UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska


Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
448
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowiąc wzorzec postępowania w konkretnych przypadkach. 
 
Spis treści: 
 
Przedmowa 
Spis ważniejszych oznaczeń 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot mechaniki płynów 
1.2. Struktura płynów 
1.3. Własności fizyczne płynów 
1.3.1. Gęstość płynu 
1.3.2. Zjawiska przenoszenia w płynach 
1.3.3. Napięcie powierzchniowe i włoskowatość 
1.3.4. Ciśnienie wrzenia1.4. Płyny rzeczywiste i doskonałe 
 
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I RÓWNANIA 
2.1. Analityczne metody opisu ruchu płynu 
2.2. Podstawowe pojęcia z teorii przepływów 
2.3. Ruch elementu płynu 
2.4. Siły działające w płynach 
2.5. Podstawowe równania mechaniki płynów 
2.5.1. Zasada zachowania masy 
2.5.2. Zasada zachowania pędu 
2.5.3. Zasada zachowania momentu pędu 
2.5.4. Zasada zachowania energii 
2.6. Równanie Naviera-Stokesa 
 
3. ZASADY PODOBIEŃSTWA FIZYCZNEGO 
3.1. Podobieństwo i analogia zjawisk 
3.2. Podobieństwo zjawisk fizycznych 
3.3. Analiza podobieństwa ruchu cieczy 
3.4. Sens fizyczny liczb podobieństwa dynamicznego 
3.5. Możliwość jednoczesnego modelowania różnych sił 
3.6. Analiza wymiarowa 
 
4. STATYKA PŁYNÓW
 
4.1. Płyn w stanie spoczynku 
4.2. Podstawowe równanie równowagi płynu 
4.3. Zastosowanie równania równowagi płynu 
4.4. Prawo Pascala 
4.5. Przyrządy cieczowe do pomiaru ciśnienia 
4.6. Parcie cieczy na ściany płaskie 
4.7. Parcie cieczy na powierzchnie krzywe 
4.8. Wykresy parcia 
4.9. Wypór i równowaga ciał zanurzonych w cieczy 
4.10. Równowaga statyczna w atmosferze 
 
5. KINEMATYKA PŁYNÓW 
5.1. Geometryczne właściwości ruchu 
5.2. Ruch potencjalny 
5.3. Kuch potencjalny płaski 
5.4. Zastosowanie funkcji analitycznych do badania płaskiego ruchu potencjalnego 
5.5. Ruch wirowy 
 
6. DYNAMIKA PŁYNÓW NIELEPKICH
 
6.1. Równania ruchu 
6.2. Całki równania ruchu - równanie Bernoulliego 
 
7. PRZEPŁYW CIECZY RZECZYWISTEJ
 
7.1. Przepływ płynu lepkiego 
7.2. Równanie Hagena-Poiseuille'a 
7.3. Doświadczenie Reynoldsa 
7.4. Ruch laminarny 
7.5. Ruch turbulentny 
7.5.1. Równania Reynoldsa 
7.5.2. Teoria Prandtla 
7.5.3. Hipoteza Kołmogorowa 
7.5.4. Analiza statystyczna przepływu turbulentnego 
7.5.5. Zasady budowania modeli turbulencji 
7.6. Elementy teorii warstwy przyściennej 
7.6.1. Uwagi wstępne 
7.6.2. Laminarna i turbulentna warstwa przyścienna 
7.6.3. Oderwanie warstwy przyściennej 
7.6.4. Wiry Benarda-Karmana 
7.7. Zjawisko kawitacji 
 
8. PRZEPŁYW CIECZY W PRZEWODACH POD CIŚNIENIEM
 
8.1. Przepływy jednowymiarowe 
8.2. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej 
8.3. Straty liniowe 
8.3.1. Współczynnik oporów liniowych 
8.4. Straty miejscowe 
8.5. Obliczanie pojedynczych przewodów krótkich 
8.6. Lewar 
8.7. Obliczanie przewodów długich 
8.8. Układy przewodów 
8.9. Trzy zbiorniki 
8.10. Obliczanie sieci przewodów 
8.10.1. Sieć rozgałęziona 
8.10.2. Sieć pierścieniowa 
8.10.3. Metoda Crossa 
8.11. Pompa w układzie przewodów 
8.12. Zjawisko Venturiego 
8.13. Przepływ nieustalony w przewodach pod ciśnieniem 
8.13.1. Wahania w układzie dwóch zbiorników 
8.13.2. Zjawisko uderzenia hydraulicznego 
8.13.3. Uderzenie hydrauliczne w cieczy lepkiej 
8.13.4. Oddziaływanie fazy gazowej i sprężystości ścian na prędkość fali ciśnienia 
8.14. Kawitacja w przewodach 
8.14. L Kawitacja w ruchu ustalonym 
8.14.2. Kawitacja w ruchu nieustalonym 
 
9. RUCH CIECZY W PRZEWODACH BEZCIŚNIENIOWYCH 
9.1. Charakterystyka ruchu cieczy o swobodnym zwierciadle 
9.2. Równanie Saint-Venanta 
9.3. Ruch jednostajny w korytach otwartych 
9.3.1. Hydraulicznie najkorzystniejszy przekrój koryta 
9.3.2. Przewody kanalizacyjne 
9.3.3. Ruch krytyczny w korytach otwartych 
9.3.4. Prędkości graniczne w korytach otwartych 
9.4. Ustalony ruch wolnozmienny w korytach otwartych 
9.5. Ustalony ruch szybkozmienny w korytach otwartych 
9.5.1. Odskok hydrauliczny 
9.5.2. Przepływ przez próg 
9.5.3. Przepływ między filarami mostu 
 
10. PRZEPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY, PRZELEWY I PRZEPUSTY
 
10.1. Klasyfikacja otworów 
10.2. Ustalony wypływ cieczy 
10.3. Wypływ nieustalony z otworów 
10.4. Przystawki 
10.5. Przelewy 
10.5.1. Przelewy o ostrej krawędzi 
10.5.2. Przelewy o kształtach praktycznych 
10.5.3. Przelewy o szerokiej koronie 
10.5.4. Przelewy boczne 
10.5.5. Przelewy proporcjonalne 
10.6. Przepusty 
 
11. DYNAMICZNE DZIAŁANIE STRUMIENIA 
11. 1. Parcie i reakcja dynamiczna 
11.2. Parcie dynamiczne strumieni swobodnych 
11.3. Parcie strumienia w przewodzie 
11.4. Podstawowe równanie maszyn przepływowych 
11.5. Parcie na ciała opływane 
11.6. Swobodne opadanie cząstek 
11.7. Sedymentacja 
 
12. WYBRANE PROBLEMY DYNAMIKI GAZÓW 
12.1. Równania bilansu energii 
12.2. Własności termodynamiczne gazów 
12.3. Przepływ adiabatyczny gazu 
12.3.1. Wypływ adiabatyczny gazu przez otwory 
12.3.2. Wypływ gazu przez dyszę 
12.3.3. Prostopadła fala uderzeniowa 
12.3.4. Przepływ adiabatyczny gazu 
12.3.5. Wypływ gazu ze zbiornika przez przewód 
12.4. Przepływ izotermiczny gazu 
12.4.L Obliczanie gazociągów złożonych 
12.5. Nieizotermiczny przepływ gazu 
12.6. Gazociągi niskiego ciśnienia 
12.6.1. Pion gazowy12.7. Przepływ nieustalony gazu 
12.7.1. Rozprzestrzenianie się drobnych zaburzeń 
12.7.2. Przepływ nieustalony o skończonej amplitudzie 
 
13. PRZEPŁYWY W OŚRODKACH POROWATYCH 
13.1. Podstawowe cechy ośrodka porowatego 
13.2. Filtracja osadów 
13.2.1. Filtracja osadu ze stałą stratą ciśnienia 
13.2.2. Filtracja osadu ze stałą prędkością 
13.3 Równania ruchu wód gruntowych 
13.4. Współczynnik filtracji 
13.5. Dopływ wody do rowów i drenów 
13.6. Studnie 
13.6.1. Studnia zwykła 
13.6.2. Studnia pochłaniająca (absorpcyjna) 
13.6.3. Studnia artezyjska 
13.6.4. Studnie promieniste 
13.7. Współdziałanie zespołu studzien 
13.8. Przepływ przez zaporę ziemną 
 
14. PRZEPŁYW PŁYNU Z WYMIANĄ CIEPŁA 
14.1. Ruch ciepła w płynie 
14.2. Równanie przenoszenia energii cieplnej w strumieniu wody 
14.3. Podobieństwo zjawisk wymiany ciepła 
14.4. Rozkład prędkości w poprzecznym przekroju przewodu 
14.5. Opory liniowe w instalacjach ogrzewczych 
14.6. Współczynniki oporów miejscowych 
14.7. Ciśnienie czynne w instalacjach ogrzewczych 
 
15. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH WENTYLACYJNYC
15.1. Obliczanie przewodów wentylacyjnych 
15.2. Podstawy teorii odpylania powietrza w cyklonach 
 
16. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ PASYWNYCH 
16.1. Dyfuzja molekularna 
16.2. Równanie dyfuzji z adwekcją 
16.3. Dyfuzja z adwekcją w ruchu turbulentnym 
16.4. Jednowymiarowe równania adwekcji-dyfuzji w korytach otwartych 
16.5. Równanie przenoszenia energii cieplnej w korytach otwartych 
16.6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych w atmosferze 
 
17. POMIARY PRĘDKOŚCI I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
 
17.1. Pomiar prędkości strugi 
17.2. Pomiary natężenia przepływu 
17.2.1. Pomiary z wykorzystaniem rurki spiętrzającej 
17.2.2. Pomiary natężenia przepływu w przewodzie pracującym pod ciśnieniem 
17.2.3. Pomiary natężenia przepływu w kanałach otwartych 
 
BIBLIOGRAFIA

  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska