UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, cz. 2. Optyka. Termodynamika. Fale


Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, cz. 2. Optyka. Termodynamika. Fale
  Cena:

przechowalnia

59,90 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
432
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. VI uakt.
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

59,90 zł

Najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga Czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości ? fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.

Spis treści:

Rozdział 26. Optyka. Zasada najkrótszego czasu 
26-1. Światło . 26-2. Odbicie i załamanie 
26-3. Zasada Fermata najkrótszego czasu 
26-4. Zastosowanie zasady Fermata 
26-5. Dokładniejsze sformułowanie zasady Fermata 
26-6. Jak to się wszystko odbywa naprawdę?

Rozdział 27. Optyka geometryczna 
27-1. Wstęp 
27-2. Odległość ogniskowa powierzchni kulistej 
27-3. Odległość ogniskowa soczewki 
27-4. Powiększanie 
27-5. Soczewki złożone 
27-6. Aberracje 
27-7. Zdolność rozdzielcza

Rozdział 28. Promieniowanie elektromagnetyczne 
28-1. Elektromagnetyzm 
28-2. Promieniowanie 
28-3. Dipol promieniujący 
28-4. Interferencja

Rozdział 29. Interferencja 
29-1. Fale elektromagnetyczne 
29-2. Energia promieniowania 
29-3. Fale sinusoidalne 
29-4. Dwa dipole promieniujące 
29-5. Matematyczne ujęcie interferencji

Rozdział 30. Dyfrakcja 
30-1. Wypadkowa amplituda promieniowania n jednakowych oscylatorów 
30-2. Siatka dyfrakcyjna 
30-3. Zdolność rozdzielcza siatki 
30-4. Antena paraboliczna 
30-5. Warstewki barwne; kryształy 
30-6. Ugięcie na nieprzezroczystych ekranach 
30-7 Pole pochodzące od płaszczyzny drgających ładunków

Rozdział 31. Skąd się bierze współczynnik załamania 
31-1. Współczynnik załamania 
31-2. Pole pochodzące od ośrodka materialnego 
31-3. Dyspersja 
31-4. Pochłanianie (absorpcja) 
31-5. Energia niesiona przez falę elektryczną 
31-6. Ugięcie światła na ekranie

Rozdział 32. Tłumienie promieniowania. Rozpraszanie światła 
32-1. Opór promieniowania 
32-2. Szybkość wypromieniowywania energii 
32-3. Tłumienie promieniowania 
32-4. Niezależne źródła 
32-5. Rozpraszanie światła

Rozdział 33. Polaryzacja 
33-1. Elektryczny wektor światła 
33-2. Polaryzacja światła rozproszonego 
33-3. Dwójłomność 
33-4. Polaryzatory 
33-5. Aktywność optyczna 
33-6. Natężenie światła odbitego 
33-7. Anomalne załamanie

Rozdział 34. Relatywistyczne efekty w promieniowaniu 
34-1. Ruchome źródła 
34-2. Znajdowanie ruchu "pozornego" 
34-3. Promieniowanie synchrotronowe 
34-4. Kosmiczne promieniowanie synchrotronowe 
34-5. Promieniowanie hamowania 
34-6. Zjawisko Dopplera 
34-7. Czterowektor k, w 
34-8. Aberracja 
34-9. Pęd światła

Rozdział 35. Widzenie barwne 
35-1. Oko ludzkie 
35-2. Barwa zależy od natężenia światła 
35-3. Mierzenie wrażenia barwnego 
35-4. Wykres barwności 
35-5. Mechanizm widzenia barwnego 
35-6. Fizjochemia widzenia barwnego

Rozdział 36. Mechanizm widzenia 
36-1. Wrażenie barwy 
36-2. Fizjologia oka 
36-3. Komórki pręcikowe 
36-4. Oko złożone (owadzie) 
36-5. Jeszcze inny rodzaj oczu 
36-6. Neurologia widzenia

Rozdział 37. Efekty kwantowe 
37-1. Mechanika atomowa 
37-2. Doświadczenie z pociskami 
37-3. Doświadczenie z falami 
37-4. Doświadczenie z elektronami 
37-5. Interferencja fal elektronowych 
37-6. Obserwacja elektronów 
37-7. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej 
37-8. Zasada nieoznaczoności

