UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geometria wykreślna


Geometria wykreślna
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
284
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7814-448-9
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni technicznych i odpowiada programowi geometrii wykreślnej dla Wydziału Inżynierii Lądowej PW z pewnym niezbędnym rozszerzeniem. Zawiera zestaw podstawowych pojęć z geometrii elementarnej, a następnie ogólny przegląd różnych odwzorowań przestrzeni na płaszczyznę. W dalszej części omówione zostało rzutowanie aksonometryczne ukośne i prostokątne, rzuty prostokątne tzw. rzuty Monge'a, rzut cechowany oraz rzut środkowy-perspektywa.

Spis treści:

Przedmowa

Spis oznaczeń i rodzaje oraz grubość stosowanych linii

WSTĘP

Rozdział 1. POJĘCIA PODSTAWOWE DLA ODWZOROWANIA PRZESTRZENI NA PŁASZCZYZNĘ
1.1. Elementy niewłaściwe. Punkty, proste i płaszczyzny niewłaściwe
1.2. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę przez rzutowanie
1.2.1. Rzutowanie środkowe
1.2.2. Rzutowanie równoległe ukośne. Niezmienniki rzutowania równoległego
1.2.3. Rzutowanie prostokątne. Niezmiennik charakterystyczny tego rzutowania
Ćwiczenia

Rozdział 2. RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE
2.1. Rzut równoległy przestrzeni z układem współrzędnych prostokątnych
2.1.1. Zasada rzutowania aksonometrycznego ukośnego. Stosunek skrótów
2.1.2. Przebicia i przekroje w aksonometrii
2.1.2. Izometrie i dimetrie
2.1.3. Sprzężone układy aksonometryczne
Ćwiczenia
2.2. Aksonometria prostokątna
2.2.1. Rzutowanie aksonometryczne prostokątne. Trójkąt śladów
2.2.2. Aksonometria prostokątna kuli
Ćwiczenia

Rozdział 3. RZUTY MONGE‘A
3.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
3.1.1. Odwzorowanie punktu
3.1.2. Odwzorowanie prostej
3.1.3. Szczególne położenie prostych
3.1.4. Odwzorowanie płaszczyzny
3.1.5. Szczególne położenia płaszczyzn
3.1.6. Przynależność elementów
Ćwiczenia
3.2. Równoległość i prostopadłość
Ćwiczenia
3.3. Elementy wspólne
3.3.1. Punkt przebicia płaszczyzny rzutującej prostą
3.3.2. Krawędź płaszczyzny dowolnej z płaszczyzną rzutującą
3.3.3. Punkt przebicia płaszczyzny dowolnej prostą
3.3.4. Krawędź dwóch dowolnych płaszczyzn
Ćwiczenia
3.4. Punkty przebicia i przekroje wielościanów
Ćwiczenia
3.5. Przenikanie wielościanów
Ćwiczenia
3.6. Zmiana układu odniesienia - transformacja
3.6.1. Wprowadzenie trzeciej i czwartej rzutni - transformacja punktu
3.6.2. Transformacja prostej
3.6.3. Transformacja płaszczyzny
3.6.4. Rzutnia boczna
3.6.5. Konstrukcja aksonometrii na podstawie rzutów prostokątnych
Ćwiczenia
3.7. Obroty i kłady
3.7.1. Obrót punktu dookoła prostej
3.7.2. Kład boczny płaszczyzny rzutującej. Kład prostej i odcinka
3.7.3. Kład płaszczyzny w położeniu ogólnym
3.7.4. Kąt prostej z płaszczyzną oraz kąt utworzony przez dwie płaszczyzny
3.7.5. Rozwinięcia wielościanów
3.8. Rozwiązywanie dachów
Ćwiczenia
3.9. Powierzchnie obrotowe
3.10. Kula, stożek i walec - powierzchnie obrotowe stopnia II
3.10.1. Powierzchnia kuli
3.10.2. Powierzchnia stożka
3.10.3. Powierzchnia walca
3.10.4. Otwory i wycięcia w bryłach obrotowych
3.10.5. Rozwinięcia powierzchni stożka i walca
Ćwiczenia
3.11. Przenikanie powierzchni
3.11.1. Metoda płaszczyzn
3.11.2. Metoda kul współśrodkowych
3.11.3. Metoda wynikająca z rozpadu linii przenikania
3.12. Powierzchnie prostokreślne i sklepienia
Ćwiczenia

Rozdział 4. RZUT CECHOWANY
4.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
4.1.1. Odwzorowanie punktu i prostej
4.1.2. Odwzorowanie płaszczyzny. Położenie dwóch prostych w przestrzeni
Ćwiczenia
4.2. Elementy wspólne
4.2.1. Krawędź dwóch płaszczyzn
4.2.2. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
Ćwiczenia
4.3. Kład płaszczyzny, prostopadłość prostej i płaszczyzny
4.3.1. Kład płaszczyzny
4.3.2. Prostopadłość prostej i płaszczyzny
Ćwiczenia
4.4. Odwzorowanie krzywych i powierzchni. Zastosowanie rzutu cechowanego w praktyce inżynierskiej
4.4.1. Krzywa i powierzchnia topograficzna
4.4.2. Przekroje i profile powierzchni topograficznej
4.4.3. Linie stokowe i powierzchnie stokowe
4.4.4. Przykłady zastosowań - roboty ziemne
Ćwiczenia

Rozdział 5. RZUTOWANIE ŚRODKOWE (PERSPEKTYWA)
5.1. Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
5.1.1. Odwzorowanie punktu i prostej. Kąt prostej z tłem
5.1.2. Odwzorowanie płaszczyzny. Kąt płaszczyzny z tłem
5.1.3. Równoległość prostych i płaszczyzn
5.1.4. Przynależność elementów. Położenie dwóch prostych w przestrzeni
5.1.5. Położenie punktu względem tła. Wyznaczanie śladów prostych i płaszczyzn
Ćwiczenia
5.2. Elementy wspólne. Krawędź płaszczyzn. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
5.2.1. Krawędź dwóch płaszczyzn
5.2.2. Punkt przebicia płaszczyzny prostą
Ćwiczenia
5.3. Konstrukcje miarowe
5.3.1. Mierzenie kątów
5.3.2. Punkty mierzenia i dzielenia
Ćwiczenia
5.4. Prostopadłość prostej i płaszczyzny
Ćwiczenia
5.5. Perspektywa pionowa (dwu- i jednozbieżna)
Ćwiczenia
5.6. Perspektywa pośrednia
Ćwiczenia

Rozdział 6. WYBRANE ZAGADNIENIA Z GEOMETRII ELEMENTARNEJ
6.1. Ważniejsze konstrukcje na płaszczyźnie
6.2. Wielokąty
6.3. Wielościany
6.4. Wybrane definicje i twierdzenia ze stereometrii
6.4.1. Prosta i płaszczyzna
6.4.2. Kąt prostych skośnych
6.4.3. Równoległość
6.4.4. Prostopadłość
6.4.5. Kąty
6.4.6. Odległości
6.5. Krzywe stopnia drugiego. Powinowactwo
6.5.1. Elipsa, parabola i hiperbola
6.5.2. Powinowactwo osiowe
6.5.3. Kierunki główne powinowactwa
6.5.4. Proste sieczne i styczne do elipsy. Osie elipsy

LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Kowalski Tadeusz, Muszyński Jerzy, Sadkowski Wawrzyniec
12,00 zł
przechowalnia
Głowacki Henryk
26,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska