Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Hybrydowe rodzaje promieniujące uwarstwionych prowadnic mikrofalowych układów scalonych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
126
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Technologia hybrydowych mikrofalowych układów scalonych (HMUS) zajmuje w chwili obecnej, obok gwałtownie rozwijającej się technologii monolitycznej
(MMUS), dominującą pozycję na rynku urządzeń profesjonalnych oraz powszechnego użytku, wykorzystujących pasma bardzo wysokich częstotliwości (bwcz). Pozycja ta wynika z kilku istotnych uwarunkowań. Do najważniejszych z nich należą:
  • istnienie szerokiego rynku odbiorców, a w szczególności komunikacji bezprzewodowej, stymulującego badania i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych,
  • "dojrzałość" technologii HMUS w zakresie opisu fenomenologicznego. Sformułowanie powyższe oznacza, że zostały opracowane podstawowe modele zjawisk zachodzących w układach HMUS, co pozwoliło przygotować odpowiednie narzędzia do analizy i syntezy prowadnic i układów realizowanych w ww. technologii,
  • "dojrzałość" technologii HMUS w zakresie powtarzalności oraz kosztów wytwarzania. Mamy tu na myśli fakt, że ceny finalne produktów wykorzystujących ww. technologię są do zaakceptowania przez rynek powszechnego konsumenta, nie zaś jedynie przez rynek zastosowań specjalnych, dla którego kwestia ceny nie zawsze jest sprawą priorytetową.

Spis treści:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmowa- cel i zakres pracy
1.2. Efekty promieniowania w otwartych prowadnicach planarnych hybrydowych, mikrofalowych układów scalonych - przegląd zjawisk i metod opisu
1.2.1. Zagadnienie Sturma-Liouville'a dla wewnętrznego i zewnętrznego problemu elektrodynamiki
1.2.1.1. Regularne zagadnienie Sturma-Liouville'a dla operatora samosprzężonego
1.2.1.2. Osobliwe zagadnienie Sturma-Liouville'a jako granica zagadnienia regularnego
1.2.1.3. Zagadnienie Sturma-Liouville'a dla operatora niesamosprzężonego
1.2.2. Przegląd wyników badań efektów promieniowania z otwartych, planarnych prowadnic mikrofalowych

2. REPREZENTACJA SPEKTRALNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W UWARSTWIONYCH PROWADNICACH P1ASKORÓWNOLEGŁYCH
2.1. Koncepcja elementarnych fal płaskich
2.2. Ekranowana, uwarstwiona prowadnica plaskorównolegla - problem jednowymiarowy
2.2.1. Równanie dyspersyjne
2.2.1.1. Rozwiązania z rzeczywistymi liczbami falowymi ku
2.2.1.2. Rozwiązania z urojonymi liczbami falowymi kx
2.2.1.3. Charakterystyki dyspersyjne - zakresy występowania różnych typów fal
2.2.2. Strumień mocy
2.2.3. Przejście graniczne od ekranowanej linii płaskorównoleglej do linii otwartej
2.2.3.1. Równania dypersyjne
2.2.3.2. Strumień mocy
2.3. Ekranowana, uwarstwiona prowadnica plaskorównolegla - problem dwuwymiarowy
2.3.1. Równanie dyspersyjne
2.3.2. Strumień mocy
2.3.3. Przejście graniczne od linii ekranowanej do otwartej
2.4. Podsumowanie

3. HYBRYDOWE RODZAJE PROMIENIUJĄCE (HRP) UWARSTWIONYCH PROWADNIC HYBRYDOWYCH, MIKROFALOWYCH UKłADÓW SCALONYCH (UPHMUS)
3.1. Struktury jednostronnie i obustronnie otwarte UPHMUS
3.2. Analiza w przestrzeni widmowej rodzajów prowadzonych otwartych UPHMUS
3.3. Analiza w przestrzeni widmowej rodzajów promieniujących UPHMUS
3.3.1. Reprezentacja spektralna HRP w UPHMUS
3.3.2. Warunek w nieskończoności dla HRP UPHMUS
3.3.3. HRP a rodzaje promieniujące PPM i PPE w UPHMUS z jednorodnymi warunkami brzegowymi
3.3.4. Warunek w nieskończoności dla HRP a inne sformułowania dotyczące pola w nieskończoności
3.3.5. Sformułowanie iteracyjne w przestrzeni widmowej dla HRP w strukturach jednostronie otwartych
3.3.6. Sformułowanie iteracyjne w przestrzeni widmowej dla HRP w strukturach obustronnie otwartych
3.3.7. Implementacja numeryczna procedury iteracyjnej - badania zbieżności rozwiązań dla linii mikropaskowej
3.4. Podsumowanie