Rozdział 38. Porównanie dwóch punktów widzenia: falowego i korpuskularnego 
38-1. Falowe amplitudy prawdopodobieństwa 
38-2. Pomiar położenia i pędu 
38-3. Dyfrakcja na kryształach 
38-4. Rozmiary atomu 
38-5. Poziomy energetyczne 
38-6. Konsekwencje filozoficzne

Rozdział 39. Kinetyczna teoria gazów 
39-1. Własności materii 
39-2. Ciśnienie gazu 
39-3. Ściśliwość promieniowania 
39-4. Temperatura i energia kinetyczna 
39-3. Prawo gazu doskonałego

Rozdział 40. Zasady mechaniki statystycznej 
40-1. Wzór barometryczny 
40-2. Prawo Boltzmanna 
40-3. Parowanie cieczy 
40-4. Rozkład prędkości cząsteczkowych 
40-5. Ciepła właściwe gazów 
40-6. Załamanie się fizyki klasycznej

Rozdział 41. Ruchy Browna 
41-1. Ekwipartycja energii 
42-2. Termodynamiczna równowaga promieniowania 
41-3. Ekwipartycja i oscylator kwantowy 
41-4. Błądzenie przypadkowe

Rozdział 42. Zastosowania teorii kinetycznej 
42-1. Parowanie 
42-2. Termoemisja 
42-3. Jonizacja termiczna 
42-4. Kinetyka reakcji chemicznych 
42-5. Prawa promieniowania Einsteina

Rozdział 43. Dyfuzja 
43-1. Zderzenia między cząsteczkami 
43-2. Średnia droga swobodna 
43-3. Szybkość unoszenia 
43-4. Przewodnictwo jonowe 
43-5. Dyfuzja cząsteczkowa 
43-6. Przewodnictwo cieplne

Rozdział 44. Zasady termodynamiki 
44-1. Silniki cieplne, pierwsza zasada 
44-2. Druga zasada 
44-3. Silniki odwracalne 
44-4. Sprawność silnika idealnego 
44-5. Termodynamiczna skala temperatur 
44-6. Entropia

Rozdział 45. Zastosowania termodynamiki 
45-1. Energia wewnętrzna 
45-2. Zastosowania 
45-3. Równanie Clausiusa-Clapeyrona

Rozdział 46. Mechanizm zapadkowy 
46-1. Jak pracuje zębatka 
46-2. Zębatka w roli silnika 
46-3. Odwracalność w mechanice 
46-4. Nieodwracalność 
46-5. Porządek i entropia

Rozdział 47. Dźwięk. Równanie falowe 
47-2. Rozchodzenie się dźwięku 
47-3. Równanie falowe 
47-4. Rozwiązania równania falowego 
47-5. Szybkość dźwięku

Rozdział 48. Dudnienia 
48-1. Dodawanie dwóch fal 
48-2. Dudnienia i modulacja 
48-3. Pasma boczne 
48-4. Zlokalizowane paczki falowe 
48-5. Amplitudy prawdopodobieństw dla cząstek 
48-6. Fale trójwymiarowe 
48-7. Drgania własne

Rozdział 49. Fale stojące 
49-1. Odbicie fal 
49-2. Fale stojące i częstości własne 
49-3. Dwuwymiarowe fale stojące 
49-4. Wahadła sprzężone 
49-5. Układy liniowe

Rozdział 50. Składowe harmoniczne 
50-1. Tony muzyczne 
50-2. Szeregi Fouriera 
50-3. Barwa i harmonia 
50-4. Współczynniki Fouriera 
50-5. Twierdzenie o energii 
50-6. Zjawiska nieliniowe

Rozdział 51. Fale 
51-1. Fale czołowe 
51-2. Fale uderzeniowe 
51-3. Fale w ciałach stałych 
51-4. Fale powierzchniowe

Rozdział 52. Symetria praw fizyki 
52-1. Operacje symetrii 
52-2. Symetria czasu i przestrzeni 
52-3. Symetria a zasady zachowania 
52-4. Odbicia zwierciadlane 
52-5. Wektory i pseudowektory 
52-6. Która ręka jest prawa? 
52-7. Parzystość nie jest zachowana! 
52-8. Antymateria 
52.9. Naruszone symetrie

Zadania 
Odpowiedzi do zadań 
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

59,90 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska