UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych


Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych
  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
130
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1996
Język
polski
ISBN
0867-096X/1996/130
  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Projektowanie kształtu obiektów inżynierskich jest zagadnieniem, występującym bardzo często w wielu dziedzinach technicznych. Może to być kształtowanie walka rozrządu w silniku, wyznaczenie kształtu skoczni narciarskiej lub toru kolarskiego, określenie kształtu przykrycia dachowego, kształtu statku kosmicznego, itd. Określanie tych kształtów odbywa się z zachowaniem specyficznych warunków technicznych, którym ma odpowiadać urządzenie mające służyć człowiekowi do realizacji określonego celu. Wyznaczenie optymalnego kształtu projektowanej budowli inżynierskiej jest zagadnieniem złożonym. Z reguły projektowaniu towarzyszy wymóg spełnienia wielu warunków często bardzo złożonych i skomplikowanych. Forma naukowego ujęcia problemu i narzucone uwarunkowania zmuszają często do wyznaczania rozwiązań na drodze obliczeń numerycznych. Polna optymalizacja niektórych z nich, możliwa była dopiero po zastosowaniu do obliczeń elektronicznych maszyn cyfrowych. Ich szybki rozwój w ostatnich latach stworzył szerokie możliwości stosowania metod iteracyjnych i symulacyjnych do tych celów. Osiągnięcia na tym polu pozwoliły Wyznaczyć rozwiązania optymalne w wielu takich przypadkach, które dotychczas nie były możliwe do określenia ze względu na konieczność przeprowadzenia olbrzymich prac obliczeniowych. 
Projektowanie przejść krzywoliniowych, jako jeden z podstawowych elementów praktyki inżynierskiej występuje w wielu dziedzinach techniki. Szczególne miejsce ma ono w budownictwie drogowym, kolejowym i wodnym. Zasady projektowania tych przejść na przestrzeni wielu lat ulegały dość znacznym zmianom. Były one różne, w zależności od dziedziny, dla której krzywe te były przeznaczone. Wywołane one były głównie wzrostem prędkości kursujących pojazdów na drogach kołowych i kolejowych możliwościami technicznymi uzyskania wymaganej dokładności regulacji torów, która to przesądzali o celowości wprowadzania np. w kolejnictwie ramp nieliniowych, możliwościami i udoskonalaniem w zakresie obliczeń numerycznych itp. Praca niniejsza stawia za cel ukazanie wymogów, którym takie rozwiązania mają odpowiadać. Z uwagi na obszerność tematu rozważa się tylko krzywe przejściowe opisujące przejście z prostej w łuk kołowy, pomijając inne zastosowania, np. przejście z luku kołowego w łuk kołowy. Geometria tras komunikacyjnych jest szeroko rozważana w literaturze fachowej, z tych względów wydawało się zasadne pominięcie tej tematyki a zajęcie się niejako pewną jej częścią dotyczącą krzywej przejściowej, która w konstrukcji linii przejściowych odgrywa podstawową rolę a która często traktowana jest skrótowo bez głębszego uzasadnienia. Poglądy na kształtowanie geometryczne tras drogowych ciągle się zmieniają. Wiele prac, np. |24. 26. 61, 62| ujmuje ten problem w różnych aspektach, dając na całość zagadnienia głębsze i pełniejsze spojrzenie. 
Praca niniejsza ma charakter monografii, ale także w wielu miejscach rozprawy. Ukazuje najnowsze rozwiązania i kierunki bieżących badań, do których autor tej pracy wniósł także swój wkład. Problemy, które straciły aktualność zostały w pracy jedynie zasygnalizowane. 
Autor niniejszej pracy stawia za główny cel uchwycenie podobieństw i różnic w projektowaniu linii przejściowych przeznaczonych dla trzech różnych dziedzin techniki, pozwoli to szerzej spojrzeć na problem kształtowania linii przejściowych i głębiej zrozumieć jego istotę.