4. WYKORZYSTANIE HRP W BADANIACH WłASNOŚCI POLOWYCH OTWARTYCH STRUKTUR PLANARNYCH MUS
4.1. Model wnękowy mikropaskowej anteny prostokątnej
4.1.1. Reprezentacja widmowa pola promieniowania - częstotliwość środkowa pracy anteny
4.1.2. Rezystancja promieniowania
4.1.3. Charakterystyka promieniowania
4.2. Efekty sprzężeń w szykach liniowych anten mikropaskowych sprzężonych krawędziami promieniującymi
4.3. Szyki liniowe szczelin promieniujących w falowodach prostokątnych - badanie efektu wzbudzenia fal powierzchniowych
4.4. Perspektywy wykorzystania HRP w analizie własności polowych otwartych struktur HMUS
4.4.1. HRP w otwartym, prostokątnym rezonatorze mikropaskowym o podłożu dielektrycznym - określenie częstotliwości rezonansowej
4.4.2. Uskok szerokości paska w otwartej, dielektrycznej linii mikropaskowej
4.5. Podsumowanie

5. UWAGI KOŃCOWE
5.1. Oryginalne osiągnięcia pracy
5.2. Perspektywy

BIBLIOGRAFIA
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

D1. RÓWNANIA MAXWELL A W JEDNORODNYM, IZOTROPOWYM OŚRODKU DIELEKTRYCZNYM
D2. RÓWNANIA DYSPERSYJNE DLA EKRANOWANEJ PO BOKACH UWARSTWIONEJ LINII PŁASKORÓWNOLEGłEJ
D3. ANALIZA ZACHOWANIA ROZWIĄZAŃ RÓWNANIA (3.41) DLA a = 0 I a = pr, DLA PRZYPADKU LINII MIKROPASKOWEJ NA JEDNOWARSTWOWYM PODłOŻU DIELEKTRYCZNYM
D4. ZALEŻNOŚCI ANALITYCZNE DLA SFORMUłOWANIA ITERACYJNEGO W STRUKTURACH OBUSTRONNIE OTWARTYCH - SCHEMAT {H -> E}
D5. ZALEŻNOŚCI ANALITYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZY ANALIZIE MODALNEJ ZAGADNIENIA USKOKU SZEROKOŚCI PASKA W OTWARTEJ NIESYMETRYCZNEJ LINII MIKROPASKOWEJ

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kubacki Roman
Monografia poświęcona podstawom teoretycznym, budowie i działaniu anten mikrofalowych z uwzględnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Opisano różne rodzaje anten mikrofalowych (m.in. dipol Hertza, liniowa, tubowa, reflektorowa, mikropaskowa, sektorowa, telefonów komórkowych), charakterystyczne obszary pola promieniowania i syntezę charakterystyki promieniowania, propagację fal elektromagnetycznych oraz prawną ochronę zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych, w tym m
Czarczyński Wojciech
Niniejsze opracowanie powstało z notatek do wykładów z podstaw techniki mikrofalowej, jakie prowadziłem w ciągu ostatnich kilkunastu lat dla studentów IV roku specjalności mikroelektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kurs ten obejmował 30 godzin wykładów, a jego celem było poznanie słuchaczy z podstawami techniki mikrofalowej przynajmniej w takim stopniu, jaki przystoi absolwentowi, na którego dyplomie jest umieszczone słowo "elektronika".
Morawski Tadeusz, Zborowska Jolanta
Zbiór zadań obejmuje zagadnienia ogólne pól elektromagnetycznych (analiza wektorowa, warunki brzegowe, zależności energetyczne, polaryzację, fale w ośrodkach nieograniczonych i na granicy ośrodków), cechy fal w prowadnicach falowych TEM oraz falowodach prostokątnych i cylindrycznych, pole w rezonatorach oraz potencjały elektrodynamiczne z elementami promieniowania. Zakres tematyczny zadań dotyczy programu podstawowego wykładu z teorii pola elektromagnetycznego oraz zawiera pewną liczbę zadań b
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 14:13
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.