1.1. Elementy niewłaściwe. Punkty, proste i płaszczyzny niewłaściwe
1.2. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę przez rzutowanie
1.2.1. Rzutowanie środkowe
1.2.2. Rzutowanie równoległe ukośne. Niezmienniki rzutowania równoległego
1.2.3. Rzutowanie prostokątne. Niezmiennik charakterystyczny tego rzutowania
Ćwiczenia

Rozdział 2. RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE
2.1. Rzut równoległy przestrzeni z układem współrzędnych prostokątnych
2.1.1. Zasada rzutowania aksonometrycznego ukośnego. Stosunek skrótów
2.1.2. Przebicia i przekroje w aksonometrii
2.1.2. Izometrie i dimetrie
2.1.3. Sprzężone układy aksonometryczne
Ćwiczenia
2.2. Aksonometria prostokątna
2.2.1. Rzutowanie aksonometryczne prostokątne. Trójkąt śladów
2.2.2. Aksonometria prostokątna kuli
Ćwiczenia

Rozdział 3. RZUTY MONGE‘A
3.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
3.1.1. Odwzorowanie punktu
3.1.2. Odwzorowanie prostej
3.1.3. Szczególne położenie prostych
3.1.4. Odwzorowanie płaszczyzny
3.1.5. Szczególne położenia płaszczyzn
3.1.6. Przynależność elementów
Ćwiczenia
3.2. Równoległość i prostopadłość
Ćwiczenia
3.3. Elementy wspólne
3.3.1. Punkt przebicia płaszczyzny rzutującej prostą
3.3.2. Krawędź płaszczyzny dowolnej z płaszczyzną rzutującą
3.3.3. Punkt przebicia płaszczyzny dowolnej prostą
3.3.4. Krawędź dwóch dowolnych płaszczyzn
Ćwiczenia
3.4. Punkty przebicia i przekroje wielościanów
Ćwiczenia
3.5. Przenikanie wielościanów
Ćwiczenia
3.6. Zmiana układu odniesienia - transformacja
3.6.1. Wprowadzenie trzeciej i czwartej rzutni - transformacja punktu
3.6.2. Transformacja prostej
3.6.3. Transformacja płaszczyzny
3.6.4. Rzutnia boczna
3.6.5. Konstrukcja aksonometrii na podstawie rzutów prostokątnych
Ćwiczenia
3.7. Obroty i kłady
3.7.1. Obrót punktu dookoła prostej
3.7.2. Kład boczny płaszczyzny rzutującej. Kład prostej i odcinka
3.7.3. Kład płaszczyzny w położeniu ogólnym
3.7.4. Kąt prostej z płaszczyzną oraz kąt utworzony przez dwie płaszczyzny
3.7.5. Rozwinięcia wielościanów
3.8. Rozwiązywanie dachów
Ćwiczenia
3.9. Powierzchnie obrotowe
3.10. Kula, stożek i walec - powierzchnie obrotowe stopnia II
3.10.1. Powierzchnia kuli
3.10.2. Powierzchnia stożka
3.10.3. Powierzchnia walca
3.10.4. Otwory i wycięcia w bryłach obrotowych
3.10.5. Rozwinięcia powierzchni stożka i walca
Ćwiczenia
3.11. Przenikanie powierzchni
3.11.1. Metoda płaszczyzn
3.11.2. Metoda kul współśrodkowych
3.11.3. Metoda wynikająca z rozpadu linii przenikania
3.12. Powierzchnie prostokreślne i sklepienia
Ćwiczenia

Rozdział 4. RZUT CECHOWANY
4.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
4.1.1. Odwzorowanie punktu i prostej
4.1.2. Odwzorowanie płaszczyzny. Położenie dwóch prostych w przestrzeni
Ćwiczenia
4.2. Elementy wspólne
4.2.1. Krawędź dwóch płaszczyzn
4.2.2. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
Ćwiczenia
4.3. Kład płaszczyzny, prostopadłość prostej i płaszczyzny
4.3.1. Kład płaszczyzny
4.3.2. Prostopadłość prostej i płaszczyzny
Ćwiczenia
4.4. Odwzorowanie krzywych i powierzchni. Zastosowanie rzutu cechowanego w praktyce inżynierskiej
4.4.1. Krzywa i powierzchnia topograficzna
4.4.2. Przekroje i profile powierzchni topograficznej
4.4.3. Linie stokowe i powierzchnie stokowe
4.4.4. Przykłady zastosowań - roboty ziemne
Ćwiczenia

Rozdział 5. RZUTOWANIE ŚRODKOWE (PERSPEKTYWA)
5.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
5.1.1. Odwzorowanie punktu i prostej. Kąt prostej z tłem
5.1.2. Odwzorowanie płaszczyzny. Kąt płaszczyzny z tłem
5.1.3. Równoległość prostych i płaszczyzn
5.1.4. Przynależność elementów. Położenie dwóch prostych w przestrzeni
5.1.5. Położenie punktu względem tła. Wyznaczanie śladów prostych i płaszczyzn
Ćwiczenia
5.2. Elementy wspólne. Krawędź płaszczyzn. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
5.2.1. Krawędź dwóch płaszczyzn
5.2.2. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
Ćwiczenia
5.3. Konstrukcje miarowe
5.3.1. Mierzenie kątów
5.3.2. Punkty mierzenia i dzielenia
Ćwiczenia
5.4. Prostopadłość prostej i płaszczyzny
Ćwiczenia
5.5. Perspektywa pionowa (dwu- i jednozbieżna)
Ćwiczenia
5.6. Perspektywa pośrednia
Ćwiczenia

Rozdział 6. WYBRANE ZAGADNIENIA Z GEOMETRII ELEMENTARNEJ
6.1. Ważniejsze konstrukcje na płaszczyźnie
6.2. Wielokąty
6.3. Wielościany
6.4. Wybrane definicje i twierdzenia ze stereometrii
6.4.1. Prosta i płaszczyzna
6.4.2. Kąt prostych skośnych
6.4.3. Równoległość
6.4.4. Prostopadłość
6.4.5. Kąty
6.4.6. Odległości
6.5. Krzywe stopnia drugiego. Powinowactwo
6.5.1. Elipsa, parabola i hiperbola
6.5.2. Powinowactwo osiowe
6.5.3. Kierunki główne powinowactwa
6.5.4. Proste sieczne i styczne do elipsy. Osie elipsy

LITERATURA

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Wiśniewski Zbigniew
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów obowiązujących studentów i mogą zainteresować doktorantów oraz innych pracowników naukowych, specjalizujących się w zakresie metod obliczeń. W podręczniku omówiono metody wyrównania oraz oce
Stankiewicz Włodzimierz
Kolejne wydanie dobrze znanego studentom zbioru zadań. Każdy rozdział zbioru zawiera krótki wstęp teoretyczny, rozwiązane przykłady, zadania do samodzielnego rozwiązania oraz wskazówki i odpowiedzi do zadań. Część A dotyczy: ? teorii zbiorów i logiki matematycznej ? kombinatoryki ? liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i rzeczywistych ? odwzorowań ? algebry i geometrii. Część B dotyczy: ? rachunku różniczkowego ? rachunku całkowego ? geometrii różniczkowej ? szeregów liczbowych i funkcyjn
Wieprzkowicz Bohdan, Łubowicz Henryk
Skrypt zawiera skrótowo przedstawione podstawowe działy matematyki (wykładane na studiach inżynierskich), przykładowo rozwiązane zadania i dużą liczbę ćwiczeń z odpowiedziami.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 23:00
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.