Spis treści:

WSTĘP 
 
1. KSZTAŁTOWANIE PRZEJŚĆ KRZYWOLINIOWYCH W BUDOWNICTWIE DRÓG KOŁOWYCH
 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Konieczność stosowania krzywoliniowych odcinków w drogach kołowych 
1.3. Warunki kształtowania trasy krzywoliniowej 
1.4. Dynamiczne uwarunkowania stosowania krzywoliniowych odcinków 
1.5. Okrąg koła 
1.5.1. Składowe przyśpieszenia w ruchu po okręgu 
1.5.2. Siła odśrodkowa w ruchu po okręgu 
1.6. Klotoida jako krzywa przejściowa 
1.6.1. Dobór parametrów klotoidy 
1.6.1.1. Warunek dynamiczny krzywej przejściowej 
1.6.1.2. Warunek konstrukcyjny krzywej przejściowej 
1.6.1.3. Warunki estetyczne 
1.6.1.4. Warunek geometryczny 
1.6.1.5. Warunek wygody jazdy 
1.6.2. Połączenie klotoidy z łukiem kołowym 
1.7. Poszukiwania innych krzywych przejściowych 
1.7.1. Parabola sześcienna 
1.7.2. Lemniskata 
1.7.3. Inne propozycje krzywych przejściowych 
1.8. Gładkie krzywe przejściowe 
1.8.1. Krzywe przejściowe opisane funkcją krzywizny 
1.8.2. Rodzina wielomianowych gładkich krzywych przejściowych 
1.8.3. Zastosowanie gładkich krzywych przejściowych w praktyce 
1.9. Gładkie ogólne przejścia krzywoliniowe 
1.9.1. Gładkie ogólne krzywe przejściowe opisane funkcją krzywizny 
1.9.2. Wielomianowe gładkie ogólne krzywe przejściowe 
1.9.3. Wielomianowa trasa drogowa

2. KSZTAŁTOWANIE PRZEJŚĆ KRZYWOLINIOWYCH W BUDOWNICTWIE DRÓG KOLEJOWYCH 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Kryteria klasyfikacyjne krzywych przejściowych 
2.3. Główne warunki stawiane krzywej przejściowej 
2.4. Dodatkowe warunki kształtowania krzywej przejściowej 
2.5. Uproszczenia wzoru na krzywiznę krzywej przejściowej stosowanej w drogach kolejowych 
2.6. Kryteria kształtowania rampy przechyłkowej 
2.6.1. Prędkość i przyspieszenie podnoszenia się koła 
2.6.2. Wichrowatość toru 
2.6.3. Prędkość przyrostu przyśpieszenia 
2.6.4. Przesunięcie łuku kołowego do środka toru 
2.7. Analiza proponowanych rozwiązań krzywizn przejściowych 
2.7.1. Krzywa przejściowa w postaci paraboli trzeciego stopnia 
2.7.2. Krzywa przejściowa w postaci paraboli czwartego stopnia 
2.7.3. Krzywa przejściowa w postaci kosinusoidy 
2.7.4. Krzywa przejściowa w postaci sinusoidy 
2.7.5. Krzywa przejściowa Blossa 
2.7.6. Wielomianowa gładka krzywa przejściowa opisana wzorem (1.120) 
2.7.6.1. Prędkość i przyśpieszenie podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej 
2.7.6.2. Wichrowatość toru na rampie przechyłkowej 
2.7.6.3. Prędkość przyrostu przyśpieszenia 
2.7.6.4. Przesunięcie łuku kołowego do środka toru 
2.8. Wielkość drgań wymuszonych jako kryterium klasyfikacyjne krzywych przejściowych 
2.8.1. Wyniki badań porównawczych krzywych przejściowych

3. PROJEKTOWANIE TRAS REGULACYJNYCH RZEK 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Odcinki proste trasy regulacyjnej 
3.3. Krzywe przejściowe 
3.3.1. Parabola jako krzywa przejściowa 
3.3.2. Lemniskata 
3.3.3. Spirala Archimedesa 
3.3.4. Ewolwenta okręgu 
3.3.5. Inne propozycje krzywych przejściowych 
3.4. Krzywa krzywizny i skrętu 
3.5. Krzywizny naturalne i ich wykorzystanie w regulacji rzek

4. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska